Ingen är fullkomlig

Av , , Bli först att kommentera 5
Ibland blir det fel, fullständigt. Människor gör misstag det är mänskligt sägs det, men samtidigt är det lätt att glömma bort om förväntningarna på någon är stora. Det som skiljer vårt parti från övriga är att vi i vårt principprogram just har ofullkomlighetsprincipen. Vi kan göra fel och vi ska kunna erkänna när det blivit fel. Här nedan kan du läsa mer om vad KD står för:

KD på djupet – om ofullkomlighet

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och där kommentarsfälten fylls av nättroll vill vi presentera oss själva på djupet. Vi vill berätta om vår grundläggande syn på samhället och på ofullkomlighet.
Vi lever i en ofullkomlig värld. En värld där människan ständigt finns i ett spänningsfält mellan ont och gott.

Tanken om människans ofullkomlighet pekar på något typiskt mänskligt. Alla människor begår misstag. Vi kallar detta för ofullkomlighetstanken. Det innebär också att människan måste vara förnuftig. Vi är moraliskt ansvariga att välja mellan ont och gott.

I de politiska sammanhangen ger ofullkomlighetstanken insikten att inget politiskt parti ensamt står för den kompletta sanningen. Detta ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter. Det är unikt för kristdemokratin.

För kristdemokraterna som politisk rörelse leder ofullkomlighetstanken till ett avståndstagande från alla former av utopier och till en öppenhet för att diskutera och ompröva politiska ideal. Utopism kan beskrivas som en romantisk vision om det perfekta politiska systemet. För utopiska politiker innebär andras åsikt en avvikelse ifrån den rätta läran. Den blinda tron på ideal är främmande för oss kristdemokrater.

Alltför sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra. Det handlar om att skapa ett gott samhälle för oss gemensamt, både för att det är rätt i sig men också för att alla vinner på att arbeta för det gemensamma bästa.

Missta för allt i världen inte det här som socialism. Vi kristdemokrater har ingen övertro på staten. Vi tror inte heller att ensam är stark. Människan är beroende av nära gemenskap med andra. Vi lägger stor vikt vid det som finns mellan stat och individ. Familj, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar, föreningsliv, det som kallas civilsamhället. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare.

Man behöver inte vara troende för att vara kristdemokrat. Det räcker att man tror på våra värderingar. Vi bygger vår politik på judisk-kristna värderingar och varm medmänsklighet. Vi har försökt att hämta godbitarna ur mångtusenårig tradition. Värderingar är en sak. Religion en annan. Religion är inte politik. Men viktigare ändå – politik får inte bli religion. Tror du som vi att människan är ofullkomlig. Då förstår du också att politiken är det.

Kristdemokraterna är ett idéparti. Gillar du våra idéer? Bli en av oss.

KD.nu/blimedlem

Bli först att kommentera
Etiketter:

Blue monday och elevhälsa online

Av , , Bli först att kommentera 2

Det sägs att den tredje måndagen i januari är årets mest sorgsna dag. Det är ungefär nu vi inser att de nyårslöften vi gav drygt tre veckor tidigare egentligen är för svåra eller tråkiga för att hålla. Det vi handlade på kredit innan jul ska nu betalas, vädret är kallare än någonsin och det är för många dagar kvar till lön. Det kan också vara så att nu är vardagsrutinerna tillbaka på riktigt efter en lång ledighet och man tänker att jaha, var det allt?

”Feeling blue” är att känna sig sorgen och ensam och jag vet att många med mig har eller haft känslan under året. Inte hälsa på hos andra, hålla avstånd och om du varit eller är studerande endast studera hemifrån framför datorn. Den ofrivilliga ensamheten har aldrig varit större. Tidigare har vi mer talat om den hos äldre, men det finns tydliga signaler om att detta även gäller yngre människor. BRIS rapporterar att rekordmånga barn ringde under julen och studier visar att ungdomars psykiska hälsa har försämrats under pandemin. Här har distansundervisningen varit ett problem.

Distansundervisning har kommit och gått under året och i skrivande stund är det oklart hur länge det kommer att vara nödvändigt. Norrtälje kommun införde tidigt en digital elevhälsa i samband med att distansundervisning infördes för att elever ska lätt kunna komma i kontakt med sköterska eller kurator. Det var menat att vara under pandemin, men det blev så lyckat och uppskattat att det nu har permanentats. I augusti lämnade vi in denna motion och sa redan då att vi hoppades på att detta skulle redan vara infört innan motionen behandlades. Nu vet vi att Socialdemokraterna vill avslå den och hänvisar mer till regionens ansvar. I dagens VK skriver kristdemokrater i För och grundskolenämnden och gymnasienämnden om varför vi vill ha en digital elevhälsa och varför det behövs.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

KD ställer Socialministern till svars

Av , , 4 kommentarer 15

Stefan Löfven sa tidigare idag under en presskonferens att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre och tillsätter nu en utredare för att ta fram en ny äldreomsorgslag. En kommission ska också tillsättas för framtida kriser. En del kanske anser att detta är att visa handlingskraft efter Corona kommissionens kraftiga kritik, men regeringen förtjänar stark kritik när det nu har kommit fram hur de har hanterat äldreomsorgen tidigare. Äldreomsorgen är prioriterad nu, men det är på grund av att så många äldre drabbades så hårt i början av pandemin. För sex år sedan slängdes en pågående äldre utredning som visade samma brister i äldrevården som det Corona kommissionen lyfter nu. När Socialdemokraterna tillträdde 2014 var inte äldreomsorgen en viktig fråga, i synnerhet inte om arbetet initierats av tidigare regering.

SOCIALMINISTERN STÄLLS TILL SVARS I RIKSDAGEN

Äldreomsorgen hade kunnat vara mycket starkare idag. Bristerna som Coronakommissionen pekar på har varit kända länge. Vi kristdemokrater såg dem och försökte åtgärda dem för flera år sedan.

Under alliansregeringens tid ansvarade vi kristdemokrater för statens arbete med både sjukvård och äldreomsorg. Göran Hägglund ansvarade för sjukvården och Maria Larsson för äldreomsorgen. Det var Maria som tillsatte den stora Äldreutredningen, som hade till uppgift att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.

Den utredningen fick aldrig arbeta färdigt. Vi förlorade valet 2014. Göran Hägglund, Maria Larsson och Ulf Kristersson lämnade Socialdepartementet och ersattes av Gabriel Wikström, Åsa Regnér och Annika Strandhäll – samtliga utan någon som helst erfarenhet av sjukvårds- och äldrepolitik. Bland deras första åtgärder var att skrota Äldreutredningen.

Utredarna skrev nyligen om just detta på DN Debatt. “Kritik av äldreomsorgen begravdes i ett bergrum”, löd deras träffande beskrivning. Några egna initiativ för att stärka äldreomsorgen. Några år senare var ingen av de tre S-ministrarna kvar. Men problemen var det. Och sedan kom pandemin.

Utredarna såg snabbt samma strukturfel som vi: Multisjuka äldre som bollas mellan regionernas sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Sveriges vårdcentraler, som inte fungerar för våra mest sköra medborgare som ofta behöver hembesök. Felmedicinering av gamla människor. Dålig samverkan mellan olika politiska nivåer.

Detta är, som av en händelse, just det som brustit i pandemihanteringen. Inte av illvilja, utan för att systemen har stora brister. Brister som vi såg och försökte åtgärda, men som Löfvens regering inte ens ville låta någon studera! Det var upprörande då och ännu mer upprörande idag när pandemin har skördat liv på våra äldreboenden.

Därför kommer vi kristdemokrater att kalla Lena Hallengren till riksdagen för att svara på varför Äldreutredningen lades ned och vilken analys som låg till grund för nedläggningen. Regeringen har genomgående skyllt på allt och alla under de senaste månaderna. Nu kräver vi att få veta hur regeringen tänkte innan den fattade sitt största strategiska beslut på äldrepolitikens område.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem

4 kommentarer

Kultur är en del av välfärden

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag antog kommunfullmäktige ett Kulturpolitiskt program som sträcker sig framtill 2030. Fullmäktige var inte enigt och det fanns fyra förslag till beslut. Här är ett utdrag av vad jag lyfte fram i debatten som svar till de alternativa förslagen. Jag sa betydligt mer.

Kultur- det handlar om den inre odlingen. Något som är en inspiration och som ger livsglädje samtidigt som det bidrar till individens bildning.

Trots olika uppfattningar med olika förslag på bordet så är jag övertygad om att de flesta närvarande håller med om att ett rikt kulturliv bidrar till utvecklingen av vår kommun. Kulturen kan liknas vid ett socialt kitt som håller samman samhällsgemenskapen och skapar band mellan individer. Men också genom natur- och kulturarv kan vi få en relation med tidigare generationer.

Med det sagt vill jag vara tydlig med från Kristdemokraternas sida att kultur är viktigt, men det betyder inte att vi tycker att den får kosta hur mycket som helst. Hur mycket den får kosta eller hur den ska finansieras är heller inte en fråga som avgörs när vi antar detta program. Det avgör budgetfullmäktige. Det Kulturpolitiska programmet är ett program som ska bestå i tio år.

Jag vill särskilt slå ett slag för biblioteken, ett slag för att möjligheten att fördjupa sig, förkovra sig i litteratur finns. Där människors resurser inte är det som absolut avgör om du har möjligheten att låna böcker, kunna testa spel, att läsa och att lära.

Kristdemokraterna anser att det ska vara en självklarhet att Umeå stärker arbetet mot extremism och inte betalar ut bidrag till antidemokratiska förbund. Kommunfullmäktige har i år beslutat om nya regler som börjar gälla 1/1 2021 där kraven på demokrati är förtydligade, hårdare skrivna. Därför är det inte nödvändigt att lägga till det i programmet.

Det blev en intressant debatt, en hel del förenklade argument och emellanåt en debatt som hamnade fullständigt utanför ämnet. VK skriver om den splittrade debatten och på Youtube kan du se debatten i efterhand.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vänsterfeminism och offerkofta

Av , , 4 kommentarer 18

Jag läste alldeles nyss Petter Bergners krönika om det som händer i Vänsterpartiet just nu och jag har även läst övriga bloggar som har kommenterat både Vänsterpartiet och hur VK har hanterat frågan. Ett parti ska alltid tåla att bli granskat, men ibland är det svårt att vara den som granskar eftersom du vet redan på förhand att dina frågor kan både reta upp och såra djupt den som finns i en konflikt.

Anders Ågren skriver på sin blogg att det är Vänsterpartiet själva som måste lösa sina interna problem och konflikter och det håller jag absolut med om. Min tanke först var att ignorera det som tidigare skrivits, men när jag läste fredagens insändare av ett stort antal vänsterpartister inser jag att debatten nu sträcker sig långt utanför Vänsterns egna interna partikrets. Därför vill jag inte lämna den okommenterad. I synnerhet inte när ett stort antal vänsterföreträdare som kallar sig feminister vill sätta bilden av att kvinnor agerar känslomässigt i konflikter, men att de trycks ner av patriarkala strukturer som vill lösa problemet med att hänvisa till regler och formalia.

Jag har inte insyn i Vänsterpartiets organisation, men förutsätter att Vänsterpartiet precis som andra politiska partier har både medlemsstadgar, regler och en ordning att följa. Det är inga konstigheter. Regler finns för att konflikter inte ska uppstå och är en trygghet för att alla ska veta vad det är som gäller när konflikten ändå uppstått. Men i delar av Vänsterpartiet verkar inte reglerna som är framtagna i demokratisk ordning vara viktiga och kan med lätthet frångås när det är en könsbaserad konflikt. Dvs när en kvinna är en del av konflikten. Här slår det fullständigt slint och som kvinna kan jag inte känna förtroende för vänsterns feminism. Ordet offerkofta dyker upp i tanken och det är ett plagg jag vägrar att bära varken som kvinna eller som politiker.

Kommunen är fylld av antagna planer, regelverk och lagar. Förväntningarna finns på förtroendevalda att följa regelverk, men ibland blir det fullständigt fel. Det intressanta blir hur vi agerar när vi får kritik. I de nämnder jag sitter i eller suttit i så har V gärna fallit in i arbetstagarrollen och glömmer fullständigt att vi politiker är arbetsgivare. När nämnder ska fastställa budget efter det att fullmäktige fastställt ram så hänvisar V till att de hade ett annat budgetförslag och fortsätter att agera som om det var deras budget som antagits. De lägger kostnadsdrivande förslag utan att förklara var pengar ska tas från. Det är inte så noga. Reglerna behöver inte finnas. Den som kritiserar V är en del av den patriarkala strukturen och det är oavsett kön på den som kommit med kritiken. Det är antagligen lättare och förväntat när kritiken kommer från andra partier, och min tanke blir att argumentet om den patriarkala strukturen kanske främst gäller egna interna kritiker.

Känslor finns tills de inte finns mer. Alla partier har nån gång konflikter och dispyter och det jag har lärt mig är att aldrig påstå att en känsla är fel eller kritisera någon för att den känner på ett visst sätt. Det är viktigt att veta om den som sårade mig ville såra eller om det bara blev så. Kanske på grund av missuppfattning eller oaktsamhet. Kommunikation är inte bara att tala det är också att lyssna.

 

 

 

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Jag vill ha ”take away” i jul

Av , , Bli först att kommentera 7

Efter gårdagens besked om skärpta restriktioner, färre personer i middagssällskap och ingen alkoholservering efter kl.20, har tankarna hela tiden varit hos alla restaurangägare, krögare och deras personal. Konsekvenserna av beslutet är jag mycket rädd för att vi inte ser ännu. Kocken i TV4s Nyhetsmorgon uttalade sig att det varit bättre att stänga ner fullständigt för att då hade det varit mer tydligt direkt. Nu kämpar alla i branschen med att hitta nya sätt att överleva. Själv är jag mer inne på att julmaten ersätts med take away här hemma, allt är ändå annorlunda i år så varför inte skippa sillen och äta nåt helt annat. Slippa laga maten, hjälpa lokala företag och sedan slippa julmatsrester fram till nyår.

Förändringar kommer långsamt långsamt, men nu är det som om plötsligt regeringen ska visa sig handlingskraftig och ansvarstagande när det gäller åtgärder och restriktioner. Johan Hakelius skriver i Expressen: ”Vem offrar politikerna till gudarna den här gången” ett spännande inspel till det som händer just nu i svensk politik. Det är ingen smickrande bild, men han har en del tänkvärda punkter.

För egen del är det dåligt med julkänsla just nu, den har kommit och gått. Snöslask är en sak, men tråkigast var det när halva julgranen slocknade tidigare idag och jag insåg att det skulle bli omöjligt att byta ut lamporna eftersom granen är så välpyntad i övrigt. TV4s nyhetsmorgon klassar den som en ”Crazy gran” enligt deras tre olika julgransklasser. Inga traditionella röda bollar eller glitter hemma hos oss och vi har julpynt av alla de slag sparade sedan decennier tillbaka. Ett träd fyllt av minnen. Oavsett hur du har det med egen julkänsla så önskar jag dig en fridfull fjärde advent imorgon.

Håll i, håll ut och allt det där, snart är vaccinet här!

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Demensens helvete

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har blivit mycket TV tittande detta år, när vädret varit dåligt, när resor ställts in och när det bara känts som det inte finns något annat att göra. Det är inte mycket som talar för att det kommer att ändras under jul heller när vi är så få hemma och räknar med att isolera oss.

Det blir inte bara TV serier utan även en del dokumentärfilmer och utbudet blir allt större med alla streamingtjänster. Igår kväll såg jag Louis Therouxs dokumentär:” Demensens Helvete ” på SVT play, en film som berörde mig starkt. Theroux besöker människor som drabbats av demens i fyrtio års åldern, han talar med anhörigvårdare och med de barn som besöker föräldrar svårt bor på ett demensboende. Den visar flera sidor av ett problem och det är klart att tankarna går till hur ser det ut i våra boenden i Sverige.

Äldreomsorgen är just nu i fokus, både politiskt och medialt, och det är bra. Det finns så oerhört mycket okunskap om hur äldreomsorgen fungerar eller vad demens innebär. Både för den som drabbas eller vad som krävs av den som arbetar med dementa. I kommunal äldreomsorg är demensboenden ovanliga. Demens är vanligt, men boendena är inte helt anpassade eftersom ingen plats får vara vakant. På boendena bor både dementa och de som är helt klara i huvudet, men som behöver fysisk hjälp. Det krävs särskilda kunskaper för att arbeta och hjälpa människor med demens vilket kräver utbildning. En utbildning som många saknar. Om inte heller tillräckliga kunskaper i svenska språket finns blir kommunikationen mellan personal och den med demens i det närmaste omöjlig.

Titeln ”Demensens Helvete” säger en del om Sverige och hur vi ser på sjuka människor. Originaltiteln ”Extreme Love – Dementia” är så mycket bättre för i allt elände som skildrades lyste kärleken fram. Det må vara att filmen är från USA, men demenssjukdomar finns överallt och många kan lära sig en del av den.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

”Hedersvåld och brott mot äldre ska vara delar av Polisens medborgarlöften!”

Av , , Bli först att kommentera 12

Det verkar som om Socialdemokraterna inte vet vad ett remissyttrande är, något annat kan jag inte tolka det som efter att ha tagit del av vad som skedde på Individ och familjenämnden, Äldrenämnden och i För och grundskolenämnden igår och idag.

Ärendet på dagordningen var de medborgarlöften som är framtagna i ett samarbete mellan Umebrå och Polisen. En del av medborgarlöftena är kvar sedan tidigare år, men några har plockats bort. Kommunen och Polisen har ännu inte undertecknat detta och förslagen till löften är ute på remiss i alla nämnder. Här har politiken möjlighet att komma med synpunkter som kan tas med i det yttrande som en tjänsteperson skrivit fram. Politiken har alltid rätten att lägga till eller dra ifrån annars skulle det inte ens vara lönt att besluta om det i en nämnd. Med det sagt blir det mycket märkligt att både Individ och Familjenämnden och För och grundskolenämnden väljer att avslå yrkandet om att inkludera hedersvåld. Äldrenämnden däremot visste bättre och biföll vår första att sats. Ingen yrkade på avslag!

Yrkandet på Individ och Familjenämnden igår och i Äldrenämnden idag i sin helhet:

Kristdemokraterna ställer sig positiv till remissyttrandet och håller med om att det borttagna medborgarlöftet om att bidra till ökad kunskap hos medarbetare om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer ska vara kvar. Medborgarlöftet att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer anser vi inte vara tillräckligt. Det löftet ska kompletteras med och hedersvåld efter ordet relationer. Våld i nära relation och hedersvåld är inte samma sak och kunskapen om skillnaden och hur det upptäcks bör öka.

Antalet brott mot äldre i Umeå kommun och i hela Sverige har ökat avsevärt de senaste åren. Under pandemin har fler blivit medvetna om att äldre som grupp är mer utsatta för lurendrejeri och stölder. Både av för dem okända personer eller av personer som utgett sig för att komma från hemtjänst eller myndighet. Detta bör uppmärksammas mer och Kristdemokraterna vill se ett ytterligare medborgarlöfte under rubriken ökad trygghet riktad mot just äldre. Samma medborgarlöfte finns redan idag i andra kommuner där man sett problemet med åldringsbrott.

Kristdemokraterna yrkar på att remissyttrandet kompletteras med nedanstående:

  • Att medborgarlöftet: att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer ska kompletteras med och hedersvåld efter ordet relationer.

  • Att under rubriken ökad trygghet lägga till löftet: Polis och kommun ska genomföra minst en gemensam riktad aktivitet i syfte att minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den upplevda tryggheten.

 

Jag har under flera år lyft frågan om brott mot äldre och det faktum att UmeBrå saknar representation från den nämnd som ansvarar för medborgare 65 år och äldre. Skolnämnderna, Kultur, Fritid och Individ och Familjenämnden finns alla med, men inte äldre. Senast jag lyfte frågan till Hans Lindberg fick jag svaret att de som är 65 år och äldre är inte de som begår brott. (Va?!) Han gav också en antydan till att då blir det för många i rådet, men då kanske representationen från alla nämnder borde ses över.

Andra kommuner har tillsammans med Polisen medborgarlöften helt i enlighet med vårt yrkande så det vore varken kontroversiellt eller anmärkningsvärt att vi i  Äldrenämnden lyfter frågan. Men till svar fick jag av ordförande att nej det går inte, vi kan inte säga till Polisen vad de ska göra eller inte göra! Ytterligare en missuppfattning för vårt yrkande innebär inte att vi ska säga åt dem vad de ska göra utan vi berättar vad vi vill att de ska göra. Det är exakt vad man gör när man svarar på en remiss.

Med tanke på att inget av de föreslagna medborgarlöftena riktas mot den äldre befolkningen är det uppenbart att kommunens företrädare i UmeBrå inte har tagit till sig att s k åldringsbrott har ökat. Nu återstår att se vad som händer med remissvaren och om Polisen tar frågan i alla fall.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Hedersvåld och brott mot äldre måste upp på agendan!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår skickade vi ut detta pressmeddelande efter det att Individ och Familjenämnden beslutat om ett remissyttrande om förslagen till medborgarlöften. Dessa löften är framtagna i samråd mellan Umeå kommun UMEBRÅ och Polisen. Medborgarlöften ska gälla 2021-2022. Några löften är kvar, men flera är förändrade. Birgitta Nordvall, ledamot i Individ och Familjenämnden yrkade på att hedersvåld skulle läggas till löftet att öka medvetandet om våld i nära relationer samt ett helt nytt medborgarlöfte som rör brott mott äldre. Idag lägger jag samma yrkande i Äldrenämnden,

 

Pressmeddelande

16 december 2020

 

– Hedersvåld och brott mot äldre måste upp på agendan

 

Kristdemokraterna är kritiska till att de medborgarlöften som Umeå kommun tillsammans med Polisen tagit fram varken lyfter hedersvåld eller brott mot äldre. Under onsdagens sammanträde i Individ- och familjenämnden yrkade Kristdemokraterna på att medborgarlöftet att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer måste kompletteras och ska även inkludera hedersvåld. KD menar även att ett medborgarlöfte om att arbeta för att öka den upplevda tryggheten bland äldre och minska risken att utsättas för brott måste läggas till. Samma yrkande kommer att läggas på Äldrenämndens sammanträde på torsdag.

– Jag känner mig mycket besviken över att Socialdemokraterna inte inser allvaret i dessa frågor och att de väljer att blunda i frågan, säger Birgitta Nordvall, (KD) ledamot i Individ och Familjenämnden.

Nordvall menar att det är av yttersta vikt att öka medvetenheten kopplat till hedersrelaterat våld eftersom det är väldigt svårt att mäta omfattningen och dess utbreddhet. Forskare vid Stockholms universitet uppskattar att så många som var tredje skolelev med utländsk bakgrund lever under hedersförtryck, vilket innebär att nära 240 000 unga beräknas leva under hedersrelaterade familjeförhållanden. Nordvall förklarar att trots de höga siffrorna är mörkertalet är stort, vilket ställer krav på att politiken gör allt i sin makt för att belysa och förebygga det.

– Det är anmärkningsvärt att inget av medborgarlöftena berör äldre trots att det är allmänt känt att antalet brott mot äldre inte har minskat utan tvärtom ökat, säger Veronica Kerr (KD) gruppledare och vice ordförande i Äldrenämnden.

Kerr berättar att Kristdemokraterna under lång tid har påtalat ökningen av brott mot äldre. I kommunfullmäktige har KD lyft frågan om brott mot äldre både under 2019 och 2020 och har länge efterfrågat när Äldrenämnden ska få representeras i UmeBrå, Umeås lokala brotts- och drogförebyggande råd. Samma medborgarlöfte som KD föreslår finns redan idag i andra kommuner där man sett problemet med åldringsbrott.

– Både frågan om hedersvåld och brott mot äldre är frågor som vi behöver belysa och öka kunskapen kring. Därför vill vi att kommunen markerar tydligare att detta är viktigt och något som Polisen kan vara en del av, säger Kerr och Nordvall.

 

Bilaga: Yrkandet i sin helhet

Frågan om skolstruktur

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi är inne på slutspurten innan jul och denna vecka är det många nämnder som sammanträder. Många beslut på dagordningen, men inte alla får lika mycket uppmärksamhet som de förtjänar. Andra ärenden diskuteras och prövas långt innan så det blir nästan att man konstaterar med förvåning att var beslutet inte redan taget när det äntligen är dags. Frågor som rör skolan tillhör definitivt det området.

Imorgon förmiddag sammanträder För och grundskolenämnden och där är frågan om skolstruktur på dagordningen. Kristdemokraterna ägnade en helkväll tidigare i höst till att ta del av den gedigna utredningen Skolstruktur 2.0 Det är många som har tydliggjort sina ställningstaganden långt innan, men bara för att en utredning är gjord kan du aldrig veta vad resultatet i slutändan blev. Den minnesgode minns säkert hur debatten runt Botsmark, Bullmark och Bräntbergsskolan gick. Bara för att ett förslag till beslut ligger så kan du inte med säkerhet veta att det blir utgången. Inte när det gäller skolan i alla fall.

En av skolorna som berörs av föreslagna förändringar är Brännlands skola (ännu en skola som börjar med bokstaven B) och i dagens VK skriver jag tillsammans med Sven-Åke Granberg som är ledamot i För och grundskolenämnden hur vi ser på saken. Skolan är en livsnerv i byarna och vi vill att de ska vara kvar. Argumentet att en skola är fortfarande kvar efter att den reducerats med hälften ser vi som ett svagt argument. Vår politik i den här frågan är konsekvent och våra argument följer med sedan tidigare beslut. Vad beslutet i slutändan blir det vet vi imorgon, men nu vet ni vad vi tycker.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,