Etikett: Yttrandefriheten

Koranbränningen

Av , , Bli först att kommentera 8

Sverige har inte varit i ett så utsatt läge som nu sedan 1939-40(Finland) och 1940-1945 Norge, Danmark och Finland. Vi bedriver en anslutningsprocess till NATO som gått i stå på grund av Sveriges tidigare vänskapliga förhållanden till olika kommunistiska gerillor och befrielserörelser. Även i Turkiet i form av PKK. Kärleken till det kommunistiska Cuba har också varit påfallande med ett antal vänskapliga besök under ett halvsekel.

Under andra världskriget inskränktes det fria ordet i Sverige och att antal medlemmar i det svenska kommunistpartiet sattes i interneringsläger eftersom partiet öppet stödde Stalins annektering av halva Polen och Baltstaterna och överfallet på Finland 1939-40. En del använder i detta sammanhang ordet ”koncentrationsläger” vilket är en grov förvanskning. De hade det faktiskt ganska bra i interneringslägren, det enda som inte upplevdes positivt var förstås förlusten av friheten under en begränsad tid.

När man jämför nu och då med ett storkrig nära inpå oss med en aggressiv och hänsynslös stormakt Ryssland som har planer på att återupprätta det kommunistiska Sovjetunionens gränser med vilka medel som helst känns jämförelsen riktig. Dessutom vill KGB-Putin upprätta ett antal buffertstater som avses bli lydriken under Kreml. Här passar Sverige in liksom Finland och det forna Östeuropa. Baltstaterna avses återgå till Ryssland som delrepubliker enligt de febriga bankrånarhjärnorna i Kreml.

Jag tänker inte plädera för upprättande av interneringsläger i Sverige under väntan på att bli medlem i NATO men vill lyfta frågan om en särskild lagstiftning om en något begränsad yttrandefrihet under anslutningsprocessen till NATO vilket handlar om en mycket kort tid. Det kan väl inte vara någon stor uppoffring att under ett drygt år slippa se uppeldning av koraner framför Turkiets ambassad! Jag är helt säker på att något polistillstånd för att elda upp Hitlers ”Mein Kampf” framför Tysklands ambassad under WW2 var helt otänkbart. Inte heller uppbränning av stora fotografier och jättedockor föreställande Adolf Hitler framför nämnda ambassad.

En särskild NATO-anslutningslagstiftning är förhoppningsvis överspelad men det beror helt och hållet på Ukrainas oväntat framgångsrika försvarsstrid. Vi kunde annars ha varit i ett mycket utsatt läge precis som vi var inför ww2. Stödet för NATO-anslutning är i riksdagen och folkopinionen urstark så varför ge det gamla kommunistiska garnityret frispel framför diverse ambassadbyggnader i Stockholm? Helt onödigt och dessutom mycket farligt. Vi har hittills haft tur. Mycket tur!

Egendomlig yttrandefrihet

Av , , Bli först att kommentera 11

Finland har yttrandefrihet men där tillåts inte Koran- och Bibelbränningar med kolossala polisuppbåd som skydd för brännarna. Den påstådda yttrandefriheten i Sverige har dock sina begränsningar när man tänker EFTER men då måsta man förstås TÄNKA EFTER!

En insändare i DN har benat ut problematiken på det att vem som helst bör förstå.

”Att urinera på offentlig plats är förbjudet, men Koranen får man bränna. Att utropa ”Heil Hitler” är straffbart men bränna Koranen får man göra.

Att kalla någon ”neger” anses kränkande och straffbart, men bränna Koranen får man göra. Att klottra ger böter men bränna Koranen får man göra.

Att gå mot röd gubbe är inte tillåtet men bränna Koranen får man göra. Att kasta en fimp på gatan är straffbart men bränna Koranen får man göra.

Att röka på T-centralen är inte tillåtet men bränna Koranen får man göra”.

Tilläggas kan: Att kalla en riksdagsman för fet gris offentligt är straffbart men bränna Koranen får man göra.

Sverige är i ett mycket utsatt läge sedan vårt land sökte inträde i NATO precis som Sverige var i ett mycket utsatt läge när Stalin-Hitlerpakten realiserades genom den Sovjetiska annekteringen av Estland- Lettland-Litauen hösten 1939 och anfallet på Finland 30 nov 1939. Därefter följde de nazistiska anfallen på Danmark-Norge i början på April 1940. Den Svenska yttrandefriheten inskränktes då och de Stalin-sympatiserande kommunisterna internerades i läger eftersom de välkomnade Stalins annektering av Baltstaterna och överfallskriget på Finland. Demokratiska länder måste ibland göra tillfälliga avsteg från den absoluta yttrandefriheten när nationens överlevnad som fritt demokratiskt land står på spel. Det gjordes under ww2 i Storbritannien, USA och andra demokratiska länder. Hotelserna från Putler visar att Sverige är i ett utsatt läge tills NATO-medlemskapet är ett reellt faktum och då håller inte det svenska blåögda agerandet måttet. På något sätt borde koranbränningen inte ha godkänts Tillfällig tidsbestämd undantagslag eller liknande.