Stöd till Narkolepsiföreningen Sverige

Av , , Bli först att kommentera 5

Alliansregeringen med socialminister Göran Hägglund (KD) i spetsen har beslutat att satsa 4 miljoner i stöd till Narkolepsiföreningen Sverige. Stödet ska användas till att sprida information om sjukdomen, administration av föreningen samt anordna familjeträffar.

Barnhälsorapport

Av , , Bli först att kommentera 5

"Alla barn och unga har rätt till en god fysisk och psykisk hälsa, en trygg tillvaro och bra utbildning! Vår uppgift är att tillsammans ta tillvara kraften, energin och livsglädjen hos det nyfödda barnet och skapa en livsmiljö som främjar en trygg, hälsosam, stimulerande och utvecklande uppväxt."
 

Så inleds Västerbottens första barnhälsorapport som presenterades idag på region västerbottens sammanträde. Barnhälsorapporten är en beskrivning av barns och ungas hälsa i Västerbotten. Det är första gången som en kartläggning görs för att  ge en samlad beskrivning av hur barn och unga i Västerbotten mår. Rapporten ska fungera som ett underlag för de som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Jag tycker att detta är mycket bra och välbehövligt initiativ. Mycket glädjande är också att detta sammanfaller med kristdemokraternas fokusområde som just är – barn och ungas uppväxtvillkor.

Läs hela rapporten på Region Västerbottens hemsida HÄR.

RUT – en stor succé

Av , , 2 kommentarer 8

Fler och fler använder rut-tjänster och fler och fler får rut-jobb.

Organisationen Företagarna har gjort beräkningar utifrån Skatteverkets statistik. Enligt dessa skapade rut-avdraget, avdraget för hushållsnära tjänster, i fjol nya arbeten motsvarande 1100 jobb. Det innebar att rut-avdraget totalt skapade 6200 heltidsjobb. Bland de som är över 85 är det nu nästan var tionde eller 10 procent som använder RUT och den verkliga siffran är troligen betydligt högre eftersom barn får köpa rut-tjänster åt sina gamla föräldrar, något som inte syns i statistiken.

I många kommuner har RUT avdraget inneburit att privat städning blivit billigare än den städning som kommunens hemtjänst erbjudit.

Tryggheten för äldre har också förbättrats, när nu möjligheten att själv kunna anlita hjälp finns. En trolig orsak till att kostnaderna blir lägre är att den äldre, genom egen beslutanderätt, inte behöver gardera sig för eventuella framtida stödbehov. Beslutanderätt innebär ju att han eller hon snabbt kan öka eller minska sitt stöd genom att skriva ett nytt serviceavtal. Den äldre betalar en avgift, ett pris per utförd timme, och det innebär att avgiften alltid står i relation till förbrukade timmar.

 

RUT-tjänsterna omfattar inte bara städning utan även andra vardagliga uppgifter.  Till exempel tvätt, inköp, klädvård, ledsagning, matlagning, personlig hygien, på- och avklädning och matning är godkända RUT-tjänster.

 

 

 

 

Sällsynta diagnoser

Av , , Bli först att kommentera 5

Sällsynta dagen arrangeras för att uppmärksamma de sällsynta diagnoserna och hur vi bäst behandlar dessa och bemöter de människor som har drabbats.

Dagen firas i 56 länder runt om i världen. Tillsammans med David Lega (KD) delade socialminister Göran Hägglund ut David Legas stipendium. Årets pristagare är Lina Wadenheim från Malmö.

Besök gärna Sällsynta diagnoser hemsida.