Späckad dagordning

Av , , Bli först att kommentera 8

Dagen innan kommunfullmäktige och en snabb blick på dagordningen får mig att konstatera att det blir nog en lång dag. Ytterst tveksamt om vi hinner med alla interpellationer och antalet enkla frågor har ökat avsevärt eftersom vi inte heller hann med frågorna vid förra fullmäktige. Konsekvensen blir att frågorna blir inaktuella och svaren därmed totalt ointressanta.

Det är stor skillnad på landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige när det gäller interpellationer och motioner. I landstinget är interpellationer prioriterade och debattlustan och engagemanget stort. Motioner däremot kan klubbas på mindre än tio minuter, medan det i kommunfullmäktige kan ta flera timmar för en enda. Talartiden är begränsad, men antalet tillfällen du kan gå upp är det inte. Vilket betyder att samma person kan gå upp fem gånger i samma ärende för att yrka bifall till sin egen motion. Detta leder till att dagordningen inte hinns med.

Till morgondagens fullmäktige har jag en interpellation och en enkel fråga. Frågan skickade jag in i slutet av januari och får jag inte svaret till min fråga imorgon ska jag leta upp svaret på annat vis. Så här lyder den:

 

 

 

Till Personalutskottets ordförande Christer Lindvall (s)

 

Vaccinationer för kommunanställda

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen fortsätter att stiga och i årsbokslutet för Äldrenämnden visade sjukfrånvaron 9 % på vård och omsorgsboenden. Generellt för Umeå kommun så ökar sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, men inte inom äldreomsorgen där det fortfarande är jämnt mellan psykisk ohälsa och fysisk ohälsa.

December månad var för övrigt en sjuk månad med både vinterkräksjuka och influensa som slog till med full kraft betydligt tidigare än förväntat. Förutom att sjukfrånvaron ökade har vikariesituationen varit ytterst besvärlig för flera vårdboenden och på sjukhusen. För en del har även dessa sjukdomar orsakat en tidigare död.

En del arbetsgivare erbjuder anställda möjligheten eller rättare sagt uppmanar sina anställda till att vaccinera sig mot influensa och står även för den kostnaden. Inte för att de tillhör riskgrupper utan för att de arbetar nära människor som riskerar så mycket mer om de blir sjuka som inom äldreomsorgen. Det är förutom ett stort obehag att bli sjuk mycket kostsamt för arbetsgivaren om personalen blir borta länge.

 

Med anledning a v detta ställer jag följande enkla fråga: 

  • Erbjuder Umeå kommun subventionerade influensa vaccinationer för alla anställda och iså fall är det ett erbjudande som många använder sig av?

 

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

 

 

En dag i hemtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 12

För er som läst min blogg tidigare vet att jag har avgett nyårslöften, både privata och politiska, och jag tänkte ge en liten uppdatering. Det privata nyårslöftet finns inte så mycket att orda om, förhoppningen om att bli både mindre och mer hälsosam detta år men influensa, förkylningar och alltför många kvällsmöten har gjort att träningen aldrig kommit igång. Finns stort utrymme för förbättring!.

Det politiska löftet var att genomföra fler verksamhetsbesök och vara en mer närvarande politiker för att vara mer insatt i de områden politiken ansvarar för. I torsdags ägnade jag en stor del av dagen till den kommunala hemtjänsten. Det verkar som om vissa tror att jag inte skulle vara lika mycket ”för” den kommunala hemtjänsten eftersom jag är för valfrihet och att det ska finnas privata hemtjänstutförare. Självklart är det fel.

Från 07:30-14:30 fick jag följa med personal i deras arbete och jag älskade det. Mina egna erfarenheter från äldreomsorgen kommer från särskilda boenden i både Umeå och Skellefteå kommun, men det är stor skillnad jämfört med hemtjänsten som är mer ensamarbete. Det krävs mer av personalen eftersom du inte vet i förväg vad som händer och där det inte finns fler personal i närheten. Självständighet, initiativförmåga och ansvarstagande är viktiga förmågor inom vården och kanske i synnerhet inom hemtjänsten.

Min dag med ”vännerna från kommunhjälpen” som en person kallade hemtjänsten för gav mig många frågor att arbeta vidare med samt också en övertygelse om att à priset per timme bör höjas eftersom Umeå kommun har en av de lägsta ersättningarna jämfört med andra kommuner. Jag fick också tala med en person om dåligt bemötande som hen upplevt från kommunen och det var tråkigt att höra. Det är kommunen som är till för sina medborgare och inte tvärtom.

Jag vill göra fler verksamhetsbesök som har koppling till mina uppdrag i nämnderna, Äldrenämnden, Individ och familjenämnden eller i Byggnadsnämnden. Har du tips på verksamheter eller möjlighet att ta emot besök kontakta mig gärna: [email protected]

 

Grattis Ebba!

Av , , 2 kommentarer 10

IMG_0217.large

 

Ebba Busch Thor har blivit mamma igen till en liten dotter och visst är det absolut fantastiskt härligt när barn föds, små mirakel som föräldrar vill göra allt för att de ska få växa upp till trygga ansvarstagande individer. Det var många som tyckte att hur kan Kristdemokraterna ge förtroendet och partiledarposten till en ung kvinna, dessutom höggravid och hur kan det stämma överens med partiets politik att kvinnor ska stå hemma vid spisen och föda barn. Partiets politik?! Nej, till er säger jag att ni inte kan ha mer fel och de som tror något sådant vet inte alls vad kristdemokrati står för.

Jämställdhet är att ge kvinnor möjlighet att forma sitt eget liv, inte att politiker säger till kvinnor vilka val de ska göra. Partiet säger inte till vem det är som ska vara hemma med barnen eller hur länge utan det är helt och hållet upp till föräldrarna själva. Det är som Ebba säger att hade det varit en helt delad föräldraförsäkring hade inte deras son fått vara hemma med sin pappa lika mycket. Jag är tacksam för att företräda ett parti som företräder familjen samtidigt som det är fullt möjligt att vara både partiledare och mamma.

När jag började med politiken var min äldsta knappt ett år fyllda och förskolan hade flyttats från socialtjänst till skola och dagmammor var på väg bort. Det fanns ingen maxtaxa i förskolan och jag betalade mer varje månad för dagmamma än vad föräldrar betalar idag och då var månadslönen betydligt mindre. Mitt hjärta var i barnomsorgen och även om det var länge sedan jag behövde nyttja den finns hjärtat ändå kvar där från erfarenheten som nybliven politiker. Barn behöver trygga familjer och en god barnomsorg hjälper familjer, men jag tycker att det är bedrövligt att det finns så lite förståelse för att familjer kan se olika ut. För vissa barnfamiljer är möjligheten att stanna hemma inte bara en möjlighet utan ett självklart val.