Etiska frågor i hemtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 10

Läser i Dagens Nyheter att storrökare skapar problem för hemtjansten/ Jag vet att så fort någon börjar uttala sig kritiskt mot rökare eller att cigaretter borde förbjudas rasar de som nyttjar och säger att det måste bli slut på förföljelsen av rökare. Utan att ta ställning för eller emot ett tobaksförbud (i detta fall cigaretter) måste vi kunna enas om att cigaretter är farliga, att röka är skadligt och ökar risken för cancer och inte minst ger de en dålig luftmiljö för de som är i närheten när rökning pågår.

Jag tycker att hemtjänsten är fantastisk och vet att det inte alltid är så lätt att arbeta i hemtjänsten just för att du arbetar i någon annans hem. Du ska hjälpa den behövande och inte kritisera eller ifrågasätta vanor eller önskemål. Du kan inte heller förbjuda någon från att röka i sitt eget hem. Eller? I Sölvesborg har ett skyddsombud lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket för att en brukare röker två paket cigaretter om dagen i sin lägenhet utan att vädra ut. Syrgasmasker och andra åtgärder fungerade inte. Artikeln är kortfattad och min tanke blir; var ett samtal med brukaren där man förklarade att personalen blir sjuka och illamående av röken en åtgärd?

Det är inte bara cigarettrök som kan komplicera och försämra arbetstagarnas miljö (i Umeå kommun har vi tobaksfri arbetstid, minns ni den debatten och beslutet?) utan även alkohol kan ge hemtjänstpersonalen bekymmer. Personal som ska hjälpa till med inköp av alkohol (en del anställda är inte 20 år fyllda) och sedan inte kunna hindra den äldre/brukaren från att dricka trots att det är uppenbart att hen får i sig för mycket. Det är känt, men vi pratar inte om det. Alkoholmissbruk är vanligare än vi tror och något som personal i hemtjänsten möter dagligen.

Igår kväll visade Uppdrag Granskning ett inslag om hemtjänsten i Göteborg där en man berättade om hur han blivit bortglömd fler än åtta gånger. Rutiner följdes inte och enhetschef och områdeschef intervjuas. Spända ansikten och orden..”även om det låter konstigt så kan vi lära oss något av det här…” uttalas. När intervjun är över och områdeschefen tror att kameran inte längre är på ler hon, suckar djupt och säger helt ärligt ”Detta är så skämmigt!”. Ja det är det. Hemtjänsten i Göteborg rankas på plats 276 av 286 kommuner i Öppna jämförelser 2014. Det sorgliga är att de äldre som inte är nöjda med sin hemtjänst, som blir bortglömda när rutinerna inte följs och som får sitta ensamma och hoppas på att tiden ska gå, de kan inte byta utförare. Göteborgs äldre saknar valfrihet, möjligheten att välja bort något när man inte är nöjd det är viktigt! Jag är glad för att Umeå kommun har i mer än tio år erbjudit eget val, LOV i hemtjänsten och det märks tydligt i alla undersökningar och i Öppna jämförelser som publiceras av Socialstyrelsen.

Integration och personalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag pågår landstingsfullmäktige för fullt och Kristdemokraterna har fyra interpellationer, en motion och en enkel fråga på dagordningen. Det är viktiga frågor som debatteras och primärvården som får stå i fokus till stor del. Viktiga frågor, men oklart hur intressant debatten är för allmänheten, I synnerhet nu när varken landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige sänds över närradion. Tillgängligheten till debatten är lite mindre, men det är fortfarande möjligt att komma hit och sitta på läktaren eller se på webb sändning.

En aktuell fråga för vården är den ständiga bristen på utbildad personal i landstinget och landstingets oförmåga att rekrytera personal till alla vakanser. Birgitta Nordvall, gruppledare för Kristidemokraterna i landstinget skriver på dagens VK om hur landstinget behöver höja ambitionsnivån. Det var en olycklig rubriksättning i tidningen, men den gamla (och långa) rubriken lyder:

Landstinget måste höja ambitionsnivån att ta till vara utbildad vårdpersonal i våra flyktingboenden i Västerbotten!

Svensk sjukvård är i desperat behov av personal. Detta samtidigt som vi vet att på flyktingförläggningar finns både läkare och andra vårdutbildade som inget hellre vill än att få komma ut i arbete.

Goda exempel på där landsting funnit möjligheter i att underlätta för bland andra syriska läkare att komma in på svensk arbetsmarknad saknas inte. Redan hösten 2014 insåg Västra Götaland att många framtida medarbetare fanns därute och man startade därför upp projekt som handlade om att erbjuda syriska läkare språkutbildning som ett led att på sikt få en svensk läkarlegitimation.

Efter att aktivt sökt upp syriska läkare på olika flyktingboenden har de därefter erbjudit kurs i svenska. Utöver en dag i veckan har deltagarna också utövat självstudier i syfte att klara det språktest som krävs för att provtjänstgöra som läkare inom sjukvården. De specialister som blivit godkända får också hjälp och stöd att ordna plats för sin sex månaders långa provtjänstgöring, ett nästa steg mot svensk läkarlegitimation.

Andra goda exempel kommer från Uddevalla och Trollhättan där initiativ tagits för att snabba på processen fram till ett jobb för läkarna. I Uddevalla berättas att de får tre timmar mer än den lagstadgade svenskundervisningen på femton timmar i veckan. Dessutom ytterligare sex timmar med inriktning mot medicinsk svenska – alltså totalt 24 timmar svenska i veckan! Här väntar man inte med svenskundervisningen tills flyktingarna fått uppehållstillstånd, utan sätter in den så fort det bara går.

I gruppen fanns kirurger, gynekologer, urologer, hjärtspecialister och allmänläkare som alla hade gemensamt att de ville komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. Risken är stor att man tappar kompetens om man passivt måste vänta allt för länge på flyktingförläggningarna.

Landstinget i Västerbotten har inte tagit något aktivt steg i frågan som Västra Götaland gjort. Den politiska ambitionen saknas hos majoriteten när det gäller att hitta läkare och vårdpersonal på våra flyktingförläggningar. Människor som i framtiden skulle kunna hjälpa oss med vår läkarbrist. Det är människoresurser som riskerar att slösas bort samtidigt som patienter får vänta längre på den vård de behöver på grund av just läkarbrist. En konsekvens blir ökade kostnader för stafettläkare och en undanträngningseffekt på hela sjukvården.

Landstinget måste höja ambitionsnivån att ta till vara läkare och vårdpersonal på våra flyktingboenden i Västerbotten. Det vinner alla på.

 

Birgitta Nordvall
Gruppledare Kristdemokraterna i Västerbottens landsting

 

******************************************************************************************************************

Detta är ett viktigt inlägg i debatten som både rör sjukvård, personalpolitik och integration. Mer kan och ska göras.

Arbete eller arbetslös?

Av , , 3 kommentarer 3

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förfäras över de krav och de förslag som Allianspartier och svenskt näringsliv kommer med när det gäller förslag till att skapa möjligheter till integration för nyanlända och andra som har svårigheter att komma ut i arbete. Det finns en övertro till att det är alltid och endast utbildning som är lösningen till arbete och ingenting annat. Jag säger inte att utbildning inte är viktigt, men det är ett hån mot alla de som vill/kan arbeta istället för att studera. Eller de som vill arbeta samtidigt som de studerar. Där en möjlighet ges till att tjäna pengar samtidigt som man kan sträva till något bättre. Sverige behöver fler arbeten som inte kräver hög utbildning eller hög lön.

Jag har varit arbetslös och även om det var länge sedan minns jag frustrationen när ”..tjänsten är tillsatt med annan sökande” breven kom. Hur svårt det var att planera framtid eller om det var överhuvud taget möjligt att fira semester. Ibland hände det också att vissa räkningar fick vänta till en annan månad beroende på om A kassans utbetalningar fungerat som de skulle. Arbetslöshet bryter ner och det är inte mänskligt att låta människor fastna i det utan att komma med alternativ. Min bestämda uppfattning är att fler jobb där lägre krav på erfarenhet och utbildning ställs behövs. Lönen ska vara lägre, men det är aldrig meningen att människor ska fastna i ett låglönejobb som inte går att leva på. Därför är just introduktionsutbildning som Kristdemokraterna föreslår ett utmärkt förslag och som jag bloggat om tidigare.

Hans Lindberg bloggar och slår på de som kommer med förslag för att skapa jobb, Jonas Sjöstedt (v) debatterade i TV mot Jan Björklund (L) häromdagen om jobb med lägre löner och där hans röst i det närmaste hamnade i falsett av upprördhet. Vad har då Hans Lindberg (s) och Jonas Sjöstedt (v) gemensamt? Jo, de kommer inte med egna förslag. Hur trovärdiga blir de då? Är det verkligen bättre att låta människor fastna i passivitet och försörjningsstöd än att möjliggöra arbetstillfällen men som samtidigt har lägre lön? .

Ett konkret förslag!

Av , , 7 kommentarer 8

intro jobb

 

I förra veckan var jag på ett möte om Svenskt näringsliv anordnade och där deras framtidsrapport presenterades. Det var inbjudna politiker och företagare från länet med på mötet och en av de stora frågorna som lyftes upp var ”Hur ska nyanlända med låg utbildning få jobb?” Företagare som var med på mötet sa att självklart kan vi erbjuda arbeten som inte kräver hög utbildning, men i vårt serviceyrke blir språket så mycket viktigare än rätt utbildning. Det är ett rent vansinne enligt mig att nyanlända får vänta så länge på att få börja lära sig svenska när det är det som är nyckeln till inkludering och integration.

Det är en sak att sitta i en skolbänk och traggla glosor, sjunga Gyllene Tiders Ut och fiska och läsa böcker av Selma Lagerlöf –  en helt annan att få tala svenska med någon samtidigt som du arbetar. Där glosorna inte är förutbestämda utan något som du lär dig allteftersom. ”Learning by doing”- att lära genom att göra. Så mycket bättre!

Mina erfarenheter av SFI är nästan tjugo år gamla och på den tiden fick SFI elever sjunga just Gyllene Tider, men även läsa Jonas Gardell. Studiebesök på dagis gjordes också eftersom det var många i gruppen som var i behov av dagisplats. Behövde man inte då så förväntades man så småningom behöva och ja, det hette dagis på den tiden. För ett par år sedan var jag handledare på mitt arbete för en praktikant från Iran. Det var en mycket välutbildad kvinna från Iran som (om jag minns det rätt) arbetat som kemist. Arbetsuppgifterna var i och för sig inte avancerade, men det viktigaste var att hon skulle få vara på en arbetsplats höra mer svenska och lära sig det som inte Arbetsförmedling, Lernia eller SFI hade gett. Det var en lärorik tid och jag är ytterst besviken på att inte fler arbetsgivare tar den chansen att ta emot praktikanter.

Idag presenterade Kristdemokraterna ett förslag till introduktionsjobb och jag vet att det är rätt väg att gå. Politiken som förs i denna fråga är inte lösningsinriktad utan socialdemokraterna vill lösa nya problem med gamla sätt och gärna däremellan trolla med AMS åtgärder och statistik. Vi ska se varje människas förmåga till att vara delaktig därför behövs arbeten även för lågutbildade. Ett arbete är ett sätt att komma in, utvecklas och gå vidare. Vi ska INTE låsa ute någon från arbetsmarknaden vilket långtidsarbetslöshet är. Här kan du läsa mer om Kristdemokraternas förslag!

 

 

 

Nyhetsflash..eller inte?! Ett gott beslut

Av , , Bli först att kommentera 9

Bara för en stund sedan skickades ett pressmeddelande ut från Umeå kommun :

Umeå kommun erbjuder elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning

Pressmeddelande  •  2016-02-05 12:54 CET

Umeå kommun har ett stort behov av rekrytera undersköterskor inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Därför erbjuds nu elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning i kommunen efter avslutad utbildning.

– Vi gör detta för att fånga utbildade och duktiga unga medarbetare. Vi blir fler som behöver stöd i framtiden och kommunen behöver kompetent personal, säger Barbro Lundmark, kompetensstrateg, Umeå kommun.

Eleverna erbjuds ett års så kallad BUI*-anställning efter avslutad och godkänd utbildning. Anställningen är antingen som undersköterska inom äldreomsorg (vård- och omsorgsboende eller hemtjänst) eller som boendehandledare inom funktionshinderomsorg (gruppboende eller servicebostad). Anställningen är på heltid där introduktion, handledning och utbildning ingår och erbjuds till de som är max 24 år.

– Syftet är att anställningen efter ett år ska leda till en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Umeå kommun. Eleverna har också möjlighet att arbeta extra under studietiden och att göra ferieprao hos oss, fortsätter Barbro Lundmark.

*BUI – Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning. Kollektivavtal mellan Svenska kommunalarbetarförbundet samt Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta.

Fakta
Ingångslönen är som undersköterska, 100 %.Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet krävs och att eleven saknar adekvat yrkeserfarenhet (sommarjobb är inget hinder). Eleven måste också vara inskriven på Arbetsförmedlingen i Umeå.

*********************************************************************************************************************************

Det är inga konstigheter, det är inte ens en nyhet eftersom det var redan i januari 2013 som beslutet togs om att erbjuda ALLA elever som går ut vård och omsorgsprogrammet med godkända betyg våren 2016 anställning i Umeå kommun Det var helt enligt Kristdemokraternas motion som skrevs 2011 och även om den inte fick bifall då ser jag ändå med glädje på att beslut fattats helt enligt motionens intentioner. Jag har bloggat om detta tidigare här/ och här/ .

Jag önskar dessa elever välkomna som anställda i Umeå kommun om de väljer att ta erbjudandet, vi behöver er och vi behöver fler som väljer att utbilda sig i vården. En del säger att nu när vård och omsorgsprogrammet flyttar till Midgårdsskolan kommer fler att välja programmet än vad som sker idag. Om det är sant vet jag inte, men alla åtgärder som tas för att få fler att välja vård och omsorg är välkomna. Detta är en av mina starka hjärtefrågor och jag kommer att följa utvecklingen.