Alliansregeringen har en heltäckande bostadspolitik

Av , , Bli först att kommentera 9

Under de senaste decennierna har det byggts för få bostäder i Sverige. Alliansregeringens bostadspolitik sätter långsiktigt stabila villkor i främsta rummet och vilar på tre ben: en smidigare bostadsmarknad, bättre fungerande andrahandsuthyrning och bättre förutsättningar för byggande.

Stefan Attefall (KD) bostadsminister, skriver  tillsammans med Allianskollegor i Svenska Dagbladet. Läs hela artikeln HÄR

 

Det handlar om alla människors lika värde

Av , , Bli först att kommentera 10

Kristdemokraterna fortsätter att driva på för att även papperslösa ska få vård. För oss är det en väldigt angelägen fråga, då det handlar om själva grundbulten i vår ideologi – alla människors lika värde. 

 Riksdagsledamot Caroline Szyber (KD) utalar sig i frågan till SVT Rapport HÄR.

Sju steg mot en bättre välfärd

Av , , 2 kommentarer 10

Välfärden måste utvecklas därför har Socialminister Göran Hägglund (KD) arbetat fram sju steg mot en bättre välfärd.

1). Den kommunala uppföljningen måste skärpas. Det gäller både offentligt och privat driven verksamhet. Också den statliga kvalitetskontrollen måste skärpas. Vi kristdemokrater vill därför renodla tillsynen genom att inrätta en separat tillsynsmyndighet för vård och omsorg. En sådan måste självklart ha muskler att både bötfälla och stänga verksamheter som inte håller måttet, vare sig den är kommunal eller enskilt driven.

2). Kommunerna måste strama upp sin upphandlingskompetens. Som kristdemokrat ser jag helst att så många verksamheter som möjligt läggs i pengsystem, så att makten att välja utförare hamnar i medborgarens händer. Men oavsett om det gäller rena upphandlingar av befintlig verksamhet eller regelverk för dem som vill bli aktörer inom ett pengsystem måste kompetensen i kommunerna förbättras, bland annat med bättre statligt stöd. Upphandlingsunderlag och regelverk för pengsystem måste möjliggöra och inte hindra mångfald, småskalighet och uppfinningsrikedom inom välfärdssektorn. Kvalitet måste alltid stå i centrum.

3). Vi vill uppmuntra ideella och icke vinstdrivande aktörer. De som utifrån en tydlig värdegrund skapar mervärde för patienter och omsorgsbehövande. Några av de bästa verksamheter som finns inom äldreomsorg är idéburna. Ersta diakoni är ett sådant exempel. Vigs ängar i Ystad, som har kallats Sveriges bästa äldreboende, är ett annat. Det är dock sällan denna typ av aktörer som ger sig in i upphandlingar av äldreboenden. I stället är det några få stora koncerner som dominerar. 30 procent av friskoleeleverna finns i dag i skolor som drivs av civila samhället. Samtidigt minskar dessa aktörers andel. Också här går utvecklingen mot allt större koncerner. Vi får signaler om att det finns svårigheter för frivilligorganisationer att garantera den ekonomiska stabiliteten när de vill nyetablera verksamhet. Medan koncerner kan ta lån eller använda vinst till att expandera har organisationer svårt att skaffa sig samma ekonomiska kraft. Det är inte ovanligt att banker och finansieringsinstitut har svårt att förstå en verksamhet som inte har rent affärsmässiga upplägg. För att underlätta en expansion av värdebaserad välfärd föreslår jag inrättandet av en fond för att främja finansieringslösningar i non-profitverksamhet. Tanken är att organisationer och stiftelser ska kunna låna långsiktigt med goda villkor.

4). Som regeringsparti har Kristdemokraterna varit med om att ta viktiga steg för att stödja små företag i vårdsektorn. I sex län pågår en pilotsatsning med så kallade ”utvecklingscheckar”, ett stöd för affärsutveckling som företag med högst 50 anställda kan ansöka om. Denna satsning bör utvidgas och utvecklas. Checkarna bör framöver gälla i hela landet, och ha som tydligt syfte att också stödja aktörer som utvecklar verksamheter på ideell grund och utan vinstintresse som utgångspunkt.

5). Vi menar att det också behövs offentliga insatser för att helt enkelt öka förståelsen mellan finanssektorn och den ideella sektorn för att på detta sätt främja nya eller kompletterande finansieringslösningar för de många kreativa idéburna aktörer som finns runt om i landet. Till stor del handlar det om att sprida goda exempel på det nytänkande som växer fram i Sverige och andra europeiska länder.

6). Som kristdemokrater vill vi främja långsiktiga åtaganden och motarbeta kortfristig spekulation. Med en sådan syn välkomnas företag inom välfärdssektorn som går med vinst, och som investerar en del av vinsten för att skapa nya arbetstillfällen och effektiviseringar i ekonomin. Men vi kommer som regeringsparti att agera för att stoppa skatteupplägg där vinst flyttar till skatteparadis och urholkar förtroendet för vård och omsorg.

7). Som regeringsparti kommer vi att driva på för att meddelarskyddet ska gälla alla inom skattefinansierad välfärd.

 

 

Attitydförändringar

Av , , 4 kommentarer 12

Häromkvällen fick jag en inbjudan till ett evenemang på Facebook där man skulle gå med för att protestera mot att höja pensionsåldern till 75 år. Bakgrunden till detta var en intervju med Reinfeldt i Dagens Nyheter tidigare i veckan där han sa att vi kan komma att se ett arbetsliv som sträcker sig till 75 års ålder, där man också kan vara beredd på att byta karriär mitt i yrkeslivet. Detta kan bli nödvändigt om vi förväntar oss en skälig pension.

Studier visar att vartannat barn som föds nu förväntas leva tills dess att de är 100 år, att den naturliga pensionsåldern skulle vara 65 år blir i det perspektivet absolut vansinnigt. Uttalanden om höjd pensionsålder från statsministern har väckt kritiska röster och provocerat ett stort antal människor där ett uttalande i en intervju har förvanskats till ett nära förestående lagförslag och tvång. Jag anser att när man vågar tänka nytt och ställa de frågor som människor egentligen inte vill tala om, då har man sått första fröet till förändring. Och här behövs det attitydförändringar.

Jag var själv arbetslös under ett par år och gick då en arbetsmarknadsutbildning där flera av deltagarna var kring 50-55 år. Den fråga som de absolut oftast fick vid intervjuer eller ansökningar var den om ålder. En man visade en ansökan som han fått tillbaka med noteringen 55 år!! incirklad. Nej han fick varken intervju eller samtal trots att han var mer än kvalificerad för arbetet. Han var för gammal, erfarenheten var ingenting värt. Varför är vi i Sverige så fixerade vid ålder och glömmer bort att uppmärksamma vad varje människa kan ge av sin förmåga och erfarenhet?

Rent spontant vet jag inte om jag jobbar till dess att jag är 75, men jag vet att om jag lämnar arbetslivet tidigare kan jag inte räkna med att pensionen blir så stor. Kristdemokraterna uppmuntrar människor att jobba längre och tycker att det är rimligt att alla har rätt att arbeta tills de är 70 år istället för att höja pensionsåldern. Jag vet att jag har ett ökat personligt ansvar för min egen ekonomi och pension därför är det för mig självklart att eget sparande också är välfärd.

P.S. Den observante ser att protestaktionen på Facebook avslutades redan 23:30 igårkväll….

Barnens Rätt I Samhället

Av , , Bli först att kommentera 6

Från mobilen

Idag var Näringslivs och planeringsutskottet ute på företagsbesök och vi började dagen på BRIS. Vi, tillsammans med många fler, fick en presentation av BRIS rapporten 2011 vilket är en sammanställning av de kontakter som BRIS haft under 2011. Det är ett fantastiskt arbete som BRIS utför samtidigt som jag blev mycket ledsen och berörd över att så många barn mår dåligt i Sverige och att de berättar att de inte har någon vuxen att tala med innan de ringer till BRIS.

Bilden visar BRIS kravställan för 2012. Det är inga konstiga krav och borde inte vara hopplösa att genomföra. För mig som kristdemokrat är det självklart att Barnkonventionen ska vara en del av svensk lagstiftning. Det andra kravet om att BRIS ska  vara öppen dygnet runt hoppas jag inte är en önskedröm, det är barn själva som önskat  och visat att behovet finns.

BRIS har ett mål om att varje kommun ger 5 kr för varje barn i kommunen, men i Umeå ger vi endast 2,92 kr/ barn. Här finns det definitivt utrymme för förändring för våra barn är vår framtid.

Telefonnumret till BRIS är för barn är 116 111 och för vuxna som vill tala om barn 0771-50 50 50

Trygghet – avgörande för en bra start i livet

Av , , Bli först att kommentera 7
Under rikstinget i Västerås var Morgan Alling, skådespelare och maskrosbarn som under sin uppväxt var placerad i fosterhem, på plats. Tillsammans med barnminister Maria Larsson samtalade han om barns situation i Sverige idag under rubriken ”Trygghet – avgörande för en bra start i livet.” Här kommer ett utdrag: 
 

Vad är trygghet för dig?

 
– Det är att ha stabilitet i tillvaron. Att människor i ens närhet inte är oberäkneliga och lynniga, det vill säga att de säger en sak men gör en annan. Formerna för hur man lever spelar inte så stor roll, men ärlighet och att vara rakryggad är viktigt.
– Det gäller både på individnivå och på samhällsnivå.

Hur menar du?


– På individnivå har vi ansvar för att ta tag i problem. Om en vuxen ser att ett barn far illa och man kan hjälpa så gör man det. Det är medmänsklighet. Men det gäller även att samhället stiftar lagar som stöder oss på individnivå. Om man försöker hjälpa någon, men systemet inte funkar så orkar man inte.

Har din syn på trygghet förändrats sedan du själv fick barn?

 
– Njaej… Men förut sprang jag genom livet, snabbt som sjutton. Nu när jag har två söner har det blivit viktigt att skapa ett tryggt och stabilt hem.

Du fick själv en tuff start på livet. Varför gick det ändå bra för dig?

 
– Det finns många skäl till det, bland annat att jag mötte rätt vuxna vid rätt tillfälle. Jag har en inre styrka och jag hamnade hos föräldrar som tog vara på min kreativitet.
– När jag föreläser brukar jag nämna några nycklar som hjälpte mig: att ha positiva förebilder, att ha mött avskräckande exempel, att jag var en social kameleont, att jag hittade teatern och något jag var bra på, och att ha perspektiv, alltså att kunna se att det finns många som kanske har det värre än man själv.

Du var kritisk mot Maria Larsson i samband med att hon meddelade att regeringen inte skulle ge fosterhemsbarnen någon ersättning?

 
– Maria hamnade i skottgluggen för kritiken, men jag förstod nog ganska snabbt att hon blivit överkörd av andra. Jag har mött henne flera gånger och vet att hon har ett äkta engagemang och brinner för de här frågorna.
– Jag hoppas att vi ska ha ett bra samtal om vad som kan göras, bland annat för de 400 000 barn som lever med föräldrar med missbruksproblem. Det ska inte handla så mycket om det som varit, utan om lösningar. Politiskt käbbel är inte intressant, att man bli anti bara för att ”fel” person lagt ett förslag. Jag vill se resultat.

 

 

Inspel, utspel eller utbrott?

Av , , Bli först att kommentera 6

Inspel eller utspel, ja inte vet jag vad man ska kalla Vänsterpartiets inlägg om att stänga Storgatan i Umeå för biltrafik. De hänvisar till att de har stöd för detta tack vare en enkätundersökning där 290 av 301 umebor svarade att de vill stänga Storgatan för trafik.

Jaha, gott så, men man måste komma ihåg att som man frågar får man svar. Jag är inte upprörd över att Vänstern har valt att styra en enkät för att få det utfall som de själva vill ha. Det som förvånar mig allra mest i röran är att Vänsterpartiet, som märk väl tillhör vänstermajoriteten, inte berättat något för samarbetskamraten Lennart Holmlund om förslaget. Holmlund ifrågasätter nu samarbetet med Vänstern och säger att det är ett fullständigt vansinnigt förslag som Socialdemokraterna tar avstånd från!

Om fler politiker (Lennart Holmlund) hade varit närvarande vid den speed dejting som genomfördes vid öppet stadshus för två veckor sedan hade de själva kanske fått höra vänstern berätta för medborgare att de vill stänga Storgatan för trafik och att de har stöd för förslaget. Nu vet vi hur stort det är.

Ett samarbete måste upplevas för att förstås. Plågorna i ett samarbete måste kännas för att avslutas, frågan blir Lennart, hur känns det?