Etikett: kommunalråd

Påvar och kommunalråd

Av , , 9 kommentarer 11

Vad är det för likhet mellan påvar och kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande)? Svar: Båda brukar sitta i årtionden tills de trillar av pinn, åtminstone nästan. I vissa kommuner i Sverige är det underförstått så att när ett nytt ungt kommunalråd ersätter "den gamle mannen", för det är alltid en man, förutsätts att det nya unga kommunalrådet fått jobbet som en livstidsförläning. Detta är naturligtvis vanligast i kommuner där ett visst parti abonnerat på makten i 60-70 år. Hur ofta byts kommunstyrelsens ordförande i t ex Skellefteå? Eller landstingsstyrelsens ordförande i t ex Norrbotten?

I Iran t o m finns en begränsning på två valperioder för presidenten. Ahmadinejad skall alltså bytas ut  som president. USA:s president sitter i max två valperioder. Samma i Ryssland fast Putin och hans kompisar trixar och fixar. Varför nu detta?

Svaret är att det vitaliserar demokratin att en ordförande inte sitter för länge. Detta gäller naturligtvis även kommuner och landsting. Runt kommuners långsittande "starka män" samlas så småningom en hoper nickedockor och jasägare vars främsta kännetecken är att inte våga ha en egen åsikt utan att först ha avläst vindriktningen med hjälp av det våta fingret i luften. Detta är naturligtvis  förödande för vitaliteten och demokratin och framstegstakten.

Jag vidhåller alltså mitt nu gamla förslag att en maxtid på två valperioder (8 år) stipuleras för kommunstyrelsers och landstingsstyrelsers ordförande.

Observera att skämtet i DN om Odell som ny påvekandidat är ett skämt! http://www.dn.se/blogg/viktor/

Kommunalråd som följetong

Av , , 2 kommentarer 11

Chefer, politiska ledare och andra ledare som sitter för länge blir så småningom till skada för den organisation de leder. Jag refererade för 15 år sedan till en bok av Åke Ortmark "Ja-sägarna" 1997. Han hade gått igenom forskning på området och funnit att ledare redan efter 8 år börjar bli till skada för sin verksamhet. Av någon anledning bestämdes i den amerikanska konstitutionen redan i slutet av 1700-talet att en amerikansk president inte fick sitta mer än 2 perioder á 4 år = 8 år. Det förstod man var bra  utan tillgång till någon 1900-talsforskning. Hur kul vore det om Georg W Bush suttit i 17 år, lika länge som kommunstyrelsens ordförande i Umeå?!

En av huvudorsakerna till skadligheten ligger i att det så småningom under ledarlångliggaren samlas ett gäng ja-sägare. Det är långt ifrån säkert att organisationen bland ja-sägarna hittar en ledare som är lämplig att ta över efter 10-20 år. Vara slickare av en viss kroppsdel är enligt min uppfattning långt ifrån meriterande för ledarjobb. Under några årtionden har jag sett flera exempel på långliggare som kommunalråd och landstingsråd. Exemplen kan hämtas från Norbottens Landsting och andra landsting, från kommunerna Arvidsjaur, Skellefteå m fl m fl. I ett fall jag kommer ihåg "pryade" det långliggande landstingsrådet i den egna verksamheten genom att regelbundet bli intagen för avgiftning (alkohol). Vilket naturligtvis hyssjades ned i den pyramidala organisation som uppstått. Organisationens mål blev att hålla landstingsrådet upprätt. Och det var inte alltid lätt!

Jag föreslår härmed att alla kommuner antar en bestämmelse att kommunstyrelsens ordförande inte får inneha uppdraget mer än 8 år = två valperioder. Eller ännu hellre att en sådan bestämmelse införlivas i kommunallagen. Det skulle definitivt vitalisera demokratin på sina håll!

Dubbelfel kommunalråden i Storuman!

Av , , 15 kommentarer 15

Kommunalråden i Storuman Gunilla Lundgren (s) och Erik-Abel Ejderud (kd) irriteras så till den milda grad av av V-K:s granskning att de skriver en debattartikel. Är ovanan att bli granskad en del av förklaringen? Det är tyvärr så att den tredje statsmakten i stort sett abdikerat från de små glesbygdskommunerna och mycken inkompetens hos kommunpolitikerna kommer då aldrig till allmänhetens kännedom.

Ett inslag i "försvaret" av den förda politiken får mig att  fundera över hur det är fatt. Här påstår de båda makthavarna, som verkar joina ihop sig för en ny period, att de 22 miljonerna till Storumans övertagande av Rikstrafiken i luften inte påverkar övriga verksamheter. Har dessa pengar ramlat ned från himlen eller är det skattebetalarna som levererat?  "Beviset" uppges vara att Omsorgsnämnden och Fritid-Skola-Kultur gått med ett litet överskott 2009. Men hallå där!

För det första så lades ramarna för 2009 under 2008, alltså långt innan Erik-Abel i oktober 2008 predikade om nödvändigheten av att obstruera mot Statens-Rikstrafikens beslut att inte upphandla flyg på Gunnarn. Vilket enligt Erik-Abel Ejderud inte skulle kosta skattebetalarna något ur den garanti på 4 milj som han ville ha. I slutändan blev det 22 miljoner som alla (nästan) vet.

För det andra så är nämnderna skyldiga att hålla sig inom sina ramar så om ett överskott uppkommer vid årets slut på någon procent är det en naturlig variation. Oavsett om ramen är hög eller låg kan mindre över/underskott uppkomma. Det är inte bevis för något annat än att nämnder och personal gnetat och sparat bra. Något bevis för att de svindlande flygaffärerna inte påverkar kommunens möjligheter är det definitivt inte

För att ta igen de bortblåsta 22 miljonerna (en knapp 20-del torde komma tillbaka i form av framtida kommunalskatt) måste kommunens verksamheter svälta sig igenom några år. Underskotten ska tas igen under en 3-årsperiod enligt lag. De maktsugna kommunalråden och deras tillskyndare försöker dölja att det är under de kommande åren, efter valet, som svältramarna kommer att svida. Omsorgen har trots år från år ökade behov oförändrad ram för 2010, 2011, 2012 och om jag minns rätt även 2013. Med 2-3 % löneökningar begriper även en åsna att dessa löneökningar måste sparas in genom minskning av personal. Snart måste besparingarna slå igenom även "på golvet" i verksamheterna. Men efter valet förstås. Och år 2010 har vareviga sammanträde i Omsorgsnämnden handlat om besparingar och möjliga neddragningar.

Sanningen är att man måste välja mellan olika behov. Satsar man pengar på ett ställe innebär det mindre pengar på ett annat ställe. Begriper inte ansvariga kommunalråd detta enkla faktum är det illa ställt. Om något under eller trolleri inträffat som kullkastar allt sunt ekonomiskt förnuft borde detta under/trolleri presenteras i vetenskapliga tidskrifter så att andra kommuner kan ta efter.

Men att påstå att 22 miljoner som gett en liten bråkdel tillbaka inte påverkar kommunens verksamhet och möjligheter på andra områden! Jag baxnar, hakan är i jämnhöjd med smalbenen!

 

Inför personval i kommunerna

Av , , 3 kommentarer 9

Efter nomineringarna i Storuman till fullmäktigelistorna finns det anledning till funderingar. Jag har kommit fram till att det bästa vore helt öppna nomineringar och personval till 100 %. Då stimulerar vi demokratin samtidigt som mygel, interna kampanjer och kupper vid nomineringarna kommer bort. Samtidigt måste kandidaterna sätta sig in i kommunens budget och verksamhet för att kunna redovisa för väljarna hur man vill prioritera och agera. Med dagens system behöver man inte ens kunna säga flaska eller ha klart för sig det ekonomiska läget och de annalkande problemen för kommunen den kommande mandatperioden och ändå hamna högt på listorna om jag hårddrar det. Det blir lite av att köpa grisen i säcken. Med dagens tillgång till sociala media, t ex det här, är det inga problem att föra dialog med presumtiva väljare.

Samtidigt borde kommunstyrelsens ordförande väljas direkt av folket i samband med det kommunala valet. I många länder direktväljs ju borgmästare som har liknande funktioner som kommunstyrelsens ordförande. Personval av kommunstyrelsens ordförande skulle liva upp demokratin och vi skulle få kommunalråd som verkligen definitionsmässigt  har folkets förtroende. Även kommunalrådskandidater (borgmästare-) skulle behöva redovisa sin inställning i en massa frågor INNAN mandatperioden inför allt folket. Jag förstår inte riktigt vitsen med dagens system. Har det inte överlevt sig själv?