Etikett: kvinnoförtryck

Kvinnoförtrycket i Iran

Av , , 2 kommentarer 4

Ett kvinnligt fotbollslag från Iran gjorde misstaget att efter match skaka hand med den kvinnliga domaren. Sådant får man enligt mullorna bara göra med nära kvinnliga släktingar. (Skaka hand med manliga individer, släktingar eller inte, är väl belagt med närapå dödsstraff?). Fotbollslagets spelare hotas nu av åtal.

Jag har ett förslag. Kan inte Internationella Fotbollsförbundet utfärda interimistiska släktskapsintyg som gäller under en fotbollsmatch eller en fotbollsturnering? D V S att varje iransk kvinnlig spelare under begränsad tid förklaras vara kusin med samtliga motspelare och matchfunktionärer. Vi måste ta mullornas plågor på allvar och underlätta deras verksamhet på de sätt vi kan.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Svenskt kvinnoförtryck

Av , , 1 kommentar 13

5 kvinnor har mördats på en månad av män i s k nära relationer. Vi borde ha en speciell lag om kvinnofrid. En haverikommission borde också tillsättas för utredning av varje mord i nära relation. Sedan kan man ju fråga sig om det inte går att göra en hel del redan nu utan att avvakta resultat, t ex att rättsväsendet tar hotade kvinnors rop om hjälp på allvar. Varje polismyndighet borde ha en tydlig manual för handlandet när kvinnor kontaktar polisen p g a hot från närstående man. Det borde finnas en allsidigt sammansatt grupp som bedömer hotet och sätter in åtgärder. En sådan grupp ska vara handlingsberedd alla timmar på dygnet.

Den senaste kvinnan som mördades larmade polisen men polisen och åklagare tyckte det var för sent på kvällen för att göra något. Sedan gick det som det gick. En annan aspekt som stör mig är att mördaren ofta tycks få vårdnaden om barnen om han är den biologiske fadern. Man kan se på denna sak ur olika synvinklar men till slut hamnar jag i ställningstagandet att det är rent groteskt att mördaren ska ha vårdnaden av något som helst mänskligt liv överhuvud taget. De stackars barnen, anser jag, förlorade båda sina föräldrar i samma ögonblick som pappan dödade barnens mamma. De flesta av de drabbade barnen tycks också se det på det sättet.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Björklund och slöjan

Av , , 3 kommentarer 9

Folkpartiledaren Jan Björklund har fått på tafsen av en del liberala skribenter efter sitt lilla "utspel" om att elever kan förbjudas ha heltäckande slöja på sig i skolan. Frågan är knepig eftersom den berör flera områden. T ex religionsfrihet och friheten att klä sig som man vill (nästan i alla fall). En del som kallar sig liberaler tycks vara inne på att allt som påbjuds i olika religioner ska accepteras utan att blanda in ovidkommande saker som strukturellt kvinnoförtryck och praktiska småsaker som att kunna se en elevs ansikte. (Ska man då också acceptera att lärares ansikten är heltäckta?)  Det finns ju män som har heltäckta ansikten också men då är det sällan fråga om religion utan fråga om något aparta "bankbesök".

Jag tycker att vissa principer alltid måste ha företräde och det är principerna om  frihet, jämlikhet och demokrati. Dessa principer är okränkbara! Eftersom kvinnor som påbjuds fruktansvärt opraktiska heltäckande slöjor och som måste fråga sina män om lov att få gå ut på stan och köpa en tidning förtrycks på ett helt oacceptabelt sätt enligt FN-stadgan får eventuella religioner och urgamla kulturmönster stå tillbaka i skola och arbetsliv. Religionsutövning hör till fritiden. 

Jag tycker inte att de som kritiserar Björklund riktigt klarar av att cykla och tugga tuggummi samtidigt.