Bifall till motionen!

Av , , 2 kommentarer 9

Det är mycket glädjande att Umeå kommun nu erbjuder anställning för elever med godkända betyg från vård och omsorgscollege. Detta gäller för de som påbörjar utbildningen hösten 2013. Detta är något som Kristdemokraterna har motionerat och arbetat för, men som trots intensiv debatt inte fick bifall i kommunfullmäktige förra året.

Det är idag alltför få som väljer vård och omsorg på gymnasiet trots att personalbehoven kommer att vara mycket stora inom en snar framtid. I april förra året bloggade jag om motionen. Vad som har hänt sedan dess är bla att personal från Fridhemsgymnasiet (fd Östra gymnasiet) varit på studiebesök i Skövde kommun och lärt sig mer om hur de arbetar där och nu har tjänstemän arbetat fram att det är möjligt och att kommunen SKA erbjuda anställning efter det att elever avslutat utbildning med godkända betyg. 

Motionen i fullmäktige ansågs besvarad, men idag vet vi bättre. Bifall till andra att satsen!  Detta bådar gott, både för våra elever och för en tryggare vård och omsorg i Umeå kommun.

 

 

Förslag stryper valfrihet

Av , , 7 kommentarer 10

Förbud mot vinster eller fler alternativ i äldreomsorgen? Det är en fråga som aldrig kommer att bli inaktuell verkar det som. Den senaste veckan har vi kunnat läsa om ett förslag presenterat av LO som går ut på att välfärdsföretag enbart ska drivas som Samhällsbolag där vinsterna regleras (så liten som möjligt gärna ingen vinst alls) vilket rent krasst innebär att man sätter stopp för mångfald och valfrihet inom välfärdssektorn.

LO nöjer sig inte med det utan man vill också avskaffa LOV, lagen om valfrihet, vilket har inneburit att människor själva getts möjligheten att välja hemtjänst, vårdcentral eller äldreboende. Ett unikt sätt att själv kunna vara med och påverka hur man vill utforma sitt liv. Förslaget har blivit hårt kritiserat och det skrämmer eftersom man än en gång endast har ”den förbjudna vinsten” framför ögonen. Människors valfrihet och möjligheten till kvalitetsutveckling i välfärden blir sekundärt.

Under denna mandatperiod har vänstermajoriteten hittills återtagit till kommunal regi två särskilda äldreboenden och ett HVB hem för ensamkommande barn. Beslut har också tagits om vinstredovisning för de LOV upphandlade hemtjänstföretagen. "En moraliskt felaktig ägarstruktur" hade Carema enligt Socialdemokraterna och rädslan för att företag kunde ta ut vinster blev större än frågan om kvalitet i äldreomsorgen och om de boende var nöjda eller inte.

Nyligen publicerades en studie av konsultföretaget Health Navigator som visade resultatet att kommunerna är dåliga på att utnyttja möjligheten att säkra kvaliteten när äldreomsorg ska upphandlas. Man glömmer bort att ställa krav på resultat och kvaliteten blir då omöjlig att följa upp. Strukturer och processer tas med, men man glömmer bort områden som står närmast den boende som brukarnöjdhet eller minskad andel trycksår.

Detta är en studie att läsa för den som tror att kommunalt alltid ger bäst förutsättningar för kvalitet, så är det inte. Här kan du läsa mer.

Under min tid som vice ordförande i socialnämnden har vi inte upphandlat ett äldreboende. Nya särskilda boenden i Umeå är på gång och min förhoppning är att vi kommer att få se fler aktörer i äldreomsorgen. Det kommer att berika, förbättra kvaliteten i hela äldreomsorgen och ge en större valfrihet för våra medborgare. Jag kommer med all säkerhet få anledning att återkomma i ärendet.