Två månader kvar och TV4 gjorde fel!!

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag har vi distriktsstämma på Medlefors folkhögskola och vi är många kristdemokrater från hela Västerbotten på plats. Imorgon är det endast två månader kvar till valet till Europaparlamentet och Lars Adaktusson som är vårt första namn är med oss på stämman idag. Valtemperaturen börjar stiga vilket känns toppen. Adaktusson är både påläst och kunnig om EU samarbetet och situationen idag, mycket tack vare hans mångåriga arbete som journalist.

En stor utmaning när det gäller valet till EU parlamentet är att öka intresset bland väljarna. Valdeltagandet har historiskt varit lågt och det är dags att vända på det. Sverige ska ha inflytande i EU och det är viktigt att vi nyttjar vår demokratiska rättighet att välja vem vi vill se i parlamentet. TV4 hade här en möjlighet att öka intresset för valet genom att låta alla partiers toppkandidater debattera, men nej, de ville göra det till en vanlig partiledardebatt! Det var rätt av Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna att säga nej till den TV debatten, om den hade genomförts hade den varit vilseledande för väljarna.

Hårda ord? Inte alls. Du vet väl om att Piratpartiet idag har två EU parlamentariker och seriöst, när hörde du Piratpartiet i riksdagspolitiken? Valet innan dess var det Junilistan, att rösta i valet till parlamentet är definitivt inte samma sak som att rösta riksdagsvalet. TV4 gjorde fel, men visst vore det intressant att se om SVT kan plocka upp bollen och göra rätt!

20140322-104032.jpg

Solidaritet och medmänsklighet..

Av , , Bli först att kommentera 9

…det var frågor som vi kristdemokrater lyfte i en motion som vi hade ställt till förbundsfullmäktige och som behandlades igår under vårt sammanträde i Skellefteå. Motionen belyser den situation som många ensamkommande och flyktingar har när de kommer till vårt län och bär med sig traumatiska upplevelser från sitt hemland. Det kan vara smärtsamma upplevelser som kan ge posttraumatiska stress syndrom  (PTSD) Det är en ångeststörning som kan uppkomma efter olika typ trauman, som exempelvis dödshot och tortyr. Symptom är ångest, depression och hög stressnivå.

Röda Korset har i Skellefteå ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade. De har vårdavtal med landstinget med upptagningsområdet Norr- och Västerbotten. På behandlingscentrat behandlas ca 200 personer per år med ca 7 – 8 olika behandlingstillfällen per patient. Människor som behöver denna specialisthjälp från behandlingscentret har inte ekonomiska möjligheter att betala egenavgiften för sjukvårdsresor eller förskottera sin del av resekostnaden.

Vi anser att vi har ett medmänskligt och solidariskt ansvar, för människor som kommer till Västerbotten och skyldighet att hjälpa dem till den bästa tänkbara nystarten i livet. Att då Region Västerbotten bekostar sjukvårdsresorna till behandlingscentret är att ta ett solidariskt och humanitärt ansvar för våra medmänniskor.

Kristdemokraterna anser att dessa resor bör vara avgiftsfria. Ersättningar till asylsökande och flyktingar regleras enligt lagen om mottagande av flyktingar när man bedöms vare en s k LMA. Då har men en självkostnad av 40 kr/enkel sjukresa med ett maxbelopp på 400 kr per halvår. När kostnaden för sjukresor överstiger 400 kr per sexmånadersperiod tar Migrationsverket kostnaden. Dessa 40 kr är en ganska hög kostnad då dagersättningen är 71 kr. Och om man dessutom har fått avvisningsbeslut så är ersättningen halverad.

 

Det blev ett nej efter en relativt lång debatt (lång för att vara i förbundsfullmäktige) och här skriver Norran idagom motionen. Tyvärr har varken VK eller Folkbladet uppmärksammat och jag kan bara beklaga att mediaintresset för Region Västerbottens förbundsfullmäktige fortsätter att vara lågt.

 

 

 

Grattis Åsa Ögren!

Av , , Bli först att kommentera 9

Åsa Ögren, Byggnadsnämndens ordförande, blir ny ordförande för L&S gruppen AB som driver företag inom personlig assistans och hemtjänst. Det har varit klart sedan länge att Åsa inte kommer att fortsätta med politiken efter valet och nu får vi veta vad hennes planer är. Jag har aldrig hört Åsa tala om företagande inom välfärd tidigare när debatten emellanåt varit hård i fullmäktige om dessa bör finnas eller ej. Vinst i välfärd är en fråga som Socialdemokraterna har en kluven inställning till. Därför är det bra att Ögren säger att välfärdsföretag är här för att stanna. Oavsett regering.

Det blir spännande att höra Åsa tala om LOV, valfrihet och hur privata företag kan utveckla välfärden i vår kommun. Häromdagen gjorde Carin Jämtin (S) ett utspel om bemanningskrav i privata företag samt att den fria etableringsrätten inom LOV ska avskaffas. Utspelen kommer allt oftare, men vi kan inte glömma målet – det är en god äldreomsorg, en bra skola och en god vård som vi alla vill ha. Lagen om valfrihet och vårdvalet är båda verktyg för att nå dessa mål och vi kan inte envist fastna i gamla argument om huruvida företag gör vinst eller ej.  

 

 

Artikel eller ett mötesreferat från S?

Av , , Bli först att kommentera 9

Läser i VK idag att det framkom på gamla gardets socialdemokratiska möte häromkvällen att det är brist på trygghetsboenden i Umeå kommun. Detta är ingen nyhet för de som känner till bostadsmarknaden i Umeå, men det är självklart bra att det än en gång blir tydligt för alla. Artikeln saknar dock en hel del fakta och jag kan inte låta bli att tycka att artikeln påminner mer om ett mötesreferat som passat bättre in på sidorna Föreningsnytt än en seriös artikel med tungt nyhetsvärde.

Det är sant att vi behöver fler trygghetsboenden i Umeå kommun och det är tack vare Alliansregeringens investeringsstöd till byggherrar som t ex Bäckbacka trygghetsboende med 108 lägenheter kunde öppna under förra året. Socialnämnden i Umeå har också insett att det är så många fler positiva faktorer som medföljer med trygghetsboende. Förutom själva trygghetsfaktorn så vet vi att behoven av hemtjänst minskar hos de boende. Har man haft hemtjänst tidigare är det en del som inte behöver lika mycket efter en flytt eller så fördröjs behoven av insatser vilket är fantastiskt! Socialnämnden vill ha fler trygghetsboenden och har beslutat om egna stimulansmedel till de som bygger och startar upp nya trygghetsboenden i Umeå kommun. Beslutet togs i december 2013. Jag undrar, berättade Janet Ågren detta för det gamla gardet?

Tydligen diskuterade man också ROT och RUT och att dessa ”skulle kunna användas bättre än till att klippa gräset hus de som tjänar mest”. Faktum är att om du som äldre har hemtjänst med städning som insats så är det många gånger billigare och bättre att anlita ett RUT företag. Du får hela lägenheten städad (inte bara två rum trots att du har större lägenhet när du har hemtjänst beviljad) vid ett tillfälle. Du får själv välja vem du anlitar och detta till många gånger en lägre kostnad än med hemtjänst. Detta borde fler känna till, oklart om det gamla gardet gör det. Eller informerade du dem, Janet?

Svensk bostadspolitik är under renovering och efter flera utredningar kommer nu lagändringar som kommer att radikalt förändra möjligheterna till att bygga mindre lägenheter. Att det framfördes ”hård kritik mot att det med nuvarande regering inte finns någon bostadspolitik ”värt namnet”” är ingenting konstigt eftersom det är vad socialdemokraterna alltid säger. Jag undrar bara om det gamla gardet fick någon information av Hans Lindberg om hur överklagningar av beslut komplicerar och försenar byggprocesser i Umeå. Fick de veta hur lång tid det tar att få bygglov i Umeå något som är en förutsättning för att ett bygge, oavsett vad det är, ska få komma igång. Jag är inte säker, men nu har ni i alla fall läst det om det här.

Barngruppernas storlek och arbetsmiljö

Av , , Bli först att kommentera 6

Dagens tidningar, både VK och Folkbladet, är idag fyllda av artiklar som handlar om förskolan i Umeå. Det är överfyllda avdelningar och förskollärare som inte hinner med verksamheten eller att följa det uppdrag som de har enligt läroplanen. Det är inte bara det, utan vi får också läsa flera exempel på vilken arbetsmiljö som finns i sjuka hus.

I VK kan vi läsa om förskolan Myran på Mariehem där personal tvingats flytta på grund av arbetsmiljöproblemen med ventilation. Jag vill referera igen till att arbetsmiljölagen inte gäller barn i förskolan och artikeln säger också att barnen inte har några hälsoproblem i förskolan. Det är bra, men vilken miljö ger vi våra barn på dessa förskolor? Idag kommer Kristdemokraternas familje politiska talesperson till Umeå, Emma Henriksson. Vi kommer att tillsammans besöka ett par förskolor i Umeå där både barngruppernas storlek och arbetsmiljö blivit uppmärksammat.

Med på besöken kommer även Thomas Nordvall och Eva B Arnesson som båda representerar Kristdemokraterna i För och Grundskolenämnden och igår skrev vi tillsammans debattartikeln om att Mindre barngrupper är nödvändigt. Artikeln finns att läsa på debatt sidan, men eftersom ett par mindre fel letat sig in i artikeln, kommer den här igen.

**********************************************
Mindre barngrupper – en nödvändighet
Det har nu gått nio år sedan kommunfullmäktige antog målsättningen att förskolegrupperna i genomsnitt inte ska vara större än 15 barn per grupp. Men målet har gång på gång åsidosatts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt statistik från Skolkontoret ligger den genomsnittliga storleken på förskolegrupperna i dag på 17,2 barn i Umeå kommun. Det är en ökning jämfört med för ett år sedan då storleken var 16,9 barn.

Skolverket och barnpsykologer har länge varnat för att det i så stora grupper inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Men tyvärr saknar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ambitionen att gå från ord till handling när det gäller att försvara barnens rätt till en god förskolemiljö. Därför finns det i dag 18-21 barn i 47 procent av avdelningarna i kommunen.

På senare tid har media rapporterat om förtvivlade förskolelärare i Umeå kommun som har hört av sig till Lärarförbundet. De larmar om stress och stora barngrupper med upp till 18 barn på två pedagoger. Anställda känner dåligt samvete för att de inte hinner med det jobb de verkligen vill göra. Situationen är helt oacceptabel och ohållbar. Förskolan får inte bli en förvaringsplats med barnen som lådor i ett lager!

Minskade barngrupper medför naturligtvis kostnader. På nationell nivå har Kristdemokraterna föreslagit en modell som går ut på att stat och kommuner tillsammans skjuter till pengar som öronmärks för minskade barngrupper. Modellen innebär även att maxtaxan justeras upp med hundra kronor för första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet.
För varje krona i höjd avgift som familjerna betalar ska kommunen betala ytterligare en krona och staten två. Det skulle tillsammans innebära 1,4 miljarder kronor som kan gå direkt till att minska barngruppernas storlek. Höjningen drabbar dessutom ingen vars hushållsekonomi ligger under 42 000 kr per månad.

De pengar som skjuts till från stat och föräldrar är öronmärkta och ska inte tillåtas gå till några andra kommunala verksamheter – varken äventyrsbad, kulturhus eller något annat.
Tyvärr fick Kristdemokraternas förslag inget gehör från de övriga partierna. Det är tråkigt. Vi tror nämligen att de flesta föräldrar gärna lägger en extra peng för att ge barn bättre förutsättningar att trivas och utvecklas. Långt fler föräldrar är oroliga över barngruppernas storlek än över förskoleavgifterna.

Förutom den politiska viljan krävs prioriteringar och handlingskraft. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets politiska vilja stannade vid ett uttalat mål för nära ett decennium sedan. Barngrupperna verkar vara lågt prioriterade. Ett mål om mindre barngrupper får inte systematiskt brytas. Tyvärr är det barnen som nu får stå med konsekvenserna.

Vi kristdemokrater har valt barns och ungas uppväxtvillkor som främsta fokusområde. Därför är det högsta prioritet för oss att barn ska få leva i en varm och trygg miljö. Vi välkomnar därför att regeringspartierna nu är överens om att satsa 650 miljoner kronor extra på förskolan de kommande åren. Kristdemokraternas förslag skulle däremot innebära att betydligt mer resurser – än de 125 miljoner kronor som avsätts i satsningen – skulle gå till att minska barngruppernas storlek.

Thomas Nordvall, För- och grundskolenämnden (KD)
Eva Bränström Arnesson, För- och grundskolenämnden (KD)
Veronica Kerr, Gruppledare (KD)

Arbetsmiljö för barnen

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår sammanträdde vi i personalutskottet och ett av ärendena berörde elevers arbetsmiljö i skolan och vem som har arbetsmiljöansvar. Det märkliga är att barn som går i förskolan inte inkluderas av arbetsmiljölagen utan det blir inte förrän man börjar skolan.

Knökfulla förskolor med stora överbelagda avdelningar med barn 1-5 år som vistas där långa dagar, det är endast arbetsmiljö för personalen och inte för barnen. Ett förenklat svar är att barnen arbetar inte, men vi föräldrar bryr oss om miljön. Vi vill det bästa för våra barn och vi förväntar oss en säker vistelsemiljö.

Vi nås av allt fler rapporter om sjuka hus och personal som lider, men barnen då? Att som förälder fråga personalen om hur deras arbetsmiljö är ska inte ifrågasättas. Att sedan säga att föräldrar tar personalens sjuka symptom för att driva egna frågor är oacceptabelt!

Samarbete i sönderfall

Av , , 2 kommentarer 12

Jag såg igår kväll att mitt förra inlägg blivit pingat av en vänsterpartistisk bloggare som konstaterade att ingen av de ”manliga politiker bloggarna” valde att skriva om den internationella kvinnodagen utan endast om vad som händer mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag var tydligen den ende av gruppledarna som inte uttalat mig om det samarbete som verkar vara i accelererande sönderfall och där Lasse Jakobsson och Lennart Holmlund är huvudpersoner.

För mig är det ingen nyhet att samarbetet gnisslar och knakar och för de som är med på kommunfullmäktiges sammanträden är det allt mer uppenbart. Oräkneliga är de tillfällen som Lasse Jakobsson stått i talarstolen och kommit med rena lögner där beskyllningar lagts på Alliansen och där näste talare är Holmlund som tar Lasse i örat och säger att han har fel. Vänsterns ”sanning” har många gånger visat sig vara rena lögner och konspirationsteorier.

Häromdagen talade jag med en tjänsteman om hur det är att arbeta i politiskt styrd verksamhet. Jag fick höra en frustrerad suck och att det ibland är mycket svårt att arbeta när förutsättningarna plötsligt ändras och arbetet ifrågasätts. Tjänstemän med decennier av erfarenhet och kunskaper får skriva om förslag till beslut på godtyckliga grunder för att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte är överens. När sedan beslut tas kommer Vänsterpartiet med en egen röstförklaring där de säger att egentligen vill de något annat. Jag har sett detta tydligast i Socialnämnden där man är i styre med Socialdemokraterna, men känner sig obekväm och vill egentligen stå i opposition. Äta kakan och ha den kvar, är det konstigt att Socialdemokraterna inte längre vill ha Vänstern i knät?

Kvinnor kan

Av , , 1 kommentar 10

Den första gången som jag riktigt noterade betydelsen av Internationella kvinnodagen var när jag läste ryska på gymnasiet. Det var inte så att jag inte visste att dagen fanns, men i de ryska texterna vi fick läsa var den 8 mars en viktig dag då männen gick ut och köpte blommor och choklad till sina fruar. Dagen beskrevs mer som vårt firande av morsdag med skillnaden att här var det för att det var kvinnor oavsett om man hade barn eller ej. Själv har jag aldrig blivit uppmärksammad på denna dag, men det är heller inget som jag har saknat.

Det var en tid, på 90 talet tror jag, då alla partiledare kom ut och sa att de var feminister. Det ansågs vara politiskt korrekt. När Göran Hägglund fick frågan varför han inte kallade sig feminist svarade han; det behövs inte för jag är kristdemokrat. Det är så bra för i den kristdemokratiska ideologin betonas alla människors lika unika värde. Det är klart att kvinnor ska ges samma förutsättningar och lika lön som män i arbetet. Men jämställdhet är inte att alla kvinnor ska göra eller välja samma sak som män. Det egna valet och familjers rätt att själva styra över sin vardag ska vara självklart. Därför säger jag nej till kvotering av föräldraförsäkringen.

En kvinna ska också ges möjligheter att vidareutbilda sig och satsa på karriär, men det är inte könet som ska styra över vem som sitter i en bolagsstyrelse. Jag säger nej till kvotering av bolagsstyrelser. Ingen ska någonsin ifrågasätta varför en kvinna sitter i en bolagsstyrelse och misstänkliggöra det genom att säga det är för hennes könstillhörighet.

Jag finns inte idag på torget och skramlar för feminismen, men i mitt politiska arbete kommer jag att fokusera på att alla människor (kvinnor och män) ges samma förutsättningar i kommunen. Som mamma kommer jag att ge allt för att stärka min dotters självförtroende att hon kan bli vad hon vill och att när hon ska löneförhandla ska hon vara förberedd. Min son kan också bli vad han vill för det är vad man kan och gör som har betydelse, inte vilket kön man tillhör. Förändringar börjar hos oss själva och hur vi ser på andra. Inte med tvångslagstiftning.

Vilken garanti ger Umeå kommun till föräldrar?

Av , , 2 kommentarer 9

Nu börjar de komma, berättelserna från familjer som säger att kommunen inte håller vad de lovat. Vi läser om frustrerade föräldrar med barn som nekas en plats i förskolan trots att familjen har haft god framförhållning och satt sitt barn i kö långt tidigare än de fyra månaderna som kommunen har för sin platsgaranti. Vi har en generös föräldraförsäkring och tack vare att många har en del dagar kvar att ta ut kan de stanna hemma längre än vad de först tänkt. Men vad händer sen? Att ringa Lennart Holmlund är ingen lösning på problemet.

Jag skrev om detta med platsgaranti här på bloggen den 11 februari och om den interpellation jag har ställt till Margareta Rönngren (För och grundskolenämndens ordförande) klarar Umeå verkligen platsgarantin eller sker det tack vare att man får föräldrar att flytta fram önskat datum för placering. Tyvärr var inte Margareta med på fullmäktige i februari och jag har ännu inte fått svar, men har blivit lovad svar den 31 mars på fullmäktige. Jag håller fast vid att barnomsorgspeng och familjedaghem måste lyftas fram än starkare som goda alternativ till förskolan. Dessa alternativ är pedagogisk omsorg och kan definitivt avlasta trycket på stora barngrupper och kommunens svåra planeringsproblem. Här har inte Umeå med socialdemokraterna i spetsen gjort tillräckligt!

Det är ett stort fokus på att det har fötts så många barn i Umeå kommun vilket är fantastiskt. När jag satt i skolstyrelsen som ersättare tidigt 2000 tal var vi tvungna att lägga ner förskolor pga barnbrist. Visst kan det vara omöjligt att planera barnomsorg, men nu när stora barnkullar har vuxit upp kan det inte komma som en överraskning att de också ska gå i skola, eller trodde man att familjer skulle flytta från området?

20140305-235928.jpg