S lever i en annan verklighet

Av , , 1 kommentar 10

Tio motioner upp till behandling på kommunfullmäktige denna månad, igen. Det är bra att motioner behandlas snabbare för det är inte rimligt när motioner blir liggande i flera år. När de väl kommer upp till beslut händer det att de blir besvarade eftersom Socialdemokraterna tyckt att det var en bra idé och redan påbörjat arbetet. Det händer både i kommunen och på landstinget.

Kommunfullmäktige beslutade idag att avslå min motion om Ökad valfrihet och mångfald inom daglig verksamhet (LSS). Jag hade inte förväntat mig något annat eftersom motionen behandlades i maj i Individ och familjenämnden och där blev det avslag i enlighet med yttrande från 2 maj. Efter att det blivit reviderat. När en motion ska beredas så är det tjänstemän som bereder och skriver ett yttrande, politiken kan efter det välja att ta hänsyn till skrivningen eller förkasta. I detta fall förkastade socialdemokraterna en avgörande del.

I tjänsteskrivelsen daterad 2 maj stod det att läsa:

Daglig verksamheten i Umeå kommun anser att ett införande av LOV naturligtvis påverkar det pågående förändringsarbetet och att det innebär att man blir tvungen att tänka om kring en del aspekter.

Verksamheten ställer sig positiv till ett införande av LOV. De menar att det kan vara bra med en konkurrensutsättning eftersom det kan bidra till att öka kvaliteten och medvetenheten om vad deltagare faktiskt efterfrågar. LOV kan också bidra till en utveckling av daglig verksamhet genom att kommunen tvingas spetsa till den egna verksamheten.

Detta stycke har försvunnit från beslutsunderlaget eftersom Socialdemokraterna yrkade i arbetsutskottet på att det stycket inte skulle vara med i skrivelsen. Dessa ord passade inte in i deras verklighetsuppfattning. Men bara för att man plockar bort ord i en skrivelse betyder det inte att det har förändrat något. Min motion var rätt i tiden och jag vet att den hade stöd ute i verksamheten, men politiken ville annorlunda. Jag är övertygad om att verksamheten skulle få en chans att vidareutvecklas samt att det skulle gynna de enskilda. Kristdemokraternas utgångspunkt är att människan ska sättas framför systemet. Alla människor är olika och alla ska ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika villkor.

Debattnivån sjönk när vänsterpartiet talade om privata finanshajar och skurkbolag eller att privata företag ”låser in” personer från arbetsmarknaden. Lagen om valfrihet betonar kvalitet före prislapp och det är alltid kommunen som ställer kraven. Att vidareutveckla människors möjlighet att påverka sin vardag är att förbättra och en del av kommunens värdegrund – ständiga förbättringar.

Jag är inte förvånad, men jag beklagar att motionen avslogs.

 

 

 

Laglighet vs Lämplighet – Astridgården

Av , , 1 kommentar 9

Ja, det var lagligt att säga upp avtalet med Astridgården, men det finns ingen som kan övertyga mig om att det var lämpligt. Idag fastställde Äldrenämnden ett yttrande till Förvaltningsrätten som klargör att det inte fanns något som bröt mot lagen när avtalet sas upp med Astridgården. Jag vidhåller att förfarandet på Äldrenämnden i september var anmärkningsvärt när ett ärende som var ”beslutat och klart” på annat håll plötsligt läggs till dagordningen. Visst kan ärenden tillkomma i all hast, men ärendet var inte nytt och anledningen till varför nämnden skulle ta beslut var för att kommunen skulle ha hängslen och livrem. Min hållning är att det ska inte överhuvudtaget finnas utrymme att misstolka kommunala beslut vilket vi har sett vid upprepade tillfällen. (Ett annat exempel är Bostaden och Heimstaden, men det kräver eget separat inlägg.)

Jag är övertygad om att den politiska majoriteten tror att de har fattat ett bra beslut och att allt är korrekt hanterat. Kanske har de börjat att andas ut, för det har ju inte varit lätt när människor protesterat och varit arga. Men att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister tror att de har tagit ett beslut som gynnar de äldre i Hörnefors och att de med detta beslut har de äldres bästa för ögonen är för mig fullständigt obegripligt. Jag är besviken och ledsen för hur de boende på Astridgården påverkats av beslutet och jag kan inte se det som annat att det är i grunden ideologi och prestige som kommit i vägen. Ingen skuld ska läggas på tjänstemän utan rätt ska vara rätt – skulden ligger hos Socialdemokraterna.

Nu har vi läst om en lösning för de boende på Astridgården och jag håller verkligen tummarna för att det blir riktigt bra både för boende och personal.

 

#värdighetharingenåldersgräns #merLOViomsorgen

Gammal vet bäst eller?

Av , , Bli först att kommentera 9

Nog har temperaturen vridits upp en bit eller är det så att media har trappat upp bevakningen lite mer av de styrande partierna i Umeå? Socialdemokraternas listor är klara efter vissa revideringar och vi får veta att för det partiet är det viktigt att kvotera in yngre förmågor, medan för andra partier är det viktigare att äldre med erfarenhet får ta plats eftersom trots allt är 25% av Sveriges befolkning över 65 år.

Det är ofta som jag irriterar mig på hur åldern är det som avgör i Sverige. Det är åldern och vårt tankesätt som begränsar hur vi ser på människor där det är svårt att acceptera att personer under 30 år kan ha förvärvat djupa kunskaper och erfarenhet som en 60 åring kanske saknar. Eller varför ska det vara märkligt att en person vill arbeta långt efter 70 för att hon eller han både kan och vill? Strunta i åldern, men inse att generationer har mycket att lära av varandra utan att det ska fnysas åt att personen inte fyllt 30 eller passerat 75 och borde vara pensionär.

Till sommaren fyller jag 48 och om jag är gammal och erfaren kan vara svårt att bedöma. Klart är att jag har lärt mig uppskatta att bli äldre för jag har sett alternativet.

Återupprätta LSS

Av , , 2 kommentarer 8

Imorgon eftermiddag är det debatt i riksdagen om LSS och personlig assistans. Det är på begäran av Kristdemokraterna och Emma Henriksson som sitter som ordförande i socialutskottet som denna debatt kommit till stånd. Personligen tror jag att Åsa Regnér (s) mycket hellre skulle debatterat något annat eller inte alls. För vad annat kan vi säga om regeringens undfallande sätt att verkligen ta i frågan och bemöta de människor som drabbats av Försäkringskassans allt hårdare bedömningar.

Det var 2015 som regeringen uppmanade Försäkringskassan att göra besparingar på stödet till personer med funktionsnedsättning och sedan dess har antalet assistansberättigade minskat med fler än 1000 personer!! Visst regeringen kom med besked om åtgärdsprogram för en dryg vecka sedan, men det berörde endast Försäkringskassans tolkning av en dom från i somras. Det berörde inte de som förlorat sin ersättning och de senaste årens LSS kris har andra orsaker. Kristdemokraterna vill att lagen ändras och att den fullständiga intentionen med LSS återupprättas och att alla som är i behov av stöd ska få det. Imorgon kl.13 börjar sändningen i SVT2, följ debatten.

 

 

 

Lex Sarah anmälan

Av , , Bli först att kommentera 4

Att göra en Lex Sarah inom vård och omsorg är verksamhetens verktyg att uppmärksamma brister som måste åtgärdas. Det är inget fel att en Lex Sarah görs eftersom det kan vara ett första steg till förbättring. Det finns dock tillfällen när socialdemokrater i Umeås sociala nämnder har pekat finger mot privata utförare som gjort Lex Sarah anmälningar och menar att dessa ska ses som bevis på att det är en dålig verksamhet. Jag undrar hur socialdemokraterna i Skellefteå tänker när jag läser i dagens Folkbladet https://www.folkbladet.nu/plus/1964088/ivo-ska-granska-hojden

Sjuksköterskor vid äldreboendet Höjden lämnade i våras in en anmälan om missförhållanden som att flera av de boende tappat ovanligt mycket i vikt samtidigt som personalen åt av de boendes mat. Inkontinensskydd byttes inte samt att signeringslista för narkotika preparat försvunnit var några delar av anmälan. Problemet var att anmälan var så dåligt skriven att det inte gick att utreda och inte blev det bättre efter det att kompletteringar begärdes in och anmälan lades ner. Nu ska i alla fall IVO (inspektionen för vård och omsorg) öppna ett nytt ärende för att göra en egen initierad granskning.

Artikeln oroade mig eftersom om det stämmer att personalen äter av de boendes mat och de boende därmed tappat i vikt så är det mer än allvarligt. Personalen saknar tydligen insikt om konsekvenser och för vilka de är till för samtidigt som en slarvigt skriven anmälan inte behandlas snart nog. Vi kanske inte jämför oss med Skellefteå kommun, men vi kan alltid lära av varandra.