Ikväll går jag på det här…

Av , , Bli först att kommentera 10

Hur hjälper du ditt barn att stå emot droger?

Tisdag 8 maj kl. 18.30-20.30 i Q-ben, Solbackavägen 18, Holmsund. FRI ENTRÉ!

Polisens ungdomsenhet, Fältgruppen och Ingången ger tips, råd, fakta och argument som kan hjälpa dig som förälder. Informationskvällen är en del i vårt förebyggande arbete för att förbättra ungdomars hälsa och förhindra missbruk.

Fika finns till försäljning. Varmt välkomna!
Medarrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan och fritidsgårdarna.
Ladda ned inbjudan Holmsund 

När jag berättade för barnen om föreläsningen som ges ikväll fick jag svaret av den ena, "Men mamma, tror du verkligen att du behöver oroa dig för oss?" Jag förklarade för dem att det inte är av oro som jag går utan för att få lära mig mer eftersom alltför många barn inte klarar av att stå emot frestelsen. Det är min övertygelse om att ju fler vuxna som får veta vilka frestelser som finns där ute, desto bättre är det för de unga som kan få stöd att stå emot.  Jag hoppas att vi är många som tar möjligheten att lyssna ikväll.

 

 

Gör Barnkonventionen till svensk lag

Av , , Bli först att kommentera 8

Barns rättigheter måste stärkas.

Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis.. Därför arbetar kristdemokraterna för att barnkonventionen ska göras till svensk lag, så att barn rättigheter verkligen tas på allvar. Anders Andersson skriver bra om detta i SVD. Läs hela artikeln HÄR

Vänstersignaler. Igen.

Av , , Bli först att kommentera 14
Vid det senaste sammanträdet i socialnämnden var det första gången som jag fick hålla i ordförande klubban eftersom ordförande var borta på förmiddagen. Det var i och för sig inte mycket till klubba eftersom vi hade sammanträdet på Folkets Hus och det blev istället knytnäven som agerade klubba.
 
Det var en lång dagordning med bla flera motioner som vi i socialnämnden skulle yttra oss över, men det beslut som orsakade mest diskussion var det reviderade förslaget till förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfriehetssystem. Socialdemokraterna arm i arm med Vänsterpartiet (och även Miljöpartiet) vill att hemtjänstföretag ska redovisa vad man gör med sina vinster och att alla vinster ska återinvesteras i verksamheten. Nu sätter lagen i alla fall stopp för en del av de absurda krav som majoriteten vill ställa. Man glömmer bort att det är främst är kvalitén på den service som företagen erbjuder till sina brukare som ska stå i fokus när man upphandlar. Ingenting annat. Tack vare LOV (Lagen om valfrihetssystem) har möjligheten att välja blivit större.
 
Vinster i välfärden är en brännhet fråga som verkligen berör och upprör. Kommuner och landsting kämpar varje år med att göra vinst. Umeå kommun har tex. de senaste åren gått med stora överskott. Men ska vinsten delas ut eller läggas på hög? Vill vi att alternativen ska vara kvar? Hur stimuleras alternativ utan att skattepengar försvinner och initiativkraften avtar. Tyvärr är det så att de som styr i kommunen – socialdemokraterna, helt saknar svar på dessa frågor.
 
På den socialdemokratiska partikongressen 2009 slogs partiledningen med Mona Sahlin och Ylva Johansson i spetsen med näbbar och klor för att förhindra att ombuden röstade för ett förbud mot vinstutdelning.
Resultatet blev en kompromiss som luddig och som går ut på att ställa så höga krav på företagen i välfärden att det inte blir några pengar över till vinst. Och det är fortfarande oklart vilken politik Socialdemokraterna vill driva när det gäller vinstintressen i välfärden.
 
Denna oklarhet har lett till en splittring som ytterligare förvärrats av S+V samarbetet som pågår i Umeå.
 
Vänsterpartiet är det enda partiet i riksdagen som vill förbjuda vinstutdelning. I en valrörelse där nyanserna lätt suddas ut kan det bli svårt för Socialdemokraterna att förklara alltför många om och men särskilt i jämförelse med Vänsterpartiet som alltid förordar förbud.
 
Visst känns det bekvämt att bara skrika på förbud och säga nej, men är det realistiskt utifrån hur samhället ser ut idag?
 
Men detta gör inte att jag gillar läget när de stora internationella vårdbolagen för ut stora vinstmedel till skatteparadis. Detta är fel och bör regleras med lagar, något som också kristdemokraterna lagt som förslag. Det är här som utmaningen ligger. Att finna formen som utvecklar våra gemensamma välfärdstjänster med många aktörer som har individens utveckling för sina ögon. Att forma upphandling så att andra vinster än de rent ekonomiska kan väga över.
 
Hur blev det nu då efter nämndens beslut? Detta stycke finns nu med i förfrågningsunderlaget till de företag som önskar bedriva hemtjänst i Umeå kommun. Vad det kommer att betyda konkret för hemtjänstföretag eller för brukarna återstår att se, men signalen från vänstermajoriteten är tydlig.
 
1.7 För kännedom Särskilt målsättningsstadgande
Umeå kommun anser att eventuell överskjutande vinst återinvesteras i verksamheten och därför särskilt ser fram emot anbud/ansökningar från icke-vinstdrivande organisationer.