Orimliga handläggningstider för Yran

Av , , 1 kommentar 8

Kommunfullmäktige domineras idag av interpellationer och behandlar stort och smått. Med en lång dagordning blir det tyvärr så att engagemanget brister ju mer klockan visar. Jag har inte lämnat in en interpellation, men en enkel fråga till Miljö och hälsas ordförande Andreas Sjögren (s) blev det. Det är en fråga som kunde blivit en interpellation eftersom det är frågor som fler partier antagligen gärna också debatterat.

Brännbollsyran startar upp nästa helg och som tidigare student vid Umeå universitet kan jag fortfarande minnas den där härliga känslan när det var dags för brännboll och fest just i slutet av terminen. Hade du tur hade du redan haft den sista tentan, i värsta fall var det på lördagen samman helg. Staden ”bubblade” och det var folk överallt. Brännbollsyran är stor det går inte att förneka och den drar folk. Den återkommer varje år och det är jag glad för, men det kan ju inte komma som en överraskning för kommunen att ansökningar kommer in varje år. Det bör finnas väl upparbetade rutiner sedan länge och det måste vara i kommunens intresse att skapa goda relationer mot företagare. Här finns det brister som vi kan läsa om i dagens VK.

I den enkla frågan tar jag inte ställning till om ansökan borde ha bifallits eller avslagits utan fokus är på hur en ansökan hanterats. Det är för mig fullständigt orimligt att det ska ta ett halvår innan en företagare får besked om beslut. Jag hoppas på att ordförande i miljö och hälsa håller med mig

Min fråga lyder:

 

                                                                                                        Fråga
Umeå 2018-05-21

Till Miljö och Hälsoskyddsnämndens
ordförande Andreas Sjögren (s)

 

Rimliga handläggningstider

Första helgen i juni är det dags för den årligt återkommande festivalen Brännbollsyran, en folkfest för många oavsett för de som spelar brännboll, ser på eller upplever live konserter. Det råder ingen tvekan om att Brännbollsfestivalen har bidragit till Umeås attraktivitet och gjort staden mer känd genom åren.

De senaste åren har det blivit en del rubriker kring kommunens bemötande mot det bolag som arbetar med Brännbollsfestivalen och Yran och det finns de som menar att kommunen (i det här fallet Miljö och Hälsa) väljer att motarbeta enskilda i frågan om serveringstillstånd genom att sinka handläggningen av ärenden. Det kan betyda att tid inte ges till ev överklagande av beslut och försvårar därmed för företagen att genomföra planerade event.

Brännbollsyran lämnade in ansökan om serveringstillstånd i november 2017 för att vara ute i god tid, men beslut togs inte förrän i maj i nämnden. Enligt uppgift ansåg kommunen inte att ansökan var komplett för att avtalet om markupplåtelse inte var med, något som kommunen också ansvarar för att ge. Därefter ställdes sammanträdet i april in pga för få ärenden vilket också innebar en ytterligare försening av beslut.

På hemsidan står det att för en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är ansökningstiden cirka sex veckor, vilket det tydligt inte var i detta fall.

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

  • ·         Har Brännbollsyrans förfrågan om utskänkningstillstånd tidsmässigt hanterats så snabbt som möjligt enligt dig?

 

Veronica Kerr
KD

Solidaritet utan socialism!

Av , , 2 kommentarer 21

När är det viktigt att uppge partisympati eller ev partitillhörighet? Kan en person som röstar på socialdemokraterna och har förtroendeuppdrag för samma parti vara neutral och opartisk i en politiskt styrd organisation? Socialdemokraterna anser det och har tidigare kritiserat andra som ifrågasatt. Det har varit en het fråga tidigare och jag har också bloggat om det eftersom det verkade som om Socialdemokraterna anser sig ha tolkningsrätt.

Idag nåddes jag av nyheten att Åsa Åsberg i Vindeln petats från sina fackliga uppdrag eftersom hon står på kommunlistan för Kristdemokraterna. Att arbeta fackligt innebär tydligen att du måste vara socialdemokrat och är du inte socialdemokrat så ska du åtminstone inte ha några andra partisympatier.

Det är inte första gången som LO petar, men när LO pampen Karl-Petter kommer med uppenbara lögner om KD kan jag inte vara tyst: Nej, KD är inte det parti som allra mest av alla borgerliga partier vill samarbeta med SD. Vi har sagt att alliansen skulle lagt fram en gemensam budget och våga ta makten om budgeten fått majoritet. LO har visat färg och drar sig inte för att ljuga. De gjorde det i sin valfilm med lögner om Moderaterna och de gör det nu om Kristdemokraterna.

I vårt principprogram har vi solidaritet som grund och det är många kristdemokrater som arbetar fackligt. Ja, jag är själv med i facket och har arbetat fackligt tidigare, men för mig är det inte det samma som att vara socialdemokrat. Tack och lov finns det fortfarande förbund som inte är partipolitiskt bundna. Det är solidaritet med alla medlemmar- solidaritet utan socialism!

Otrygghet eller svartmålning

Av , , 3 kommentarer 8

Har Umeå blivit mer otryggt eller är det en svartmålning av verkligheten? Det var en fråga som ställdes på kommunfullmäktige för drygt en vecka sedan. Hur kan en bild av verkligheten tolkas på så många sätt det är en fråga som jag ständigt ställer mig. I politiken blir frågan än vanligare eftersom viljan att få fler att dela samma uppfattning är otroligt stark. Men att dela uppfattning som sina politiska motståndare blir omöjligt eftersom det skulle kunna uppfattas som enighet och en enad front.

Det är mörka och otäcka nyheter som dominerat mediaflödet under helgen. Mina tankar har inkluderat både Ålidhem och Ersboda, två helt skilda incidenter där två personer mist sina liv. Jag känner sorg, men jag vet ingenting om vad som har hänt eller varför. På radion i morse (ej lokalradio) ställdes frågan till Tomas Bodström advokat om det blivit mer kriminalitet och fler mord i Sverige för att nyheterna dominerades av dem. Just då ringde min mobil och med handsfree i bilen stängdes radion av så jag hörde inte alla svaren eller diskussionen. Det lilla jag hörde var att om mord tillhörde vanligheterna så skulle inte media ha ett intresse av att rapportera om dem, vilket jag uppfattade som ett ganska kallt svar.

I Umeå har vi talat om sociala oroligheter och jag delar den uppfattningen att det har ökat. Det betyder inte att jag känner mig otrygg eller rädd för att vara i stan på kvällarna. (Nu var det länge sedan det var aktuellt eftersom jag bor på landet numera..) Men jag kan ändå känna en stark oro inte bara för mina barns säkerhet utan även för andras. Att förneka att kriminalitet och droger finns och är ett problem skadar betydligt mer än att ”ropa på vargen” en gång för mycket. Vi kristdemokrater menar att det behövs fler poliser och vill se 10 000 fler poliser till 2025 och med 500 fler civilanställda kan fler poliser arbeta i yttre tjänst.

Som tidigare vice ordförande i socialnämnden kan jag inte nog betona det viktiga utåtriktade brottförebyggande arbetet och samarbetet mellan socialtjänst och polis. Trygghet är viktigt och ett av Kristdemokraternas absolut viktigaste områden, men det betyder så mycket mer än bara frihet från brott. I februari i år lämnade jag in en motion (5/18) om att inrätta ett Trygghetens Hus med placering på Östra Ersboda. Om detta kan du läsa här (länk till motioner som lämnats in till fullmäktige under 2018).