Priser till vilket pris?

Av , , Bli först att kommentera 6

Priser till vilket pris?

Det var rubriken till min interpellation som jag ställde till Hans Lindberg på gårdagens fullmäktige. Eftersom Lindberg inte var närvarande fick Margareta Rönngren ta svaret. Interpellationen lydder som följande:

I slutet av september månad beslutade Umeå kommuns folkhälsoråd att inrätta ett folkhälsopris med en prissumma på 10 000 kr att delas ut årligen 2017-2020. Miljö och hälsoskydd har även de nyligen inrättat ett pris och sedan tidigare finns det t ex både jämställdhetspris och årets eldsjäl som andra nämnder eller utskott ansvarar för.

Självklart ska särskilda insatser som görs av organisationer eller enskilda personer uppmärksammas och särskilda prisutdelningar kan vara ett sätt att synliggöra arbete som annars sker i det dolda. Det finns dock risker med att när priserna blir för många i antal förlorar de i ”värde”. Det kan inte heller vara meningen att varje utskott eller nämnd ska ha ett eget pris för utdelning efter eget tycke utan det måste finnas regelverk kring hur medel ska användas för annat än den egna verksamheten.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor: 

  • Hur många priser delar kommunen ut varje år till företag, organisationer eller enskilda personer?
  • Vad är den samlade summan för dessa priser?
  • Görs det en regelbunden översyn av antalet priser och om de är aktuella? Om inte, vad avser du vidta för åtgärder?

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

Det var lite si och så med svaret tycker jag, det finns ingen förteckning över hur många priser och till vilket pris som kommunen ger ut. Listan var inte heller komplett eftersom t ex priset Årets Eldsjäl som delas ut på Frivilligdagen den 5 december saknades och jag är säker på att det finns ytterligare priser. Summorna för olika priser saknades också vilket betyder att det är betydligt mer än 150 000 kr/år som kommunen fördelar pengar på pristagare.

Jag kan inte vara nog tydlig med att jag är INTE emot att vi delar ut priser eller att kommunen visar uppmuntran, men jag menar på att det finns risker med att införa för många priser. På ett sammanträde med Folkhälsorådet, under en övrig fråga, beslutades det att införa ett Folkhälsopris à 10000 kr/år och ingen ifrågasatte varför eller om det var nödvändigt. I Folkhälsorådet finns även landstinget med och de delar ut redan idag 3 st Folkhälsopriser à 20 000 kr/år. Jag menar att det finns en risk när för många priser införs att de tappar i värde, att det blir en inflation. Och vet vi verkligen att det är de rätta som uppmärksammas?

Nu är det upp till varje utskott och nämnd att besluta om pengar, men det är också intressant att se vid en sammanställning hur olika insatser värderas. Årets eldsjäl får 5000 kr, folkhälsa 10000 kr och ett konststipendium från Kulturnämnden 50000 kr. Det blev ingen större debatt och det hade jag inte förväntat mig, jag ställde interpellationen för att jag var nyfiken och ville veta. Jag ville inte att varje socialdemokratisk ordförande i utskott eller nämnd skulle upp i talarstolen och ge ett försvarstal för att just de infört ett pris. Men i slutändan kan det inte vara så att varje nämnd eller råd värd namnet ska ha ett eget pris, här har varje nämnd ett ansvar att låta förstånd gå före prestige.

Gratis parkering under begränsad tid

Av , , 2 kommentarer 7

Dagordningen var anmärkningsvärt kort idag eftersom flera ärenden plockades bort från kommunstyrelsens beredning för två veckor sedan. För ovanlighetens skull var det heller inga enkla frågor och ingen kommunstyrelseordförande på plats heller vilket innebar att interpellationer kunde skjutas på till nästa månad. Nu var i och för sig Sverigedemokraternas vilde som interpellerat inte på plats heller och det är oklart när de interpellationerna behandlas.

Trots detta brukar det inte brista debattlusta hos de närvarande. Två motioner behandlades och VK har skrivit om de båda, men jag vill göra ett förtydligande. Moderaternas motion om gratis parkering på lördagar var uppe till beslut och den avslogs, men där hade vi kristdemokrater ett annat förslag med syftet att underlätta mer för centrumhandeln alla dagar och inte bara på lördagar. Moderaternas motion var inlämnad i februari i nära samband med Avions öppnande och påtalade dess negativa konsekvenser för centrumhandeln som saknar gratis parkering.

Visst har Avion påverkat centrumhandeln, men vår uppfattning är att ombyggnationerna av Rådhustorget samtidigt som Avions öppnande har haft än mer negativa konsekvenser och vi vill att kommunen genomför något för att förbättra för centrumhandeln och dess företagare. Det är ändå kommunen självt som satt igång arbetet med Rådhustorget. Ombyggnationen av torget har definitivt negativa konsekvenser just nu och i synnerhet måndag till fredag när arbetet är igång.

Moderaternas motion talar om en begränsad tid på lördag, vi talade om 2 timmar/dag. Moderaternas motion var en prövotid under två år, vårt yrkande tills dess att torget är klart vilket sker nästa höst. Det blir fel när VK skriver att vi vill erbjuda fri parkering alla dagar och att vi vill dra det hela betydligt längre utan att visa på skillnaderna. http://www.vk.se/1871391/nej-till-fri-lordagsparkering

Vårt yrkande var:

att Kommunfullmäktige beslutar:

”Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, under ombyggnationerna av Rådhustorget, genomdriva en avgiftsbefrielse av de första två timmarnas parkering i parkeringsgaragen Nanna, Parketten och Navet och därmed anse motionen besvarad.”

 

 

Besparingar i För och grundskolan

Av , , Bli först att kommentera 36

Idag jublar Musikskolan, dess personal elever och föräldrar efter det att det stora hotet om kraftig besparing tagits bort. Inga besparingar vilket är fantastiskt med tanke på att så sent som dagen innan var förslaget till beslut 20% besparing. Det var sannerligen mycket pengar, men när nämnden behöver spara 40 miljoner har alla förslag manglats, inte bara under en vecka utan under flera! Förstärkta arbetsutskott och gott om tid till att arbeta med budgetfrågor har också gett ledamöter möjlighet till att förankra förslag till beslut i sina partier vilket är en del av demokratiarbetet.

Därför blir det mycket märkligt att efter flera veckors arbete plötsligt finns pengar till att rädda musikskolan, pengar som Hans Lindberg (s) och Nasser Mosleh (Mp) kommit överens om att fördela till För och grundskolenämnden för att de tidigare haft kostnader för flyktingmottagande. Ur pressmeddelandet som Nasser Mosleh presenterat på sin blogg. .

I underlaget finns dock inte de medel som vid bokslutet skall fördelas av kommunstyrelsen till de nämnder som har kostnader för flyktingmottagandet med. Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Nasser Mosleh (Mp) ledamot av kommunstyrelsen gör efter dialog med ekonomiavdelningen bedömningen att För- och grundskolenämnden vid bokslutet har rätt till minst 5,6 miljoner av dessa medel varför denna summa bokats av och förstärker nämndens budget. ”

Det är alltså Moslehs och Lindbergs bedömning att För och grundskolenämnden har rätt till minst 5,6 miljoner kr. För och grundskolenämnden behöver inte söka medel från kommunstyrelsen utan nu är det klart utan några andra politiska beslut tagna än Lindbergs och Moslehs bedömning? Det är inte bara För och grundskolenämnden som har svårt att få ihop ramen utan flera andra nämnder har samma bekymmer, ja det är faktiskt Umeå kommun som ska spara 140 miljoner kronor. På tisdag kommer enligt uppgift ett förslag från den politiska majoriteten om reviderad budget för 2017. Denna budget skall sedan fastställas på kommunfullmäktige i december. En del talar om förseningar i investeringar eller om osthyvelprincip, men klart är att pengar saknas för att alla ska få det de vill ha.

Eva Bränström Arnesson är Kristdemokraternas ledamot i För och grundskolenämnden och var den enda ledamot som ifrågasatte beslutet att frita en verksamhet från alla ekonomiska sparkrav. Inte för att vi kristdemokrater inte stödjer Musikskolan och dess verksamhet utan det handlar om prioriteringar och att värna nämndens kärnområden. Här ska vi också uppmärksamma att Förskolan och skolan är de verksamheter i Umeå kommun som har snabbast växande sjukfrånvaro. Den besparing som Kristdemokraterna vill göra på Musikskolan ska mildra sparkravet på förskola och pedagogisk omsorg. Det handlar om solidarisk fördelning av besparingarna och inte särbehandling av de verksamheter som  protesterar högst.

Kristdemokraternas reservation i För och grundskolenämnden 24 november

Reservation budgetbeslut.
För- och grundskolenämnden befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och det är uppenbart att ekonomiska besparingar och åtgärder är nödvändiga. Självklart finns en lättnad över att Musikskolan inte längre behöver spara 20 % av sin budget, men det är inte rimligt att denna verksamhet fritas helt från ekonomiska sparkrav när andra verksamheter drabbas hårt. Därför yrkade Kristdemokraterna på att musikskolan får en besparing på 1,6 miljoner kr och dessa pengar läggs istället på att minska besparingen på förskola och pedagogisk omsorg.

Umeå kommun har visserligen högre kostnader för barnomsorg än jämförbara kommuner, men för att komma åt det problemet krävs en större strukturell förändring som vi inte kan lösa genom att i nuläget lägga ytterligare besparingskrav på ett av våra kärnområden. Som kristdemokrat kommer jag alltid att värna det som finns närmast barnen. Musikskolan är en viktig verksamhet, men i och med den ekonomiska sits som vi nu befinner oss i handlar det också om att våra verksamheter solidariskt borde dela på besparingarna. Därför anser jag att helt undanta musikskolan från besparingar i budgetbeslutet får ses mer som en vända-kappan-efter-vinden-manöver från övriga nämndens sida än ett väl genomtänkt beslut.

Eva Bränström Arnesson (Kd). 

Inte sista ordet sagt om Språkstegen

Av , , Bli först att kommentera 8

I förra veckan var det landstingsfullmäktige och som en av de sista punkterna på dagordningen var det enkla frågor. Jag har tidigare skrivit om Språkstegen och om landstinget som sagt upp avtalet med förskolan och Umeå kommun och därmed dragit in den logopedresurs som tidigare arbetat på förskolan. När vi hade en interpellation i kommunfullmäktige krävde både Miljöpartiet och Arbetarpartiet att kommunen skulle tillföra medel för att säkerställa verksamheten medan min uppfattning är att när landstinget drar sig ur sitt ansvar ska vi se till att de dras tillbaka in.

Frågan som Birgitta Nordvall, gruppledare i landstingsfullmäktige, ställde var: Avser landstinget att följa ingångna avtal med Umeå kommun, dvs återställa logoped vid Språkstegen? En enkel fråga ska lätt kunna besvaras med ja eller nej, men när jag nu igen lyssnat på webbsändningen kan jag inte höra ett rakt svar från Karin Lundström (S), men tolkar det som ett nej. Jag är inte förvånad, men tycker att Socialdemokraterna ville linda in svaret i argument som om att det är alldeles för dyrt och att dessa barn ska inte förvänta sig någonting annat än andra barn som besöker sjukhuset.

Landstinget krisar ekonomiskt, men när Lundström säger att landstinget har varit tydliga och sagt upp avtalet mer än sex månader före dess utgång dvs 2 december 2015 blir jag förvånad! Föräldrarna vid språkförskolan informerades inte om förändringen förrän den 21 juni 2016 och senare gick ett informationsbrev ut den 7 juli. Detta är oerhört märkligt agerande av landstinget som vidhåller att i deras värld har de agerat fullständigt korrekt och som jag förstår det blir det upp till kommunen att förändra verksamheten utan landstinget. Trots att det var på landstingets initiativ som språkförskolan startade upp. Enligt min mening är inte sista ordet sagt i denna fråga och jag ser fram emot när vi får mer information i kommunens och landstingets gemensamma samverkansträff i december.

Här kan du se sändningen från senaste fullmäktige, 01:51:19 kommer den enkla frågan. https://play.vll.se/category/8/video/264/vll-fullmaktige

 

Vad hjärtat är fullt av talar munnen

Av , , 4 kommentarer 7

Söndag, sista dagen på veckan och tid till att reflektera. Veckan har gått så fort att jag själv inte hunnit eller prioriterat blogg även om jag förstås hunnit med att ögna igenom en del av dem. Min vecka innehöll; landstingsfullmäktige; kommunstyrelsen; utvecklingssamtal på skolan; utbildning i byggregler och PBL; seminarium om lagar och regler i kommuner; Byggnadsnämnden på torsdag och slutligen seniorvimmel på fredagen. Allt som allt var det en bra vecka även om det ibland känns som tvära kast mellan landsting, kommun och föräldraskap när ett utvecklingssamtal kläms in mellan de båda uppdragen.

Ett sämre debattklimat har varit uppe på agendan och har inte släppt greppet om medias uppmärksamhet ännu. Hur kan någon människa överhuvudtaget (i detta fall en moderat tjänsteman) kalla en minister för hora i en webbsändning och tro att det ska vara OK? Det straffade sig med all rätt. Det är inte bara i nationell politik som det är lite si och så med vad vi kallar varandra. I kommunen har vi haft gruppledaröverläggningar där tonen i kommunfullmäktige har diskuterats. För vissa kan politiken bli passionerad och när majoriteten går en emot kan det slå över. Det finns ett uttryck och som jag använder ofta; ”Vad hjärtat är fullt av det talar munnen” och här är det viktigt att hjärtat inte fylls av hat eller respektlöshet mot andra. När ord tappar sitt värde för det används ofta i olika sammanhang kanske den som använder grova ord inte begriper att de kan både kränka och såra.

Det är vuxna människor som är förtroendevalda jag talar om, men det är viktigt att uppmärksamma och säga ifrån när ord kränker oavsett vem som använder dem. Förklara för barnen om de ”plockat upp” kränkande ord någonstans vad de orden innebär och hur ord kan såra och förminska. Här har vi alla ett ansvar.

Kristallnatten

Av , , 1 kommentar 13

Igår kväll deltog jag i en manifestation till minne av Kristallnatten den 9 november. Det var lugnt, stilla och vackert med brinnande facklor och tal av sju politiska partier, Judiska föreningen och Dr Hillel Goldberg. Goldberg som är en överlevare berättade om sina erfarenheter och minnen från andra världskriget och hur hans pappa avrättades. Det som var starkast i hans tal är hur han än idag minns ljudet av skotten som dödade hans far när han själv var nio år gammal. Att själv vara en av talarna efter honom var inte så enkelt, i synnerhet som mitt tal plötsligt blåste iväg bland ljusen eftersom mina händer var så kalla.

Mitt tal var personligt och jag knöt an till hur kunskaper från skolan som finns i bakhuvudet förtjänar att dras fram emellanåt. Tack vare mina barn händer det lite oftare.

”Historia, det som hände förut kommer inte att hända igen – för vi vet ju bättre nu. Gör vi verkligen det eller har vi något att lära oss av historien, vi som nu borde veta bättre?

Det har varit min personliga attityd till så mycket av det som har hänt tidigare. Oavsett hur fruktansvärda händelser är, så tror vi att de inte kan hända igen, för nu är vi mycket mer kunnig om vår omvärld. Dessutom  vet vi ju att varje människa är värd lika mycket som en annan. Eller vet vi det, och lär vi verkligen av det förflutna?

Det är just ignorans och naivitet som kan låta främlingsfientliga rörelser gro i tysthet när vi inte talar om det och vi låter Förintelsen falla i glömska. Fruktansvärda konspirationsteorier florerar fritt och det finns de som menar att det aldrig har hänt och att en hel värld blivit lurad.

Förintelsens miljoner offer — och de totalt drygt 6 miljoner judar!

De som inte vet menar att judarna inte var offer utan att allt är en lögn. Vi får dock inte glömma, aldrig,  och vi får inte vara tysta.

Jag är tacksam för att jag fick inbjudan att stå här trots att orden inte räcker till. För jag vill inte vara en av dem som glömmer vår historia. Det är nu många år sedan jag läste historia på gymnasiet och även om kunskaperna finns där i bakhuvudet vill jag dra fram dem emellanåt, vilket jag också har fått göra när mina barn har läst om andra världskriget och förintelsen.

Att tala historia med våra barn och tala om vår nutid och vad som sker runt omkring oss är min skyldighet som förälder och vuxen. Kunskaperna om hur vi behandlar våra medmänniskor och respekterar andra människors tro ……. det börjar i familjen. Vi kan inte skylla på andra eller säga att det är samhällets fel att rasism och antisemitism växer utan att vi först se på oss själva och vad vi lär våra barn. Här blir historien till hjälp och en påminnelse om vad vi inte vill se igen.

Vi måste påminna och agera, gång efter gång. Jag vill därför avsluta med Hannah Arendts boktitel ”Mellan det förflutna och framtiden”. Det är nu. Vi får inte glömma vår historia för att värna oss för händelser i vår framtid. Därför måste och kan vi agera nu… gång efter gång.

 

 

 

Krossa glastaket!

Av , , 3 kommentarer 3

Valet i USA är över och det är nog många som dragit en suck av lättnad efter att ha utstått det politiska kampanjandet under drygt 18 månader (kan varit längre) i USA. Mina vänner och släktingar i USA har uttryckt tröttheten och frustrationen med det politiska etablissemanget. I vissa fall har det i det närmaste varit likt hat mot andras åsikter. Republikan eller Demokrat, eller som flera av mina vänner som i detta val röstade på Hillary trots att de egentligen är republikaner. Själv är jag tacksam för att vi inte har ett två parti system som fullständigt begränsar politiken.

Protester mot valresultatet hörs i hela världen och frågor ställs, vad händer nu? Även om jag inte alltid hållit med Hillary Clinton så är det klart att jag känner stark beundran för henne att ha klarat av denna oerhört smutsiga kampanj och respekt för hennes långa erfarenhet i politiken. Hennes tal igår morse var absolut lysande och väl värt att lyssna till oavsett vilken politisk uppfattning du har. Här är några citat:

Donald Trump is going to be our president, We owe him an open mind.” I hope that he will be a successful president for all Americans,”.

”This is not the outcome we wanted or we worked so hard for. I’m sorry that we did not win this election for the values we share.” ”I have spent my entire adult life fighting for what I believe in. I’ve had successes and setbacks,” she told her supporters. ”This loss hurts, but please never stop believing and fighting for what’s right. It’s worth it.” 

”And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams,” she proclaimed. ”We still have not shattered that highest and hardest glass ceiling — but some day, someone will”

Alltför många har varit besvikna på att USA inte får en kvinnlig president, men i Sverige har vi ännu inte haft en kvinna som statsminister. Om jag får som jag vill så förändras det 2018.

Kö till plats på äldreboende

Av , , 3 kommentarer 10

Häromdagen (tisdagens VK) kunde vi läsa att köerna till äldreboende har vuxit. Idag väntar fler än 50 personer på att få plats vid ett vård och omsorgsboende i kommunen. Det är 56 personer som beviljats plats, men ännu inte fått någon. De som vill få en plats, men nekats ingår inte i denna kö.

Det är bekymmersamt med väntan och oron för de närstående kan vara svår. Ensamhet är inte skäl nog för att få plats utan det är behovet som styr. Det betyder att de flesta som väl har fått plats är många gånger väldigt sjuka och tiden på ett boende blir väldigt kort. När jag växte upp fanns det ålderdomshem, men dessa finns inte kvar. Idag ska du åldras i ditt hem och förhoppningsvis aldrig flytta någon annanstans. Detta är både på gott och ont.

I Äldrenämnden har vi fått det berättat att vid vissa av boendena kan omsättningen av de boende vara mycket stor eftersom de som flyttar in är i så dåligt skick och livets slutskede är nära. Detta skapar oro hos övriga boende och personalen får fler arbetsuppgifter med in och utflyttning och städning av lägenheter. Arbetsron finns inte där och det blir en sorg att se så många komma och gå utan att lära känna dem bättre. Detta har blivit lite bättre, vilket betyder att vi inte har haft lika många dödsfall som tidigare. Siffran som gavs var ca 50 personer färre detta år jämfört med förra året. Det vill säga ungefär lika många som nu står i kö.

Jag vet inte om jag ska bli ledsen eller upprörd, men det faktum att kommunens äldreomsorg är beroende av att fler dör känns kallt och cyniskt. Kanske än mer för att vi är dåliga på att tala om döden och den sista tiden i livet. Förutom denna helg en gång per år.

Behöver Umeå fler äldreboenden, ja det gör vi men det fungerar inte att bara bygga eftersom kommunen saknar utbildad personal att bemanna dessa boenden. Kristdemokraterna vill ha en boendegaranti för de över 85 år som önskar plats på exempelvis äldreboende trygghetsboende, men det är inte möjligt att klara utan stöd nationellt. Jag ser ingen skräckbild av att alla över 85 plötsligt vill flytta till ett särskilt boende eller trygghetsboende vilken är den bild som S vill måla upp, men ensamheten är ett stort bekymmer som vi alla har ett ansvar för att hindra.

Lindberg är inte allvetande

Av , , 1 kommentar 11

Bloggar kan vara otroliga i direktskapande kontakt med läsare och förhoppningsvis väljare. Fakta och åsikter kan komma ut snabbt och nå många människor om du har tur, men bloggar kan vara utomordentligt tråkiga också. Vad du tycker om min, det är helt och hållet upp till dig att avgöra. Jag tänker inte spotta ut blogginlägg varje dag bara för att de ska komma upp i topp. Där det är viktigt att vara långt upp i listan oavsett vad som står i bloggen.

Jag har nu på morgonen läst en del av de senaste blogginläggen och ser till min glädje att Miljöpartiet bloggar om lokal politik. Det är inte deras gruppledare Nasser Mosleh utan Gabriel Farrysson som tagit till orda tydligt provocerad av Peder Westerberg och Liberalerna. Miljöpartiet som är stödparti till Socialdemokraterna i Umeå är oftast ett mycket tystlåtet parti och yrkar aldrig något förrän socialdemokraterna klargjort uppfattningen och att gruppledaren Mosleh bloggar om lokal politik tillhör ovanligheterna. Där är det oftast nationell politik som står i fokus.

Vad är det som nu har provocerat, jo Alliansens debattartikel  som publicerades i VK igår. Lindberg säger att Alliansen behöver en gemensam-fiende, men att ge sig själv epitetet fiende är anmärkningsvärt. Den som styr kommunen ska tåla granskning och kritik där den är befogad utan att börja kasta skit tillbaka. Lindberg säger att han är ”väl medveten” om de utmaningar som ligger framför honom. Att vara medveten om en utmaning är en sak, att göra något åt den en annan. Det blir extra tydligt i förordet till delårsrapporten, Hans Lindbergs egna ord: Vi måste också analysera varför nettokostnaden per invånare är högre för Umeå än för andra större kommuner. Umeås nettokostnad är till exempel närmare 5 000 kronor högre per invånare än vad den är i Lund. Detta har varit känt under många, många år. Ja redan under förra mandatperioden, men inget har gjorts. Nu plötsligt verkar socialdemokraterna inse att något är fel.

Lindberg kallar oss alliansgruppledare för att vara populistiska när vi lade yrkandet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att minimera det prognostiserade underskottet för innevarande år samt att vidtagna åtgärder och effekterna av dessa redovisas till kommunfullmäktige i december. Det är exakt samma yrkande som lades i juni (då sade vi KF i september). Socialdemokraterna avslog yrkandet, men när vi lägger det i oktober har de plötsligt kommit till insikt och säger att arbetet redan pågår?!

Det mest anmärkningsvärda av allt är ändå slutklämmen att gruppledarna för de borgerliga partierna pratar knappt med varandra längre? Ursäkta, Hans Lindberg må tro att han vet det mesta, men vem jag pratar med eller inte det har han ingen aning om.

Landstinget ska följa ingångna avtal

Av , , 1 kommentar 4

Under gårdagens kommunfullmäktige ställde Arbetarpartiet en interpellation till För och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (s) om språkförskolan Språkstegen. Om detta har VK rapporterat.  Det var inte första gången som språkförskola för barn med grav talsvårigheter har debatterats i kommunfullmäktige. För dryga tre år sedan interpellerade jag till Margareta Rönngren (S) dåvarande ordförande i För och grundskolenämnden om det faktum att landstinget hade sagt upp avtalet med den privata språkförskolan Pratbubblan utan någon större förvarning och under oklara omständigheter.  Ledningen vid logopedkliniken hade också uttalat sig om att det fanns långtgående planer med Umeå kommun att starta upp en språkförskola tillsammans med Umeå kommun.

Ett avtal skrevs senare med Umeå kommun 2014 där landstinget ska stå för en logopedresurs och enligt föräldrar till barn vid förskolan har det varit mycket lyckat och barnen har gjort stora framsteg. Tidiga insatser kan betyda skillnaden mellan särskola och vanlig skola. Nu har landstinget sagt upp avtalet. Jag ser ett mönster i hur landstinget agerar. Vem ska stå för logopedresursen, Umeå kommun eller Västerbottens landsting? Miljöpartiet och Arbetarpartiet vill att kommunen ska gå in, men jag menar att det är landstinget som dragit sig ur och det är de som ska dras tillbaka. Det var på landstingets initiativ som samverkan startades, det är fel att bara lämna ingånget avtal.

Till nästa landstingsfullmäktige 15 november har Kristdemokraterna ställt frågan Avser landstinget att följa ingångna avtal med Umeå kommun, dvs återställa logoped vid Språkstegen? Om Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande kan svara återstår att se, men Språkstegen behövs.