Tankar om 2011 och året som kommer..

Av , , 2 kommentarer 7

Det nya året står och väntar runt hörnet och i denna tid blir det lätt att man tar en stund till att summera året som gått. Mitt första år som gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå har varit fantastiskt, roligt och lärorikt. Jag har lärt mig mycket, men är långt ifrån färdiglärd. Som förtroendevald politiker måste man ta sig tid till att tänka över vad man vill åstadkomma med sitt uppdrag och vilka förväntningar väljare kan och bör ställa.

För min egen del var 2011 också ett mycket svårt år personligen med bortgången av två familjemedlemmar. Om man har svårt att ta tid till att tänka vad man vill med sitt liv så blir man verkligen tvungen att ta den tiden när sorgen slår till.

Vid årets sista kommunfullmäktige ställde jag en interpellation om nya förutsättningar för ett nytt badhus i Umea. Interpellationen väckte stor uppmärksamhet och Lennart Holmlund har även skrivit om debatten på sin blogg. VK har i artiklar fortsatt att skriva om denna långbänk, som började långt innan jag ens börjat med politik.
Anledningen till varför jag ställde interpellationen var att det i november beslutades att kommunen ska ta över byggandet av badet och inte längre Lerstenen. Ritningar som presenterats har förändrats under året och ett äventyrsbad som man sa skulle kunna locka besökare och dra in intäkter har reducerats till en tredjedel av ursprungsplanen. Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren uttalade sig i TV4 tidigare att ett nytt badhus "ska vara ett komplement" till de badhus som kommunen har idag och inte tex konkurrera ut Aquarena i Holmsund. Detta var för mig en helt ny beskrivning och inget som jag kände igen.
Lennart Holmlund skriver att det är viktigt med en central plats för att så många som möjligt ska kunna ta sig till badhuset med kollektivtrafik. Visst, jag håller med om att busstrafik ska vara prioriterat, men jag är inte övertygad om att alla barnfamiljer väljer bussen före bilen för att åka och bada. Östra Kyrkogatan är starkt trafikerad och jag vill vara säker på att denna gata kan “svälja” den trafik som ett badhus kommer att generera.
Nar vi i planeringsutskottet fick veta att kommunen ska ta över byggandet var det med citatet att världen förändras och därför kan även beslut förändras. Jag tycker att det är en sund inställning som något både politiker och tjänstemän ska ha med sig. Det är dock viktigt att en vilja att förändra inte gör att man står fast i en obeslutsamhet som ingen tjänar pa.
Tyvärr befinner jag mig långt ifrån VKs utgivningsområde just nu och får endast nöja mig med det som skrivs på webben. Även om vi inte vet vad 2012 har med sig så kan vi vara säkra på att badhuset Nanna följer med oss nästa år.
Jag önskar alla mina vänner och läsare ett gott slut och ett härligt nytt 2012!

Praktikantprogram för funktionshindrade

Av , , 1 kommentar 7

Goda nyheter i juletider.

Regeringen har nämligen på kristdemokraternas initiativ gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram ett praktikantprogram i statliga myndigheter för personer med olika typer av funktionshinder. Helt i linje med det förslag som kristdemokraterna presenterade i senaste valrörelsen. Det här kommer att betyda väldigt mycket för en grupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, och förhoppningen är att det privata näringslivet också hakar på och tar sitt ansvar.
 

 

Förändrade förutsättningar i badhusfrågan

Av , , 1 kommentar 8

…..min andra interpellation för dagen.

 

Förändrade förutsättningar i badhusfrågan

 

Den ursprungliga överenskommelsen mellan partierna i badhusfrågan innebar ett koncept med en 50 meters bassäng och ett äventyrsbad – unikt i sitt slag för att locka så många besökare som möjligt. Badhuset skulle byggas av en privat aktör och platsen som kompromissades fram var kvarteret Nanna.Det nu uppkomna läget innebär att kommunen ska bygga hela anläggningen själv (en investering på minst 250-300 miljoner).

 

De förändrade ritningarna innehåller också i vårt tycke ett för litet äventyrsbad med för få unika inslag. Platsen bör kanske diskuteras återigen om den är optimal utifrån de nya förutsättningarna. 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

  • Utifrån de helt nya förutsättningar som gäller i badhusfrågan, anser du inte att det vore skäligt att på nytt analysera balansen mellan simbassäng och äventyrsbad, den fysiska placeringen av badhuset samt investeringens storlek?

 

 

Veronica Kerr (KD)                   

 

 

Årets sista kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 5

Idag är det dags för årets sista kommunfullmäktige är. Dagordningen är relativt kort, men jag har för ovanlighetens skull två interpellationer upp för debatt. Den första ställer frågan om det finns brister i studie och yrkesvägledningen i Umeå kommun och den andra berör det planerade badhuset som ska byggas. Det är två helt olika områden, men frågor som jag tycker är viktiga för Umeå.

Du kan följa debatten på webben eller via närradion eller på plats. Mina interpellationer lyder som följande:

 

Brister i studie och yrkesvägledningen i Umeå kommun?
 
Det blir allt snårigare för elever som ska välja program till gymnasiet. Det större utbudet och valfriheten är givetvis positiv men tyvärr får många elever inte tillräcklig studie och yrkesvägledning innan valet till gymnasiet. Det har lett till att mer än var tionde elev byter program under studietiden. Många måste därför tillbringa ytterligare ett år i gymnasieskolan vilket leder till stora kostnader för kommunen varje år.
 
Ett annat problem är att många utbildar sig till arbetslöshet, utan tillräcklig information om vilka branscher där det faktiskt finns möjlighet att få jobb. Skolmarknaden utvecklas snabbt och därför blir behoven av rätt studie och yrkesvägledning bara viktigare och viktigare.
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
  • Samverkar för- och grundskolenämnden med gymnasieskolan när det gäller resurser för studie och yrkesvägledning, för att förhindra felval och avhopp?
  • Hur ser fördelningen av anställda studie- och yrkesvägledare ut mellan grundskola och gymnasieskola?
 
 
Veronica Kerr                                        
 Kristdemokraterna

samt interpellation nummer två…

 

Insändare i dagens VK

Av , , 2 kommentarer 8

Den som griper efter förbud visar att hans argument är slut

Under min korta tid som gruppledare i kommunen har jag aldrig varit med om att en mening i ett dokument orsakat så mycket uppmärksamhet. Ni vet vad jag talar om ”… Följa upp satsningen på tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012, med sikte på tobaksfri arbetstid.”

Denna mening finns nu med i verksamhetsplanen för 2012 och i den första versionen som behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott för ett par veckor sedan fanns årtalet 2013 med. Jag sitter själv inte med i KSAU, men har följt debatten om att denna rad skulle innebära ett snusförbud för kommunens anställda. Det är tobaksfri som gäller, men inte ett ord om hur man når dit. Visst ordet förbud nämns inte, men historien visar att förbudsalternativet är något som man gärna tar till argument tryter eller alternativ brister. Lennart Holmlund går ut hårt i sin blogg och det står honom fritt att göra så. Det som förvånar mig är att han har varit medveten om denna debatt om snusförbud och de starka reaktioner som frågan mött bland invånare och media. Det har funnits tid att revidera förslaget till beslut för att vara tydlig och eliminera alla frågor överhuvudtaget om snusförbud, men det har den ledande vänstermajoriteten inte gjort och har nu tvingats backa i frågan.

Jag känner väl till tobakens skadeverkningar efter att ha sett dem på nära håll och det är illa av Holmlund att beskylla mig och partiet för att vi inte skulle vilja göra något åt tobaken. Självklart ska vi uppmuntra och stödja våra anställda att inte använda tobak och där kan vi ju alltid börja med oss själva, eller hur Lennart? Tvång och förbud är inte vägen för Umeå kommun. Vi ska inte ha en verksamhetsplan som ger utrymme för en sådan tolkning och som nu tar tid från andra frågor i kommunen. Avslutningsvis är det inte för inte som man kommer tänka på det urgamla engelska ordspråket ”Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna”.

Veronica Kerr (KD)

Gruppledare i Umeå

 

Brist på aktiviteter

Av , , 3 kommentarer 7

Det är inte många dagar kvar till jul och för många är det pyssel och bakning som gäller, ofta kombinerat med en del stress. Lucia står för dörren och det är terminsavslutningar för olika aktiviteter, december är en månad där det händer mycket. För många, men inte för alla.

Läser idag i tidningen att det råder stor brist på aktiviteter på äldreboenden. Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting är det bara fyra av tio äldreboenden i 150 kommuner som uppfyller det. Det är väl känt att social gemenskap som exempelvis musikstunder, dans och bakning ger stor nytta för välbefinnandet. Enkla sätt att bevara hälsa och självständighet längre samtidigt som vårdbehoven kan minska, säger Yngve Gustafsson, professor i geriatrik. Maria Larsson, barn och äldreminister säger att ”..vi kan inte bara betrakta människan som en kropp. Äldre har behov av bra mediciner och god omvårdnad, men också av en rik, rolig och meningsfull vardag.”
För många kommuner finns det mycket att göra, men det finns de som vill vara med och göra en skillnad i andras vardag. Frivilligcentralen i Umeå som tidigare i veckan fick priset som årets eldsjäl beskriver sig själva som en väntjänst. De är 180-200 volontärer som erbjuder sina tjänster till de som önskar hjälp med något, exempelvis besök av en medmänniska för att umgås eller ta en promenad tillsammans. Men de kan även vara med att stötta vid gruppaktiviteter högläsning och sång i olika äldreboenden. Det är ca 650 umebor som får hjälp av Frivilligcentralen. Detta fick jag berättat för mig om när vi besökte dem på förmiddagen. Intrycken jag fick var glädjande och bestående. Som frivillig ger du av din egen tid, men du får så mycket tillbaka, berättade de. Det är en glädje att hjälpa andra, vilket jag hoppas fler kan ta till sig. Läs mer om Frivilligcentralen här.

Otydlighet i kommunala beslut

Av , , Bli först att kommentera 9

Under min korta tid som gruppledare i kommunen har jag aldrig varit med om att en mening i ett dokument orsakat så mycket uppmärksamhet. Ni vet vad jag talar om ”… Följa upp satsningen på tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012, med sikte på tobaksfri arbetstid.”

Denna mening finns nu med i verksamhetsplanen för 2012 och i den första versionen som behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott för ett par veckor sedan fanns årtalet 2013 med. Jag sitter själv inte med i KSAU, men har följt debatten om att denna rad skulle innebära ett snusförbud för kommunens anställda. Det är tobaksfri som gäller, men inte ett ord om hur man når dit. Visst ordet förbud nämns inte, men historien visar att förbudsalternativet är något som man gärna tar till argument tryter eller alternativ brister. Det är också sant att det inte står något om när tobaksfriheten ska börja gälla vilket också lämnar utrymme till frågor och fria tolkningar.
Lennart Holmlund går ut hårt i sin blogg och det står honom fritt att göra så. Det som förvånar mig är att han har varit medveten om denna debatt om snusförbud och de starka reaktioner som frågan mött bland invånare och media. Det har funnits tid att revidera förslaget till beslut för att vara tydlig och eliminera alla frågor överhuvudtaget om snusförbud, men det har man inte velat göra även om nu Åsa Ögren (s) erkänner att skrivelsen skulle kunna ha omformulerats.
Jag känner väl till tobakens skadeverkningar efter att ha sett dem på nära håll och det är illa av Holmlund att beskylla mig och partiet för att vi inte skulle vilja göra något åt tobaken. Självklart ska vi uppmuntra och stödja våra anställda att inte använda tobak och där kan vi ju alltid börja med oss själva, eller hur Lennart? Tvång och förbud är inte vägen för Umeå kommun. Vi ska inte ha en verksamhetsplan som ger utrymme för en sådan tolkning och som nu tar tid från andra frågor i kommunen. Eftersom jag är ledamot i personalutskottet förväntar jag mig att frågan om tobakens vara eller inte vara kommer upp på nytt när verksamhetsplanen för 2012 ska genomföras och hur den ska genomföras..

 

Oroande nyheter

Av , , Bli först att kommentera 7

Vaknade i morse till nyheten att var tredje förälder i Sverige är våldsam mot barn och att det är främst kvinnor som är hårdhänta. Oroande siffror presenteras i en studie gjord av Stiftelsen allmänna barnhuset som visar att det är betydligt fler jämfört med 2000 då studier visade att 12 % av föräldrarna använde sig av knuffar och att ruska om barnen. Stress uppges vara den största orsaken till varför det har blivit vanligare.

Stress är ett otyg, det tar fram dåliga sidor hos många speciellt när det får oss att känna oss otillräckliga. Varför blir det så? Varför stressa till dagis på morgonen, skrika, knuffa trötta barn framför oss bara för pressen att hinna till arbetet i tid? Att vara förälder är ingen enkel uppgift och vi får aldrig luras till att tro att det är det heller. Det är viktigt att vi satsar på stöd för föräldrar vilket regeringen också har gjort. Det är ett arbete som fortsätter samtidigt som vi ska göra det lättare för föräldrar att gå ner i arbetstid för de som skulle vilja det. Barndomen är en alltför kort tid, men det som händer då ger avtryck i framtiden.

Ekonomisk tillväxt för Sverige i all ära, men barns uppväxtvillkor berör alla!