Etikett: Yngve Gustafsson

Lägg ned Landstingen

Av , , 4 kommentarer 5

Vi har en så specialiserad och kvalificerad sjukvård numera att det är att sätta bocken till trädgårdsmästare att landstingspolitiker skall  prioritera och sovra bland möjligheter och måsten. Jag får ständigt vatten på min kvarn. Det senaste exemplet kan vara nedläggningen av rehabiliteringsteamen inom geriatriken i Umeå och Skellefteå. Jo jo ”man har en likvärdig lösning på gång” säger en styrande politiker. Hur evidensbaserat är att ”ha något på gång”?

Vi kan inte få en likvärdig specialsjukvård i detta land utan att överlåta specialsjukvården till staten. I min värld överför man primärvården till kommunerna. Kommunerna är ansvariga för hemsjukvården och sjukvården på äldreboendena så varför hålla på med denna konstlade och resurskrävande uppdelning kommuner – landsting. Läg ned landstingens sjukvårdsansvar!! Hur primärvård och åldringsvård ska bli likvärdig över hela landet blir en sinekur för som vi vet prioriterar även kommunerna ibland verksamhetsfrämmande aktiviteter som flygmaskiner och ishockeylag (manliga förstås) framför kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.

Det finns stora kvalitetsvinster för patienterna, rättvisevinster och ekonomiska vinster för sjukvården i stort  att strukturera om specialistsjukvården i Sverige.

Alldeles som vi måste låta staten ta ansvaret för skolan igen. Ska man styra båten kan man inte överlåta till 290 kommuner att  styra med var sin rorkult. Enligt en färsk undersökning tycker 60 % av befolkningen att skolan skall återförstatligas. Folkpartiet har tyckt detta länge utan några våta fingrar i luften. Nu är det väl också dags för våtafingerpartierna att reagera!

http://www.vk.se/plus/1054334/landstinget-lagger-ned-hyllade-vardteam

Årets Västerbottning

Av , , 2 kommentarer 9

Jag röstade tyvärr inte men om jag röstat hade det blivit på vinnaren geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson, en verklig eldsjäl och utmärkt representant för länet. När jag läste nyheten i V-K byttes dock glädjen i ilska när jag läste om landstingsdirektörens kritik mot Årets Västerbottning för att han skulle ha uttalat sig kritiskt om vissa delar av landstingets verksamhet. Det handlade kanske om utkörandet av geriatriken från Umeås äldreboenden och kanske om vissa av de besparingar som beslutats av de folkvalda på landstingsdirektörens förslag? Uppenbarligen är det inte det enda exemplet på munkavleläggning av medarbetare i landstinget. Agerandet stämmer också väl överens med det av landstingsdirektören initierade  fotoförbudet i landstingets lokaler.

Men hallå hallå! Landstingets verksamhet inklusive landstingsdirektörens lön betalas av oss skattebetalande västerbottningar. Västerbottens medborgare är också landstingets kunder. Vi Västerbottens medborgare har alltså som ägare och kunder legitim rätt till information om hur det går till i landstingets verksamhet. Hur ska vi få det med en landstingsdirektör som kväver kritiska röster och som försvårar medias granskning av landstingets verksamhet? Ledarstilen verkar något opassande i den typ av verksamhet som utgörs av länets sjukvård.  Någon ödmjukhet inför kritiken mot sig själv verkar inte heller finnas.  Det också är illavarslande.

Sedan är det en helt annan femma att en landstingsdirektör  har att komma med ofta obekväma förslag på besparingar när den politiska ledningen kräver minskning av budgeten. Det finns alltså många orsaker till att  landstingsdirektören  får synnerligen svårt att bli vald till Årets Västerbottning.