Konst som provocerar

Av , , 1 kommentar 18

Konst ska provocera och beröra, men det som en del kallar konst kallas ibland bara konstigt av andra. Den stora invigningen av kulturhuvudstadsåret är denna helg och konstutställningar, vernissager och performance blir självklara delar av kulturen. Jag tycker att en av de bästa sakerna med att Umeå har blivit kulturhuvudstad är att fler människor kommer att ta del av och uppleva saker man kanske inte alls hade tänkt sig från början. Man kanske inte tycker om allt heller och det är precis som det ska vara.

Dagens (och gårdagens) stora snackis har varit grafittikonstnären Carolina Falkholts arbete med att måla en vagina på ett snöblock i centrala Umeå. Kristdemokraternas ledamot i Kulturnämnden fick frågan om vad han tyckte om att det kvinnliga könsorganet skulle målas på ett stort snöblock i stan. Per-Martin var tydlig med att konstnären har sin konstnärliga frihet, men att han inte själv tyckte att det var passande motiv och att man kan använda friheten mer varsamt. Det var aldrig tal om att censurera det kommande verket eller förbjuda Carolina att måla det. Precis som konstnären har sin frihet så har varje människa rätt att uttrycka sin åsikt, men vi ska inte kränka varandra för att vi inte tycker lika.

Vi har i Umeå haft flera kontroversiella konstverk eller performances där politiker har kritiserat det som uttryckts i konstens namn eller som i ett fall har man till och med använt tejp för att konstverket ansågs uppmana till klotter. Censur menade andra. Idag flödar diskussionen på Facebook om konst i feminismens namn mot manliga könssymboler och många är mycket upprörda och arga för att en politiker uttryckt sin egna personliga åsikt om ett konstverk. Språkbruket har i vissa fall varit mycket grovt. Jag begriper det inte, men att försöka tysta andra för att de inte tycker likadant, det hör inte hemma i kulturhuvudstaden Umeå.

Åtgärder mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 4

För två veckor sedan deltog jag i ett seminarium där Tapio Salonen föreläste om barnfattigdom och jag satt även med i ett panelsamtal där jag fick delge mina reflektioner i saken. Salonen är professor i socialt arbete och den som antagligen varit mest involverad i studierna om barn som lever i ekonomisk utsatthet eller enklare sagt, i barnfattigdom.

Ordet barnfattigdom har tidvis varit mycket kritiserat inte minst efter Uppdrag granskning för drygt ett år sedan. Oavsett vad man anser om ordet så är det helt klart att det finns barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och som inte har samma möjligheter till aktiviter eller materiella saker som andra jämnåriga. Denna dag var det väldigt många politiker i publiken vilket var tydligt när ordet var fritt och det var flera som sökte bevis för att säga vems fel det var, Alliansen eller Socialdemokraterna eftersom ekonomiska skillnader började för mer än 20 år sedan.

Det är olyckligt att använda simpla begrepp för att hitta någon att skuldbelägga och det är också att göra det alltför lätt för sig. Det är klart att ojämlikheten har ökat och det är ett stort problem att barns fritid är beroende i större grad av ekonomi konsumtion och förväntningar i relation till vad andra barn har eller får.

Jag har skrivit om det tidigare att Alliansregeringen med Kristdemokraterna har genomfört reformer för att bekämpa barnfattigdom som att höja grundnivån i föräldraförsäkringen fr 180 kr/dag till 225 kr; Höjning av bostadstillägg och flerbarnstillägg; infört fritidspeng; jobbstimulans; ungdomar i familjer med försörjningsstöd ska kunna behålla det man tjänar vid arbete och inte räknas in i familjens inkomst. Några av dessa reformer har redan gett effekt, men en del är så nya att vi ännu inte sett resultat. I Umeå sjunker även antalet hushåll med försörjningsstöd och har gjort så under en lång tid.

Igår hade vi årsbokslut för Socialnämnden och där visar tydliga siffror att antalet barn som ingår i hushåll som fått försörjningsstöd sjunkit med 11% i hela kommunen vilket innebär 141 färre barn jämfört med 2012. Det är glädjande siffror, men det ser inte lika bra ut i alla kommundelar. Det är min starka förhoppning att med en enad förvaltning i Umeå kommun kommer vi att stärka arbetet med att ge alla våra barn mer jämlika förutsättningar. Tapio Salonen uttryckte det mycket starkt att alla barn borde ges en dator i skolan eftersom det ger bättre möjligheter för barnen att inte uppleva ekonomisk utsatthet eller barnfattigdom. Jag har bloggat om det förr att när elever i Umeå fått en dator från åk 6, har det sett helt olika ut i kommundelarna. På vissa skolor har eleverna mycket liten tillgång till dator på skolan och man förutsätts ha egen privat dator hemma för att utföra skolarbetet. Även här är en förändring på gång. Det är bra!

 

 

Livlig debatt och oklara svar

Av , , Bli först att kommentera 12

Årets första fullmäktige blev kort och intensivt och stort fokus kunde läggas på interpellationer och enkla frågor. Själv hade jag ställt en interpellation med anledning av beslutet som vi tog i personalutskottet i december för att få ett tydligt besked från kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund om det hade hanterats på rätt sätt. Än en gång vill jag vara tydlig med att det inte ärendet i sak som jag ville debattera utan det faktum att Lennart Holmlund är alltid den som är tydlig med att om man tar ett beslut som kostar pengar ska man veta var de pengarna ska tas ifrån.

Lennart Holmlund var inte den som svarade utan hade delegerat till personalutskottets ordförande Christer Lindvall. Därför fick jag inte heller något tydligt besked på min fråga. Oavsett vad man tycker så saknar personalutskottet fortfarande egen ekonomisk ram. Men när argumenten tryter eller när man vill undvika att svara på konkreta frågor gick majoriteten till angrepp med oriktiga påståenden.

Eftersom Christer Lindvall i spetsen för S och V är övertygad om att detta inte kommer att kosta något, trots tjänstemännens siffror och varningar, antar jag att det var svaret jag fick nöja mig med. Beslutet börjar gälla när det finns ett påskrivet kollektivavtal mellan parterna. När det blir är oklart eftersom i beslutet står det att det är en ambition att vara klart till 1 februari 2014.

******************************************************************************************************************************

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

 

Fattade personaltskottet ett ogiltigt beslut?

Den 17 december 2013 sammanträdde personalutskottet i Umeå kommun. Ett av ärendena var om kommunen skulle erbjuda tillsvidareanställning till visstidsanställda vid Umeå kommun. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Kristdemokraterna var ett av partierna som ville i enlighet med tjänstemännens förslag skjuta upp beslutet i avvaktan på centrala förhandlingar. Att vänta med beslutet hade även gett kommunen mer tid att ordentligt utreda kostnader och övriga konsekvenser av förslaget.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna beslutade ändå vid sammanträdet att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till den nämnda gruppen. Umeå kommun blev därför först i Sverige med att ta det steget – övriga kommuner har valt att avvakta.

Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte ville fördjupa sig i konsekvenserna- inte minst de ekonomiska. Beslutet kommer med största sannolikhet att få ekonomiska konsekvenser av varierande grad för Umeå kommuns nämnder under 2014.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Har personalutskottet, som idag saknar egen ekonomisk ram, rätt att ensidigt fatta ett budgetpåverkande beslut av denna art?
  • Om inte, är personalutskottets beslut att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till nämnda grupp därmed ogiltigt?

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

Ice Cold, en utmaning

Av , , Bli först att kommentera 9

I slutet av oktober fick jag en fråga om jag skulle kunna tänka mig att ställa upp i en ”battle”, där politiker skulle ”slåss med ord” och där orden skulle rimma. Tanken var som jag förstod det att nå ut till en publik som många gånger kanske är helt ointresserad av politiska partier. Jag tackade inte ja på det direkten, men jag ville definitivt att Kristdemokraterna skulle vara med. Det var en mycket bra framförhållning av projektledare vilket imponerade. Uppträdandet skulle inte vara förrän i januari, massor av tid!

Tiden har gått snabbt och ikväll smäller det. Erkänner att jag har nog ställt frågan till mig själv, hur tänkte jag egentligen när jag sa ja? Klart är att det är ett annorlunda sätt att debattera.Alla partier som är representerade i fullmäktige (utom ett) är med i kväll och oavsett vad man tycker om ”rapp” eller politik så tror jag att det kan bli en riktigt trevlig kväll.

Obs, bilden är ett montage!. Personen på bilden har inget med inlägget att göra 🙂

20140122-094122.jpg

Byggfelsförsäkring, för vem och varför?

Av , , 2 kommentarer 8

Snart är det dags att betala räkningar igen och det är inget konstigt med det. Av alla räkningar man har så är det en grupp som särskiljer sig, de man betalar för men hoppas på att aldrig behöva använda nämligen försäkringar. För vem hoppas på att behöva ringa försäkringsbolaget när det skett en olycka eller när bagaget försvunnit på drömresan. Det känns i alla fall tryggt att de finns där om det händer trots att det finstilta i texten ibland varit besvärlig.

Det finns en försäkring som är mest känd som försäkringen som aldrig faller ut och det är byggfelsförsäkringen. Trots detta har ALLA som bygger hus varit tvungna att ha den. Syftet med byggfelsförsäkring var säkert i början gott. Den infördes för att skydda boende mot ohälsa och ekonomiska kostnader på grund av byggfel i huvudsakligen flerbostadshus. Sedan har ändringar införts till att inkludera alla bostäder till stora kostnader för den som bygger.

Regeringen med bostadsminister Stefan Attefall avskaffar nu denna försäkring och i och med det blir ett vanligt villabygge ca 10.000 kr billigare. Den 1 juni i år är planerat datum för avskaffande, se där det var väl ytterligare en glädjande nyhet för er som planerar att bygga hus. Det sker förändringar och lättnader och dessa förändringar är välkomna för att öka bostadsbyggandet. Men det har jag visst sagt förr!

God fredag till er!

Bara glädjande nyheter..

Av , , 1 kommentar 10

Idag tänker jag bara fokusera på glädjande nyheter som du kan läsa om i dagens tidningar, om Bostaden och om äldreomsorgen. För den som kan sina nyheter och som har följt bloggar är det inte längre någon nyhet om att Bostaden har öppnat sig för tanken att eventuellt sälja ut en del av sitt bestånd. Vi i alliansen har idag en insändare där vi skriver att bostadsbristen hotar tillväxten, men att genom en försäljning av en del av beståndet kan Bostaden skapa ett större utrymme för såväl nyproduktion som ökat fokus på underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet.

Alliansens motion om detta fick avslag i kommunfullmäktige, men det är glädjande att man kan ändra sig. Häromdagen var det flera socialdemokrater som uttalade sig om att man verkligen hoppas att detta kommer att ske för Umeå behöver hyresrätter och socialnämnden behöver många!! Ser med förväntan fram emot besked.

Ett annat glädjande besked är nyheten om att Umeå kommun får 13 miljoner kr för vård och omsorg i prestationsersättningar. Kommunen har avsevärt förbättrat arbetet med registrering i kvalitetssystem och SKL (Sveriges kommuner och landsting) betalar nu 13,1 miljoner kr till Umeå! Det är pengar som kan användas till fortbildning för de som arbetar i omsorgen. Det är fortbildning inom t ex både näringslära och om det sociala innehållet för de äldre. I korthet förbättra vardagen och göra livet mer innehållsrikt. Det är i sanning något att vara glad och stolt för.

 

20140116-091206.jpg

Fredagsmöte i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 7

Märkligt hur kallt endast ett par minusgrader kan kännas efter en hel månad med plusgrader. Det tar ett tag att härdas, eller så är det förståndet som inte hinner med eftersom jag glömmer ofta både mössa och vantar.

Idag är jag i Stockholm för en planeringsdag med Lungcancerförbundet Stödet där jag sitter i styrelsen. På grund av politiken är det alltför ofta jag inte kunnat vara med, men när det för en gång skull går så måste jag vara med.

Jag har bloggat om detta tidigare, lungcancer tillhör en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och att den ofta upptäcks försent. Det är en sjukdom som ofta förknippas med rökning även om det inte är den enda orsaken. En sak är klart att ingen förtjänar att få lungcancer!

Resan blir bara över dagen och jag är hemma lagom till middag. Imorgon är jag med och utbildas och utbildar i Vännäs på Kristdemokraternas regionala konferens. Två dagar med helt olika innehåll, där har ni en inblick i mitt liv.

Allt gott och trevlig helg efter en för många kort arbetsvecka!

Måste uttala mig om hundskiten…

Av , , 9 kommentarer 20

Som politiker förväntas man kunna mycket och vara insatt i det mesta och är man inte det så ska man i alla fall ha åsikter i saken har jag märkt. Jag har följt debatten om hundlatrinernas vara eller icke-vara och jag kan erkänna att den har förvånat mig över vilka proportioner den har fått. Det kan vara att jag inte är hundägare och har inte insett vidderna av problemet, men det är självklart att vi ska lyssna på dem det berör.

Min mamma har på senare år blivit hundägare och och när hon var på besök här i Holmsund och jag var ute och rastade hunden så var det bara att ta med en påse för att plocka upp efter den. Inga konstigheter, speciellt om man har varit med om att ha trampat i hundskit så vill man definitivt låta andra slippa den erfarenheten. Påsen slängdes i vår egen tunna. Lätt som en plätt. Nu finns det omständigheter som gör att man kanske inte är i närheten av sin egen soptunna om man t ex är på resande fot. Att ha en påse med hundskit i handväskan är inte lockande och det känns förstås inte heller rätt att smygkasta bort påsen i någon annans tunna. Men hur rätt är det att kasta påsen på marken i en hög där latrinen tidigare stod?

Personligen tycker jag spontant att reklamfinansierade latriner låter som en god idé. Det är tydligt att hundägarna i vår kommun är en stor grupp och borde vara intressant att rikta sig mot. Vi kommer att diskutera förslagen i partiet när alla helgerna är över, för debatten om hundlatrinerna är inte över.

Nya lagar i Sverige och i Colorado

Av , , 15 kommentarer 17

En del kanske tycker att jag är sent ute med en nyårsönskan eftersom vi redan är på dag tre av 2014, men det kan inte vara försent att önska en god fortsättning på året. Det har varit en välbehövlig ledighet för min del och jag har tagit ett längre avbrott från sociala medier. Det var faktiskt svårare än vad jag trodde att det skulle vara, men slutade helt och hållet med dem gjorde jag inte.

Julhelgerna är snart över och det är dags att vända tillbaka dygnet, låta rutinerna komma tillbaka och äta nyttigare. Även om jag inte är någon träningsfanatiker har det blivit en del långpromenader med stavar och jag är en av dem som uppskattat att det inte varit isigt eller kallt ute. Självklart vore det skönt och betydligt vackrare om vi hade fått snö.

Med ett nytt år finns det också ett antal nya lagar som tillkommit och regeländringar. Ibland kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad om alla ändringar, men här är en komplett lista. Jag har bloggat tidigare om välkomna förändringar när det gäller skattesänkningar för pensionärer, höjda barntillägg i bostadsbidrag och förändrad föräldraförsäkring. Därför hade jag inte tänkt gå in djupare på den listan. Det är en annan lagförändring ute i världen i min familjs andra hemstat Colorado som berör mig mer. Edward Riedl har också bloggat om detta.

Från och med 1 januari är nu marijuana tillåtet att köpa för ”recreational use” dvs för nöjes skull i Colorado. Beslutet togs i en folkomröstning 2012 och Colorado är nu den första staten i världen som har helt och hållet legaliserat marijuana. Delstaten Washington sa också ja till marijuana 2012, men har inte kommit lika långt i legaliseringen av drogen. Att argumentera mot droger och rökning har blivit betydligt svårare eftersom det nu blivit legaliserat. Om det är lagligt så är det OK är ett argument som jag har fått höra. Första försäljningsdagen såldes marijuana för mer än 1 miljon dollar i Colorado. Delstaten har ca 5 miljoner invånare.

Under min tid som vice ordförande i socialnämnden har jag kommit i kontakt med både missbrukare och föräldrar till barn som börjat med just cannabis i tidig ålder. Att fastna i ett missbruk är fruktansvärt och enligt min åsikt behöver kunskapen om vad drogen innebär spridas än mer. Och precis som Edward skrivit i sin blogg ska vi därför hjälpa och stödja de som fastnat i missbruk att komma ur det. Det är vår skyldighet.