Att vara tacksam

Av , , 2 kommentarer 6

Idag firas Thanksgiving i USA vilket i ledighet oftast är längre än julen för en amerikan. Det är en viktig helg där familjen står i fokus, men det är ofta något som passerar obemärkt i Sverige. Vilket förstås inte är så konstigt.

Vår familj firar Thanksgiving och jag har lärt mig att tillaga kalkon enligt min svärmors gamla recept, men i år vet jag inte hur det blir med middag. Med en dryg timme i ugnen per kilo gäller det att planera måltiden. Som det är nu har vi skjutit upp måltiden en vecka eller två för att kalendern ställt till det med möten, matcher och vänner som är bortresta. Även om det inte blev mat och pumpa paj så har jag funderat mycket på det här med tacksamhet. Det är så lätt att klaga när sammanträdet drar ut på tiden eller när stressen blir för stor och irritationen över att än en gång bara få ståplats på bussen på väg till stan tar över. Det finns massor som man kan vara tacksam för, men som ibland inte är uppenbart.

Idag var det förbundsfullmäktige där jag sitter som vice ordförande. Det blev ett intressant fullmäktige där debattlusten bland politikerna saknades så gott som fullständigt tills det var dags för en interpellation skriven av Daniel Öhgren (C). Frågan han ställde i interpellationen var varför beslutet om länstransportplan togs i styrelsen och inte gick vidare till fullmäktige för beslut. Då blev det debatt. Märkligt att debatten blev livligast när det var debatt om vilka frågor vi inte fick debattera i fullmäktige.

Sammanträdet var trots det över betydligt tidigare än beräknat och plötsligt fick jag tid till annat som fått stå tillbaka. Jag hann med ett besök på min arbetsplats som jag är tjänstledig från och jag har träffat vänner jag inte sett på mycket länge. Ikväll har jag och barnen ”skajpat” med släkten i USA samtidigt som adventsstjärnan också kommit upp i köksfönstret. Små enkla saker, men de gör mig glad och tacksam.

Imorgon blir det möte med pensionärsrådet och ett studiebesök på Backens trygghetsboende. Det är fredag och min mamma kommer på besök, de ni, där har ni ytterligare tre saker som gör mig glad och som jag är tacksam över!

 

Idrottens dag i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är egentligen märkligt att vissa sanningar som alla känner till ska vara så svårt att ta till sig, som att det är bra att motionera och att det gör gott för kropp och själ. Det är lätt att rada upp argumenten till varför man ska träna, men ändå tar inte alla till sig det och jag kanske inte är den bästa på det heller. Erfarenheterna visar i alla fall att om man får med sig goda vanor tidigt i livet ökar förutsättningarna avsevärt att man tar dem med sig även i vuxenlivet.

Imorgon är det Region Västerbottens förbundsfullmäktige och vi kristdemokrater lämnade tidigare i veckan in denna motion. Min uppfattning är att underlätta ett smörgåsbord av aktiviteter kan skapa nyfikenhet till att pröva nya idrotter. Fotboll och innebandy är stort, men det passar inte alla. Att samarbeta närmare med föreningar och det civila samhället kommer att gynna inte bara den enskilde, men hela Västerbotten och ett steg framåt till världens bästa hälsa.

*******************************MOTION 26 nov 2013

Idrottens dag i Västerbotten

 

Att idrotta och röra på sig är kul. Det ger en känsla av välbefinnande i kropp och själ och förbättrar hälsan på kort och lång sikt. Forskning visar att barn som får möjlighet till att uppleva glädjen i fysisk rörelse får bättre förutsättningar i livet.

Sedan 1999 har eleverna på Ängslättskolan i Bunkeflostrand idrott eller någon form av fysisk aktivitet på schemat varje dag. Satsningen, idag kallad Bunkeflomodellen, har studerats av forskare under flera års tid. Resultatet är tydligt: Elevernas koncentrationsförmåga ökar, deras motorik blir bättre och betygen förbättras.

I flera län i Sverige anordnas tillsammans med föreningslivet Idrottens dag för barn och unga. Prins Daniel tog initiativ till att det i Hagaparken i Stockholm anordnades Idrottens dag i september 2013.

Idrottens dag kan beskrivas som ett skyltfönster, ett smörgårdsbord, till att testa och upptäcka idrotten.  Det blir en dag för barn och unga som redan idrottar men även för barn och unga som ännu inte börjat med någon idrott.

Under Idrottens dag får barn och unga möjlighet att pröva på olika idrotter helt gratis. Det är en dag där man träffas sina kompisar, skrattar, testar och utmanar sig själv att prova nya saker. Kanske testar man en idrott som man upptäcker för första gången.

 

Västerbottens läns landsting har som vision: Världens Bästa Hälsa 2020. Som ett steg för att nå målet Världens Bästa Hälsa 2020 är det viktigt att uppmuntra barn och unga till fysisk rörelse på olika sätt.

– För att främja och utveckla barn och ungas lust till fysisk aktivitet föreslår kristdemokraterna att Region Västerbotten tar initiativ att tillsammans med idrottsrörelsen, föreningslivet och kommunerna inrätta och årligen genomföra en Idrottens dag i Västerbottens län.

 

Veronica Kerr (KD) gruppledare                                    Birgitta Nordvall (KD)

 

 

Maria Wiksten (KD)

Riktlinjer för rekrytering och politikerutbildning

Av , , 3 kommentarer 6

Det blev ingen LOV debatt i gårdagens fullmäktige som jag hade hoppats på. När fullmäktige startade fick vi veta att Eva Andersson låg hemma i influensa och feber och att interpellationen därför skjuts upp till nästa månad. Det är inga konstigheter eftersom jag vet att det är förkylningstider och att många varit eller är sängliggande. Jag har själv börjat känna av både trötthet och huvudvärk, men det finns aldrig en lämplig tid att bli sjuk på. Jag kan trösta mig att denna version av flunsan kanske går över fort för på eftermiddagens personalutskott var Eva med och det är ju bra.

Personalutskottet i dag var mycket intressant speciellt med tanke på den utbildning som gavs i fredags. Se tidigare blogg inlägg eller läs Andreas Lundgrens blogg från igår. Vi i personalutskottet fick information om den introduktionsutbildning som ges till nyanställda i kommunen, hur den varit utformad och hur den har mottagits. Det som var ett bekymmer var att endast hälften av de anmälda dök upp. Till utbildningen i fredags var vi drygt 40 kallade, men färre än hälften hörsammade, så vad gör vi nu med kunskapen som inte alla fick ta del av? Kan man tvinga vuxna människor att delta i en utbildning och kan man tillåta att vuxna människor ska ställa ultimatum på hur en kurs utformas eller vilka andra som ska vara med för att de ska kunna delta? Det var massor av ”matnyttig” information i fredags och jag tror att fler politiker skulle haft glädje av den.

Andra punkter på dagordningen var rekryterings riktlinjer i kommunen. Vad gäller för intern eller extern rekrytering och när är det OK med direkt inplacering i nya tjänster. Det var en bra diskussion i utskottet. Att annonsera ut behöver inte betyda att det är en platsannons i tidningen, men att man kan göra det känt på arbetsplatsen att det är rekrytering på gång. Jag minns när jag var arbetslös och som flitigast med mitt arbetssökande hur frustrerande det var att söka tjänster där det visade sig att arbetsgivaren bestämt sig för vem man skulle anställa redan innan annons. Det var bara ett spel för galleriet att ha en öppen rekrytering.

 

Kamrater som skolkar

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har känslan av att ha varit tillbaka i skolbänken igen infunnit sig. Den utbildningsdag som jag tidigare skrivit om som personalutskottet beslutat genomföra var idag. Det blev en mycket intressant dag med juridik och intressanta gruppdiskussioner. För oss som var med är det nu klargjort bortom allt tvivel att som politiker medföljer arbetsgivaransvar. Inte för att jag var tveksam till det tidigare.

Tyvärr saknades all politisk representation från Vänsterpartiet och inte har vi heller fått veta varför. För den som kombinerar förtroendeuppdrag med arbete kan det vara svårt att hinna med allt. Men för ett kommunalråd och tekniska nämndens ordförande borde man kunnat prioritera tiden bättre! Jag tycker att det är dåligt och kan man inte tillhör det i alla fall god ton att komma med en ursäkt.

20131122-162616.jpg

Billiga politiska poänger..

Av , , Bli först att kommentera 7

Gårdagens socialnämnd, det finns fortfarande en del att skriva om det som inte kom med i gårdagens blogg. För er som läst dagens VK kunde ni läsa att det var fler saker som vi inte var överens om när uppdragsplanen skulle tas. Det var och kommer dock fortfarande att vara kring hemtjänsten som vi har flest frågor och där vi ifrågasätter vad socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet egentligen vill . Men det vore tråkigt om jag inte nämner någonting alls om genuskompetens.

Som jag tidigare skrev hade vi i Alliansen den hållningen om att inte revidera och komplettera gällande uppdragsplan med alltför nya uppdrag och i synnerhet inte uppdrag som inte rör vård och omsorg. Igår kompletterades uppdragsplanen med uppdragen att genuskompetens ska ingå i kommunens alla chefsutbildningar samt alla chefer ska genomgå en kunskapshöjande utbildning i genuskunskap. Vi i Alliansen reserverade oss med hänvisning till att Socialnämnden inte äger frågan och att det ska därför inte stå med i uppdragsplanen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet envisades och ville bestämt ”göra politiska poänger” med detta trots att det är dessa två partier som styr Umeå. Det visade sig också att de också var komplett ovetande om att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har redan sagt ett tydligt nej till ett yrkande om att kommunens alla ledande chefer skall genomgå utbildning i makt och kön.

KSAU tog upp frågan i samband med att det fastställdes att kommunstyrelsen samt alla nämnders presidier skall genomgå en utbildning för förtroendevalda om arbetsgivarrollen. Den utbildningen ges för övrigt imorgon och med tanke på hur mycket intressant det tidigare har funnits att säga kring just detta ämne har jag nog anledning att återkomma.

 

Vad vill S och V med LOV?

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi i Socialnämnden fastställt budget för vård och omsorg i kommunen samt reviderat befintlig uppdragsplan. Det är tufft att göra besparingar när man ser att det direkt berör människor och det gäller att ”vända på stenar” och se möjligheter överallt. Det var inte någon större diskussion eller debatt kring budget, men jag tycker att det har blivit tydligare med en enad förvaltning tillsammans med kommundelarna.

Min uppfattning och hållning har varit att den uppdragsplan som vi tog för drygt ett år sedan och som gäller fortfarande inte ska revideras mer än nödvändigt. Det är inte bra om politiken hittar på nya uppdrag innan man vet om tidigare uppdrag uppfyllts eller kan uppfyllas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var av en annan uppfattning och hade lyft fram nio (9) nya uppdrag. Det uppdrag som orsakade mest diskussion var denna:

En handlingsplan ska utarbetas med förslag till alternativa åtgärder för att åstadkomma en förbättrad logistik inom hemtjänstverksamheten.

Detta uppdrag menar socialdemokraterna och Vänsterpartiet är nödvändigt och något som de har funnit uppenbart efter den tidigare utredning som presenterades om LOV i hemtjänsten för ett par veckor sedan. Jag har skrivit om utredningen tidigare och det stod tidigt klart för mig att vissa i majoriteten var besvikna när utredningens resultat inte var vad de hade önskat. På detta uppdrag yrkade Kristdemokraterna och övriga allianspartier avslag med hänvisning till:

  • att förbättra logistik är redan något som verksamheten redan har i sitt uppdrag.
  • att utarbeta en handlingsplan för detta skapar merarbete för tjänstemän samtidigt som det är ett misstroende mot verksamhetens chefer
  • eftersom det står hemtjänstverksamheten (och inte kommunala hemtjänsten) inkluderas alla hemtjänstutförare och kommunen har ingen möjlighet eller rätt att styra över hur externa företag genomför sin verksamhet.
  • vi ser att detta kan innebära ett första steg till att kraftigt begränsa antalet utförare och därmed avskaffa lagen om valfrihet i Umeå kommun. Alternativa åtgärder?

 

Flera socialdemokrater yttrade sig att de var förvånade över vårt ställningstagande och beklagade sig över att vi inte skulle vilja förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare vilket är helt fel. Jag vill inte vara med och begränsa valfrihet och möjligheter för våra brukare i kommunen. Självklart är arbetsmiljön viktig och självklart ska vi göra allt för att våra medarbetare trivs i kommunen, men att smyga in uppdrag med tveksamma avsikter baserade på felaktigheter är illa. Utredningen som man hänvisar till har inga uppgifter om att logistiken skulle fungera dåligt eller sämre efter det att LOV införts i kommunen.

På dagens presskonferens lyfte socialnämndens ordföranden än en gång upp att LOV kräver för mycket i personella resurser, att det skulle vara 1,5 årsarbetare i socialtjänsten som arbetar med LOV uppgifter. Detta är fel! Personalen själva har beräknat att i tidsåtgång för personal på upphandlingsbyrån, i socialtjänsten som ex biståndsbedömning och på ekonomi motsvarar det ungefär 1,5 årsarbetare. För hela kommunen! Kommunen har inte anställt personal för dessa uppgifter utan det är människor som har fått nya arbetsuppgifter. Ibland stämmer inte verkligheten med den bild som vänstermajoriteten envisas med att se.

Årets julklapp?

Av , , Bli först att kommentera 2

Handelns utredningsinstitut har kommit fram till att årets julklapp blir en råsaftscentrifug. De menar att det finns en stark gör-det-själv trend och ett hälsointresse för att göra sina egena hälsodrycker. Kanske är det så, men begreppet årets julklapp en månad innan jul förundrar mig. Betyder det att affärer nu kommer att hårdmarknadsföra råsaftscentrifugen på samma sätt som spikmattan för ett par år sedan? Har tanken på råsaftscentrifug nu planterats hos människor som inte alls visste vad de skulle handla till sina närmaste eller fanns tanken redan där och Handeln har bara bekräftat den?

Jag har en råsaftscentrifug, men inte för att jag har ett överdrivet hälsointresse eller speciellt intresserad av matlagning. Jag fick den av någon som lessnat på den för att den var så besvärlig att diska efter användning. Och det är den. Kanske jag ska låta den vandra vidare i julklapp till någon annan. Ett julklappsbekymmer löst och ett steg mot hållbarhet.

Det är snart jul, en tid som jag älskar. Att vara med familjen och vänner är så mycket bättre än att stressa runt och köpa saker som ingen egentligen vill ha. Folkbladet har idag uppslag om hur man kan handla julklappar second hand och varför skulle man inte kunna det? Bland allt det som andra inte vill ha kan du hitta något unikt. Eller årets julklapp?

Samtycke.nu

Av , , 5 kommentarer 5

I lördags hade vi vår nomineringsstämma där vi fastställde listorna till både landsting och riksdag. Eftersom jag själv har suttit med i nomineringskommitten som blev vald för ett och ett halvt år sedan känns det jätteskönt att äntligen blivit klart med arbetet. Vår partiledare Göran Hägglund fanns också på plats. På sidan fyra i lördagens VK kunde vi läsa nedanstående artikel om hur det är dags att förstatliga åtminstone specialistsjukvården för det är inte rätt att sjuka människor i Sverige ska bli behandlade olika beroende på i vilket landsting de bor. Att förväntningar på när man kan få behandling ska skilja sig så kraftigt åt anser jag är oacceptabelt. Det är bra att det väcks en opinion i denna fråga.

 

artikel

I en annan fråga som det har väckts opinion i är frågan om samtyckeslagstiftning. Folkpartiet har nu på sitt landsmöte kommit fram till att ett nej är ett nej och det är bra! Det har varit alldeles för tyst i denna fråga tidigare och nu är det bara två partier kvar som officiellt fortfarande inte tagit ställning till en ändring. Moderaterna och Socialdemokraterna. Kanske är det så att det har funnits andra frågor som har prioriterats mer, men när opinionen väcks kan gamla frågor få mer liv. Jag tror att vi kommer att se en förändring snart.

Här kan du läsa mer om frågor kring samtyckeslagstiftning och politika partiers hållning i frågan. Kristdemokraternas hållning i frågan är att

..varje människa har en unik rätt till sin sexualitet och till sin egen  kropps integritet. Det är den sexuella självbestämmanderätten som är  skyddsintresset bakom  de  sexuella övergreppen. Samhället måste vidare  ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad  som  är fel. Det gör  man om man har en modern sexualbrottslag som grundas på idén om att  sexuella handlingar är något vi väljer fritt och tillsammans.

Kristdemokraterna har länge jobbat för en  ändring av  Sexualbrottslagen, dels gällande en ändring av ”hjälplöst  tillstånd”  till ”särskilt utsatt situation”, dels krävt en utredning av  rekvisitet  samtycke vid samlag. Trots det har ännu inte Alliansen förstått  nödvändigheten att ändra sexualbrottslagen så att den baseras på  samtycke. (Caroline Szyber, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna)

Sverigedemokraternas ställning i frågan är för mig oklar, men besked kanske kommer därifrån också så småningom.

LOV interpellation

Av , , Bli först att kommentera 6

För den som vill veta mer om Kristdemokraterna vill jag informera om att nu har Kristdemokraterna i Umeå fått en ny hemsida! Där kan man läsa om vår politik, insändare/debattartiklar, motioner med mera. För de som vill komma i kontakt med våra politiker finns även kontaktuppgifter. Utnyttja gärna möjligheten komma med åsikter och ställa frågor!

Igår lämnade jag in denna interpellation till kommunfullmäktige ställd till Eva Andersson, socialnämndens ordförande. Den finns självklart på hemsidan tillsammans med pressmeddelande, men här kommer den i sin helhet.

 

Hur ska succén med lagen om valfrihetssystem vidareutvecklas?

I slutet av maj månad beslutade Socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades slutsatserna för Socialnämnden och de visar tydligt att valfrihetssystemet har inneburit en succé.

Fokus på kvalitet har ökat och enligt uppgifter från förvaltningen tillgodoses brukarnas behov bättre.

Dessutom pekar företrädare för den kommunala hemtjänsten på att lagen om valfrihetssystem gör den egna verksamheten mer kvalitativ. Det här bekräftas även i en rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Den visar att äldres nöjdhet med hemtjänsten som helhet har ökat i Umeå.

Utredningen konstaterar även att valfrihetssystemet har lett till att kommunen har förbättrat sin budgetdisciplin.

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

  • Hur vill du att succén med lagen om valfrihetssystem ska vidareutvecklas i Umeå kommun?

 

  • När kan andra verksamheter, särskilt boende och handikappomsorg, ta del av de fördelar som lagen om valfrihetssystem innebär?

 

 

 

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

Rimstugan en jultradition för vem?

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag vaknar alltid till radionyheterna kl.06:00, jag tycker att det är en bra start att få veta vad som har hänt under natten. Efter det fortsätter jag att lyssna på lokalradion även om den tiden på morgonen ofta handlar om inställda tåg och ersättningsbussar. Ett fantastiskt sätt att snabbt få veta hur trafikläget är. Det känns nästan som ett ålderstecken att jag har börjat att uppskatta P4 och radio Västerbotten allt mer, en station som jag undvek när jag var yngre.

I morse talade de om att det startat en grupp på Facebook om att bevara rimstugan kvar i lokalradion. De visste inte vem som hade startat gruppen och verkade nästan förvänad över att beslutet att ta bort rimstugan skapat ett sådant stort engagemang. De hade antagligen inte läst Lennart Holmlunds blogg. Jag är inte den som rimmar på paketen, osäker på om det är av tidsbrist eller om jag tycker att det förtar överraskningen av vad som är i paketet om man ska gissa först.

Igår besökte bostadsminister Stefan Attefall Umeå och fastighetsmässan, på tisdag kommer folkhälsominister Maria Larsson till en konferens om föräldrastöd och imorgon kommer vår partiledare och socialminister Göran Hägglund till Umeå igen. Inom loppet av mindre än en vecka besöker Kristdemokraternas alla statsråd Umeå och länet och det känns otroligt roligt. Vi har vår höststämma imorgon där vi fastställer listorna till riksdag och landsting nästa år. Även om ombudsmannen talar om horn som växer så tror jag inte att det blir så illa som det låter… Jag ser fram emot en mycket trevlig lördag.