Bullerutredning med positiva förslag!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har första delbetänkandet i Bullersamordningsutredningen kommit och slutsatsen är både självklar och uppenbar – Bullerreglerna måste förenklas! Svenska Dagbladet skriver om förslagen i utredningen att nuvarande riktvärden för buller införs i lagstiftningen. Riktvärdena utomhus innebär 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för väg- och spårtrafik.

Enligt utredningen kan undantag göras om ljudnivån är högst 65 dBA vid fasad mot väg eller järnväg och de undantag man skriver om går längre än vad de centrala myndigheternas riktlinjer i dag medger. Detta är en bra och välkommen förändring! Med ett nytt regelverk kan fler student- och ungdomslägenheter byggas och kommunerna får ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.

I Umeås fördjupade översiktsplan har vi sagt att vi ska förtäta staden, fem kilometers staden, och med de förslag som idag presenterats bidrar de till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan uppnås. I ambitionen att hitta annan lämplig mark att bygga på kan i praktiken betyda att attraktiva orörda områden tas till bostäder istället för att förtäta områden där vissa nivåer av buller förekommer. För Umeås del är jag övertygad om att ”förtätningsarbetet” kommer att underlättas betydligt!

Det händer mycket på regeringsnivå inom bostadspolitiken och detta är bara ytterligare en del i det förbättringsarbetet som görs. Mer kommer tack vare kristdemokratisk politik!

 

Lundgren, Lundsberg och oacceptabla beteenden

Av , , 1 kommentar 13

Snart är dagen slut och äntligen har jag tid att skriva ett par rader. Vi har sammanträtt i socialnämnden idag och det mötet följdes av både presskonferens och presidieberedning. Under presskonferensen började vi tala lite om nästa mandatperiod och vad är det som händer. Vem kandiderar från Socialdemokraterna att tar över efter Eva Andersson? Eva visste inte att det var ”officiellt” och själv kunde jag bara säga att jag har inte haft tid att blogga om det. Tills nu.

Jag tycker att det är jätteroligt att man nu inom Socialdemokraterna har fått en person att öppet meddela att man är redo att kandidera till Socialnämnden. Som jag skrivit tidigare är Socialnämnden definitvt inte den enklaste och definitivt inte det minsta ansvarsområdet. S har börjat röra om i namngrytan och det vore roligt att se om det blir fler namn som flyter upp. Eller är det så att en eventuell möjlighet att bli Socialnämnds ordförande inte är lika lockande som kommunstyrelsenns ordförande? Jag tänker inte lägga mig i andra partiers nomineringsprocess, men jag följer den nyfiket. En sak är dock klar, i september 2014 står alla platser till förfogande och väljarna bestämmer.

Andra iakttagelser under dagen är den kraftåtgärd som nu Skolinspektionen gör mot Lundsberg. Inspektionen är numera en myndighet med muskler och styrka -precis som det ska vara. Det är fullkomligt oacceptabelt med kränkningar och misshandel i skolan som den vi läst om och att förklara det med pojkstreck är oförståeligt. Men å andra sidan var jag inte där och har antagligen inte hela bilden.

Ett annat ställe där jag inte varit med är i kommunens budgetberedning som påbörjade arbetet i våras. Därför har jag aldrig heller uttalat mig i den utredning som blev officiell igår kring kommunalrådet och den anmälan som gjordes. Jag sitter dock som ledamot i Kommunstyrelsens personalutskott och där kommer inte frågan om åtgärder att släppas i första taget. Att inte må bra på sin arbetsplats är fruktansvärt och påverkar inte bara arbetet, men även familjeliv och fritid. Samma som rektorn har ansvar för sin skola så har arbetgivare ansvar för sina anställda. Jag känner hopp om att saker och ting kommer att lösas på rätt sätt. Snart, något annat är inte acceptabelt.

Övrigt i korthet. Jag hade planerat att rösta idag i folkomröstningen, men glömde röstkortet hemma. Inte en chans att jag tänker låta soffliggarna avgöra valet därför är kortet redan i ryggsäcken. Imorgon röstar jag så att det är gjort innan den 8 september. Det blir ett JA om ni undrade.

Uppmanar Vänstern till lagbrott?

Av , , 4 kommentarer 12

Det är terminstart inom kort och studenter från hela Sverige är på väg till Umeå för att antingen påbörja en utbildning eller fortsätta där studierna slutade i våras. För många av dessa studenter ser boende situationen osäker ut. Blir det studentrum, inneboende eller kanske en campingstuga?

Igår behandlades Alliansens motion i kommunfullmäktige om att sälja ut en tredjedel av Bostadens bestånd för att ge bolaget ekonomisk kraft att både bygga fler lägenheter och samtidigt kapital till att renovera det gamla beståndet. Som väntat blev det en lång och intensiv debatt i fullmäktige. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har medvetet förvrängt den innebörd vår alliansmotion står för; istället för att belysa initiativet vi tar så har fokus lagts på att allt ska säljas bort. Inte ett ord från den styrande majoriteten kom heller om hur vi ska lösa den akuta bostadsbristen som har uppstått.

Bostadens VD, Ann-Sofi Tapani, har lyft i en debattartikel att det är önskvärt att Bostaden kunde producera mer än 200 lägenheter/år. Bostaden har fler än 15 000 lägenheter och nu finns ett stort renoveringsbehov och behovet av investeringar är stort. Tapani talar om 750 miljoner kr till investeringar fram till 2020. Bostaden vill och kan, om förutsättningarna ges och här kunde kommunfullmäktige varit tydliga och gett uppdraget i klartext till bolaget. Vi vill att Bostaden bygger fler lägenheter!

I yttrandet till beslut läser man ”Bostaden är en viktig aktör för att bidra till tillväxten, men kommunen är till stor del beroende av alla aktörer där de privata fastighetsägarna gemensamt har det klart största genomslaget i bostadsmarknaden i sin helhet”

Här kan kommunen ta ett stort steg för att underlätta för aktörer vi är beroende av. Bostaden är enskilt störst på bostadsmarknaden i Umeå och har större fördelar när det gäller upphandlingar och kunskaper kring avtal mm än vad mindre fastighetsägare har. Det finns fastighetsägare som vill köpa hyreshus och förvalta dem- Utan att omvandla dem till bostadsrätter! Detta verkar dock vara omöjligt att begripa för vänsterns företrädare. Tro många om ont att det skulle vara ondskefull girighet som styr.

Bostaden som kommunalt bolag har idag i sitt ägardirektiv möjligheten att sälja ut en del av beståndet för att frigöra kapital. När jag ställde frågan till Tamara Spiric (V) om Bostadens styrelse väljer att sälja, kommer då Vänsterpartiet att stoppa Bostaden? Svaret jag fick att det är partipolitisk representation och att de skulle göra på samma sätt. Här har Spiric fel. En bolagsstyrelses  viktigaste funktion är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Det är inte partiets ideologi som ska sättas främst utan bolaget. Detta står tydligt i aktiebolagslagens 8 kap.

Jag hoppas att det kommer att lösa sig för höstens studenter trots bristen på bostäder. Hoppas att inte bostadsbristen blir det första bestående intrycket..

 

 

Konkurrerar Umeå kommun och landstinget ut enskilda initiativ?

Av , , 1 kommentar 10

På måndag är det höstens första kommunfullmäktige och dagordningen är lång. Betydligt fler motioner än vanligt ska behandlas och debatten kommer att bli intensiv om mina föraningar är korrekta. Om nu antalet motioner till behandling är stort så är antalet interpellationer desto färre. Jag har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige som lyder..

 

 

Till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S)

Konkurrerar Umeå kommun och landstingets samarbete ut enskilda initiativ?

 

Språkförskolan Pratbubblan fick 2010 tillstånd att starta förskoleverksamhet i Umeå. I ansökan beskrev man att verksamheten skulle ske i samverkan med landstinget som skulle bidra med logopedresurs för barn med kraftigt avvikande tal och språk utveckling. För dessa platser krävdes remiss från landstinget men för övriga platser gäller kommunens gemensamma kö.

 

Landstinget har nu efter kort varsel valt att avbryta samarbetet med förskolan eftersom de menar att Pratbubblan inte lever upp till kraven för en språkförskola. Detta trots att förskolan uppfyller alla krav från språkskoleföreningen samt att kommunen som har tillsynsansvar inte har påtalat några kvalitetsbrister.

 

Ledningen vid logopedkliniken har dock sagt att det finns långtgående planer på att starta upp en språkförskola tillsammans med Umeå kommun till hösten 2014.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Anser du att behovet finns av att starta en kommunal språkförskola?

 

  • Stämmer det att kommunen planerar att öppna språkförskola tillsammans med landstinget hösten 2014?

 

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

Jag önskar er alla en härlig helg!

Holmlund och Lindberg har glömt nåt..

Av , , 2 kommentarer 18

Jag ser att både Lennart Holmlund och Hans Lindberg har idag bloggat om exakt samma sak med ett par timmars mellanrum, utredningen om studiebidraget. De klagande synpunkterna är inte oväntade och jag tänker inte gå in på utredningen i detalj, men det är uppenbart att både Hans och Lennart har glömt något viktigt. Syftet med utredningen!

Holmlund talar om ingrepp i den generella välfärdspolitiken och om att alla barn inte behandlas lika. Det borde inte vara en nyhet att alla barn har inte samma förutsättningar oavsett hur mycket vi önskar att de hade. Lika till alla innebär inte att alla får det lika bra. Studiebidraget kostar idag 3,3 miljarder kronor per år, men genom att förändra tiden man får studiebidraget utbetalt (till endast under den tid man är i skolan) kan 240 miljoner kr omfördelas till hushåll med låga inkomster och där barn går i gymnasieskolan.

Det finns idag ett extra stöd till låginkomstfamiljer på 855 kr, men förslaget blir nu att höja det till 1100 kr i månaden samtidigt som taket för inkomstgränsen för hushåll höjs från 125 kkr/år till 210 kkr/år. Fler familjer berörs av denna möjlighet till extra stöd.

Den största förändringen med detta förslag och enligt mitt tycke den mest välkomna är förslaget att elever som har egna barn får 3500 kr i månaden. Elever som blir föräldrar idag kan inte få försörjningsstöd från sin kommun om de väljer att fortsätta i gymnasieskolan. Man blir helt beroende av sina föräldrar. Att hoppa av gymnasiet bara för att kunna få försörjningsstöd istället är inte ett bra alternativ. Unga föräldrar ska ges stöd för att fortsätta sin utbildning och förbättra förutsättningarna i livet. Men om detta har varken Lennart eller Hans skrivit något om..

Budgetprocessen

Av , , 1 kommentar 10

Nu börjar det brännas, tiden för att återuppta budgetberedningsarbetet närmar sig. I dagens VK är det en stor intervju med Lennart Holmlund om det kommande arbetet och om det eventuellt fortsatta samarbetet med Vänstern. Vad kommer att hända?

Häromdagen gjorde Vänsterpartiet med Spiric i spetsen ett utspel om att de vill vänta med att bygga det nya badhuset. Det är dock oklart om det är det enda man kan tänka sig att spara in på, vilket i längden blir tveksamt om det är en besparing. Förutsatt att man vill fortsätta att ha ett badhus i kommunen vill säga. Hennes synpunkter om förslagen kring kvinnohistoriskt museum och att återlämna återstående medel i sociala investeringsfonden har jag ännu inte sett till. En verksamhet har inte startats upp ännu och den andra har saknat ansökningar vilket i praktiken inneburit inställda sammanträden.

Jag har ifrågasatt hur man man hanterar denna fond som var menat för nya projekt istället har kunnat bli en ”back up” lösning för nämnder som saknar pengar till verksamheten. Medel till att minska barngrupperna i förskolan och att stödja Ungdomstorget befintlig verksamhet är tydliga exempel. Klarar inte en nämnd sin budget och verksamhet går man till Sociala investeringar och ber om pengar.

När det stod klart att Umeå kommun skulle få tillbaka 92 miljoner kronor, en återbetalning av för höga inbetalningar av försäkringspremier så var Kristdemokraterna det enda partiet som yrkade på att pengarna skulle gå till verksamheterna. Istället fördelades pengarna mer begränsat och specifikt. Ett ex var 13 milj kr för snöröjning under 2012. Socialnämnden ”fick” också 25 miljoner kr i anslag till att förbättra arbetsförhållanden i äldreomsorgen. –Ett steg i ett långsiktigt arbete sa Tamara Spiric, men nu finns det en risk att det blir tre steg tillbaka med de förslag som presenterats. Hur stark är vänstersamarbetet när budgetprocessens vindar blåser hårt? Snart vet vi.

 

 

Begränsa inte familjers inflytande över deras vardag!

Av , , Bli först att kommentera 11

Ni har hört det förr och ni kommer säkerligen att höra det igen, frågan om hur uttaget av dagar i föräldraförsäkringen ska ske. Frågan brukar vara högaktuell i valrörelsen, men den finns fortfarande med och puttrar under mellanvalstiden. Socialdemokraterna behandlade den på sin kongress där det var en del besvikna röster när det stod klart att man inte tänker genomföra en tvångsdelning av dagar. I dagens VK på ledarsidan dyker frågan upp igen med rubriken Reformera föräldraförsäkringen. Min åsikt som kristdemokrat är klar och tydlig, det finns vissa saker som staten inte ska lägga sig i, vissa beslut fattas bäst hemma vid köksbordet och inte av staten.

I debattartikeln lyfter man fram att en individualiserad föräldraförsäkring gynnar kvinnor bäst och att om man låter familjer själv fatta beslut kommer det att ske slentrianmässigt och drabba män som vill ta mer ansvar. Här tappar jag förtroendet fullständigt eftersom skribenten verkar brista i hopp om att kvinnor och män själva kan besluta vad som är bäst för deras barn eller familj. Bilden av att mannen ”drabbas” som ett offer om föräldraförsäkringen fortsätter i samma form är också något jag vänder mig emot. Han menar att köksbordsbeslutsfattande domineras av slentrian, men då underskattar man fullständigt människors förmåga att själva besluta om det som står dem närmast – deras tid tillsammans med barnen.

Jämställdhet är viktigt och jag önskar att varje förälder tar möjligheten att vara hemma med sina barn så mycket som möjligt när de är små, men jag kan inte och ska inte säga vad som är bäst för varje familj. Att räkna antalet dagar uttagna från föräldraförsäkringen av mamma eller pappa garanterar inte att ett förhållande är jämställt eller att kvinnors löner blir jämställda. En tvångsdelning innebär istället en begränsning i familjers inflytande över deras vardag.

Skolstart och barns uppväxtvillkor

Av , , 1 kommentar 8

Nu är det inte länge kvar, skolan börjar på måndag. Äntligen säger en del, men för andra kan det det vara med en klump i magen man går tillbaka till skolan. Tidningarna fylls med tips på vad man behöver för en skolstart och kändisar har berättat hur det var för dem när de började skolan. För egen del är skolstarten det slutgiltiga för att vardagsrutinerna i vårt hem kommer åter. Dygnet ska vändas på och idrottsträningar kör igång.

Denna morgon hade Nyhetsmorgon i TV4 ett inslag om skolstart och mobbning. Ämnet berör och jag har skrivit om detta tidigare. Vi måste vara uppmärksamma på våra barn och hur de mår när de är i skolan. Vilka varningstecken finns och vad gör jag som förälder när jag får veta att mitt barn behandlar andra barn illa?

Skolinspektionen och Barn och Elevombudet har gett ut boken Du är så jävla ful som tar upp barnens berättelser från de anmälningar som kommer in varje år till myndigheten. Den tar upp skolans bedömning av ärenden och sedan vad BEO (Barn och Elevombudet har bedömt). Det händer att bedömningarna skiljer sig åt. Lars Arrhenius (det första Barn och Elevombudet) skriver att arbeta mot mobbning handlar om att arbeta för mänskliga rättigheter. ”Det är en mänsklig rättighet att få känna sig trygg i skolan och inte bli utsatt för allvarliga övergrepp, vilket mobbning faktiskt är.”

Barn och ungas mående och deras uppväxtvillkor är ett prioriterat område för Kristdemokraterna och vår politik. Därför var det med stor oro jag läste om att BUP stänger under en månad fr o m måndag. Arbetsmiljöproblem måste förstås åtgärdas, men jag är orolig för att stängningen kan få konsekvenser.

20130817-105828.jpg

20130817-105842.jpg

Hur fort vi glömmer!

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag tycker om att se på TV, men är det något jag har svårt för så är det att följa programtablåer eller se program vid exakta tider. Det är snarare en regel än undantag att jag ser nyheterna i efterhand vilket är så lätt med svtplay både i datorn och i mobilen.

För en tid sedan visades dokumentären ”Inside Job” på SVT, en Oscarsbelönad dokumentär om finanskrisen 2008. Vad var det som hände och hur kunde det hända? Det har gått fem år sedan, men det klarstår fortfarande att det var den största finanskrisen i modern tid och att den påverkade hela världen. Det är bla intervjuer med människor som förlorat sina hem medan vi samtidigt får ta del av berättelser kring direktörers obegripliga girighet. Girigheten efter pengar och lyx beskrevs giva samma tillfredsställelse som kokain hos en drogmissbrukare. Javisst hörde vi om dessa berättelser då, men vi glömmer fort vilka konsekvenser en finanskris i USA fick för resten av världen. Supersäkra investeringar som inte kan gå fel blev plötsligt värdelösa.

Vi behöver bli påminda för något liknande får inte hända igen. Filmen är skapad av de som var med.

Tyvärr går det inte längre att se dokumentären på SVT play, men den finns att se på Youtube eller beställa. Det är en dokumentär som fängslar. En fråga som jag har burit med mig sedan jag såg den är frågan om akademikers oberoende forskningsresultat. Kan resultat bli olika beroende på vem som har efterfrågat forskningen? Hur hanteras eventuella intressekonflikter? Se filmen, du kommer inte att ångra dig.

http://youtu.be/FzrBurlJUNk

Myndigheter säljer personuppgifter

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag på DN debatt skriver Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson tillsammans med riksdagsledamöterna Caroline Szyber och Roland Utbult att det är dags att grundlagsskydda den personliga integriteten.

Idag är varje svensk medborgare registrerad i ett antal hundra register och databaser enligt Datainspektionen. Eftersom vi har Offentlighetsprincipen i Sverige är också dessa uppgifter lätt tillgängliga inte bara till den det berör utan även alla andra. Det är lätt att göra sökningar hos Kreditupplysningsföretag på nätet eller om du vill är det bara att ringa Skatteverket. Andra myndigheter tjänar stora pengar på att sälja uppgifter som t ex Transportstyrelsen med ca 30 miljoner kronor varje år!

Det huvudsakliga syftet med offentlighetsprincipen måste trots allt vara att det ska vara möjligt att granska makten. Inte att myndigheter ska sälja vidare uppgifter utan en persons vetskap eller godkännande. Staten har stor makt och den personliga integriteten måste respekteras därför att personuppgifter är inte ett dött objekt som kan behandlas som vilken handelsvara som helst, den är en del av det subjekt som är vår person.”

Dagens Nyheter har skrivit om andra personuppgifter man lätt kan få fram på nätet eller av myndigheter och där man kan fråga sig om det verkligen är nödvändigt. Vi är registrerade, men visst undrar man ibland vad myndigheter gör med uppgifterna och vem som efterfrågar dem. Om jag som privatperson har haft hjälp och kontakt med kvinnojouren förstår jag inte varför den uppgiften kan eller ska lämnas vidare. Ratsit betyder för övrigt att man skvallrar på någon (eng: to rat on someone). Lämpligt namn på de tjänster man erbjuder.

Kristdemokraterna föreslår åtgärder och här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.