Med önskan om en fridefull jul!

Av , , Bli först att kommentera 9

Julfriden har nu tagit över i vårt hem efter både risgrynsgröt med mandel och julbön i Holmsunds kyrka är det bara gemenskap och god mat som gäller. Tyvärr är det inte så i alla hem och jag blir så ledsen när jag läser om hur polis tillkallats på julafton till vårdnadstvistande familjer. Även om jag själv älskar julen så vet jag att denna tid tillhör ännu mer barnen.

Jag hade tänkt låta bloggen och politiken vila under ett par dagar, men jag ser att mitt tidigare blogginlägg om personalutskottets sammanträde har provocerat och rört upp känslor hos Kommunals företrädare. Det hade varit betydligt mer intressant om jag hade fått respons från politiker som är ansvariga arbetsgivare i kommunen istället. En kommentar jag har fått var att jag måste blogga annorlunda om jag ska nå ut till de socialdemokratiska rösterna, men för att vara tydlig så bloggar jag inte för att socialdemokraterna ska tycka om mig. Mitt fokus med bloggen är och har alltid varit att skriva om det som händer och hänt i Umeås politik och vad som är viktigt för mig.

Lennart Holmlund har alltid varit tydlig med att politiska beslut ska vara finansierade eller ekonomiskt underbyggda annars är de inte möjliga. Detta följer inte Personalutskottet, ett utskott som inte har egen budget och det vände vi oss emot från Kristdemokraterna och Moderaterna. Frågan återkommer antagligen igen i januari och det blir spännande att se hur många personer det berör och vilka konsekvenser det kan ge. Det var dock för övrigt Vänsterpartiet som yrkade på en ändring i beslutet i utskottet och inte socialdemokraterna. Rätt ska vara rätt, om man läser andras inlägg så kan man tro att det var socialdemokraterna som skulle ha hela äran..

Nu loggar jag ur ett par dagar, det har jag lovat barnen. Jag har också lovat att vi inte ska fördjupa oss i politiska diskussioner under julen heller, lätt lovat och förhoppningsvis lätt hållet… Jag önskar er alla en skön och trygg jul!

 

Holmlund- en hejare på rim?

Av , , Bli först att kommentera 12

Fjärde advent och det är dan före dan före doppardan. Lugnet börjar sakteliga infinna sig efter en stressig vecka. Jag älskar julen och tiden när man får samlas med vänner och familj.

Att stressa ända in i kaklet för att hinna med allt är inte riktigt min grej därför har jag lärt mig att börja tidigare med förberedelser eller kanske ännu bättre välja bort det som inte behövs.

Förutom att det är dagarna innan julafton så är det idag exakt en månad kvar till Ice Cold battle där politiker ställer upp och debatterar på rim. Det är en utmaning som heter duga. Jag kanske ska lyssna på Radio Västerbottens rimstuga för inspiration.

Erkänner att jag tycker att det vore roligt om Holmlund varit med i debatten 22 januari, han som kämpade så för rimstugans bevarande kanske är en riktig hejare på rim?

Med önskan om en riktigt god jul,
Veronica

20131222-114949.jpg

Märkligt agerande av ordförande Lindvall

Av , , 11 kommentarer 18

Ser av dagens bloggar att Andreas Lundgren har bloggat om årets julklapp och det är i detta fall ingen råsaftscentrifug han talar om. I tisdags sammanträdde personalutskottet i kommunen och ett av ärendena var att konvertera visstidsanställningar. Det handlar om att begränsa tiden man kan vikariera i Umeå kommun utan att bli tillsvidare anställd. Jag har själv varit springvikarie inom äldreomsorgen till och från under tio års tid även om det var länge sedan. Vikarier behövs i alla verksamheter, men självklart är det så att i verksamheter som skola och vård omsorg klarar man inte att bedriva verksamheten om man inte har kunnig och utbildad personal på plats.

Förslaget till beslut i handlingarna var att bordlägga ärendet i avvaktan på SKLs centrala förhandlingarn som pågår just nu. Tjänstemännen var tydliga med att ta ett beslut i frågan just nu när vi inte vet hur många individer det berör eller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för Umeå kommuns nämnder. Genom att ta ett snabbt och förhastat beslut redan nu kommer det att betyda förändringar för nämndernas nyss lagda budgetar för 2014.

Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna var intresserade av att lyssna till dessa argument och med ett förivrat klubbslag utan tanke på konsekvenser, varken för enskilda eller för Umeå kommun, beslutade de att föregå SKL:s centrala förhandlingar och erbjuda alla vikarier som har två års sammanlagd anställningstid i kommunen en tillsvidareanställning.  Att lyssna på tjänstemännen och avvakta beslut precis som alla övriga av landets kommuner just nu gör var ingenting ordförande Christer Lindvall (s) var intresserad av att göra. Jag vill vara tydlig med att jag som ledamot och Moderaterna inte tog ställning till frågan i sak utan vi begärde votering om huruvida frågan skulle avgöras på mötet eller ej. När detta föll har vi lämnat in en reservation/protokollsanteckning för att tydliggöra vårt ställningstagande.

Det är anmärkningsvärt att Christer Lindvall som ordförande och som är satt att företräda arbetsgivaren Umeå kommun var inte alls intresserad av att veta vad konsekvenserna blir. När man ser nedanstående bild kan man undra vem det är han företräder..

Kommunal Umeås sektionsexpedition firar tillsammans med
personalutskottets ordförande Christer Lindvall (i mitten)

Lindvall + Kommunal

 

Från socialdemokraterna och Kommunal hörs glada jubelrop och från Socialdemokraternas hemsida kommer bilden.

Sjunkande betyg i NKI

Av , , Bli först att kommentera 11

Årets sista kommunfullmäktige var igår vilket ni säkert läst i tidningarna. Det var ett fullmäktige med kort dagordning, men där jag hade två interpellationer. Eva Anderssons svar på min interpellation var föga förvånande när det gäller att utvidga lagen om valfrihet till fler verksamheter. För oavsett vad Eva tycker så har den utredning som hon självt beställt visat att både medborgare och den egna kommunala hemtjänsten blivit nöjdare och utvecklats. För den som vill ta del av utredningen, kontakta mig gärna.

Åsa Ögrens (S) svar till min interpellation om bygglovshanteringen andades ödmjukhet eftersom det är en komplicerad situation. Det var dock bra att få en komplett redovisning av vilka åtgärder som har satts in. Umeå som stad utvecklas och bygglovshanteringen måste hänga med. Vi har inte råd med att sjunka ytterligare ett antal placeringar i NKI (Nöjd kund index) undersökningar. Här är Åsas svar på interpellationen, observera sista meningen för den som själv har idéer till förbättring.

*****************************************************************************************************************************

Svar på interpellation ”Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen”

 

Det är nu två år sedan vi stod här senast med samma fråga. Inte heller denna gång finns det någon anledning för mig att förringa eller försvara det dåliga resultatet. Lite perspektiv på frågeställningen får man ändå om man dyker ner i resultatet av Insiktsmätningen. Visserligen är det korrekt att Umeå kommuns bygglov förlorat 2 punkter, från 52 till 50, men sett över samtliga kommuner är den negativa trenden högre, 4 punkter. Man kan alltså uttrycka sig som att Umeå ändå lyckats dubbelt så bra som övriga kommuner. Men som sagt, vi är inte alls nöjda med resultatet.

En del av förklaringen finns i den förändrade lagstiftningen. En ny lagstiftning ska inte bara implementeras i kommunens myndighetsutövning. Den ska även bli känd av marknaden och få sin efterföljande prövning i de juridiska systemen. Den nya lagstiftningen har inneburit mer administration, längre handläggningstider och därmed också en dyrare lovprövning. Marknaden är känslig för tid och för kostnad varför det kanske inte är så konstigt att man reagerat med missnöje. Detta är förstås inte hela förklaringen men låt oss hoppas att alla de nu pågående utredningarna på nationell nivå resulterar i förenklingar och kortare processer.

Ambitionen om att föräta staden, de ärenden vi har i centrala Umeå, är ofta både komplicerade och har många sakägare. Med motstående intressen ökar friktionen mellan vad en fastighetsägare vill och vad en annan absolut inte vill. De mera komplicerade ärendena tar både längre tid och efterlämnar inte sällan kvarstående synpunkter på våra beslut.

I mitt möte med branschen får jag en tudelad bild. Dels resultatet av Insiktsmätningen men även bilden av en bra dialog med många nöjda medborgare och nöjda företagare. Jag vill påstå att vi i Umeå har en mycket respektfull och nära relation till de företag som bygger. I våra NKI-mätningar når vi betyget 3,8 på en skala till 5.

Vi har förutom Insiktsmätningens utfall flera aktiviteter där vi lyfter frågan om hur vi ska kunna förbättra servicen. Vid dessa möten med branschen tas även frågan upp om hur företagen kan underlätta handläggningen genom att lämna in rätt underlag för beslut. Senast genomfördes en dialogträff, en fokusgrupp, av Mark- och exploateringsavdelningen där även bygglov och plan var med. Där lyftes problemen upp, där fördes en givande dialog och där föreslogs en del förändringar i kommunens sätt att jobba för att bättre passa exploatörernas behov.

De åtgärder som konkret vidtagits sedan Kristdemokraternas förra interpellation i ärendet är bl.a.

  • Hög personalomsättningen och svårt att rekrytera kompetenta handläggare – vi har varit aktiva i att starta upp en      YH-utbildning för bygglovshandläggare. Vi har även fortsatt rekrytera fler  handläggare. Tyvärr har en del medarbetare valt att gå vidare till andra      jobb.
  • Öka servicen till företagen – fullfölja den  handlingsplan som tagits fram och aktivt delta i SamSpelet som är en      aktivitet för att förbättra kommunens interna samordning och  ärendehantering. Arbetet leds av kommunens företagslots.
  • Snabbare ärendehantering – infört daglig förgranskning av inkomna ärenden så att företagen snabbt fåt besked ifall det saknas      handlingar.
  • En tillsynshandläggare har anställts för att frigöra      bygglovshandläggarna från tillsynsärenden och grannefejder.

De åtgärder som planeras eller nyligen påbörjats men som ännu inte fått genomslag är bl.a.

  • Införa e-tjänster vilket ökat kontorets tillgänglighet      för sökande
  • Scanring av handlingar vilket minskar risken för fel i      hanteringen
  • Införa Lean i bygglovverksamheten för att få in      ständiga förbättringar i arbetssättet

Om detta inte är tillräckligt ska vi givetvis vidta ytterligare åtgärder. Som jag sa vid den förra interpellationsdebatten:

Finns det några konkreta förslag på åtgärder kommer jag utan omsvep att lyssna, ta till mig bra förslag och använda dessa i det fortsatta arbetet med att förbättra situationen på bygglov.

 

Åsa Ögren (S)

Byggnadsnämndens ordförande

Dagrehab försvinner med ett penndrag?

Av , , Bli först att kommentera 12

Dagrehabiliteringen vid geriatriskt center ska läggas ner, det beslutet togs för snart två veckor sedan, det har vi fått läsa om i tidningarna de senaste dagarna. Men det känns dock fortfarande oklart hur man har tänkt.

Igår kväll var jag med på det informationsmöte som personalen vid dagrehab kallat till för att berätta mer om den kvalificerade verksamhet som bedrivs där idag. Inbjudna var politiker, patientföreningar och media och även om jag inte längre är landstingspolitiker så är det en fråga som berör oss kommunpolitiker och medborgare i Umeå kommun. Alla allianspartier var representerade igårkväll, men det var också de enda. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet saknade politiker på plats.

Karin Lundström (S) har uttalat att det inte är ett politiskt beslut utan att det är ett förslag från tjänstemannahåll. Verkligheten är att det är verksamhetschef som har tagit beslut att lägga hela den besparing man har fått på en verksamhet eftersom direktiven varit tydliga med att man inte kan skära ner antalet slutenvårdsplatser på geriatriken. Det är politiken som har gett de ekonomiska ramarna och inom geriatrik ska man spara 3,4 miljoner. De flesta besparingar innebär en nedskärning på befintlig verksamhet, men här skär man bort hela verksamheten!

Dagrehab ska stänga den 1 februari enligt den planering vi fick ta del av igår. Första februari! Vad som händer med befintlig personal är oklart, men vad kommer det att innebära för de människor över 65 år som är beroende av rehabilitering efter t ex en stroke? Hemsjukvård och hemtjänst räknar man kommer att få ta stora delar, kommunernas ansvar, men det går inte att komma undan det att risker för ex fall kommer att öka och akutsjukvård kommer belastas mer. Besparing på en verksamhet betyder i verkligheten att man vill styra över kostnader till annan huvudman eller till andra verksamheter i landstinget.

Dagrehab verksamheten har funnits i 20 år och med ett penndrag ska den försvinna, det är inte rätt. Multisjuka människor över 65 år ska inte förnekas rehabilitering. De ska bemötas med respekt och ges rätt till ett värdigt liv med inflytande i deras egen vardag. Landstinget är stort och politiker kan inte alla verksamheter, men det kan inte vara fel att ändra sig när man inser att det slår fel. Jag och Kristdemokraterna i landstinget följer frågans utveckling.

 

Utanförskap bland barn

Av , , 2 kommentarer 8

Rädda barnens rapport om barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer visar tydligt att den sk barnfattigdomen har minskat med 10 000 barn på ett år. Det är bra och även om ordet barnfattigdom är kritiserat så är jag övertygad om att alla kan hålla med om att det är föräldrarnas ekonomiska situation som påverkar. Lever man i en familj där pengarna inte räcker till så är det klart att risken för att inte kunna vara med på aktiviteter i skolan eller på fritiden ökar.

I dagens VK på ordet fritt skriver jag om att minska utanförskapet bland barnen och det positiva med införandet av fritidspeng. När vi i socialnämnden skulle yttra oss om förslaget så var det en helt enig nämnd med tjänstemän som var positiva till detta. Barn ska inte gå miste om möjligheter i livet för att de ekonomiska förutsättningarna är så mycket lägre. Här är insändaren i sin helhet.

**************************************************************************************************************************************

Minska utanförskapet bland barn!

Även barn till föräldrar som befinner sig i tillfälligt ekonomiskt trångmål ska ha chansen att utveckla sina intressen och talanger. Därför avsätter regeringen 122 miljoner kronor de två kommande åren till en fritidspeng.

 

Fritidspengen riktar sig till barn i årskurs 4-9 som lever i hushåll som har haft försörjningsstöd i minst sex månader. Summan ska uppgå till högst 3 000 kronor per barn och år och ska täcka faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter.

En rapport från Statistiska Centralbyrån visar att det är nödvändigt att agera. Av den framgår det att barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar i organiserade fritidsaktiviter i mindre utsträckning än andra barn.

 

För ekonomiskt utsatta familjer är det helt enkelt svårare att ha råd att betala för barnens fritidsaktiviteter. En del flickor och pojkar saknar därför möjlighet att följa med sina kompisar till exempelvis innebandyträning eller simläger.

 

Situationen skapar ett utanförskap bland barn. En fritidspeng är därför viktig för att fler barn ska känna gemenskap och delaktighet. Den är också viktig för pojkars och flickors fysiska välmående.

Från vänsterhåll kom en hel del kritik när förslaget presenterades. Där talades det om förnedrande allmosor och om ett återinförande av Fattigsverige.

Men det är beklagligt att en del på vänsterkanten beskriver det som fult att tillfälligt behöva stöd och som förnedrande att ta emot hjälp. Det är inget som speglar en människas värde eller förmåga att bidra till samhällsutvecklingen. Fritidspengen ska endast ses som en tillfällig lösning på ett tillfälligt problem.

 

Alla barn måste få möjlighet till en intressant och utvecklande fritid. En fritidspeng bidrar till att skapa större gemenskap och delaktighet. Det kan vara skillnaden för hur ett barn med svårigheter i barndomen klarar sig i skolan och i livet.

 

Veronica Kerr

Gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå

 

 

Hot mot politiker och politiker som hatar…

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag har kommenterat näthat på bloggen tidigare, men jag vill inte lämna ämnet riktigt ännu. I dagens VK kan kan man läsa att det är ett stort mörkertal för politikerhot. Umeåpolisen får inte in många anmälningar om hot och kränkningar mot politiker, men det betyder inte alls att det är en korrekt bild av verkligheten. Det kan vara så att det finns en viss ”trygghetskänsla” med att skriva elaka kränkande kommentarer på nätet med påhittade namn eller falska mailadresser, jag blir ändå inte upptäckt. Den politiker som står för något man avskyr kommer aldrig att få reda på vem som skrev det. Detta har vi också sett med Instagram fallet i Göteborg, där ungdomar anonymt lagt upp kränkande bilder och texter.

I Expressen både igår och idag avslöjar man och publicerar både namn och bild på politiker som näthatar på sajten Avpixlat. Det går att hitta igen de som hatar och kränker vilket artiklarna och nyhetsinslagen tydligt visat. Det är skrämmande texter av förtroendevalda personer i Sverigedemokraterna som nu kryper fram. Människosynen är föraktfull och intolerant och skrämmande! Motreaktion från en näthatande sverigedemokrat blir bara att det Expressen håller på med är helt avskyvärt och att de försöker hindra folk från att rösta på Sverigedemokraterna! Jag tycker att det är viktigt att man vet vad ett politiskt parti håller på med och vilka värderingar det har. Vi närmar oss supervalåret 2014, vilken människosyn och vilka värderingar är viktiga för dig?

 

 

 

Bottenbetyg

Av , , Bli först att kommentera 8

bild
Igår lämnade jag in en interpellation ställd till Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren vilket Västerbottens Kuriren noterat i dagens tidning. Här kan ni läsa interpellationen i sin helhet. Kommunfullmäktige är den 16 december.

 

Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen

Till Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)

 

I SKL:s ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013” får företagen säga sitt om kommunernas bygglovshantering. För Umeås del är det ingen rolig läsning. I rankningen hamnar Umeå på plats 126 av 139 med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 50. Det är en bra bit från de bästa kommunerna som har ett NKI på över 80. Kommuner med bottenbetyg får kritik för bland annat brister i effektivitet och bemötande.

Redan i oktober 2011 lyfte Kristdemokraterna frågan om företagarnas missnöje med kommunens bygglovshantering i en interpellation. Bakgrunden var att Umeå rankades på plats 118 av 133 med ett NKI på 52 i ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2011”.

I svaret skrev Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) att en rad åtgärder redan vidtogs för att förbättra situationen. Trots det har Umeå kommun tappat åtta placeringar i rankningen och NKI-resultatet har minskat med två enheter sedan undersökningen 2011.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• Vad är förklaringen till företagarnas tydliga missnöje med Umeå kommuns bygglovshantering?

• Vilka åtgärder har vidtagits för att förbättra bygglovshanteringen gentemot företagare sedan ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2011” presenterades?

• Varför har det blivit en försämring 2013 jämfört med 2011 – trots de vidtagna åtgärderna?

• Hur kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att agera framöver för att förbättra bygglovshanteringen i Umeå kommun

Veronica Kerr
Kristdemokraterna

Näthat, vem och varför?

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag har precis sett på Västerbottensnytt där de hade ett inslag om två politiker som fått och fortfarande får utstå näthat och kränkningar på nätet. En av dem funderar allvarligt på att sluta med politik.

Politik väcker känslor och för en del människor verkar känslorna ta över förståndet när man väljer att hota och hata en annan medmänniska, bara för att hon eller han inte tycker likadant som en själv. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, det är inte acceptabelt! Det är tyvärr så att när argumentationen brister som personangreppen kommer smygande. Det är OK att tycka annorlunda och det är starkt av både Daniel och Fanny att markera och våga berätta om deras vardag. Jag hoppas att detta leder till en förändring, en demokrati kräver detta.

Av frivillighet..

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag uppmärksammas den internationella frivilligdagen, en dag när alla de som gör ideella insatser för sina medmänniskor ska stå i fokus. För mig som kristdemokrat är det civila samhällets insatser ovärderligt och något som förtjänar att uppmärksammas mer än under bara en dag. Enligt uppgifter som jag läst idag är fler än varannan svensk engagerad i frivilligt arbete och det gör att Sverige tillsammans med England och Holland är de länder som har flest engagerade bland sina medborgare.

Att göra något för någon annan ger så mycket och inte bara för den som för stunden behöver hjälp. Om varje frivillig insats skulle försvinna för att ersättas av det offentliga är det min starka uppfattning att det skulle bli ett tråkigare och kallare samhälle och det vill jag inte uppleva.

,