40 miljoner -lögner som upprepas är fortfarande en lögn

Tiden går fort och på lördag ”tappar” vi en timme när klockorna ska ställas fram. För egen del är känslan av brist på tid konstant återkommande vilket visar sig i att vissa uppgifter blivit liggande. Som att publicera nedanstående pressmeddelande som jag tillsammans med de övriga alliansledamöterna i Äldrenämnden skickade ut i torsdags efter sammanträdet. Det har gått snart en vecka, men orden är fortsatt aktuella. Det är ett misstänkliggörande och smutskastning av företag som pågår från Socialdemokraternas sida, sanningen blir sekundär när fakta utelämnas i utredningar eller intervjuer. När lögnen sedan upprepas tillräckligt ofta så är det något som görs i hoppet om att det ska tas som en sanning. En lögn som upprepas tillräckligt ofta är fortfarande en lögn.

 

En ledamot uttryckte att enda anledningen till att hemtjänstföretagen startat upp är för att tjäna pengar och att de inte månar om de äldre. (!!) Jag har tidigare skrivit en del om de häpnadsväckande påståenden som socialdemokrater yttrat om hemtjänstföretag. För några handlar det kanske om ren okunskap, men när orimliga påståenden upprepas blir de slagträn i debatten och i värsta fall en sanning som etsar sig fast. Som detta med att den privata hemtjänsten kostar 40 miljoner mer än den kommunala. Denna lögn fortsätter ordförande Carin Nilsson att upprepa så snart som tillfälle ges och gjorde det även i talarstolen på måndagens fullmäktige. Var kommer siffran från? Jo från Äldrenämndens sammanträde i februari.

  • Ekonomin för den större antal timmar som privata utförare har. Vad är kostnaden för de 1000 brukare som har 8 timmar mera hemtjänst/månad? –
    Genomsnittligt antal timmar per brukare visar vid en sammanställning att det är 8,24 fler timmar/brukare inom de samlade LOV utförarna än inom Din kommunala hemtjänst. Mätning december år 2023 visar ett ackumulerat snitt med antal brukare om 972 st. och ersättning per timme i genomsnitt 402,32 kr. (Det betyder att i snitt har personer som valt en extern utförare ca 15 minuter mer/dag, men det är tid som har beviljats av kommunens handläggare och som bedömts vara något som brukaren behöver.)

 

Sanningen är att 40 miljoner kr är kostnaden för att dessa personer har behov av mer hemtjänst, 15 minuter mer/dag på ett ungefär. Det som gör det hela mer intressant är att om situationen varit den omvända, dvs att personer med kommunal hemtjänst hade mer tid/dag så hade inte 40 miljoner kronor räckt till. Idag är det ingen som vet exakt hur mycket en kommunal hemtjänsttimme kostar eftersom kostnader för t ex lokaler ligger på Tekniska nämnden. Personalkostnaden i kommunen är högre och kraven är högre ställda med t ex heltid och alkolås i bilarna, arbetsskor är inköpta och lönebonus har också delats ut. Vilket för övrigt var helt ofinansierat. Sedan gick den kommunala hemtjänsten i underskott med dryga 20 miljoner under 2023.

Hemtjänst är en frivillig insats och det är den som är i behov av hjälp som ansöker. En individuell bedömning görs vilket betyder att åldern är inte det som avgör om du får hemtjänst eller ej. Under senare år har Äldrenämnden arbetat efter Kvarboendeprincipen vilket betyder att hemtjänst är aktuell så länge som personen kan fortsätta att bo hemma. Inte förrän vårdbehovet blir större kan ett vårdboende bli aktuellt. Är det då konstigt att inte alla har lika många timmar?

Det har gått närmare 15 månader sedan Socialdemokraterna beslutade att en revidering av avtalet skulle ske och planen var att det skulle vara klart denna månad. Under dessa månader har frågan om LOV varit i det närmaste död. Inga klagomål eller frågor till förvaltningen om hur relationen till externa företag är och ordförande har inte heller ifrågasatt timmarna trots att skillnaden funnits länge. En månad innan allt ska vara klart läggs uppdrag på uppdrag och helt plötsligt får vi höra hur dåligt vissa delar fungerat sedan flera år tillbaka. När jag ställde frågan varför det inte lyft det tidigare till nämnden så gavs inga svar. Inga lösningar till de problem som socialdemokrater eller tjänstepersoner uppfattat föreslås, istället kommer krav att skärpas och företagande blir allt svårare. När nuvarande förfrågningsunderlag antogs 2019 hade kommunen avtal med 18 utförare. Idag är de 8 och frågan är hur många som blir kvar i höst.

 

Vill du läsa VKs rapportering från Äldrenämnden? Klicka här.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.