Livlig debatt i kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 11

Idag kom äntligen min interpellation om fler aktörer i äldreomsorgen upp till debatt. Och vilken debatt det blev. Den debatterades i mer än en timme och ledamöter från alla partier var uppe i frågan. Även om jag själv aldrig talade om vinster eller risk kapitalbolag blev det frågan som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fastnade i. Här kommer interpellationen igen..
 
 
Interpellation
till Eva Andersson
ordförande i Socialnämnden.
 

Olika aktörer inom äldreomsorgen gynnar de äldre
 
I en nyligen publicerad forskningsstudie vid Umeå Universitet visar resultaten att de äldre lever längre och kommunen får lägre kostnader utan att kvaliteten försämras när äldrevård bedrivs i annan regi än den offentliga. Vid upphandling har kostnaden för varje plats sjunkit med i genomsnitt 3% samtidigt som antalet platser i äldreomsorgen har ökat. Detta har gett fler platser till en oförändrad totalkostnad men med bibehållen kvalitet.

Äldreomsorgen har under det senaste året debatterats häftigt och flitigt efter det att en del missförhållanden vid vissa äldreboenden uppmärksammats. De som har varit emot andra aktörer inom äldreomsorgen än kommunen har varit snabba med att dra slutsatsen att upphandling leder till sämre kvalitet. En slutsats som också fått konsekvenser här i Umeå kommun när kommunen återtog driften på Skräddaren. Detta trots att inga brister eller klagomål framkommit snarare tvärtom.

Ett par dagar efter det att forskningsstudien publicerats kunde vi också läsa i VK och VF om socialstyrelsens allvarliga kritik mot ett av våra kommunala äldreboenden, där flera incidenter av vanvård och brister uppdagats.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
• Eftersom endast det bästa är gott nog till våra äldre, undrar jag varför Eva Andersson för en politik som inte har de äldres bästa för ögonen?

• Efter den vanvård som begåtts i ett av kommunens egna äldreboenden, kommer Eva Andersson att agera så att en annan utförare får bedriva den verksamheten?
 
 
 
Veronica Kerr​
Gruppledare för Kristdemokraterna
 

En moraliskt rätt ägarstruktur?!

Av , , Bli först att kommentera 11

"Särskilt målsättningsstadgande: Umeå kommun önskar att eventuell överskjutande vinst återinvesteras i verksamheten."

Dessa rader förs nu in i avtalet med Carema efter gårdagens beslut i socialnämnden. För den påläste känner ni kanske igen raderna från vårens debatt kring LOV upphandlingen av hemtjänst där man särskilt ville lyfta fram hur hemtjänstföretagen använder sin vinst. Socialdemokraterna menade då att det skulle vara en service för kunderna när de valde hemtjänstföretag. Igår var det inte tal om en service till brukarna utan en kraftig markering mot Carema som kommunen haft avtal med sedan 2004.

Eftersom det är väl fungerande verksamheter och det har inte funnits något att anmärka på ville vi från Alliansen att avtalet skulle förlängas med tre år, men S + V + Mp nöjde sig med ett år till 20140830. När avtalet då löper ut vill Vänsterpartiet att kommunen tar över verksamheten i egen regi. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill är fortfarande oklart, men efter gårdagens sammanträde blev det än en gång tydligt att valfriheten minskar och att företagsfientligheten ökar i Umeå. Frågan om vinst i välfärd och privata aktörer i vården är jobbig för Socialdemokraterna. Igår kväll uttalade en socialdemokrat i lokalnyheterna att de var inte emot privata företag i vården "om de har en moraliskt rätt ägarstruktur!"

För Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är frågan om vinst i vården viktigare än kvalitet. För mig är det självklart att en mångfald i vården utvecklar omsorgen och leder till större inflytande för den enskilde. Jag beklagar att ytterligare ett boende i kommunen övergår till kommunal regi.

Pressmeddelanden

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag sammanträdde socialnämnden och det var två ärenden som tog en betydande del och som media i viss mån redan rapporterat om. Skulle avtalet med Carema förlängas och vad kommer att hända med äldreboendet Marielund som idag drivs av Förenade Care?

Det har varit en lång dag för min del med flera möten även på kvällen därför är jag sen med att kommentera dagen. Jag vill i alla fall att ni tar del av de pressmeddelanden som skickades ut under eftermiddagen. Det kommer mera inom kort….

Pressmeddelande

Beslut angående drift av Marielunds äldreboende

Socialnämndens ledamöter beslutade vid dagens sammanträde att inte häva innevarande avtal med Förenade Care som löper ut 31 januari 2014. Socialnämnden beslutade också att inte upphandla verksamheten på nytt utan från och med 1 februari 2014 driva Marielunds äldreboende i kommunal regi.

– Vi beklagar att ytterligare ett boende nu återtas i kommunal regi. Från alliansens sida yrkade vi på att Marielund skulle upphandlas för Umeå behöver fler aktörer i äldreomsorgen, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Socialstyrelsen har under året utifrån anmälningar om brister i verksamheten gjort en tillsyn i juni. Förenade Care ska redovisa vidtagna återgärder utifrån Socialstyrelsens tillsynsbeslut senast 1 december.

Även socialtjänsten har mottagit enskilda klagomål som gäller bland annat bemanning, bristande omsorg kring hygien samt bristande i inflytande och medbestämmande. Förenade Care har redovisat vidtagna och påbörjade åtgärder till socialtjänsten. Bristerna bedöms framför allt bero på brister i ledning.

– Det är viktigt att arbeta för att återta verksamheter i egen regi då vi snabbare och effektivare kan åtgärda bristande omsorg, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande i socialnämnden.

Socialtjänsten genomförde ett oanmält besök på Marielunds äldreboende i oktober och bedömer i dagsläget att det finns förutsättningar för verksamheten att komma till rätta med tidigare brister. Ytterliggare uppföljningar kommer att göras under avtalsperioden.

– Vi anser att med de brister och de avvikelser som skett i förhållande till avtalet så låter vi avtalet löpa ut 2014-01-31 och i och med detta tas verksamheten över i egen regi, säger Ove Persson (S), ledamot i socialnämnden.

Mer information:

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
[email protected]

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
[email protected]

Ove Persson (S)
ledamot
socialnämnden
Umeå kommun
070-392 63 15

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
[email protected]

Pressmeddelande

Umeå kommun förlänger avtal med Carema Orkidén

Idag beslutade en enig socialnämnd att förlänga avtalet med Carema Orkidén som bedriver fyra boenden för personer med funktionsnedsättning. I avtalet skrivs även ett så kallat målsättningsstagande in, där entreprenaden kan ange hur verksamhetens vinst används.

– Carema Orkidén driver en bra verksamhet och vi vill därför förlänga avtalet 1 år. Fortfarande finns stor osäkerhet om hur vinster disponeras. Därför lägger vi in ett särskilt målsättningsstadgande, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Carema Orkidén har bedrivit boenden på uppdrag av Umeå kommun sedan 2004. Avtalet förlängs till 2014-08-31.

– Vi var eniga om att förlänga avtalet men från Alliansen var vi redo att förlänga till 2016 eftersom det är en väl fungerande verksamhet. Att bara förlänga ett år är onödigt kort tid, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Vänsterpartiet yrkade att verksamheten skulle återgå till kommunal regi efter avtalsperioden. Yrkandet avslogs med reservation från Vänsterpartiet.

– Varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att skattekronorna ska gå till verksamhet och inte till att generera vinster. Därför är det viktigt att återta verksamheten, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande i socialnämnden.

Mer information:

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
090-16 17 70
070-326 63 80
[email protected]

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
[email protected]

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
[email protected]

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
[email protected]
 

Än hit än dit..

Av , , 1 kommentar 13

Det har varit en riktigt bra helg med två dagars konferens i Lycksele med partikamrater från hela länet. Det är härligt när man får tid att sätta sig ner och riktigt förkovra sig i politik och diskutera eller jämföra våra olika kommuners politik. Det är stora skillnader i länet, men det är ju ingen nyhet…

Under lördagens distriktsstämma antog vi ett uttalande om att en förhandlingsman är ett måste för att föra frågan om Norrbotniabanan framåt. Hela uttalandet kan du läsa på vår ombudsman Hans-Inges blogg. 

Eftersom jag var borta en stor del av helgen har jag endast läst mig till i efterhand om händelsen med det censurerade konstverket i Umeå. Många har kommenterat incidenten både i bloggar och på Twitter. Anklagelser flyger än hit än dit om vem som verkligen sa vad. En snabb slutsats för min egen del är att det alltid är bra att tänka efter före, oavsett om det är i intervjuer eller i politiska beslut. Ibland händer det att det går för fort..

Lungcancerdagen 6 november

Av , , 4 kommentarer 13

Ibland tar livet en oväntad vändning och inget blir längre som man först trodde. Att få ett cancerbesked är en sådan stund. Jag har skrivit om det tidigare när lungcancer kom in i vår familj och hur det har förändrat mig och mina prioriteringar.

Lungcancer är världens vanligaste cancersjukdom och ca 1, 5 miljoner människor i världen insjuknar varje år. I Sverige är det ca 3200 personer varje år och det gör lungcancer till den femte vanligaste cancerformen hos oss. Tyvärr är det en av de absolut dödligaste cancersjukdomarna för när väl symptomen visar sig har det gått för lång tid.

Idag den 6 november uppmärksammas Lungcancerdagen i Stockholm på Oscars. Det är en dag med föreläsningar och möten mellan människor med sjukdomen och deras anhöriga. Att veta att man inte är ensam är ett stöd och en kraft och det är därför som jag är engagerad i Lungcancerförbundet Stödet. Min man sa alltid att ju mer kunskap han fick om sjukdomen och de behandlingar som fanns desto mer kraft gav det honom. Jag vill vara med och sprida kunskap om sjukdomen för ingen förtjänar lungcancer.

Nydala väcker känslor och minnen

Av , , 2 kommentarer 25

"-Igår var en glädjens dag!" Dessa ord fick jag höra på tisdagen av en vänsterpartist när måndagens kommunfullmäktige diskuterades. Personen syftade på beslutet om Nydala stugornas framtid som S, V och Arbetarpartiet drev igenom

Jag har funderat mycket på de orden, speciellt som det var med stor sorg i mitt hjärta som måndagens röstsiffror 33-32 klargjorde vad som kommer att hända med stugorna. Visst har det varit tydligt innan vad utgången skulle bli, men innan ett beslut var fattat så fanns det fortfarande hopp. Ett hopp som många haft kvar ända sedan 1981..

Själv låg jag nerbäddad större delen av måndagen med både ont i halsen och feber och kunde därför inte vara med på fullmäktige. Debatten följde jag via närradion, men jag erkänner att det var ibland frustrerande att lyssna till de mest osakliga eller rent felaktiga argumenten som togs upp. Nydala väcker känslor och för mig har debatten kring stugorna även väckt minnen.
 
Jag flyttade till Umeå från en kranskommun 1979 och Nydala var en del av barndomen och uppväxten. Eftersom jag bodde på Marieberg mycket nära Nydala är det oräkneliga friluftsdagar som jag har promenerat eller åkt skidor runt sjön. På somrarna var det närmaste badplatsen för oss som inte kom ut till havet. Jag minns promenader runt sjön som nyförälskad. Varma nattdopp som student och promenader med barnvagn runt sjön som nybliven mamma. Jag har fiskat efter regnbåge för delikata middagar och nu på senare år som fotbollsmorsa har det blivit både Ungdomscup och Fotbollsfestival. Nydala området har för mig alltid varit tillgängligt och tryggt. Att se liv och rörelse i stugorna har varit trevligt och jag har aldrig missunnat dessa människor att ha en egen stuga så nära stan!
 
Stugorna kring sjön är inga ordinära byggnader och Västerbottens Museum har också uttalat sig kring stugornas bevarandevärde:
Nydala är Umeås äldsta och bäst bevarade område med sommarstugebebyggelse i direktanslutning till staden. Stugorna representerar folkhemmet och en tid då samhälletutvecklades så att vanligt folk fick råd att ha semester. De speglar därför en viktig epok i1900-talets historia. Att tomterna ofta arrenderades liksom det senare införda byggförbudet har hållit tillbaka en utveckling som på många andra håll resulterat i att stugområden helt ombildats till permanentbebyggelse. I Nydala har den gamla stugmiljön fortfarande bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara.”
Detta är inget som S, V eller Arbetarpartiet bryr sig om. En enad vänstermajoritet ska nu lösa in allas stugor runt Nydalasjön. En del rivs och några utvalda flyttas till ett hörn av sjön, men kommunen ska äga alla stugorna. Beräknad kostnad 40 miljoner kronor, men hade man väntat sig besked om var dessa pengar ska tas från blev man besviken. Hur kan man försvara denna kostnad? Är detta verkligen vad Umeås medborgare vill att pengarna går till? Jag tror det inte.