Torftig nyhetsrapportering

Av , , Bli först att kommentera 6

Om man följer mig på Twitter kanske man har sett att jag ibland uttrycker frustration över nyhetsrapportering från antingen presskonferenser eller fullmäktigesammanträden. Det blir en påminnelse om att vad vi politiker många gånger tycker är jätteviktigt inte ens är värd en notis nästa dag. Årsredovisningen för 2012 var en sådan punkt. Papperskorgar ansågs visst mer intressant om man läser dagens morgontidningar..

Igår behandlades årsredovisningen för 2012 samt avsättningar i 2012 års bokslut. Det var ett bokslut som visade på 111 miljoner kr i överskott varav 92 miljoner är AFA pengar som jag tidigare skrivit om. Det kändes dock lite märkligt att debattera denna fråga som behandlades redan i december månad i budgetberedningen.

Kristdemokraterna har hela tiden varit tydliga med hur vi vill hantera dessa pengar, en uppfattning som vi har varit ensamma om, men igår fick vi stöd från oväntat håll -Arbetarpartiet och det var stundtals en märklig debatt där Vänstern envisades med att ge mig åsikter som jag aldrig uttryckt.

Detta var vårt yrkande:

"Vi yrkar att de 92 miljoner kr (91,7 ) som Umeå kommun får tillbaka från AFA ska fördelas tillbaka till verksamheterna utifrån antal anställda.
– Att resterande summa, 19 miljoner kr, avsätts i en resultatutjämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet, om det behövs kan dessa reserver användas under 2014 eller 2015."

Alla verksamheter har utifrån antalet anställda betalat in försäkringspremier till AFA. När dessa inbetalningar nu visat sig vara för höga ska återbetalningen av medlen naturligtvis återgå till de verksamheter som redan tagit kostnaden. Dessa pengar ska inte vara ett tillfälle eller en möjlighet för politiker att vinna poäng på att ge vissa verksamheter si eller så mycket eller genomföra en egen ide. Beslutet som togs innebär i princip att man tar pengar från socialnämnden och skolan för att exempelvis fördela pengar till snöröjning/takskottning under 2012. Att speca vad pengarna exakt ska användas till är att begränsa nämnderna och verksamheterna.

AFA pengarna är en återbetalning av för mycket inbetald försäkring och därmed måste det anses tillhöra respektive nämnd. Därför skall man inte starta en ny budgetprocess med anorlunda fördelning än den tidigare beslutade fördelningen. Vårt förslag skulle innebära att de mest personalintensiva verksamheterna också får mest. Skolverksamheten och den sociala verksamheten. Debatt, votering och reservation, men tydligen var detta inte tillräckligt intressant för varken Folkbladet eller VK. Trist.

 

Min enkla fråga fick ett svar

Av , , Bli först att kommentera 6

Som jag tidigare har skrivit hade jag lämnat in en enkel fråga till ställd till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren om åtgärder mot kränkningar i skolan.

Margareta berättade att arbetsutskottet för För och grundskolenämnden får fortlöpande rapportering om det finns rapporter om mobbning eller där barn far illa dvs när skolområdeschefer vill berätta om det. Det finns dock en uppgivenhet om att mobbning och kränkningar förekommer överallt oavsett vad vi gör. Det kanske det gör, men arbetet mot mobbning i skolan får aldrig stanna av och det kändes bra att höra att det pågår ett intensivt arbete med det fall som VK tidigare skrivit om.

I årsredovisningen som också behandlades idag kan man läsa om ett av gymnasieskolans resultatmått: Andelen elever som tycker att personal på skolan reagerar när de får reda på att någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling har mätvärdet sjunkit till 85% från tidigare 89,6% Något liknande resultatmått för För och grundskolenämnden fanns inte, men det är absolut självklart att Nolltolerans ska råda och att lärare och övriga vuxna ska reagera när något händer!

Om vårdföretagares villkor i Umeå

Av , , 4 kommentarer 6

I förra veckan deltog jag i Svenskt näringslivs vandring för företagsamhet som anordnades i Umeå på onsdagskvällen. Politiker fick promenera tillsammans med företagare inom olika verksamheter och jag tillsammans med en partikamrat gick med en vårdföretagare. Under ca en timme fick vi dryfta och diskutera det som vi tycker är det viktigaste för att underlätta företagande och hur de ska utvecklas lättare.

Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten kommer upp emellanåt, men alltför ofta med osaklig kritik och med felaktiga uppgifter. Vänstern fortsätter driva frågan om förbud mot vinster i vården i stället för att fokusera på vårdens kvalitet. Att förneka människor rätten och möjligheten att välja vem man vill ska komma och ge hjälp i hemmet är viktigt och blir alltmer betydande eftersom särskilt boende inte blir aktuellt om man anses kunna klara sig i hemmet med just hemtjänst.

Jag är glad och stolt över att bo i en kommun där våra äldre har möjligheten att välja utförare och jag kommer att fortsätta att försvara denna möjlighet och som jag ser det är en rättighet. Här kan du läsa mer om vårt samtal. 

P.S. När jag ser bilden av mig i artikeln kan jag bara konstatera att jag inte längre ser ut som jag gjorde i valrörelsen och att det kanske är dags att byta profilbild här på bloggen. Men det är någonting helt annat och har ingenting alls med företagarfrågor att göra:)

Åtgärder mot kränkningar

Av , , 2 kommentarer 5

Den senaste tidens rapporter och artiklar om en oacceptabel situation i skolan har lett till många frågor. Varför händer det och vad kan man göra för att komma till rätta med problemen? Jag har i två tidigare inlägg skrivit om detta och igår eftermiddag lämnade jag in följande enkla fråga till kommunfullmäktige ställd till Margareta Rönngren (s). 

************************************************************************

Till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S)

 
Åtgärder mot kränkningar i skolan
 
Under den senaste veckan har vi kunnat läsa om hur en pojke på mellanstadiet blivit utsatt för kränkningar, slag och hot under flera år i skolan. Det var inte förrän ett anonymt brev skickades in som skolledning reagerade. Föräldrarna blev inte informerade om situationen som rådde förrän betydligt senare. Det har också framkommit att detta inte var en enskild händelse. Samstämmiga uppgifter talar om ett grovt språkbruk och stor oordning i klassen. Barnen orkar inte med den arbetsmiljö som de utsätts för och flera barn hålls nu hemma från skolan på grund av arbetsmiljön. Skolområdeschefen har uttalat sig om att de behöver mer insatser för att reda upp situationen.
 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Margareta Rönngren:
 
 
  • Vilka åtgärder avser du att vidta för att komma till rätta med elevernas arbetsmiljö på denna skola?  
  • Anser du att Umeå kommun erbjuder tillräckligt med insatser för att motverka mobbing?  
  
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna

Vad händer i skolan?

Av , , 3 kommentarer 9

Det blev en tidig morgon för mig idag eftersom jag hade mitt första möte i arbetsgruppen för det civila samhället i Stockholm. Det går bra att stiga upp tidigt, men jag gillar inte att lämna huset innan morgontidningarna har kommit. (Visst borde man få tidningen innan kl.06:00 när man bor i Holmsund?)

Jag har nu läst nya vk på min iPad medan jag väntar på Arlanda och självklart är det första jag slås av är artikeln om det som händer på Tomtebo. Jag blev förfärad och upprörd för en vecka sedan när jag läste om pojken som kränkts dagligen på sin skola. Att nu läsa att barn är rädda för att gå till skolan och att föräldrarna håller dem hemma eftersom skolan inte har tagit situationen på allvar är oacceptabelt.

Mitt första politiska uppdrag var i Skolstyrelsen 1999 och jag fortsatte sedan i För och grundskolenämnden fram till 2006. Eftersom kommunen är huvudman är det självklart att skolnämnderna ska informeras när anmälningar har inkommit antingen till polisen eller till Skolinspektionen. Om politiken ska kunna vara till hjälp måste informationen gå fram. Jag har varit med om när jag har suttit i en skolnämnd har vi först fått läsa i vk om både polisanmälningar och JO anmälningar innan ansvarig skolchef informerat oss politiker. Informationen har inte getts förrän efter det att någon frågat efter den. Så ska det inte vara.

Efter mitt förra inlägg har personer delat med sig av erfarenheter från skolan och jag är ledsen att säga att de är nog inte de enda med dåliga erfarenheter. Skolområdeschefen säger att de behöver mer hjälp från Elevhälsan. Man måste inse sina begränsningar emellanåt och inse att ibland måste man be om hjälp. Att inse detta är inte ett tecken på svaghet!

Kränkningar på arbetsplats

Av , , 11 kommentarer 10

Gårdagens svarta rubriker på framsidan i VK berörde mig mycket djupt, "Elever polisanmälda för misshandel på skola" Två minderåriga elever blev i förra månaden polisanmälda för att ha misshandlat en annan elev. Artikeln beskrev hur de släpat in honom in i klassrummet, fällt honom och sedan sparkat honom.

Enligt artikeln har skolan medgett att den misslyckats med att stoppa en mobbningsprocess som pågått i flera år. I flera år!! När jag läste artikeln kändes det djupt i hjärtat och jag blev alldeles kall. Här har ett barn i mellanstadiet blivit utsatt för sparkar, hot och blivit kallad äckel och fått elaka sms utan att skolan gjort något. Tänk dig själv att när du går till ditt arbete att kollegor börjar kalla dig äckel och slår dig när de får en chans? Hur skulle det kännas och hur bra skulle du kunna utföra ditt arbete?

Det tog nästan två månader innan anhöriga blev kallade tillsammans med eleven till ett möte på skolan. Oacceptabelt, skolan och vuxna måste agera direkt! Det står för övrigt ingenting i artikeln om att de elever som blivit polisanmälda blivit kallade till möte tillsammans med anhöriga, men det måste de ha blivit eller?

Efter det att jag läste artikeln talade jag med mina barn om den. Även om jag inte är i skolan så vill jag veta vad som händer och jag har även besökt mina barns skola vid ett par tillfällen. Jag vill vara säker på att barnen är trygga i skolan och jag som förälder ska också känna mig trygg med de vuxna som finns i skolan.  

Folkbladet skriver idag om fallet och att Skolinspektionen nu ska utreda. Det är bra att skolan har en plan mot kränkande behandling, men vad gör det om den inte används? I artikeln ger man också tips och råd från Friends till föräldrar som får reda på kränkning eller mobbning.

Om ditt barn utsätts:
* Prata med ansvarig klasslärare eller mentor
* Kontakta rektor
* Anmäl ärendet till Barn och Elevombudet, BEO

Om ditt barn utsätter:
* Prata med ditt barn om det som händer
* Skapa en handlingsplan tillsammans med ditt barn och en positiv kontakt med skolan
* Fråga dig själv varför ditt barn kränker
* Uppmuntra barnet när kränkningar upphört.

Arbeta för region Västerbotten

Av , , 1 kommentar 8

Inte en rad, inte ett ord, ingenting. Det är vad som stod skrivet i VK och Folkbladet dagen efter senaste förbundsfullmäktige för Region Västerbotten. Detta var trots att både årsredovisning och revisionsberättelse och så många som tre motioner fanns med på dagordningen.

Märkligt, trist eller dålig nyhetsbevakning? Här kan du se webbsändningen av förbundsfullmäktige i efterhand. Fem minuter in i del två behandlas Kristdemokraternas motion om att ombilda region Västerbotten. En högaktuell fråga och i tidningen Norran finns denna debattartikel publicerad idag som jag och övriga kristdemokrater i Region Västerbotten har undertecknat.

******************************************************************************************

Arbeta för region Västerbotten

 

Genom en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor hit.

Kristdemokraterna anser att Region Västerbotten ska ta initiativ att driva frågan om bildandet av en regionkommun med direktvalda politiker i Västerbotten. Förslaget bifölls inte i förbundsfullmäktige. Men argumenten kvarstår. Dagens Region Västerbotten är en organisation vid sidan av landstinget med indirekt valda politiker. Detta är varken kostnadseffektivt eller demokratiskt. Demokratiunderskottet innebär att partierna inte kan ställas till svars och regionpolitikerna kan inte väljas bort vid nästa val. Vi anser att varje västerbottning själv ska ha möjlighet att rösta fram eller bort de politiker som ska styra Region Västerbotten.

Kristdemokraterna i landstinget har i en motion också uppmanat landstinget att ansöka om bildandet av direktvald regionkommun som då kommer att ha ansvar för allt från sjukvård till regional utveckling. Tanken om att bilda en stor region i hela Norrland måste läggas på is. Norrbotten och Västernorrland är i pågående processer med att bilda egna regionkommuner. Kristdemokraterna anser alltså att Västerbotten ska gå samma väg som sina länsgrannar.

Västerbottens län måste aktivt agera i denna fråga för att inte förlora fart i det oerhört viktiga regionala utvecklingsarbetet. Länet står inför många och stora regionala utmaningar såsom minskat befolkningsunderlag i inlandet och svårigheter med kompetensförsörjningen.

Service och sjukvård för alla länsbor måste säkras även på de platser som blir allt mer glesbefolkade. Det är väsentligt att vi bygger Region Västerbotten på ett sådant sätt som överensstämmer med framtida förutsättningar. Att bilda en regionkommun med ansvar för den regionala utvecklingen är också ett naturligt steg för att stärka Västerbotten i den globala konkurrensen men också i konkurrensen gentemot andra regioner i Sverige.

Dessutom finns en tydlig målsättning i den statliga utredningen om Statens regionala förvaltning som innebär att alla kommunala samverkansorgan ska vara avvecklade den 31 december 2018. Det innebär att dagens Region Västerbotten inte får finnas kvar i dess nuvarande form.

De huvudsakliga skälen till att ansöka om bildandet av en region med direktvalda politiker är dock att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker. Medborgarna ska kunna ställa någon till ansvar i politiska frågor, det vill säga frågor där intressen vägs mot varandra, målsättningar finns, prioriteringar görs och resurser fördelas.

Den regionala utvecklingen blir mer effektiv och legitimiteten stärks då det förenas med beskattningsmöjligheter. Genom att bilda en regionkommun i Västerbotten flyttas också rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionen. Medborgarnas inflytande över vardagens frågor stärks och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas.

Veronica Kerr (KD), vice ordförande i förbundsfullmäktige

Maria Wiksten (KD), förbundsfullmäktigeledamot

Birgitta Nordvall (KD), förbundsfullmäktigeledamot

Anders Sellström, Distriktsordförande för KD Västerbotten

Hans-Inge Smetana, Styrelseledamot i förbundsstyrelsen

 

Kristdemokraterna har förbättrat föräldraförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 6

Våren har åkt på ett rejält bakslag men jag är egentligen inte förvånad. Det är när man tror att vintern är på väg att dö ut och att våren äntligen på väg som man blir påmind om hur oberäkneligt vädret kan vara. Det heter inte aprilväder utan anledning. Just nu undrar jag om snön hinner smälta till det är dags för majbrasa.

Andra saker som inte förvånar mig är när jag läser rapporter från den nyligen avslutade S kongressen som man kunnat följa på SVT forum och i övrig media. Vinst i välfärd har varit en fråga som behandlats och sedan är det förstås föräldraförsäkringen. Lennart Holmlund skriver i sin blogg att världens bästa föräldraförsäkring blir bättre och mer jämställd efter kongressens beslut. Dvs vad Socialdemokraterna tänker arbeta för vid ett maktskifte.

Tvångsdelning av föräldradagarna är inte någon ny tanke utan debatterades ordentligt under valrörelsen 2010. Trots att opinionsundersökningar visade tydligt att svenska föräldrar inte vill att politiken ska bestämma hur dagarna ska fördelas. Varje familj är unik med olika förutsättningar. Om det är mamma eller pappa som stannar hemma fler dagar är upp till dem själva för barnets skull. Det är ett beslut som bäst tas hemma vid köksbordet.

Dagens S-ledare i Folkbladet skriver att utformningen av föräldraförsäkringen blev en halvmesyr till kompromiss. Vidare kan man läsa att "partistyrelsen genom Stefan Löfven ville överhuvudtaget inte ta i frågan och ville helst hänskjuta frågan till "köksbordet" och låta det vara som det är."  Stefan Löfven har förstått att det inte är rätt sätt att arbeta genom att ta besluten för föräldrarna när det ska vara barnen som ska vara i fokus.

Ett barn har rätt till 480 dagar med en mamma eller pappa hemma. Tack vare regeringen och Kristdemokraterna har nyblivna föräldrar fått rätten att vara hemma samtidigt med barnet 30 dagar under det första året. Från årsskiftet har grundnivån höjts från 180 kr till 225 kr/dag, en klar förbättring till de som har minst. Detta hade inte hänt utan Kristdemokraterna i regeringen. Att sedan Folkbladets ledarskribent gör kopplingen att Kristdemokraterna har en längtan om att trycka tillbaka kvinnorna in i köket (där köksbordet finns) är en förenklad vänsterretorik utan koppling till varken verklighet eller kristdemokratisk ideologi.

Vad är en garant?

Av , , Bli först att kommentera 11

För den vane läsaren av politiska bloggar på VK kan man inte ha undgått att se att Alliansens svar på Vänsterpartiets debattartikel var publicerad idag. Både Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (Fp) har skrivit om den.

Vänsterpartiets debattartikel var menad som ett försvarstal till deras gruppledare Tamara Spiric samtidigt som det var riktat med anklagelser och kritik mot Alliansen. Något annat kan jag inte tolka det som, men när man läser deras debattartikel igen kan man även tyda en kritisk hållning gentemot samarbetspartiet Socialdemokraterna.  Eller vad menar dessa vänsterpartister egentligen med orden att Tamara är "en garant för en bättre äldreomsorgspolitik"? Om äldreomsorgen brister i Umeå kommun är det då Tamara som brustit som garant och är det till henne anhöriga och brukare ska vända sig till? Stora ord, kan inte låta bli att undra vad Socialnämndens ordförande Eva Andersson (s) säger…

Hjärta före förstånd

Av , , 4 kommentarer 13

Smutskastningskampanj, påhopp och drev är ord som sju vänsterpolitiker har använt sig av i en debattartikel när de vill beskriva kritiken som allianspartier har framfört kring det kvinnohistoriska museet.

Jag läste debattartikeln redan i torsdags när den publicerades i Folkbladet och jag har funderat mycket kring vad de ville ha sagt. För mig framstod det endast som ett genuint försvarstal för deras gruppledare där hjärtat talade innan huvudet var med. Jag säger hjärta före förstånd eftersom det var stora ord man tog i sin mun utan att egentligen begripa vad de innebär och jag visste inte riktigt om eller hur jag skulle bemöta den. Ord som smutskastningskampanj, drev, påhopp, personangrepp och kanske värst av allt häxjakt borde verkligen inte förekomma i den politik som förs i Umeå kommun! 

De orden som talade mest i debattartikeln var ändå orden ”ung kvinna med invandrarbakgrund”, och genast har man fört fokus till någonting helt annat. Klarar inte Vänsterpartiet som sitter i yttersta ledningen för denna kommun att andra partier kritiserar den politik som förs?

Kristdemokraterna lämnade styrgruppen för Kvinnohistoriska museet redan i höstas eftersom vi ansåg att det var ett projekt som svällt ut ekonomiskt och vi ställde platsen till förfogande eftersom detta projekt inte är något vi prioriterar politiskt. Jag har dock uttalat mig om att jag är rädd för att Tamara Spiricär alltför starkt känslomässigt engagerad till detta projekt och att jag har en oro om att det endast är Vänsterpartiets tolkningar av kvinnohistoria som har företräde.

Debatten var relativt hetsig när interpellationen om budgeten för museet behandlades vid senaste kommunfullmäktige. Jag har ställt frågan om vad Lennart Holmlund vill med detta projekt och vad är en rimlig kostnad? Storleken på museet är oväsentligt, men vad får det kosta? Svaren har uteblivit.

Det är sant att beslut är fattat i kommunfullmäktige om åtta miljoner, men det var sagt fem miljoner från början. Redan innan en styrgrupp var på plats hade man utökat ramen med tre miljoner kr. Oavsett vad Vänsterpartiet verkar tro är detta inte en verksamhet som allmänheten har efterfrågat.

Vår KDU ordförande Tomas har bloggat om debattartikeln på ett kärnfullt sätt.