Ett gott slut och ett härligt nytt år!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det finns vissa dagar på året där förväntningarna är större på att man ska ha särskilt mycket roligt och nyårsafton är definitivt en sådan dag. Dagens tidningar är fyllda med sista minuten tips på recept och hur man kan fira nyårsafton eller hur man skyddar sina hundar från smällande fyrverkerier. Själv är jag lyckligt lottad idag som slipper laga middag och inte heller har jag varken fyrverkerier eller hund att vara orolig över. Här tror jag att mina barn kanske inte håller med….

Den artikel som jag fastnade mest för var det att polisen tror på ett lugnt nyårsfirande och att man laddar med många poliser i centrum. De talar om att de senaste årens nyårsfiranden i centrum har varit lugna tack vare att det blivit mer åldersblandat. Fler vuxna tillsammans med de yngre har haft en brottsförebyggande effekt. Det viktigaste och det som borde vara självklart är det Anna Jonsson (biträdande chef vid ordningsavdelningen) säger: "Föräldrarna bör försöka hålla koll på sina ungdomar genom att ta reda på vad de har för planer inför nyår. Och så klart får man inte förse dem med alkohol eller fyrverkerier."

Jag har lärt mig med erfarenheten att det som är självklart för en person är det inte för en annan och vissa saker tål alltid att upprepas. UmeBRÅ (Umeås Brottsförebyggande råd)sammanträdde fredagen innan julledighet och där fick vi ta del av statistik kring ungdomars alkoholvanor bla. För mig som bor i Holmsund blev jag glad att flest ungdomar i åk nio sagt att deras föräldrar inte tillåter att de dricker alkohol. Men varför är inte siffran högre för alla skolorna?

Jag önskar er alla en riktigt glad och trevlig nyårsafton och en start på ett härligt nytt år!

Från mobilen

Tid till reflektion

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag har varit helt ledig under ett par dagar och det har varit fantastiskt härligt att bara få vara med mina närmaste. Traditioner är viktigt för mig, men det finns alltid utrymme eller möjlighet att skapa nya traditioner vilket min familj har gjort detta år. Mat, godis och julklappar i all ära, men när man får riktigt mycket tid till att vara med de man älskar, det är något jag är tacksam för.

Julen är också en tid för eftertanke och beskedet om Britt-Maries bortgång som kom på juldagseftermiddagen har verkligen än en gång fått mig att tänka på livets skörhet och vad som är viktigt i livet. Jag satt bredvid Britt-Marie i fullmäktige och jag har saknat hennes snabba repliker eller uppmuntrande kommentarer när jag själv varit uppe i debatten. Vi kanske inte alltid tyckte lika, inget konstigt med det eftersom vi ändå tillhörde olika partier, men jag hade stor respekt för hennes erfarenhet och energi. Hon hade en kunskap om politiken i Umeå som var otrolig och hon delade med sig. Britt-Marie är saknad.

 Från mobilen

Bild från Holmsund, julafton 2012

Vård i livets slutskede och AFA pengarna

Av , , 2 kommentarer 13

Under gårdagens socialnämnd fick vi en redovisning över de siffror som har rapporterats in till palliativa registret när det gäller dödsfall i kommunens särskilda boenden med anledning av de artiklar som varit i VK. Det var en mycket intressant redovisning där man i staplar kunde visa om den boende i dödsögonblicket varit ensam eller haft sällskap av en anhörig eller personal. I Umeå kommun var det 9,7 % av alla dödsfall där den boende fått dö ensam.

Om man bara vill tala siffror och jämföra statistik med riket kan man anse det vara bra (90,3 % hade någon närvarande hos sig jämf med 85,2 % i riket), men jag tycker att här gör man det lätt för sig. Bakom varje siffra finns en människa med en historia och anhöriga och man kan aldrig ta ifrån dem deras upplevelser. Vi kan inte, och får inte, slå oss för bröstet och säga att vi alltid uppfyller kvalitetsdeklarationerna eller att kommunens egna boenden alltid är bättre jämfört med andra privata boenden. 

Det är naivt att tro att brister inte finns i kommunala boenden bara för att man inte talat om dem.Avvikelser i kommunala boenden ska rapporteras och personalen ska aldrig vara rädda för att påtala när de ser eller upplever brister i vården. I de här fallen som VK har skrivit om verkar det ha funnits en rädsla för att tala öppet om när vårdpersonal sagt att extra personal bör sättas in och det är olyckligt.

Äldreomsorgen och AFA pengarna

Vid gårdagens presskonferens ställdes frågan att nu måste ni väl vara glada för att socialnämnden får 25 miljoner extra till äldreomsorgen? Jublet har jag inte märkt av ännu, kanske för att i detta fall verkar det i huvudsak vara en detaljstyrningsresurs för personalen och inte för äldreomsorgen i stort. Jag påtalade att Kristdemokraterna hade ett annat förslag vilket definitivt skulle gett betydligt mer pengar till både socialnämnden och till skolan. Det är verksamheternas pengar som nu omfördelas igen efter politikers vilja att detaljstyra och där kanske inte alltid brukarnas bästa kommer främst. Fördelningen av AFA pengarna har blivit ytterligare en budgetprocess efter en princip jag inte alls delar. 

 

AFA pengar tillbaka till verksamheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

AFA försäkringar betalar tillbaka 92 miljoner kronor till Umeå kommun, det är något som varit känt sedan länge. Spekulationerna i stadshuset har varit många över vad dessa pengar ska användas till och det är många som har ansett sig veta vad som ska prioriteras.

Idag presenterar majoriteten sitt förslag, men för Kristdemokraterna är uppfattningen klar, pengarna ska tillbaka till verksamheten! Återbetalningen från AFA sker pga av att man har betalat in för mycket till försäkringen och därmed måste pengarna tillhöra respektive nämnd. Det blir obegripligt om man nu startar en ny budgetprocess med annorlunda fördelning än den man tidigare har beslutat om.

           ***********************************************************

Pressmeddelande 121218

AFA pengarna ska betalas tillbaka till verksamheterna

– De 92 miljoner kr som Umeå kommun får tillbaka från AFA ska fördelas tillbaka till verksamheterna utifrån antal anställda.

­– Alla verksamheter har utifrån antalet anställda betalat in försäkringspremier till AFA. När dessa inbetalningar nu visat sig vara för höga ska återbetalningen av medlen naturligtvis återgå till de verksamheter som redan tagit kostnaden.

 

Detta säger Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr i samband med att S och V idag presenterar sitt förslag om vad AFA-pengarna ska användas till.

 

– Hur respektive verksamhet ska använda de återförda resurserna är upp till varje nämnd att avgöra utifrån den verksamhet de är satt att sköta. Att hantera frågan på annat sätt innebär i praktiken en omfördelning av tidigare beslutade budgetramar, fortsätter Kerr.

 

Det var i våras som det stod klart att AFA-försäkringar betalar tillbaka

11,7 miljarder kr till kommuner och landsting för inbetalda premier åren 2007 och 2008 eftersom sjukskrivningstalen har sjunkit. För Umeås del betyder det 92 miljoner kr som man får tillbaka i år.

 

De övriga allianspartierna som sitter i budgetberedningen presenterade redan i förra veckan sitt förslag till vad AFA pengarna ska användas till. Kristdemokraterna har dock en annan syn i frågan.

Kristdemokraternas förslag innebär att de mest personalintensiva verksamheterna också får mest. Skolverksamheten och den sociala verksamheten.

 

 

Bostadspolitik som övertygar!

Av , , 3 kommentarer 10

Idag väntas vår civil- och bostadsminister Stefan Attefall till Umeå för ett studiebesök och kvällens bostadspolitiska debatt på Folkets Hus. Jag hoppas just nu att den stora mängden snö inte ställer till med förseningar..

På debatten ikväll som Hyresgästföreningen anordnar deltar förutom Stefan även byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S), Leif Lundgren (M) vice ordförande i Bostaden och Barbro Engman som är förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Jag var själv tidigare aktiv medlem i Hyresgästföreningen under 1990 talet och satt i avdelningsstyrelsen för Södra Västerbotten under flera år. Bostadspolitik var det jag ville arbeta med och vid ett tillfälle fick jag ställa dåvarande bostadsministern Jörgen Andersson (S) mot väggen i TVs Nattöppet om orättvisa regler kring bostadsbidrag. Det kändes stort med direktsändning och Sverker Olofssons skarpa frågor. Jag tror att jag t o m har det programmet inspelat på VHS någonstans.

Inför valet 1998 var vi några i styrelsen som anordnade träffar med kommunens gruppledare och kommunalråd för att diskutera bostadsfrågor. Informationen sammanställdes sedan som en information till medlemmarna. Det var i detta val som jag röstade på Kristdemokraterna för första gången. Det var inte äldreomsorgen eller familjepolitiken som övertygade mig mest den gången utan det var bostadspolitiken. Därför är jag jätteglad för att Stefan Attefall är regeringens bostadsminister och ikväll får fler möjlighet att höra om kristdemokratisk bostadspolitik.

Tid och plats: Petterson Berger salen på Umeå Folkets Hus. Fika finns från kl.18:00