Äldrenämnden och alliansen

Av , , Bli först att kommentera 5

Aldrig någonsin har Äldrenämndens sammanträde varit så välbesökt som idag och visst höjdes temperaturen en del i rummet. Det är ett mycket tufft ekonomiskt läge som äldreomsorgen och äldrenämnden står inför och det är inte roligt att ta tuffa beslut. Det var 28 förslag till uppdrag med förslag till kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Själv välkomnar jag när det är förslag från verksamheterna själva som visar på var de tror att ändringar kan göras. Ett exempel är att använda sig av E inköp i hemtjänsten. En hemtjänstpersonal handlar online tillsammans med den person som ska handla. Istället för att hemtjänsten först åker hem till brukaren för att hämta pengar och inköpslista; sedan åker till affären; plockar ihop alla matvaror; betalar och åker tillbaka med maten kan inköpen göras hemifrån med enkla klick och sedan åker hemtjänsten till affären och hämtar upp maten. Mycket tidsbesparande. Detta görs i Kalmar kommun och har visat mycket goda resultat.

Ovanstående exempel kanske låter i det närmaste självklart, men lika självklart var inte förslaget om att ta bort en hel yrkesgrupp (rehabassistenter) samt reducera antalet fysioterapeuter och så blev inte heller fallet. Det fanns absolut ingen politisk majoritet för detta och eftersom Socialdemokraterna styr i minoritet var det heller inte möjligt för dem att yrka på det. För mig som kristdemokrat var beslutet inte så svårt eftersom det gick emot allt vi tidigare yrkat på i nämnden och som vi beslutade om för mindre än ett år sedan och här var också hela Alliansen eniga.  Vi lade också till två uppdrag och fick bifall från S till det första uppdraget. Stöd och utveckling kanske inte har miljoner att spara, men vi menar att det är viktigt att alla verksamheter är med och drar sitt strå till stacken. I synnerhet de som sitter långt från dem vi är till för – de äldre.

 

Alliansen KD, M, C, L yrkar:

 

     Vi yrkar avslag på uppdrag 23 och 24 som berör uppsägning av personal. Yrkandet stöds av att uppdraget går fullständigt emot tidigare gemensamma politiska ambitioner som nämnden har tagit i både uppdragsplan och i värdighetsgarantierna från 2014. Att ena stunden hylla fysioterapeuters arbete och i nästa stund plocka bort dem är både orimligt och respektlöst. Det är bevisat att fysisk aktivitet ger mycket goda hälsoeffekter oavsett ålder samt att det i längden kommer att minska risken för fall samt förbättra personalens arbetsmiljö.

Äldrenämnden har inte råd att förlora personal som vill arbeta i äldreomsorgen och rehabassistenter ger de äldre på vård och omsorgsboenden möjlighet att komma ut betydligt oftare eller andra sociala aktiviteter. Umeås resultat i Öppna jämförelser visar att endast 46% av boende är nöjda med hur ofta de ges möjlighet till utevistelse. Både det samt att nöjdheten med utbudet av sociala aktiviteter ska öka finns beskrivet i uppdragsplan och budget för 2017.

 

Tilläggsuppdrag:

      Vi yrkar på att alla enheter inom Äldrenämndens verksamhetsområden ska göra resursprioriteringar vilket innebär att även Stöd och utveckling ska komma med förslag på sparbeting inom eget ansvarsområde. Vi menar på att de största besparingarna inte ska göras på den verksamhet som står de boende på vård och omsorgsboenden allra närmast, dvs personalen. Det är mer logiskt att verksamheter som är långt från den enskilde också gör resursprioriteringar.

 –     Vi yrkar på att MAS gör en bedömning vilka konsekvenser de som medicinskt ansvariga sjuksköterskor gör av föreslagna minskningar av hälso- och sjukvårdspersonal (fysioterapeuter). Detta eftersom MAS har nämndens uppdrag att säkra patientsäkerhet och kvalitet i den kommunala hälso och sjukvården. Detta ska göras för att säkerställa patientsäkerhet innan politiken ska fatta beslut i ärendet.

 

 

  Veronica Kerr
Vice ordförande i Äldrenämnden

Holmsund

Av , , 1 kommentar 8

alliansbild

Umeås alliansgruppledare efter semestern

 

Igår var min första dag tillbaka på stadshuset efter semestern och det känns faktiskt riktigt bra att vara tillbaka. Vi i Alliansen hade en längre sittning igår eftermiddag och det är bra att dela erfarenheter, åsikter och energi inför det nya året. För så känns det, arbetsåret börjar inte i januari utan i augusti. Nu ska vi se vad som händer med de beslut som togs i juni och vilka konsekvenser det kommer att ge inför 2018.

Om gårdagens stora nyhet att Holmsund kan bli länets tredje största tätort inom kort tycker jag som boende i Holmsund inte är så konstigt. Det var inte en fråga om det skulle ske utan när, men det kanske låter kaxigt. Jag trivs här och jag vet att fler också kommer att göra det. För två år sedan skrev jag om Holmsund här på bloggen http://blogg.vk.se/veronica-kerr-kd-politiker/2015/07/03/forsakringar-och-basta-holmsund/  och jag har inte ändrat mig.

 

20131018-073312.jpg

En av fördelarna med att bo i Holmsund, nära till Finland. Färjan i gryningen, oktober 2013