Medborgarförslag antaget!

Av , , 1 kommentar 14

Under gårdagens sammanträde i Socialnämnden var det för ovanlighetens skull inte en enda punkt på dagordningen där våra uppfattningar skiljde sig åt. Det var i och för sig mest bara remissyttranden, men ett ärende skiljde sig från mängden medborgarförslaget att införa obligatoriska anhörigråd inom kommunens samtliga äldreboenden.

Medborgaren skriver i sitt förslag att ett beslut om "obligatoriska anhörigråd skulle öka den enskildes inflytande över boendemiljön, möjliggöra att både boende och anhöriga kommer till tals och därmed öka delaktigheten". Hon menar också att även arbetsglädjen hos personalen skulle kunna öka genom ökat engagemang från anhöriga.

Socialnämnden beslutade igår att under en försöksperiod inrätta brukar- och närståenderåd vid fyra äldreboenden för att sedan göra en utvärdering. Jag tycker att förslaget om anhörigråd är ett utmärkt förslag som kommer att vara till god hjälp när de lokala värdighetsgarantierna i äldreomsorgen ska arbetas fram. Värdighetsgaranti i äldreomsorgen är en fråga som Kristdemokraterna arbetat länge med. Engagerade anhöriga kan nu lättare lyfta fram förbättringsförslag och synpunkter vilket förhoppningsvis kommer att leda till en bättre och tryggare äldreomsorg i Umeå. Det känns bra!

Hemarbete

Av , , 11 kommentarer 10

Efter gårdagens mötesspäckade dag på stadshuset arbetar jag idag hemma. Med en någorlunda bra internetuppkoppling, laddad mobiltelefon och med barnen på skolan fungerar det utmärkt att använda köket som arbetsplats. Nära till både kaffe och lunch..

Arbetsuppgifter för dagen är att läsa in handlingarna inför måndagens fullmäktige där Kristdemokraternas motion om sällskapsdjur ska behandlas. Redan för tre år sedan hade Helén Edlund (Kd) en motion i frågan och det är nu dags att följa upp frågan vad som har hänt samt än en gång lyfta fram de positiva effekterna sällskapsdjur kan ha inom äldrevården. Och inte bara där.

Synen på sjuksköterskor och civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 10

Under den senaste veckan har media än en gång uppmärksammat det löneuppror som startades i våras om sjuksköterskestudenters lönekrav på 24000 kr/mån i ingångslön. Det ansågs vara ett misslyckande eftersom inget av de största sjukhusen i något av landstingen hade anställt någon med ingångslön på 24 000 kr.

Det må så vara, men många av dessa nyutexaminerade sköterskor sökte sig istället till andra arbetsgivare som t ex kommunen där man har fått sina krav tillgodosedda. Det är omöjligt för mig att säga vilken lön som är lämplig oavsett yrkesgrupp, men för mig är det absolut självklart att har man högre utbildning ska det synas i lönekuvertet. Synen på sjuksköterskan har i många avseenden varit att det är ett kall och inte ett yrke och att lönen på så vis skulle vara mindre viktig. Kanske var det så förr, men vi får inte fastna i den bilden.

Det är inte bara tack vare löneupproret som sjuksköterskan har uppmärksammats i nyheterna på sistone. Socialstyrelsen skriver i ett PM från 2011 att "det finns mycket litet utrymme att insatser som ges av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms som annat än hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta även om legitimerade personal utför uppgifter inom den s k frivilligverksamheten".
Detta betyder i klartext att en sjuksköterska alltid är sjuksköterska och yrkesutövande på sin fritid. Detta även om hon eller han arbetar som volontär i frivilligorganisationer utanför ordinarie anställning. I praktiken innebär det att varje gång en legitimerad sjukvårdare nyttjar sitt yrkeskunnande så ska de dokumentera sina insatser – oavsett var och när. Även om de "bara" utför första hjälpen utan läkemedel och medicinsk utrustning. Detta gäller förstås även läkare.
Alla som är engagerade i Röda Korsets första hjälpen grupper har samma utbildning och utför samma uppgifter, men är man sjuksköterska eller läkare kan man inte arbeta ideellt med olycksfallsberedskap. Konsekvensen av Socialstyrelsens pm och strikta tolkning blir nu att ca 150 av 600 frivilliga i Röda Korsets första hjälpen gruppen slutar i höst eftersom organisationen inte åtar sig vårdgivaransvar. Med vårdgivaransvar kommer skyldighet att föra journaler och att utöva tillsyn vilket organisationen inte klarar av.
Röda Korset och frivilligorganisationer är en viktig del av det civila samhället och stor resurs inte minst inom idrottsrörelsen och en avlastning för sjukvården. Det må vara att tanken bakom tolkningen var god, men konsekvensen blir en byråkratisk tungkloss och ett hinder för den vårdpersonal som vill arbeta och hjälpa andra på sin fritid.
Det är bra att orimliga konsekvenser uppmärksammas och socialminister Göran Hägglund lovat se över regelverket. Jag hoppas på ändring, onödiga hinder i det civila samhället ska elimineras.
 
 
   

Tillbaka efter semestern

Av , , 2 kommentarer 8

Första dagen på stadshuset efter semestern och det känns riktigt bra. Datorn startade utan problem, alla lösenord fungerade och det har varit ovanligt lugnt på mailfronten medan jag har varit borta. Förutsättningarna för en bra jobbstart finns där.

Semestern växlades mellan hemmaplan i Holmsund och i stugan vid Bjuröklubb. Det blev en lugn sommar med fokus på vila och tid med barnen. Jag vet inte hur många böcker jag har läst eller hur många olika spel vi har spelat, men klart är att antalet dopp i havet har varit betydligt färre jämfört med förra sommaren.

Det har dock inte bara varit helt ledigt i sommar. Under den större delen av juli månad var jag ansvarig för ordförandebeslut i socialnämnden vilket innebar att jag var tillgänglig på telefon dygnet runt. Det är en telefon som man aldrig vill ska ringa och när den gör det vet man att det är ett ärende som berör. Trots att vi är många som har haft en fin semester eller barn som har härliga sommarlov så är det långt ifrån alla som får uppleva samma sak.

Jag har inte varit speciellt aktiv med att blogga tidigare eftersom det ibland känts som en stressbelastning och någonting som man bara måste hinna med. Andra gånger när jag har läst bloggar har känslan av sandlåda infunnits där endast bloggförfattarens "sanningar" om sakfrågor och politik får stå oemotsagda. Det må väl vara, men när andra politiker eller personer skriver felaktigheter om Kristdemokraterna då blir bloggen ett utmärkt verktyg. Återstår att se hur ofta det blir.