Etikett: Leif Moberg

Strålande kärnkraft

Av , , 5 kommentarer 4

Efter Tjernobyl drabbades stora områden i norra Sverige av radioaktivt nedfall. Radioaktiviteten finns fortfarande i mark, sjöar och vattendrag och följaktligen i växtlighet, djur och fisk. Detta får vi dras med i hundratusentals år. Tja "vi" är kanske inte rätt uttryck. Vi överlämnar förgiftade marker och ett farligt avfall till ett svindlande antal kommande generationer. Faraonernas Egypten är i det sammanhanget nästan att betrakta som nutid. I V-K säger Strålskyddsmyndighetens forskningschef Leif Moberg trosvisst att nedfallet över Sverige inte kommer att orsaka ett enda cancerfall eftersom ingen kunnat leda i bevis att någon på individnivå hittills drabbats av cancer pga nedfallet. En logisk kullerbytta som heter duga. Eftersom det är näst intill omöjligt att bevisa detta i enskilda fall även framdeles måste naturligtvis forskningen inriktas på vad som händer i hela befolkningar. Och studier är gjorda som visar på förhöjd cancerrisk hos befolkningen i det mest drabbade området i Sverige.  Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef  tycker att studierna är behäftade med metodfel vore väl det naturliga steget att själv göra en studie UTAN metodfel.

Kan vi lita på strålskyddsmyndigheten? En undersökning efter rapporteringen av katastrofen i Japan har visat att den expertis på kärnkraftsområdet vi har i Sverige är en ganska liten grupp människor som studerat kärnkraft tillsammans och är mycket positiva till kärnkraft. Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef frankt påstår att vi inte har och inte kommer att få någon förhöjd cancerrisk pga Tjernobyl bör det naturliga steget vara att häva alla gränser för becquerel i kött, fisk, vatten, husgrunder, svamp mm och dessutom sluta att avråda svenskar att vistas i Japanska områden med förhöjd radioaktivitet. Annars är Strålskyddsmyndigheten inte trovärdig.

Varje kärnkraftsolycka i de högre klasserna innebär att områden blir obeboeliga (om vi nu antar att radioaktivitet är farligt) i tusentals och kanske hundratusentals år. Får vi ett allvarligt haveri vart 30:e år blir det en hel del  på några hundra år. Avfallet är ett hot mot mänskligt och annat liv i kanske miljoner år. Säkerheten kan kanske garanteras i några årtionden men vad som sedan händer i framtiden kan ingen jordisk varelse garantera. En bieffekt av kärnkraft är att material produceras som är verksam del i atombomber. Bland jordens paranoida skurkstater finns Nordkorea som redan nu har kärnvapenkapacitet att mörda hundratusentals människor i grannländerna. Och dessutom hotar med det! Det finns inga garantier alls för hur den demokratiska utvecklingen blir i framtiden. Nationalismen är ett ständigt och stundom växande spöke även i de fortfarande stabila demokratierna som idag innehar kärnvapen. Ingen kan garantera utvecklingen i våra demokratier om några tiotal år.  Och Iran, Burma, Pakistan m fl högriskländer.

Kärnkraftens påstådda säkerhet är alltså en omhuldad myt och ett tecken på människans förmåga att tänka så långt näsan räcker. Inget energislag har sådana risker för århundraden och årtusenden framöver som kärnkraften. Inte ens i närheten. Kärnkraftskramarna har sett till att Sverige ligger långt efter många andra industriländer när det gäller vindkraftens utbyggnad. Vindkraften är vår ännu så länge renaste produktionsform för elenergi. I framtiden finns utnyttjande av vågenergi och tidvattenströmmar mm mm. Detta är framtiden och kärnkraft borde förpassas till forntiden.