Våga fråga!

Av , , Bli först att kommentera 2

-Men är det inte Almedalen i nästa vecka, frågade min stolsgranne på planet förvånat. Orden kom efter det att vi pratat om USA, hockey och Björklöven i synnerhet, som det kom fram att vi hade flera gemensamma bekanta. Gemensam nämnare, de var alla politiker.

Jag missar Almedalen ytterligare en gång, men nästa år vill jag verkligen vara på plats. Istället för en intensiv vecka på Gotland följer jag istället nyhetsrapporteringen här i USA där jag och barnen befinner oss just nu. Det är klart att media här är totalt ointresserade av vad svenska politiker gör en vecka i juli, men tack vare Twitter, Facebook och svt play går det ganska bra. Det är bara tidsskillnaden på åtta timmar som är det stora bekymret.
Vi har bara varit i USA tre dagar, men jag har redan hunnit diskutera vapenlagar, välfärdssystem och kriminalitet. Det faktum att Colorado är en av två stater som har legaliserat Marijuana har också upprört mig i diskussioner om hur och varför det gjordes. Misstro mot statens inblandning i människors liv har också varit en punkt. Det är ibland svårt att komma utifrån med svenska ögon och en förutfattad mening om vad som är rätt eller fel. Även om man har en uppfattning om saker och ting är det viktigt att respekten finns för att man får tycka olika.
Ibland här på bloggen och ute i verkligheten tillskrivs jag åsikter av andra baserade på deras egna förutfattade meningar om vad en kristdemokrat tycker och hur jag därför är som person. Det är egentligen inte konstigt, men jag blir alltid ledsen när personers uppfattningar blockerar sinnet att lyssna eller fråga om saker och ting verkligen stämmer. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, våga fråga!

 

 

Konkreta förslag

Av , , 3 kommentarer 4

Socialdemokraterna i Umea har tidigare efterlyst konkreta forslag fran Alliansen nar det galler att fa igang bostadsbyggandet och fa fram fler bostader for unga. Det ar en standigt aktuell fraga om ni last tidigare blogg inlagg. Igar publicerades nedanstaende forslag av Kristdemokraterna med bostadsminister Stefan Attefall och Goran Hagglund. Sjalv befinner jag mig just nu i USA och saknar desperate tre bokstaver pa tangentbordet. Debattartikeln nedan ar dock direkt tagen fran webben sa budskapet bor komma fram i alla fall. Jag ser fram emot kommentarer och synpunkter och passar pa att onska en trevlig helg!

 

Konkreta förslag för bostäder till unga

Kristdemokraternas vision är att Sverige ska bli världens bästa land för barn och unga att växa upp i. En förutsättning är givetvis att de har någonstans att kalla sitt hem, en bostad. Stefan Attefall och Göran Hägglund presenterar idag konkreta förslag för fler bostäder.

Vem minns inte sin första, alldeles egna bostad? Många kan vittna om känslan när de stoppade nyckeln i dörrlåset för första gången. Men just nu är det en ouppnåelig dröm för många. Jämfört med i början av 2000-talet är antalet ungdomar i åldern 19-24 år ungefär 150 000 fler. Samtidigt har vi en växande bostadsbrist och en urbaniseringstrend som är starkare än någonsin. Det leder till att många unga har svårt att hitta en bostad.

Alliansregeringen genomför just nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Vi har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet, buller, strandskydd, byggfelsförsäkringen och mycket, mycket mer. I stort sett samtliga punkter som kommuner och bransch lyft fram som problemområden prickas av, en efter en.

Inför Kristdemokraternas riksting i september presenterar vi en rad nya konkreta förslag för barn, unga och unga vuxna. Utöver vad regeringen redan gjort vill vi kristdemokrater också gå vidare med särskilda åtgärder kring ungas och studenters bostadssituation:

Förenklat regelverk för boende för unga:

Dagens regelverk gör det svårt att bygga små bostäder i centrala lägen till en rimlig kostnad. I dag presenterar boverket det uppdrag de fått från regeringen att ifrågasätta i stort sett alla regler för byggande av små bostäderna. Bland annat gör dagens bullerregler det svårare, dyrare och ibland omöjligt att bygga små lägenheter i centrala lägen i storstäder, trots att det är just de lägena där många unga helst av allt vill bo. Att det är tyst inomhus ska vara självklart, men det är rimligt att tillåta högre utomhusbuller vid byggande av små lägenheter. Vi kristdemokrater vill framöver arbeta för ett tydligare och enklare regelverk så att fler små lägenheter kan byggas i centrala lägen.

Permanenta möjligheten för lärowsäten att tillhandahålla bostäder:

2009 fick nio lärosäten möjlighet att under en försöksperiod tillhandahålla bostäder åt studenter och gästforskare. Kristdemokraterna anser att denna möjlighet ska permanentas och dessutom gälla samtliga universitet och högskolor. Studenternas bostadssituation ligger i lärosätenas intresse och det är positivt att de har verktyg för att hjälpa till med bostadsförsörjningen.

Ge även försvarsmakten rätten att tillhandahålla bostäder:

Kristdemokraterna föreslår att även försvarsmakten ges rätt att tillhandahålla bostäder åt tillfälligt anställda inom försvaret. Försvarsmakten har i dag på sina håll ett akut behov av att hitta bostäder åt de åt de numera anställda soldaterna, eftersom ”livet på luckan” med enkla logement inte framstår som lika lockande för den som numera är anställd under längre tid än bara ett antal månaders värnplikt.

Avdragsgillt bosparande för unga

Undersökning på undersökning visar att en majoritet av svenskarna vill äga sitt boende, men stigande bostadspriser och hårdare krav på egen kontantinsats har gjort det allt svårare för unga att uppnå den drömmen. Kristdemokraterna vill se ett avdragsgillt bosparande, där unga mellan 18 och 34 år via speciella konton får rätt att göra avdrag för bosparandet med upp till ett halvt prisbasbelopp per år. Det skulle underlätta för fler ungdomar att få kunna förverkliga sin dröm om en egen bostad.

Generösare regler för tidsbegränsat bygglov

Att sätta upp modulbostäder kan vara ett snabbt sätt att lösa akuta studentbostadsproblem. Dagens regler med möjlighet att sätta upp enkla modulboenden med tidsbegränsade bygglov under 5+5 år har inte visat sig vara tillräckligt ekonomiskt lönsamt. Dessa regler bör förlängas till 15 år.

Till sist: Kommunerna är en viktig aktör när det gäller bostadsbyggandet, de har planmonopolet och ansvaret för bostadsförsörjningen. Och det går att göra processen enklare inom ramen för dagens lagstiftning, men det går också att krångla till det. Här krävs det politiskt ledarskap. Varje försenad planprocess och varje enskilt krav som ställs kostar pengar. I slutändan är det den som ska bo i bostaden som får betala.

Kristdemokraternas vision är att Sverige ska bli världens bästa land för barn och unga att växa upp i. En förutsättning är givetvis att de har någonstans att kalla sitt hem, en bostad. Det kommer kristdemokraterna att fortsätta arbeta hårt för.

GÖRAN HÄGGLUND

Partiledare KD

STEFAN ATTEFALL

KD

Akuta behov av bostad

Av , , 8 kommentarer 4

Rubriken i dagens VK är stor och svart: AKUT KRIS I KVINNOJOUR

Det är ingen nyhet att det råder bostadsbrist i Umeå kommun om någon har råkat undgå denna nyhet blir man oftast snabbt påmind när höstterminen börjar och studenter flyttar till Umeå. Vi har också fått se att kommunen inte kan växa i den takt som vi önskar vilket leder till mindre skatteintäkter och sämre budgetförutsättningar.  Det är en sak att de som vill flytta till Umeå inte får bostad, men när människor befinner sig i akuta kris situationer måste det finnas lösningar.

Kvinnojouren berättar att idag får 13 personer dela på fyra sovrum och under årets första fem månader har man nekat 31 kvinnor och 35 barn boende! Vad händer med dessa kvinnor och barn när man har tagit steget att bryta upp från kanske ett destruktivt förhållande? Socialnämnden har lyft frågan politiskt flera gånger och i den nyligen antagna bostadsstrategin har socialnämndens behov visats. Min uppfattning är dock att det ibland varit trögt att få andra att förstå hur stort behovet verkligen är. Det är inte socialnämndens ansvar utan det är ett kommunansvar att erbjuda bostad till sina medborgare.

Det byggs för lite lägenheter och på nationell nivå arbetar man med att förenkla regelverk för just smålägenheter. Vårt kommunala bostadsbolag Bostaden har uppgiften att ansvara för bostadsförsörjning, men ska också vara affärsmässiga. Den sociala funktionen att erbjuda fler en bostad ska inte stå i motsats till att vara affärsmässig vilket det ibland uppfattas som.

I maj lämnade vi i Alliansen in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att Bostaden ska öka produktionen av hyresrätter. Detta sker genom att en tredjedel av fastighetsbeståndet säljs för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd. Det är en motion som är rätt i tiden när behoven blir allt större vilket dagens artikel bekräftar.

 

 

Ny blogg nya möjligheter..

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag vet att jag är lite sen ut på banan med det nya bloggformatet, men jag har varit på resande fot där det varit lite si och så med internet täckning. Å andra sidan har det varit fantastiskt att få komma bort från stad och civilisation ett par dagar och fira midsommar med familjen. Stressnivån sjunker betydligt när man fått ta sig tid att läsa någonting annat som inte har haft ett sista datum för inläsning eller att få somna till ljudet av regnet smattrande på plåttaket.

Underskatta aldrig regnet som energigivare vilket man lätt glömmer bort när det får dominera en sommar även om jag förstås föredrar solen. Min midsommar tradition är att se solen stiga upp över havet och jag slås varje gång av stark förundran över hur naturen och fåglarna vaknar till liv minuterna innan solen stiger upp. Underbart att se varje gång.

 

soluppgångSoluppgång utanför Bjuröklubb, Midsommardagen kl. 02:02

Jag har ännu inte tagit semester utan denna vecka blir det både diverse partiarbete inför nästa års val samt sammanträde med socialnämnden på onsdag. Ni får se detta som ett första ”test” inlägg, jag återkommer förhoppningsvis inom kort.

Du provocerar mig!

Av , , 2 kommentarer 4

För en dryg vecka sedan skrev Bertholof Brännström krönikan  ”Du provocerar mig, Mattias X” i VK. Uppmärksammad rubrik om en företagarprofil som har startat flera företag inom välfärdssektorn. Det har gått bra för Mattias, men är det på kostnad av kommunen eller för brukarna? Klart är i alla fall att Mattias val av bil, en knallgul Ferrari, har provocerat..

Denna nämnda Ferrari nämndes även under dagens första interpellationdebatt om fler bilar i hemtjänsten. Eva Andersson, socialnämndens ordförande, skrev i sitt interpellationssvar att vinsten” (i kommunens hemtjänst) går till mer vård och omsorg, inte till Ferraribilar och privata fickor.”  Det blev en stundvis intensiv debatt om LOV och hemtjänstutförare i Umeå där Vänsterpartiet helst vill begränsa valfrihet och att det endast är den kommunala hemtjänsten som ska vara valet. Det ska inte vara möjligt att välja annan utförare. Vänsterpartiet är ovana att vara i majoritetsstyre och bad oss i Alliansen att komma med mer pengar till äldreomsorgen trots att det är S och V som beslutar över den kommunala budgeten.

Eftersom det var stundvis intensivt ser jag att det kanske var svårt att få till citaten löpande på VK.se Se rapportering kl.09:41. ”Man kan få flytta för att få hemtjänst” –Stämmer inte!! Man är inte begränsad att bo kvar på samma ställe utan man får flytta till annat boende när man har hemtjänst. Om man vill förstås.

”Umeå kommun använder LOV i betydligt mindre omfattning än andra jämförbara kommuner.” FEL!  Ska vara, Umeå kommun är en av de kommuner som betalar minst i ersättning per utförd timme jämfört med andra kommuner.

Idag har Umeå 21 st hemtjänstutförare och tack vare LOV har både individen och valfriheten stärkts. Lagen om valfrihet är bra för Umeå, men som det ser ut nu verkar det dröja innan både S och V kommer till insikt.

Non profit

Av , , 4 kommentarer 5

Från mobilen

I veckans nummer av Dagens samhälle är det en stor artikel om Ersta diakoni i Stockholm. Ersta diakoni började sin verksamhet redan på 1850 talet för att hjälpa "mindre bemedlade" människor men har idag en omsättning på 691 miljoner kr. De är en av Sveriges allra största aktörer inom non profit sektorn och bedriver verksamhet inom sjukvård, äldreomsorg och socialt arbete.

Det är en mycket intressant artikel som jag hoppas att fler tar del av och här menar jag i synnerhet Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i vår egen kommun. Även om Umeå idag har LOV (lagen om valfrihet i hemtjänsten) så är den konstant ifrågasatt av Vänsterpartiet. Även i frågor om upphandlingar och andra utförare kommer man med osaklig kritik för att både vinster och valfrihet ska omöjliggöras. S och V har infört ett särskilt målsättningsstadgande vid upphandlingar där man vill att företag redovisar vad man gör med vinsten och att man helst ser icke-vinstdrivande företag. Men vet man egentligen vad det innebär?

Endast ca 3% av Erstas omsättning är bidrag och donationer resten bekostas av det offentliga. Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni, menar att eftersom det är en bred politisk enighet om att välfärden ska vara offentligt finansierad och om en non profit verksamhet är en del av välfärdsstaten måste man också få uppdrag därifrån. Det de utför ska vara en rättighet för så många människor som möjligt!! Vinst behövs för att verksamheten ska utvecklas.

Stefan Nilsson säger vidare att deras verksamhet förutsätter att det finns en marknad. för om företagen försvinner då står det offentliga självt kvar och non profit verksamheten lever kvar endast på nåder. Intresset kommer att minska och det är stor risk för att även de försvinner. Är det en risk S och V är redo att ta? Vänstern vill försvåra för välfärdsföretag i upphandlingar genom större krav eftersom hatet mot vinstdrivande företag är så stort. En konsekvens blir att de som riskerar att  förlorar i upphandlingar är just de mindre företagen och många gånger de icke vinstdrivande. Jag vill se fler alternativ inom äldreomsorg och inom sjukvård. Det gynnar inte bara den enskilde, men utvecklar även befintlig verksamhet.

Är du den jag söker?

Av , , Bli först att kommentera 3

Kristdemokraterna i Umeå kommun söker en politisk sekreterare

på minst 50% för att arbeta som stöd till gruppledaren

och fullmäktigegruppen.

Vi söker dig som är politiskt intresserad, serviceinriktad,

flexibel och självständig. Du är duktig på att uttrycka dig i tal

och skrift.

IT-vana krävs då hemsida och sociala medier är en del av

arbetet. Tjänsten kräver prestigelöshet och ytterst god planeringsförmåga.

Vi förutsätter att du delar de kristdemokratiska

värderingarna och brinner inför utmaningen att omsätta dem

i praktisk politik.

Arbetet utgörs i huvudsak av administrativa uppgifter till

stöd för fullmäktigegruppen. Kontakter med väljare, organisationer

och myndigheter ingår också i arbetet.

Kvalifikationer: Relevant högskoleutbildning eller motsvarande

erfarenheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten omfattar minst 50%, men kan diskuteras.

Önskat tillträdesdatum: 2013-08-01 eller efter överenskommelse,

men längst t o m 2014-09-30.

Ansökan med CV och personligt brev sänds till

[email protected] Skriv ”Ansökan” i ämnesraden.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 18 juni.

Fråor besvaras av gruppledare Veronica Kerr, 070-259 55 95

eller ordförande Birgitta Nordvall, 070-278 58 10.

Ring mig gärna så berättar jag mer!!

************************************************************************

Inte roligt för V och en härlig vecka!

Av , , Bli först att kommentera 6

Om en vecka är det kommunfullmäktige, men tyvärr utan budget detta år. Det var med besvikelse som jag tog emot nyheten om att S och V ville vänta till i oktober. Det är ingen lösning till problemet att bara skjuta det framför sig eller stoppa huvudet i sanden bara för att hoppas att man ska möta en annan verklighet när man lyfter blicken.

Vi gruppledare i Alliansen skrev i lördagens VK en debattartikel med uppmaningen Styr eller hoppa av. Det skulle inte alls förvåna mig om Vänsterpartiet arbetar fram ett läge där man kan hoppa av samarbetet lagom till en valrörelse 2014 utan att vara bunden av Socialdemokraterna. Vänstern hoppade av samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget, det var visst inte så roligt att styra när besparingar skulle göras. Så roligt kanske det inte blir i Umeå heller..Det var andra tongångar 2011 när pengar fördelades till sociala investeringar, ungdomsjobb och ett Kvinnohistoriskt museum.

Istället för förberedelser till budgetfullmäktige blir denna vecka istället arbete med listorna till valet 2014 för riksdag och landsting, föbundsfullmäktige i Lycksele och skolavslutning för mina barn. Härlig vecka!

Vad döljer statistiken?

Av , , 2 kommentarer 6

Statistik är spännande om man som jag tycker att det är roligt att se tillbaka hur saker varit för att sedan se vad som kan bli bättre jämfört med idag. Det är också ett fascinerande verktyg där samma siffror kan visa olika verkligheter. Den politiskt intresserade vet säkert vad jag menar.

Det kommer antagligen inte som en nyhet att Sverige har en mycket hög ungdomsarbetslöshet och det är ett problem när unga inte kommer vidare efter studier och ut i arbete. Att fastna i arbetslöshet är påfrestande och frustrerande och riskerar att påverka den unge både psykiskt och fysiskt.

Hur hög ungdomsarbetslöshet har vi i Sverige? Enligt SCB är var fjärde ungdom i åldern 15-24 år arbetslös (22,8%). Räknas enbart de som varken studerar eller arbetar är arbetslösheten ca 7,5% -lägre än genomsnittet i Europa. I Umeå är den ännu lite lägre vilket är positivt. Inom siffran 22,8% hamnar min dotter som börjar årskurs nio till hösten. Aldrig att jag har räknat henne som arbetslös och det tror jag inte att hon har gjort själv heller. Med anpassad statistik till Europa har vi fått helt andra siffror än vad vi hade för ett par år sedan, det är därför viktigt att vi vet vad som finns bakom dem.

Jag blev häromdagen intervjuad av Studio ett i radions P1 i en enkät om vad jag anser om att de tillfälliga anställningarna har ökat och om jag ser något positivt med det. För egen del anser jag att det kan vara positivt både för arbetsgivare och den som blir anställd att anställningen är under en begränsad tid. Det är positivt när arbetsgivare ser möjligheten att anställa, men kanske inte vågar satsa på en tillsvidare anställning. Speciellt för småföretagare är det en möjlighet eftersom en felrekrytering blir kostsam. Den anställde får också en möjlighet att testa en arbetsplats och kanske ett helt nytt arbetsområde innan man är redo för att gå vidare med exempelvis studier.

Även om det är kortare erfarenheter får den anställde fler arbetslivserfarenheter vilket kan hjälpa vidare när man söker arbete. Det som är det största problemet är när man blir fast i de eviga småjobben och kortare anställningarna berövas man möjligheten att påverka sitt eget liv och planering av framtiden.

Ett problem som journalisten lyfte fram var vårdpersonal som arbetat som springvikarier under fem år och där arbetsgivaren varit rädd för att de skulle bli inlasade. Dvs att man blir "fast" med personal och fasta kostnader trots att personalbehovet egentligen fanns. Man väljer en annan "springvikarie" som det inte är lika nära att bli inlasad, tillsvidare anställd. Här kanske Umeå kommun tål att granskas närmare..

Tillbaka till skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

Sommarlovet väntar om hörnet och med det i tanken kanske rubriken tillbaka till skolan känns fel. Verkligheten är den att det idag finns elever som bara slutar att gå till skolan och det är en grupp som växer till antalet. Vi talar inte om elever som tidigare kanske beskrevs som skolkare för att de vill göra något annat än att vara i skolan, utan det är barn och ungdomar som drar sig tillbaka och stannar hemma där datorn många gånger är enda sällskap.

Artikeln i gårdagens VK beskriver projektet Tillbaka till skolan, ett projektsamarbete mellan Elevhälsa och socialtjänst. En specialpedagog, psykolog och socionom är de som leder projektet där de hjälper barn att komma tillbaka till skolan. En del ungdomar har varit borta från skolan så länge som två år. Frustrerade föräldrar som har försökt allt för att få sitt barn till skolan tar tacksamt emot stöd. Det artikeln dock missade är att projektet som sträcker sig till 2014 är en av de sociala investeringar som Umeå har arbetat med under pågående mandatperiod.

Jag sitter själv med i beredningsgruppen för sociala investeringar och fick för en tid sedan ta del av en redovisning av resultaten från projektet. Varje barn som kan komma tillbaka till skolan efter en lång frånvaro är en stor framgång. Det finns aldrig några universal lösningar för alla elever, men tack vare att man i detta projekt har kombinerat kompetenser från två verksamheter (elevhälsa och socialtjänst) ökar möjligheten betydligt att hitta rätt lösning.

I kommunens nya organisation har samarbetet förstärkts mellan olika verksamheter och det känns tryggt att den arbetsmetodik som här utformats kommer att bli en del av  befintlig verksamhet efter projektets slut. Fortsätter man inte med arbetet när projektet tagit slut kan man alltid ifrågasätta om det verkligen är en investering man har gjort. Vad som för övrigt händer med sociala investeringar (potten med pengar som står utanför ordinarie kommunal verksamhet) är intressant, men det får jag nog anledning att återkomma till under hösten.