Om specialkosten i Piteå

Av , , Bli först att kommentera 9

Med lite tid över har jag hunnit att läsa några av de övriga bloggarna här på VK och i synnerhet Nasser Moslehs blogg  väckte min uppmärksamhet. Specialkosten försvinner från Piteå kommun! Nu försöker jag i alla fall blogga om den lokala politiken mer än vad som händer i övriga kommuner och om jag gör det så brukar jag försöka att kontrollera fakta.

Det Mosleh skrev tyckte jag först inte var så konstigt eftersom även i Umeå ska intyg skrivas för att få specialkost:

Styrka allergi/överkänslighet

Vårdnadshavare till barn/elever som har diagnosticerad allergi/överkänslighet, ska snarast möjligt, lämna ett utdrag ur sjukjournal där relevant diagnos/överkänslighet framgår, alternativt ett intyg från vården om man redan har ett sådant. Intyg/utdrag ur sjukjournaler kan mejlas vid ansökan till Måltidsservice dietist (adress se nedan), alternativt lämnas i pappersformat direkt till kökspersonalen.

Om barnet inte har en diagnostiserad allergi

Om vårdnadshavare misstänker en allergi/överkänslighet, men inget medicinskt underlag finns, tar elev tillsammans med vårdnadshavare kontakt med skolsköterska inom elevhälsans medicinska del vid skolstart. Skolsköterskan gör en bedömning, skriver ett intyg och kontaktar köket, och vårdnadshavaren skriver en ansökan om specialkost. Ingen ytterligare läkarkontakt krävs efter kontakt med skolsköterskan. Om specialkosten inte ger effekt, kontaktar vårdnadshavare vården för vidare utredning och diagnos alternativt att skolsköterskan skriver en remiss. Man kan förstås ta kontakt med vården direkt om man vill det. Under tiden, tills intyg inkommit, serveras specialkosten till barnet.

För andra anledningar till specialkost som vegan eller religiösa skäl:

Övrig specialkost

Inget utlåtande från vården krävs för att få vegansk mat, mat som är fri från fläsk, kött och blod, anpassade måltider med anledning av funktionshinder och vegetarisk kost plus/minus fisk.

**********************************************************************************

Men hur ska det bli i Piteå, är Piteå en förfärlig och diskriminerande kommun som ignorerar alla andra skäl än strikt medicinska? Nej så är det självklart inte. Jag ringde upp ordförande i ansvarig nämnd för att höra hur de tänkte. En enig nämnd (där även Miljöpartiet finns med) har beslutat att varje dag ska tre olika alternativ serveras i skolan och alla elever ska kunna äta sig mätta utan att kompromissa med sin religion eller etiska ställningstagande. Detta ställer stora krav på skolmaten, men jag ser det som ett inkluderande synsätt för alla där kommunen följer både skollag och Livsmedelsverkets regler. Vegetarisk kost ska alltid finnas tillgänglig, men ordförande erkände att kanske hade de brustit i samråd med berörda veganer samt i samrådet med religiösa föreningar. Tyvärr är det så att när människor hör att det ska bli en förändring och att man inte längre får något fastnar de i tanken utan att uppfatta vad som erbjuds istället.

Jag undrade förstås vad detta skulle innebära i kostnad, men inte en krona mer blev svaret. Det blir spännande att se vad som händer och hur reaktionerna blir när terminen börjar, men att säga att Piteå kommun med detta alternativ riskerar både människans överlevnad och planetens välmående är lite väl övermaga. Rätt vad det är kanske fler äter vegetarisk kost när den görs tillgänglig för alla.

Hittade denna artikel från Pitetidningen som skriver mer om beslutet: http://www.pt.se/nyheter/pitea/specialkosten-bort-fran-skolmenyn-10363719.aspx

 

Om äldreomsorgen i Hörnefors

Av , , 1 kommentar 9

Det interpelleras friskt om både det ena och det andra, men dagens interpellationer var för ovanlighetens få till antalet samtidigt som de var högaktuella. Det var interpellation om It avdelningens resor, allmänna handlingar samt min egen om förändringar i äldreomsorgen.

Min interpellation i sin helhet:

*****************************************************************************************************

Interpellation till Äldrenämndens ordförande Janet Ågren (s)

Undantag för våra äldres bästa

Sedan ett par år har Umeå en gemensam förvaltning. En av de tydligaste förändringarna med det är att kommundelsnämnderna upphört. Avskaffandet av kommundelsnämnderna skulle också göra, den service som kommunen erbjuder medborgarna, likvärdig i hela kommunen vare sig det är skola, vård eller omsorg. Det verkar också finnas en uppfattning om att de kommundelar som haft högre servicenivå än centralorten så är det kommundelarna som ska anpassa sig till den centrala nivån.

Astridgården, ett äldreboende i Hörnefors, har bedrivits i privat regi sedan 1991. Detta tack vare ett avtal med tidigare kommundelsnämnd. Astridgården har idag 27 boendeplatser och specialutbildad personal för demensvård finns tillgänglig. Övrig ordinarie personal är utbildade undersköterskor med lång yrkeserfarenhet. Astridgården har sedan det öppnade haft personal anställda dygnet runt.

Detta kommer nu att ändras eftersom boendet inte längre klassas som särskilt boende. Enligt kommunen räknas Astridgården nu som hemtjänstutförare enligt Lagen om valfrihet sedan 2010.  Detta riskerar få stora konsekvenser för de boende eftersom det innebär att kommunens nattregel slår sönder den personalstruktur som finns på Astridgården. I värsta fall finns en risk att boendet kan komma att läggas ner när förutsättningarna kraftigt förändras. Möjligheterna för brukarna att få plats på annat boende i Hörnefors är ytterst begränsad eftersom kön till ett vårdboende är gemensam för hela kommunen.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor till äldrenämndens ordförande: 

  • Vilket svar har du till de i Hörnefors som är beroende av äldreomsorg och nu hotas av stora förändringar i deras vardag?
  • Om ett undantag från nattregeln i Hörnefors skulle medföra en bättre situation för brukarna och samtidigt minska risken för kostnadsökningar, skulle du då medverka till att så sker?
  • Om avtalet mellan kommunen och Astridgården sägs upp, hur avser du hantera den situationen?

Veronica Kerr
Kristdemokraterna

****************************************************************************************************************

Det var lite si och så med svaren eftersom Socialdemokraterna vill göra det lätt för sig samtidigt som Vänsterpartiet anklagade mig för att vilja bryta mot lagen. Saken är den att Astridgården är inget vanligt ordinärt boende med hyreslägenheter eftersom det är byggt som ett vårdboende där alla boende har dygnet runt behov och där behoven kan tillgodoses dygnet runt. Astridgården har ett separat nattavtal som löper ut 20170131, vilket innebär att undantag har varit möjliga. Inga svar gavs på vad som händer om Astridgården försvinner som hemtjänstutförare. Var ska de äldre ta vägen om Astridgården upphör som verksamhet? Redan idag är det kö till särskilt boende och hoppet om att erbjudas plats på boende i Hörnefors är mycket litet.

Likvärdighet och en god vård med valmöjligheter ska vara en självklarhet, men när kommunen genomför förändringar ska de vara klara på att det kan innebära konsekvenser. Jag tycker att det vore tråkigt om Astridgården försvinner, det tror jag INTE att någon vinner på allra minst våra äldre.

S talar med kluven tunga

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har gått en tid sedan VK publicerade sin stora granskning av slöseriet i Umeå kommun, men jag har inte kommenterat den här på bloggen. Inte överhuvudtaget egentligen eftersom det inte är någon som har frågat. Klart är att om eller när det finns en kultur att testa gränser på vad som är möjligt att göra under benämningen ”kompetensutveckling” eller ”löneförmån” så växer utgifterna. Det sticker i ögonen med all rätt och jag har min förhoppning till att en granskning görs. Det var trots allt inte politiska beslut bakom resorna eller  de s k julklapparna, men politiken har ett ansvar för att budget och för att medborgarnas skattemedel används på rätt sätt.

VK skriver att ”VKs granskning dominerade debatten när Umeå fullmäktige idag inledde årets sista sammanträde”. Den första interpellationen, dagens första ärende handlade just om slöseri inom Tekniska nämndens område, men att VK dominerade debatten låter lite märkligt. Det som istället dominerar dagen är budgetjusteringarna för 2017 där alla partier deltar, inte bara några få. Budgeten som antogs i juni i år höll inte och istället måste budget justeras med 140 miljoner kronor!  Uteblivna bidrag från staten som S och Mp räknat med, indragna ersättningar för ensamkommande barn samt felräknade skatteintäkter är orsaken till att de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Frågan är bara hur och vem som ska ansvara för att budget ska gå ihop?

Nämnderna får justerade ramar, men alla (utom Gymnasienämnden) har redan tagit budget för 2017. Tex justeras För och grundskolenämndens budget ner med -16,7 miljoner kr. Den nämnd som nyligen kämpade för att Musikskolan skulle slippa besparingar under 2017, men hur blir det nu? Hans Lindberg har dock varit ute och sagt att INGEN nämnd behöver utsättas för några besparingsbeting för effektiviseringar sker på kommunnivå i projekt som ännu inte startat. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/11/29/inga-ytterligare-sparbeting-till-namnderna/ Här talas det med kluven tunga, konsekvenserna av det återstår att se.