Årsmöten, kommentarer och Instagram

Av , , Bli först att kommentera 10

För den återkommande läsaren har ni sett att bloggen inte är prioriterad på det sätt som den varit förr. Ämnen som borde uppmärksammas har blivit liggande för att tiden inte funnits. Det upplevs kanske som om jag är sen på bollen när jag lyfter ämnen som debatterats i media, men inte här. Sanningen är att i många fall är jag där ute och ”sparkar på bollen”, men har bara inte skrivit om det. Det må så vara jag inte skriver ofta, men tyvärr innebär det att kommentarer kan bli liggande och obesvarade lite för länge. Förr fick jag ett mail att någon kommenterat och de publicerades direkt. Nu publiceras de efter godkännande av mig. Alla blir inte godkända heller. Inte för att jag ägnar mig åt censur, men för att kommentarer kan vara både otrevliga och irrelevanta i sammanhanget. Om kommentarer innehåller frågor som inte blir besvarade så önskar jag att personen kontaktade mig direkt istället för här på bloggen. Nog om det.

Två tredjedelar av februari har passerat och trots att jag inte är en ”vinter människa” måste jag säga att detta är den sämsta vintern någonsin när det gäller väder. Jag har sluppit att skotta snö, men jag skulle göra det med glädje om det innebar att det gick att promenera som vanligt utan att riskera benbrott i ishalka. Nu är det i alla fall kallare så det känns lite mer positivt. Februari är också en intensiv årsmötestid och i måndags kväll hade Kristdemokraterna i Umeå sitt. Hans Eklind, riksdagsledamot från Örebro och Kristdemokraternas migration och integrationspolitiska talesperson var årsmötestalare. Tidigare på dagen gjorde vi studiebesök hos polisen vilket var oerhört intressant och som jag kommer att få anledning att skriva mer om i samband med att vår motion om polis i skolan ska behandlas. Det är mycket som förnekas för att inte skapa oro, men det känns tryggt att bilden av social oro inte förnekas av alla.

Årsmötet var välbesökt och det var otroligt roligt att så många nya medlemmar ”vågade” komma. Jag skriver ”vågade” något skämtsamt för det vet ju många att går du på ett årsmöte finns det alltid risk att du väljs till nåt. Jag har inte så många årsmöten i år, men är inne i planerandet av årsmötet för vattenföreningen och kommer att delta på vägföreningens årsmöte. Du vet väl att ignorerar du kallelsen till årsmötet kan du inte kritisera de beslut som tas.

Bilderna är tidigare utlagda på Instagram, följ mig gärna om du är intresserad av vad jag sysslar med.

 

 

S hjärta KD

Av , , 2 kommentarer 7
S KD
Du kan andas ut. Det är inte någon ny relation på gång i politiken. Det skulle möjligen vara vänsterprasslet mellan regeringen och januaripartierna då. Deras mål är inte att utveckla Sverige, utan att hålla sig kvar vid makten. Sverige har hamnat i ett vakuum när handlingskraft skulle behövas som bäst. Handlingskraften står oppositionen och speciellt Kristdemokraterna för. Man kan inte annat än regeringen när de till sist kommer med ett förslag och så visar det sig vara en kristdemokratisk idé från början. Gör som S, följ oss på Facebook… kd.nu/fb
Några kristdemokratiska förslag som regeringen ”lånat”:
Kömiljarder för att minska vårdköerna
Stimulansbidrag för bättre äldreomsorg
Investeringsstöd för fler äldrebostäder
Förbud mot samröre med terrororganisationer
Fler psykiatriambulanser
Satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin
Vi behöver fler sådana som dig. Vi behöver bli fler som jobbar för att det som är viktigt i Sverige ska fungera.
Gå med i KD!

Om servicehus

Av , , 3 kommentarer 10

Igår kväll hade Västerbottensnytt ett inslag om Äldrenämndens inriktningsbeslut som berör vård och omsorgsboenden och där servicehusen är en del av beslutet. Det var ett ganska långt och turbulent möte vilket det ska vara med all rätt när känsliga beslut ska tas. Förslaget hade presenterats ett par veckor tidigare i arbetsutskottet, men det var inte känt vilka konsekvenser det skulle kunna få. Som alltid när information brister skapas oro och jag är verkligen ledsen för hur det som vi tyckte var ett logiskt politiskt beslut togs emot. När oro skapas är det svårt att komma tillbaka i balans.

Inriktningsbeslutet består av tre delar. Det är korttidsboenden, kategoriboenden samt servicehus, men de andra delarna i beslutet har det inte varit mycket skrivet om. Det tycker jag är synd. Det beslutsunderlag som presenterades föreslår ett helhetsgrepp när det gäller korttidsplatser genom att samla dem alla på en och samma plats. Kompetens kan specialiseras när resurserna samlas och tanken är att dessa platser flyttas från Dragonen Äldrecenter och boendet Aktrisen till Marielund som just nu är stängt för renovering. Antalet platser blir fler, men kanske finns det även plats för regionen att köpa vårdplatser om behovet uppstår. Det kommer att bli ett lyft och vi riskerar inte att människor blir kvar på sjukhuset för länge. De får hjälp med rehabilitering eller avlastning om de kanske främst vårdats hemma.

När korttidsplatserna flyttas och koncentreras till ett boende betyder det att en Aktrisens korttidsavdelning blir tom. Lokalen som är mycket knepigt byggd med anor från den tid som Umedalen var norra Sveriges största mentalsjukhus kan istället nyttjas som kategoriboende. Det betyder att vårdplatser kan reserveras t ex till personer med komplikationer i sin demens. Personalstyrkan kan bli större om det är personer som kräver mer resurser och det här är något som jag verkligen verkligen ser positivt på. Vi har diskuterat boende för yngre dementa och med tanken på kategoriboenden kanske vi kan tillskapa ett sådant alternativ så småningom.

Dragonens Äldrecenter har en avdelning för korttidsplatser vilket nu betyder blir ledigt om vi följer de två första stegen. Det är här servicehusen kommer in. Servicehusalternativet har förändrats och är inte vad det en gång var. Idag bor människor kvar hemma betydligt längre med hemtjänst jämfört med förr. Den dagen de söker en vårdplats är behoven mycket stora och servicehus blir fel vårdnivå och många flyttar direkt in på ett vårdboende och inte in i egen lägenhet. Det är här det blir komplicerat. Idag har vi enligt uppgift ca 10 platser tomma på servicehus. En plats på vårdboende kostar kommunen ca 833 000kr/person och år. Logiken säger att ett servicehus får stängas ner, vissa kan bo i lägenhet med hemtjänst och andra kan flytta till Dragonen eller annat boende. Logiskt, kanske, men det blir att göra det lätt för sig. Ekonomi säger en sak, hjärta och förstånd ett annat. I synnerhet när vi talar och möter de människor som bor i servicehus idag.

När vi tog inriktningsbeslutet så var det främst för att arbetet med korttidsboenden och kategoriboende skulle kunna gå vidare. Marielund beräknas vara klart i september. Servicehusen blir den sista delen. Det är inte klart vilket hus eller om de går att lägga ner. Äldrenämnden saknar tillräckliga underlag vilket jag tydliggjorde i ett tilläggsyrkande och som alla partier i nämnden biföll. Alla utom Vänsterpartiet.

Tilläggsyrkandet lyder:
Att frågan om eventuell avveckling av servicehusen som boendeform skall återkomma till Äldrenämnden innehållande följande underlag:

att till Äldrenämnden redovisa en konsekvensbeskrivning innehållande ekonomiska effekter på kort och lång sikt
att till Äldrenämnden redovisa vilka konsekvenserna blir för de boende vid en eventuell avveckling av servicehusen.
att det genomförs samtal med Bostaden i syfte att komma överens om ett preliminärt hanterande av de lokaler/lägenheter som nämnden nu förhyr och vill lämna samt hur hyreskontrakten för dessa ska hanteras
att eventuellt beslut om avveckling av servicehusen ska hanteras av Äldrenämnden och andra berörda parter i enighet.

 

Allt blir bra till slut, blir det inte bra ja då är det inte slut än! Vi arbetar vidare och frågan kommer att återkomma i äldrenämnden, lite oklart när.