Politiker förakt och Halloween

Av , , 2 kommentarer 7

Jag blev idag intervjuad om jag känner att jag har blivit annorlunda behandlad jämfört med manliga politiker. Jag kallar mig inte feminist, men visst upplever jag att uttrycket ”men kära lilla gumman” kanske inte alltid sägs i den bästa välmening när jag argumenterat för någonting på ett sammanträde. Tack och lov händer det inte ofta! Jag har aldrig hört orden ”lilla gubben” på något möte och hoppas också slippa göra det.

Det är förfärligt det lilla jag har läst om politikeröverfallet i Nordmaling. Det kändes mer som ett kapitel i en deckare än en nyhet från vår grannkommun. Politik väcker känslor vilket jag själv i och för sig sett vid ett föräldramöte i början av 2000 talet när jag var satt i Skolstyrelsen och la ner förskolor för det föddes alldeles för få barn i kommunen. Men jag har aldrig blivit hotad eller varit rädd som politiker, men det har hänt att en del kommentarer på bloggen varit lite obehagliga. Liknande kommentarer till mitt ansikte har jag aldrig fått och det känns bra! Jag hoppas att ordförande i Nordmaling får komma hem snart.

Kommentarer kring socialdemokraternas valberedning känns lockande, men jag brukar aldrig kommentera andra partiers beredningsarbete. Lennart Holmlunds ilskna bloggande om att valberedningen inte hade ett krismöte som media rapporterat om var märkligt eftersom han själv sitter med där och beslutar om vem som ska nomineras till att bli hans efterträdare. Att sitta i en valberedning är stort och kräver mycket tid och ansvar. Det är inte tvärenkelt att hitta de bästa och mest lämpliga.

Åsa är duktig som politiker och en trevlig person. Jag har alltid uppskattat Åsa som ordförande i Byggnadsnämnden när jag satt med i början av denna mandatperiod. Det är fortfarande ett år kvar av mandatperioden och jag hoppas att möta Åsa i någon fler bostadspolitisk debatt framöver. Jag tror verkligen att Socialdemokraterna kommer att sakna det som nu är om ett år.

Det är Halloween och ikväll blir det massor av godis och skräckfilmer här hemma och det är härligt! Det största problemet är bara att komma överens om vilken film vi ska se. Det och om jag orkar hålla mig vaken genom en hel långfilm…

Hemtjänsten har blivit bättre med LOV

Av , , Bli först att kommentera 6

Bättre kvalitet, större valfrihet och nöjdare brukare. Det är några av de positiva effekterna som införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten har medfört. Det skriver Alliansens ledamöter i Socialnämnden i Umeå i en debattartikel i VK i dag.

bild

2010 införde Umeå kommun lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Den som är i behov av stöd kan därför även välja mellan olika privata alternativ utöver den kommunala hemtjänsten.

Strax innan sommaren beslutade socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka följderna av beslutet. Slutsatserna som nyligen redovisades för socialnämnden är på många sätt glädjande. Det har blivit ett större fokus på kvalitet, uppgifter från förvaltningen visar att brukarnas behov tillgodoses bättre.

Det viktigaste är naturligtvis att lyssna på vad brukarna själva har att säga. De är nöjdare med servicen inom den privata hemtjänsten än inom den kommunala, enligt Umeå kommuns senaste undersökning i frågan. Det innebär inte att den kommunala hemtjänsten har blivit sämre. Tvärtom. Enligt en rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har äldres nöjdhet med hemtjänsten som helhet ökat i Umeå.

LOV bidrar till att förbättra den kommunala hemtjänsten. Genom att brukare kan välja mellan flera utförare blir kommunen mer uppmärksam på den enskildes behov/önskemål, vilket också bekräftas i utredningen. Företrädare för den kommunala hemtjänsten konstaterar att valfrihetssystemet gör den egna verksamheten mer kvalitativ.

Utredningen slår fast att det är svårt att mäta den faktiska miljöpåverkan av införandet av LOV. Däremot hänvisar den till att det finns uppgifter om att fler aktörer leder till ökade körsträckor. Men privata utförare pekar ofta på att långa resvägar och parkeringskostnader innebär stora utgifter som gör det svårt för dem att få lönsamhet. Precis som utredningen finns det därför anledning att tro att de arbetar aktivt för att minska dessa kostnader. Det finns därför ingen anledning till att kommunen ska begränsa antalet utförare eller utrymmet för människors valfrihet med hänvisning till det argumentet.

Granskningen visar att LOV har lett till att kommunen har förbättrat sin budgetdisciplin. Kostnaderna per brukare har minskat för Umeå kommun – om hänsyn tas till inflationen.

Det är viktigt att betona att LOV innebär att utförarna konkurrerar med kvalitet – inte med pris. Priset sätts nämligen av kommunen och är lika för alla. De aktörer som är mest attraktiva får flest uppdrag, eftersom de äldre själva väljer vilka de vill vända sig till.

LOV stärker de äldres livskvalitet. Att kunna påverka sin situation ger en större trygghet för alla människor – oavsett ålder. I framtiden behövs fler upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem med kvalitet och människors valfrihet i fokus.

Veronica Kerr
vice ordförande  (KD) socialnämnden i umeå
Elmer Eriksson
ledamot (M) socialnämnden i Umeå
Lotta Holmberg
ledamot (FP) socialnämnden i Umeå
Anna-Carin Sjölander
ledamot (C) socialnämnden i Umeå
Natalja Kaganovitch
ledamot (M) socialnämnden i Umeå

Budgetfullmäktige och anförande!

Av , , 1 kommentar 22

Äntligen är budget 2014 tagen för Umeå kommun, kraftigt försenad och kraftigt debatterad under dagens fullmäktige. Det märkliga var dock att man vid flera tillfällen var tvungen att påminna sig själv om att det var Umeås budget och inte Sveriges. Vänstern och Socialdemokraterna skyllde om och om igen på regeringen och det var många osanningar som yttrades.

Här är mitt anförande på ett ungefär…

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare.

Det är idag mindre än två månader kvar till jul och det är dags för oss att ta beslut om en budget för nästa år. Vanligtvis är det en kommande semester och värme som står för dörren när budget beslut ska fattas, men istället är det snö och is vi kan förvänta oss inom kort.

Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter det är min vision som kristdemokrat och det är något som jag alltid återkommer till när det är budgetarbete. Det är en tid för eftertanke när vi som förtroendevalda politiker får sätta oss ner och prioritera vad är viktigt för vår kommun.  Vilka verksamheter betyder mest för våra medborgare och var och hos vem ska besluten som rör dem själva tas?

Kristdemokraterna vill vara med och arbeta för ett Umeå där människor kan utvecklas och trivas och där nya företag välkomnas. I alla sektorer. Vi vill ha en skola där lusten att lära är närvarande och där det finns flera alternativ att välja mellan. Men jag vill också ha ett samhälle och en kommun där ingen hamnar på efterkälken. Det ska vara en bra kommun för barn och unga att växa upp i.

Vår Alliansbudget, ”Ett Umeå där alla får plats” fokuserar starkt på välfärden och att ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Precis som det ska vara. För oss kristdemokrater har det också varit viktigt att föra fram familjens röst för det är där den första grunden för värderingar och trygghet ges. Familjens betydelse kan inte och ska inte glömmas bort!!  Därför vill vi kristdemokrater föra mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet.

I Allians för Umeå tror vi på valfrihet och människors förmåga att välja. Familjer, barn och äldre är olika och passar inte alla in i samma mall därför är det viktigt att kunna välja sin omsorg och sin skola. 

Det är nu glädjande att se att vänstern och socialdemokraterna äntligen fått ihop ett förslag som ska likna en budget. Kanske var det med kniven på strupen man gjorde ett seriöst försök att komma med ett förslag. Seriöst är det dock inte när Vänsterpartiet med Tamara Spiric i början av sin budgetpresentation säger att allt tyder på att 2015 kommer det att vara en helt annan regering som bryr sig om välfärden på ett annat sätt än vad denna regering har gjort.

I andra ord menar hon att därför behöver inte majoriteteten tänka långsiktigt för all opinion har visat att det kommer att vara andra förutsättningar 2015. Vänstern sitter med spå kulan och siar om framtiden och anser att de inte behöver planera längre. Jag saknar den budgetraden och vad vänsterpartiet tror att den ska ge. Här vill jag bara säga att jag inte har hört Lennart Holmlund säga att han kan sia framtiden, men å andra sidan har han redan sagt att han inte kommer att vara med efter valet 2014. Men all skuld vill han lägga på regeringen.

Vänsterpartiet svartmålar och far med osanning. Sanningen är att sedan 2006 har de statliga resurserna till skola, vård och omsorg ökat med 25%. Det är 67 miljarder kr mer (rensat från inflation) till vård, skola och omsorg än 2006.

Att tidigt ge besked om dåliga nyheter är viktigt och man får inte underskatta mottagaren av beskedet. I våras fick vi höra att det var dåliga tider som väntade Umeå och Lennart Holmlund upprepade sig själv vid flera tillfällen att det var ett stålbad. Det var så dåligt ställt med Umeå kommuns budget att det inte var ens lönt att sammanställa en.  Nu plötsligt får vi höra att det var visst inte lika dåligt, men ytterligare fyra månader har gått av året och verksamheter har fortsatt många i god tro att det kanske inte blir så dåligt. Och blir det dåligt kanske det inte drabbar oss?

Vänsterpartiet slår sig för bröstet och Lennart Holmlund skruvar på sig, hur bra blev det här egentligen?

I Alliansens budget har vi prioriterat verksamheter för barn, unga, och äldre; skolan fritidsnämnd och socialnämnd. En motsats till majoritetens budgetförslag är att vi i Alliansen anser att det inte finns något ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum. Det är ett museum och en verksamhet som majoriteten fortsätter att klamra sig fast vid men det är egentligen i själva verket en verksamhet som ingen efterfrågat, det är INTE en kommunal angelägenhet och den har trots allt ännu inte startat upp. Det är beklagligt, men jag är inte förvånad över att Vänsterpartiet saknar klarsynthet att se längre och avvakta till dess att ekonomin är mer tillåtande.

I majoritetens budgetförslag löser man upp tidigare fonderingar där sociala investeringar var en stor del och som nu blir projekt.  Från Kristdemokraterna välkomnar vi nu att dessa pengar förs direkt till verksamheterna där den verkliga kunskapen och kompetensen finns om de verkliga behoven. Det är inte längre så att sociala investeringar är något som står vid sidan av alla verksamheter som en stor påse pengar som alla vill ta del av. Det var dit de med mest tid till att skriva kreativa projekt ansökningar vann möjligheten till extra resurser. Men endast efter att de först hade passerat nålsögat, även kallat beredningsgruppen, som granskat om vad som var acceptabelt.

När det gäller medel avsatta till att förbättra arbetsförhållanden i äldreomsorgen är det min förhoppning om att de kommer personalen till del. Det är dock inte möjligt att anställa fler personal för de pengarna för att minska delade turer eftersom det är engångssummor. Det är lätt att skriva en önskan, men svårare i praktiken att genomföra. Det är inte heller idag någon som vet hur dessa medel är tänkta att användas, men jag har tilltro till ledningen att hitta möjligheter oavsett vad de är. Här vill jag också lyfta fram intraprenader, vi har idag redan flera mycket goda exempel i socialtjänsten där personal ges större inflytande.

Jag vill betona för den som nu tror att resursbehoven för socialnämnden nu är uppfyllda så är det fortfarande stora behov kvar, för hela området vård och omsorg nästan 60 miljoner kr, med kommundelarna inkluderat.

Umeå har sedan 2005 haft eget val i hemtjänsten och sedan 2010 hemtjänst enligt Lagen om valfrihet. Detta är något som vi ska vara mycket stolta över att vår egen kommun har varit tidig och framsynt i detta avseende med att ge våra äldre kommunmedborgare ett större inflytande över sin vardag. Det var också för övrigt tack vare ett kristdemokratiskt initiativ som eget val infördes.

I vår budget vill vi också ta steget vidare med valfriheten och även införa den inom särskilt boende och handikappomsorg. Det är dags nu, vi vill ge våra medborgare ytterligare medinflytanderätt. Lagen om valfrihet har varit framgångsrik i Umeå kommun och det är dags att införa på fler verksamheter som särskilt boende, handikapp omsorg och kanske även inom personlig assistans där vi i Alliansen vill utreda möjligheten att upphandla all personlig assistans där kommunen är utförare.

Lagen om valfrihet infördes 2009 och Umeå införde den 2010 för hemtjänsten. Det som skiljer LOV, lagen om valfrihet, jämfört med ordinär upphandling är att här konkurrerar utförarna med kvalitét – Inte priset!  LOV är en valfrihetsreform för vård- och omsorgstjänster. I ett valfrihetssystem har kunden rätt att välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten. Detta stärker den enskilda och ger individen inflytande. Kommunen ska vara stödjande i detta.

De äldre har fått ökad valfrihet och personalen har fått fler arbetsgivare. Nya idéer och lösningar kan prövas där det tidigare funnits begränsningar, men detta innebär också att kommunen ska också vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen ska stå för VAD, utförarna ska lösa HUR. 

Valfrihetssystemet ger en rad olika effekter. Först och främst ger det förstås kunden valfrihet. Det tycker jag är viktigt. Olika utförare får möjlighet att profilera sig och den kommunala egenregin måste vässa sig. För att bli vald måste man hålla bra kvalitet. Valfrihetssystemet ger också personalen ökad valfrihet. De får möjlighet att starta eget eller att byta arbetsgivare.

För många av kunderna har valfrihet ett stort värde i sig. Det är viktigt att inte ta ifrån gamla människor deras självständighet och deras möjlighet att påverka sina liv.

Det är viktigt att vänsterpartiet måste ta ansvar för hela budgeten oavsett vilket område. Det är tydligt att Vänsterpartiet har inte helt och hållet vant sig vid makten ännu och det är bra. Den som har makt har ett ansvar och man kan inte bara välja godbitarna när man är i samstyre.

Kristdemokraterna är och vill vara med att bygga ett Umeå där invånare och medarbetare känner stolthet över sin kommun.

Slutligen vill jag säga att –  

 

  • Idag finns det inget ekonomiskt utrymme för en verksamhet som ingen efterfrågat; det kvinnohistoriska museet och därför finns det inte med i vår budget

 

  • vår budget vill stärka människors inflytande över deras liv. Lagen om valfrihet är en stark lag och en möjlighet både för våra medborgare att få mer inflytande, men det är också ett sätt för kommunen att bli vassare och en bättre utförare.

 

  • varje beslut som fattas ska beslutas på bästa lämpliga nivå. Makten kommer underifrån och vi vill se fler beslut vid köksbordet.

 

Bifall till Alliansens förslag till budget!

 

Inspirerande möten i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 6

Hemma efter två inspirerande dagar i Stockholm när Kristdemokraternas lista till EU valet nästa år fastställdes. Jag är namn 41 och det är klart att jag inte har några förhoppningar om en plats i Bryssel, men jag är redo att arbeta hårt i den valrörelse som kommer. Tyvärr anser alltför många människor i Västerbotten att EU är för långt borta och att vi inte är en del av gemenskapen. Här har vi mycket att göra och jag vill vara med och förändra uppfattningar. EU valet gör skillnad.

image

Handlingar till fullmäktige.

Snart klar med förberedelserna inför morgondagens fullmäktige, i mitt tycke det viktigaste på hela året. Jag hann inte arbeta med det i Stockholm, men inspirerad blev jag, speciellt efter att ha mött dessa människor.

image

Alf Svensson, fantastisk människa, fd partiledare och nuvarande parlamentariker för Kristdemokraterna.

image

Ettan och fyrtioettan på listan, Lars Adaktusson toppar listan

image

Ebba Busch Thor, kommunalråd i Uppsala och listans andra toppkandidat.

Jag har haft en riktigt bra helg och jag ser fram emot fullmäktige imorgon!

EU, partiet och jag

Av , , Bli först att kommentera 5

Sitter på planet till Stockholm och för den som inte riktigt hunnit med allt innan är wifi på planet fantastiskt! Jag har kommunicerat med barnen eftersom de inte var vakna klockan sex när jag lämnade hemmet och nu med VK+ känns det inte lika tungt att jag inte hann läsa tidningen hemma.

Anledningen till Stockholmsresan är partifullmäktige med Kristdemokraterna. Idag fastställs listan till EU valet nästa år och jag är hedrad över att vara nominerad. Det blir en utbildning i eftermiddag och imorgon lördag. Känns bra eftersom det var ett antal år sedan jag läste EU rätt på universitetet.

Jag är inte klar med förberedelserna inför fullmäktige på måndag, men vilken plats kan vara bättre att få inspiration på än Sveriges Riksdag!

Min blogg är inte den mest aktiva av politikerbloggarna vilket ibland är mycket tydligt, men om du vill kan du alltid följa mig på Twitter. Svarar på frågor gör jag också för de som har några. Igår blev det några tweets om LOV.

Önskar er alla en härlig fredag och en bra början på höstlovet för er som får det. Som tonårsmorsa med morgontrötta barn känns det rätt bra med höstlovet även om det inte är mycket till ledighet för egen del.

20131025-073056.jpg

Mera LOV och bevara den LOV vi har!!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi i Alliansen presenterade vår skuggbudget i tisdags och det kan inte ha gått obemärkt förbi om man har följt med i mediabruset. Det stod klart för länge sedan att detta år skulle det bli andra bullar att tala om, kanske bara smulor i ett stålbad. Majoriteten sköt upp beslutet, kanske av orkeslöshet eller var det samarbetssvårigheter som gjorde att det var lättare att skjuta upp obekväma beslut?

allians presskonferens

Majoriteten talade om att man ville vänta för att se om det skulle komma mer pengar, men istället visade det sig att man hade räknat fel på både fastighetsskatt och medel från utjämningssystem. Delar som har gjort att det såg plötsligt lite bättre ut. Kanske är det så att om man skramlar högt och varnar för stålbad tidigt gör att allmänheten tror att ”ja men det kunde ju blivit så mycket värre. Vi får vara nöjda med det lilla för i något stålbad är vi ändå inte..” Sanningen är att det alltid är bättre med tydliga besked tidigt oavsett hur dåliga de är för en skuta vänder inte så lätt.

Det är första gången som vi har alla budgetförslag framlagda i kommunstyrelsen mindre än en vecka innan budgeten ska tas. Det är så mycket som händer och jag arbetar just nu med att förbereda mig inför måndagens debatt. Budgetfullmäktige är speciellt för är det nån gång det blir tydligt vad partierna står för så är det då. Jag är redo att ta debatten om hur jag vill se framtidens Umeå. En del som jag många gånger tidigare har debatterat och lyft är Lagen om Valfrihet (LOV) och den är också med i vår alliansbudget. Vi vill se fler upphandlingar enligt Lagen om valfrihet, där är det inte priset som styr vad som upphandlas utan kvaliteten. Kommunen skriver avtal med flera utförare som uppfyller kommunens kvalitetskrav och sedan är det upp till individen att välja det alternativ som passar bäst.

På socialnämnden igår presenterades en uppföljning av införandet av LOV i hemtjänsten och idag kan man läsa hur den styrande majoriteten ojar sig för att det inte är bra med för många. Detta trots att uppföljningen visat på betydligt fler positiva effekter för både brukare och kommunens egen hemtjänst. Irritationen har varit stor när utredningens resultat inte var vad vänstern hade önskat och i beredning yrkades det också på att man inte fick skriva att kommunen blivit effektivare utan det skulle ersättas med vassare. Men bättre har det blivit därför är misstänkliggörandet av resultat som att säga att det är för mycket tid som går till LOV administration trist att läsa.

Det finns en beräkning på att införandet av LOV i Umeå kommun har tagit ungefär 1,5 årsarbetare i resurs, men det är för hela kommunen. Dvs inte bara årsarbetare inom socialtjänsten utan sammanlagd tid för alla verksamheter som berörs som tex även upphandlingsbyrå och ekonomi. Samtidigt har antalet hemtjänsttimmar i kommunen ökat ordentligt de senaste åren eftersom äldre ska bo hemma med hemtjänst så länge de går innan plats ges på särskilt boende. Fler människor beroende av hemtjänst ger utrymme för fler alternativa utförare, men det verkar vissa ha svårt att förstå.

 

hemtj

 

Fantastiska Vasa och nya förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag är just nu i Vasa, Finland sedan ett par dagar tillbaka för att lära mig mer om hamnverksamheten och logistik mellan Umeå och Vasa. Det är styrelsen i Umeå hamn som är här och det har verkligen varit givande dagar. Det är fantastiskt att vi nu har en fungerande färja och länk mellan våra städer vilket gör avståndet kortare.

Dagarna har varit fyllda av företagsbesök och det är fantastiska saker jag har lärt mig om Vasaregionen. Visste ni att Vasa regionen står för 30% av Finlands energiexport och är Finlands energikluster? Vasa regionen har Finlands bästa sysselsättningsgrad och i Vasa finns det 12000 studerande på tre olika språk vid sju olika högskolor.

Det finns mycket att lära och utbytet mellan Umeå och Vasa kan växa. Idag är det finländare som åker till Umeå, men vi i Umeå har inte fattat hur mycket som finns på andra sidan Kvarken.

Det är budgettider och budgetarbetet i Alliansen pågår. Det är bekymmersamt och sorgligt att läsa om monteringen på Volvo. Här tänker jag absolut främst på de familjer som direkt berörs. När någonting försvinner måste vi underlätta för annat att starta. Jag följer nyheterna.

Bilden är tagen onsdag morgon i Holmsund.

20131018-073312.jpg

Insatser mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens VK skriver jag tillsammans med Kristdemokraternas familjepolitiske talesperson Emma Henriksson om hur Kristdemokraterna vill hjälpa människor att ”få ihop det”. Jag har tidigare skrivit om den fritidspeng som kommer att införas, men här ger vi en mer samlad bild av de förslag som kan hjälpa människor att få ekonomin och vardagen att fungera. Våra förslag berör flera tusen barn bara här i Västerbotten och det är viktiga insatser när det gäller att bekämpa barnfattigdomen.

 

Vi vill hjälpa familjer att få ihop det

De flesta barn har det bra i Sverige, men fortfarande har vi barn som växer upp i familjer som har det tufft ekonomiskt. Med sämre möjligheter till fritidsaktiviteter, större risk att bli mobbade och svårigheter att klara skolans kunskapskrav löper de stor risk att tidigt hamna i utanförskap.

Vi Kristdemokrater har därför i höstens budget stärkt utsatta barnfamiljers ekonomi och ökat deras marginaler. Vi har fått igenom en höjning av bostadsbidraget för familjer med hemmavarande barn och en fritidspeng som gör det möjligt för alla barn att vara med på aktiviteterna efter skolan. Två träffsäkra sätt att stärka ekonomin för barn som lever i ekonomisk utsatthet oavsett familjekonstellation. Särskilt viktiga är satsningarna för ensamstående föräldrar.

I vårt län kommer 2709 antal barnhushåll att lättare få ihop sin ekonomi, tack vare Kristdemokraterna.

Men vi nöjer oss inte med det utan vi fortsätter att jobba för att fler familjer ska få ihop det. Vi vet att unga föräldrar och de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden har det extra svårt. Därför driver vi på för att höja golvet i föräldraförsäkringen igen, från dagens 225 kr till 250 kr per dag.

Sverige byggs underifrån och familjen är samhällets viktigaste byggsten. Som familjens röst vill vi underlätta vardagen för alla familjer, hjälpa fler att får ihop det.

Veronica Kerr (KD)

Vice ordförande i Socialnämnden

 

Emma Henriksson (KD)

Familjepolitisk talesperson

 

Nåt på gång och lista till Parlamentet

Av , , Bli först att kommentera 8

S och V är överens om budgeten, är den svarta rubriken på VKs första sida och det är klart att det är spännande, för det är sannerligen på tiden. Sedan blir jag bekymrad för ingenting framgår överhuvudtaget i artikeln om de verkligen är överens eller ej. Det var länge sedan jag läste en artikel med så många citat av Lennart Holmlund som sa inga kommentarer. Vi vet just nu ingenting, men nåt är på gång…

Något annat som är på gång och som idag blev officiellt är Kristdemokraternas kompletta lista till valet till Europa parlamentet nästa år. Lars Adaktusson och Ebba Busch är starka toppnamn som jag har stort förtroende för. Jag är också mycket glad och stolt för det förtroende som partiet visat mig.

Här är listan i sin helhet:

Kandidater till EU-parlamentsvalet:

1. Lars Adaktusson, 58 år, Stockholm

2. Ebba Busch Thor, 26 år, Uppsala

3. Mikael Anefur, 56 år, Kristianstad

4. Désirée Pethrus, 54 år, Stockholm

5. Anders Sellström, 49 år, Umeå

6. Sara Skyttedal, 27 år, Stockholm

7. Lars O Molin, 68 år, Örebro

8. Matilda S Granberg, 29 år, Göteborg

9. Charlie Weimers, 31 år, Hammarö

10. Caroline Szyber, 32 år, Stockholm

11. Yusuf Aydin, 31 år, Botkyrka

12. Irene Oskarsson, 48 år, Aneby

13. Roland Utbult, 62 år, Uddevalla

14. Gudrun Brunegård, 56 år, Vimmerby

15. Conny Brännberg, 57 år, Skövde

16. Penilla Gunther, 49 år, Trollhättan

17. Lars Gustafsson, 62 år, Laholm

18. Lili André, 43 år, Gävle

19. Mattias Grängzell, 26 år, Malmö

20. Amanda Agestav, 39 år, Västerås

21. Per Landgren, 55 år, Göteborg

22. Soledad Henriquez, 29 år, Örnsköldsvik

23. Christer Broström, 27 år, Arvika

24. Ewa Sundkvist, 59 år, Örebro

25. Else-Marie Lindgren, 64 år, Borås

26. Magda Ayoub, 60 år, Upplands Väsby

27. Henrik Ehrenberg, 40 år, Stockholm

28. Jennifer Brown, 18 år, Stockholm

29. Tommy Bernevång Forsberg, 54 år, Jönköping

30. Roksana Parsan, 29 år, Stockholm

31. René Jaramillo, 35 år, Växjö

32. Anne-Lie Sundling, 60 år, Öckerö

33. Lars Eklund, 71 år, Linköping

34. Susanne Wismén, 48 år, Jönköping

35. Magnus Hedman, 41 år, Halmstad

36. Soheila Fors, 47 år, Karlskoga

37. Stig Nyman, 70 år, Vallentuna

38. Lars-Axel Nordell, 61 år, Örebro

39. Marie Louise Forslund-Mustaniemi, 56 år, Strängnäs

40. Jesper Haglund, 44 år, Bryssel

41. Veronica Kerr, 43 år, Umeå

42. Antonella Pirrone, 53 år, Nynäshamn

43. Per Ewert, 40 år, Nässjö

44. Jonny Kärkkäinen, 55 år, Vilhelmina

 

 

Kom och lyssna!

Av , , Bli först att kommentera 4

Ikväll har alla som vill möjligheten att komma och lyssna på Anders Sellström som talar på Folkets Hus. Anders är partiets finanspolitiska talesperson och det är ekonomi på nationell nivå som är i fokus. Det kan vara bra och intressant att få lite perspektiv på saker och ting nu i budgettider.

20131009-155906.jpg