Etikett: Gunilla Lundgren

Dubbelfel kommunalråden i Storuman!

Av , , 15 kommentarer 15

Kommunalråden i Storuman Gunilla Lundgren (s) och Erik-Abel Ejderud (kd) irriteras så till den milda grad av av V-K:s granskning att de skriver en debattartikel. Är ovanan att bli granskad en del av förklaringen? Det är tyvärr så att den tredje statsmakten i stort sett abdikerat från de små glesbygdskommunerna och mycken inkompetens hos kommunpolitikerna kommer då aldrig till allmänhetens kännedom.

Ett inslag i "försvaret" av den förda politiken får mig att  fundera över hur det är fatt. Här påstår de båda makthavarna, som verkar joina ihop sig för en ny period, att de 22 miljonerna till Storumans övertagande av Rikstrafiken i luften inte påverkar övriga verksamheter. Har dessa pengar ramlat ned från himlen eller är det skattebetalarna som levererat?  "Beviset" uppges vara att Omsorgsnämnden och Fritid-Skola-Kultur gått med ett litet överskott 2009. Men hallå där!

För det första så lades ramarna för 2009 under 2008, alltså långt innan Erik-Abel i oktober 2008 predikade om nödvändigheten av att obstruera mot Statens-Rikstrafikens beslut att inte upphandla flyg på Gunnarn. Vilket enligt Erik-Abel Ejderud inte skulle kosta skattebetalarna något ur den garanti på 4 milj som han ville ha. I slutändan blev det 22 miljoner som alla (nästan) vet.

För det andra så är nämnderna skyldiga att hålla sig inom sina ramar så om ett överskott uppkommer vid årets slut på någon procent är det en naturlig variation. Oavsett om ramen är hög eller låg kan mindre över/underskott uppkomma. Det är inte bevis för något annat än att nämnder och personal gnetat och sparat bra. Något bevis för att de svindlande flygaffärerna inte påverkar kommunens möjligheter är det definitivt inte

För att ta igen de bortblåsta 22 miljonerna (en knapp 20-del torde komma tillbaka i form av framtida kommunalskatt) måste kommunens verksamheter svälta sig igenom några år. Underskotten ska tas igen under en 3-årsperiod enligt lag. De maktsugna kommunalråden och deras tillskyndare försöker dölja att det är under de kommande åren, efter valet, som svältramarna kommer att svida. Omsorgen har trots år från år ökade behov oförändrad ram för 2010, 2011, 2012 och om jag minns rätt även 2013. Med 2-3 % löneökningar begriper även en åsna att dessa löneökningar måste sparas in genom minskning av personal. Snart måste besparingarna slå igenom även "på golvet" i verksamheterna. Men efter valet förstås. Och år 2010 har vareviga sammanträde i Omsorgsnämnden handlat om besparingar och möjliga neddragningar.

Sanningen är att man måste välja mellan olika behov. Satsar man pengar på ett ställe innebär det mindre pengar på ett annat ställe. Begriper inte ansvariga kommunalråd detta enkla faktum är det illa ställt. Om något under eller trolleri inträffat som kullkastar allt sunt ekonomiskt förnuft borde detta under/trolleri presenteras i vetenskapliga tidskrifter så att andra kommuner kan ta efter.

Men att påstå att 22 miljoner som gett en liten bråkdel tillbaka inte påverkar kommunens verksamhet och möjligheter på andra områden! Jag baxnar, hakan är i jämnhöjd med smalbenen!