Strålande kärnkraft

Efter Tjernobyl drabbades stora områden i norra Sverige av radioaktivt nedfall. Radioaktiviteten finns fortfarande i mark, sjöar och vattendrag och följaktligen i växtlighet, djur och fisk. Detta får vi dras med i hundratusentals år. Tja "vi" är kanske inte rätt uttryck. Vi överlämnar förgiftade marker och ett farligt avfall till ett svindlande antal kommande generationer. Faraonernas Egypten är i det sammanhanget nästan att betrakta som nutid. I V-K säger Strålskyddsmyndighetens forskningschef Leif Moberg trosvisst att nedfallet över Sverige inte kommer att orsaka ett enda cancerfall eftersom ingen kunnat leda i bevis att någon på individnivå hittills drabbats av cancer pga nedfallet. En logisk kullerbytta som heter duga. Eftersom det är näst intill omöjligt att bevisa detta i enskilda fall även framdeles måste naturligtvis forskningen inriktas på vad som händer i hela befolkningar. Och studier är gjorda som visar på förhöjd cancerrisk hos befolkningen i det mest drabbade området i Sverige.  Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef  tycker att studierna är behäftade med metodfel vore väl det naturliga steget att själv göra en studie UTAN metodfel.

Kan vi lita på strålskyddsmyndigheten? En undersökning efter rapporteringen av katastrofen i Japan har visat att den expertis på kärnkraftsområdet vi har i Sverige är en ganska liten grupp människor som studerat kärnkraft tillsammans och är mycket positiva till kärnkraft. Om nu Strålskyddsmyndighetens forskningschef frankt påstår att vi inte har och inte kommer att få någon förhöjd cancerrisk pga Tjernobyl bör det naturliga steget vara att häva alla gränser för becquerel i kött, fisk, vatten, husgrunder, svamp mm och dessutom sluta att avråda svenskar att vistas i Japanska områden med förhöjd radioaktivitet. Annars är Strålskyddsmyndigheten inte trovärdig.

Varje kärnkraftsolycka i de högre klasserna innebär att områden blir obeboeliga (om vi nu antar att radioaktivitet är farligt) i tusentals och kanske hundratusentals år. Får vi ett allvarligt haveri vart 30:e år blir det en hel del  på några hundra år. Avfallet är ett hot mot mänskligt och annat liv i kanske miljoner år. Säkerheten kan kanske garanteras i några årtionden men vad som sedan händer i framtiden kan ingen jordisk varelse garantera. En bieffekt av kärnkraft är att material produceras som är verksam del i atombomber. Bland jordens paranoida skurkstater finns Nordkorea som redan nu har kärnvapenkapacitet att mörda hundratusentals människor i grannländerna. Och dessutom hotar med det! Det finns inga garantier alls för hur den demokratiska utvecklingen blir i framtiden. Nationalismen är ett ständigt och stundom växande spöke även i de fortfarande stabila demokratierna som idag innehar kärnvapen. Ingen kan garantera utvecklingen i våra demokratier om några tiotal år.  Och Iran, Burma, Pakistan m fl högriskländer.

Kärnkraftens påstådda säkerhet är alltså en omhuldad myt och ett tecken på människans förmåga att tänka så långt näsan räcker. Inget energislag har sådana risker för århundraden och årtusenden framöver som kärnkraften. Inte ens i närheten. Kärnkraftskramarna har sett till att Sverige ligger långt efter många andra industriländer när det gäller vindkraftens utbyggnad. Vindkraften är vår ännu så länge renaste produktionsform för elenergi. I framtiden finns utnyttjande av vågenergi och tidvattenströmmar mm mm. Detta är framtiden och kärnkraft borde förpassas till forntiden. 

Etiketter: , , , ,

5 kommentarer

 1. Vilhelminabo

  Carl B Hamilton (Fp) är en kär vän av kärnkratf likaså eruon. Även Jan Björklund så vitt jag vet har samma åsikter liksom många andra inom folkpartiet. Har det vänt nu, eller är det på vissa lokala plan som åsikterna går isär?

 2. Håkan Rombe

  Svar till Vilhelminabo (2011-04-24 13:02)
  Det är väl känt att kärnkraftskramarna i folkpartiet finns i den storstadsdominerade partiledningen. De finns även i den liberala tidningen Dagens Nyheter. Det behövs nog en härdsmälta nära Stockholm för att de ska ändra sin inställning. Ute i landet är inställningen till kärnkraft mycket splittrad precis som i de andra partierna. Glömskan är kärnkraftskramarnas bästa vän och därför ligger partiledningarna lågt i väntan på att härdsmältan i Japan ska glömmas.

 3. Skogsägare

  Vad är då alternativet? Dyr subventionerad vindkraft? Fortsatt utbyggnad av vattenkraften? Eller kolkraft som leder till att åtskilliga tusen personer varje år dör en för tidig död? Vill också minnas att jag nyligen läste om en vattenkraftsdamm i Kina som brast på 70-talet. Några tusen människor drunknade och tiotusentals svalt ihjäl som följd av översvämningen. Ser man i ett lite vidare perspektiv tillhör kärnkraften våra säkraste energikällor. Trots detta hyser vi denna rädsla för just strålning. Är inte det märkligt?

 4. Håkan Rombe

  Svar till Skogsägare (2011-04-26 18:05)
  Det vida perspektivet på kärnkraft är väl ändå att olyckorna och katastroferna kan drabba kommande generationer hundratals- och tusentals år efter att vi tillgodogjort oss energin. Kolkraft och oljekraft drabbar oss ”syndare” på direkten. D v s vi får själva äta upp vad vi sår. Kärnkraften har bromsat utvecklingen av alternativa energikällor, i Sverige är vi nästan europasämst på vindkraft t ex.

 5. Skogsägare

  I realiteten kan dock vindkraften aldrig ersätta kol- och kärnkraft fullt ut. Då är småskalig vattenkraft samt utbyggnad av resterande älvar ett vettigare alternativ. Detta är dock osannolikt med tanke på den politiska konsensus som råder på det området. Jag delar inte din åsikt om att kärnkraften stått i vägen för andra alternativ. Tvärtom hade vi det så kallade tankeförbudet som i lag förbjöd forskning om säkrare och effektivare reaktorer. Idag saknas en hel generation kärntekniker med allt vad det innebär. Den fjärde generationens kärnkraftverk som just nu utvecklas medger också en möjlighet att förbruka det som idag klassas som avfall. Det beräknas att det inom 30 år kommer att finnas teknik som förbränner 99% av det radioaktiva materialet i bränslet, till skillnad från dagens ca 1%. Resterande avfall skulle dessutom bli ofarligt efter bara ett par hundra år vilket borde anses som en överskådlig tid jämfört med 100.000 år som ofta nämns för dagens kärnavfall.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.