Avdramatisering av socialtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 9

En fullständigt enig socialnämnd biföll igår Alliansens motion Socialrådgivning på nätet. Det hör verkligen till ovanligheterna att majoriteten bifaller motioner från Alliansen därför är jag mycket glad idag. Syftet med motionen är att avdramatisera kontakten med socialtjänst samtidigt som den blir mer tillgänglig. Det kan finnas situationer i livet när man känner att man behöver fråga någon annan vad man ska göra eller var eller vilken hjälp man kan söka. Steget mellan insikten om att man behöver hjälp till att få den kan kortas ned och det är jag övertygad om att vi alla vinner på.

Uppdraget om att införa socialrådgivning är något som vi kristdemokrater lyfte in i Alliansens budget redan för två år sedan och nu är det på gång. Det är en bra motion och här nedan kan ni läsa motionen i sin helhet.

 

Motion   

2013-11-06

Inför Socialrådgivning på nätet

Allians för Umeå vill att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Syftet är att göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad.

2007 startade ”Soctanter på nätet” i Södra innerstaden i Malmö. Målet var att genom socialrådgivning på nätet hjälpa och stötta ungdomar mellan 18-22 år med missbruksproblem. Men allt fler människor hörde av sig med andra typer av problem och målgruppen blev därför bredare.

”Soctanter på nätet” blev snabbt populär och i dag är den en offentlig tjänst för alla Malmöbor. Under 2012 uppmättes drygt 30 000 besök på forumet. På webbplatsen kan invånarna ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete. Det går att ställa sina frågor när som helst under dygnet. Socionomer, med särskild kompetens att ge råd i sociala frågor via internet, besvarar dem så snabbt som möjligt – oftast inom ett dygn. Personalen ser till att alla inlägg är avidentifierade innan de publiceras på webbplatsen.

Malmö stad vill nu börja samverka med andra kommuner gällande ”Soctanter på nätet”. Genom att stå för merkostnaderna kan de kommuner som väljer att delta erbjuda e-tjänsten via sin egen hemsida. Därmed får de ta del av det väl inarbetade varumärket ”Soctanter på nätet” och den tekniska lösningen samt den organisation och kunskap som har växt fram kring e-tjänsten genom åren.

Det skulle finnas stora vinster för invånarna i Umeå om kommunen deltog i samarbetet. För många människor känns det obehagligt att ta steget att lyfta luren eller att besöka socialtjänstens kontor. Men socialrådgivning på nätet gör det möjligt att på ett enkelt och anonymt sätt få svar på sina frågor. Det leder till en avdramatisering och sänker tröskeln för att söka rådgivning och stöd. Därmed ökar chanserna att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar

att Umeå kommun erbjuder socialrådgivning på nätet via sin hemsida.

 

Anders Ågren                                                                Peder Westerberg
Moderaterna                                                                  Folkpartiet liberalerna

Mattias Larsson                                                            Veronica Kerr
Centerpartiet                                                                 Kristdemokraterna             

 socmoti

Beslutade garantier

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är de beslutade, de lokala värdighetsgarantierna i Umeå kommun. De har arbetats med och bearbetats under lång tid och synpunkter har kommit från politiken, personal, brukare och anhörigorganisationer för att det viktigaste skulle komma med. Jag har skrivit om värdighetsgarantier tidigare och jag har interpellerat om dem i fullmäktige och nu är de alltså beslutade. De kommer att gälla i särskilda boenden, hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet.

Värdighetsgarantierna är 

Umeå kommun lovar

1. …att ditt självbestämmande och din delaktighet respekteras genom regelbunden dialog i din vardag.

2….du får möta personal som har god kunskap i sitt yrke och med relevant inskolning

3…du får en kontaktpersonal som du kan känna extra förtroende för. Om du inte är nöjd med din kontaktpersonal så har du möjlighet att byta.

4…. du får ett välkomstsamtal inom en vecka med din kontaktpersonal och om du så önskar tillsammans med dina närstående

5. ..det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig chef

6.. du får veta vilken personal det är som komer och hjälper dig

7….all personal inom hemtjänsten alltid kan visa tjänstelegitimation

8. …hålla överenskomna tider med en marginal på 30 minuiter. Blir det förändringar meddelar vi dig.

10. .. du ges möjlighet till socialt och kulturellt innehåll, fysiska aktiviteter och utevistelse

11. ..du som vårdas i livets slutskede inte ska lämnas ensam, om du inte önskar det.

 

Det som skiljer värdighetsgarantier från vanliga kvalitetsdeklarationer är att dessa ska göras tillgängliga både för brukare och anshöriga så att man lätt kan få reda på vilka förväntningar man kan ha av Umeås äldreomsorg. Det ska också vara tydligt var man kan vända sig när garantierna inte fungerar och vad som då händer. Här var det inte tydligt exakt hur det kommer att se ut därför kommer jag inte att släppa dessa förrän jag vet att de är tillgängliga för alla som vill.

Här är länken till dagens pressmeddelanden från socialnämnden. Jag delar inte Åsa Bäckströms uppfattning om att värdighetsgarantierna kommer att bli svåra att implementera hos de privata LOV företagen eftersom när dessa företag upphandlas enligt LOV kommer värdighetsgarantierna att finnas med i underlagen. Det som är fantastiskt med LOV, lagen om valfrihet, är att är jag inte nöjd med min hemtjänst för att de inte uppfyller ovanstående då har jag rätt att byta tjänst. Vad valfrihet innebär har dock alltid varit svårt för Vänsterpartiet att begripa.

Om Holmlund och privat familjehemsvård

Av , , 3 kommentarer 10

Den antagligen mest flitige bland bloggarna på VK är Lennart Holmlund. Var och en är fri att tycka vad man vill, men när Holmlund kommer med angrepp eller påståenden som inte alls stämmer är det dags att kommentera. Holmlunds blogg om privata familjehem påstår att det är märkligt att Maria Larsson (Kd) kommer med kritik efter det att media börjat granska privata alternativ i familjehem. Det är inte sant. Redan 2011 fick Socialstyrelsen uppdraget att ta fram ett program för säkerhet och trygghet för placerade barn och unga och under 2012 genomfördes inspektioner. Man måste utreda och veta vad som är fel innan man sätter in åtgärder.

Holmlund påstår vidare att Kristdemokraterna står för att det ska vara privata alternativ för att vi kallar det frihet att ha fler utförare (citat ..”och ibland heter det något annat.”) Holmlund väljer att glömma bort att här handlar det inte om att välja alternativ över vem som ska hjälpa mig när jag behöver hjälp i hemmet eller i sjukvården. Här handlar det om att samhället inte uppfyller behoven. Det är kommunerna som ansvarar för att barnen får en trygg och säker vård när familjen inte längre klarar av det. I vår egen kommun har vi haft svårt att rekrytera egna familjehem, men vi kan inte låta de barn och ungdomar som behöver bryta sig fri från missbruk antingen eget eller föräldrars stå utan hjälp för att kommunen inte har egna alternativ.

Vi har ett samhälle där det anses vara konstigt att stanna hemma med sina barn längre än ett år, där det är helt OK att placera ettåringen på en avdelning med 20 andra barn och få vuxna. Hur ska vi då få familjer som är villiga att ta emot och hjälpa andras barn? Ger vi våra barn en trygg uppväxt, men varför är det så att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland våra tonåringar?

Holmlund vill få det till att Kristdemokraterna kör med ad hoc lösningar när media kommer med kritik. Sanningen är att Kristdemokraterna har lyft frågan om trygg och säker vård tidigt för att utreda vilka problem som kan finnas innan man kommer med snabba lösningar. Kommunen har ett stort ansvar och där är uppföljning a och o.

Jag vill uppmärksamma de familjer som öppnar sina hem för barn som har det svårt, som tar sin egen tid för att hjälpa andra familjer. Det är inte lätt och ett stort ansvar, men utan dessa människor skulle allt fler barn råka illa ut. Socialnämnden i Umeå ska också garantera att de familjer som tar emot barn och unga också ska få den hjälp de behöver. Här har vi brustit emellanåt. Vi har inte tillräckligt många egna familjehem och tills dess behöver vi andra alternativ, allt för att ge alla barn en trygg och säker uppväxt.

Härligt inspirerad

Av , , Bli först att kommentera 13

Igår kväll hade Kristdemokraterna i Umeå årsmöte och där fastställde vi listan till valet i kommunen i höst. Jag är glad och varmt rörd för det förtroende som visats mig och att jag får fortsätta arbetet med att leda partiet vidare i Umeå. Ett förtroendeuppdrag är aldrig någonting beständigt och för mig har alltid partiets bästa stått i fokus och inte jag som enskild person. Alf Svensson har sagt att det är ”laget framför jaget” och det är något som jag ständigt bär med mig. Jag står som första namn, men jag och Anders Sellström är båda delar av ett lag.

Här är pressmeddelandet som skickades ut igår kväll.

Pressmeddelande
På tisdagen fastställde Kristdemokraterna i Umeå listan över kandidater till kommunvalet 2014. Den toppas av Veronica Kerr och Anders Sellström.

– Efter att ha varit ”nybörjare” i kommunfullmäktige under denna mandatperiod är jag redo att fortsätta ta ansvar för att föra fram kristdemokratisk politik i Umeå. Det känns härligt att få förtroendet att stå överst på listan och jag ser med spänning fram emot höstens valrörelse! säger Veronica Kerr, förstanamn på listan och gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå.

– Att få förtroendet att stå högt upp på valsedeln och medverka till att bilda ett starkt kristdemokratiskt team i kommunpolitiken känns både inspirerande och utmanande. En stark kristdemokratisk representation i kommunfullmäktige är ett måste för att hålla monopolister och valfrihetsmotståndare borta från den kommunala verksamheten, säger riksdagsledamoten Anders Sellström, som är andranamn på listan.

För mer information:
Veronica Kerr
Gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå
tel. 070-259 55 95

Anders Sellström
Riksdagsledamot
tel. 070-540 12 12

Här är listan i sin helhet:
1. Veronica Kerr, Statsvetare, Holmsund

2. Anders Sellström, Civilekonom, Haga

3. Eva B. Arnesson, Hemmaförälder, Mariehem

4. Thomas Nordvall, Ekonomistuderande, Centrum

5. Carina Fredriksson, Företagare, Täfteå

6. Sture Eriksson, Docent, Röbäck

7. Helen Edlund, Företagare, Grubbe

8. Christer Vredin, Säkerhetskonsult, Hissjö

9. Birgitta Nordvall, Distriktssköterska, Teg

10. Per-Martin Jonasson, Pastor, Sävar

11. Siv Eliasson, f.d ekonom, Teg

12. Samuel Appiah Kubi, Vaktmästare, Ersboda

13. Ingela Eriksson, Församlingspedagog, Hörnefors

14. Torbjörn Arvidsson, Präst, Sandbacka

15. Helen Salomonsson, Förskolelärare, Hössjö

16. Rabih Ballout, Busschaufför, Ersboda

17. Anna Jakobsson, Förskolelärare, Sävar

18. Fredrik Berggren, Ungdomsledare, Röbäck

19. Rebecka Nygren, Läkarstuderande, Nydalahöjd

20. Carl Taheri, Tandläkare, Haga

21. Monica Hultman, Pensionär, Haga

22. Kjell Larsson, Distriktsläkare, Obbola

23. Karin Wegebro, Busschaufför, Rödåsel

24. Rickard Gustafsson, Verksamhetsansvarig, Teg

20140212-073846.jpg

För stora barngrupper och platsgaranti som inte uppfylls

Av , , 1 kommentar 10

Först var det vintern med snö och kyla som var kraftigt försenad, nu verkar det vara aprilvädret som har kommit för tidigt. Ömsom regn, ömsom snö, slaskigt och trist kan vädret summeras med. Jag vill inte dra till med klyschan, det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder, men dåliga skor verkar jag ha för blött är det!

Läser i tidningen idag att Umeå kommun har för första gången blivit anmäld för att de inte klarar platsgarantin i förskolan. Trycket är hårt och fortsätter att vara det trots att flera förskoleavdelningar har öppnats runt om i kommunen. Umeå klarar inte max 15 barn/ avdelning och det verkar inte finnas någon som vet när eller överhuvudtaget vilket år detta kommer att hända. Antagligen är det så att de barn som nu är i förskolan redan har lämnat och börjat förskoleklass när det tunnas ut. Än värre enligt mig, är att i går på nyheterna rapporterades det att på en förskola är det 18 barn och ENDAST två pedagoger. Oacceptabelt!

Familjen som har anmält kommunen placerade sitt barn i kö redan i mitten av april förra året med önskat startdatum 1 januari 2014. Den 3 februari fick de en plats, i och för sig inte alls i närheten av var de bor, men ändock en plats. Det märkliga är att kommunen fortsätter att förneka att man inte klarat garantin. De säger att det brukar lösa sig genom dialog där föräldrar därmed flyttat fram önskat datum för plats. Klart att man då kan klara en garanti om man ändrar förutsättningarna. Här hade föräldrarna varit förutseende och placerat barnet i kö mer än 8 månader före önskat datum och ändå lyckades det inte. Skolinspektionen vill nu att Umeå kommun utreder vad som har hänt och vidta eventuella åtgärder. Jag välkomnar den utredningen!

Något annat jag välkomnar och som detta ärende verkligen belyst är att Umeå behöver fler alternativ till förskolan. Familjedaghem och andra pedagogiska verksamheter där barnomsorgspengen kan skapa möjligheter och avlasta både förskolor, personal och föräldrar. Fler behöver inse detta!

Öppna förskolan

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag har läst om demonstrationen för öppna förskolan som genomfördes i går och jag tycker att det är viktigt med föräldraengagemang för barnen är det viktigaste vi har. Det är också tydligt att informationen om vad som händer och varför det sker har varit bristfällig. Lennart Holmlund bloggade om det igår om det pressmeddelande som har gått ut. Jag har själv varit pådrivande om att informationen måste bli mer tydlig från kommunens sida och inte tigas ihjäl. Nu kan jag bara beklaga att information har gått ut lite för sent.

Det är också klart det inte är bara 3 miljoner kr som besparing utan förslaget är en del av en stor åtgärdsplan som ska spara 30 miljoner kr och målsättningen är att placeringar av barn och unga i HVB hem eller i familjehem ska minska. I förslaget till förändring yrkade jag även på att samarbetet med fler aktörer ska öka för att ge hemmavarande föräldrar mötesplatser vilket övriga biföll. Det ska aldrig finnas någon tvekan om att Kristdemokraterna inte är för den öppna förskolan, tvärtom.  Jag var själv en flitig besökare av öppna förskolan här i Holmsund för ca 12 år sedan och uppskattade den mycket!! Det roliga är att här i Holmsund har man arbetat sedan länge enligt den inriktning som Umeå nu genomför, men där var det personalen själva som tog initiativet.

Journalister har frågat mig om vi var eniga i nämnden och därför är det viktigt för mig att dela med mig av den protokollsanteckning jag lämnade in i december. Den förklarar och förtydligar min ståndpunkt och det är en ståndpunkt som både Moderaterna och Folkpartiet delade.

 

Protokollsanteckning om öppna förskolan

Det är många föräldrar som uttryckt en stark oro inför beslutet om en nya verksamhetsinriktning för öppna förskolan. Frågan har utretts under en längre tid och det har inte varit enkelt och vi vill betona att vi verkligen önskar att det fanns möjligheter till att både satsa på riktade insatser och samtidigt undvika förändringar inom den verksamhet öppna förskolan har idag.

Det är viktigt att betona att syftet med nya verksamhetsinriktningen är att fler familjer med problem ska fångas upp i ett tidigt skede och tidigare få stöd. Tanken är att det i sin tur ska leda till att behovet av placeringar i familjehem eller HVB-hem ska minska på sikt. På det här sättet stöttar kommunen de familjer som har det svårast och barn som behöver kan tidigare få stöd.

Föräldrastöd berör en så angelägen fråga som barns uppväxtvillkor. Därför understryker vi vikten av att regelbundet följa upp effekterna av den nya verksamhetsinriktningen och att fortsätta ha ett nära samarbete med landstinget i frågan. Samverkan med landstinget är trots allt en förutsättning för att familjecentralerna ska fortsätta fungera på bästa sätt.

Det är viktigt att öppettiderna på de öppna förskolorna koordineras så att alla inte har öppet och stängt samtidigt för att ge föräldrar möjlighet att välja fler mötesplatser. Vi ser också med denna verksamhetsförändring en styrka i att utöka samarbetet med öppna förskolor som bedrivs av andra aktörer än kommunen – som kyrkor och föreningar.

 

Veronica Kerr, vice ordförande i Socialnämnden (Kd)

Natalja Kaganovitch, (M)

Liv Granbom, ers  (M)

Lotta Holmberg, (Fp)

Ola Lundgren  ers Fp

Greger Knutsson (M)

Vänstern ropar efter gamla lösningar

Av , , 2 kommentarer 8

Vi i Alliansen hade en motion upp till behandling i höstas om att sälja ut en del av Bostadens bestånd för att ge Bostaden större möjligheter att både renovera gammalt bestånd och samtidigt satsa på nyproduktion av hyresrätter. Motionen avslågs, men debatten är inte död vilket var tydligt vid kommunfullmäktige för en vecka sedan när Moderaterna interpellerade i frågan. Vänsterpartiet kämpar emot och argumentationen håller kanske inte alltid. De är emot, men kommer inte med egna initiativ för att lösa bostadsbrist utan skyller på andra och regeringen i synnerhet. Både Anders Ågren och Peder Westerberg har idag bloggat om debatten som går vidare på insändarsidan och vår alliansreplik som är införd i dagens tidning.

Vänstern visar en otäck uppfattning om att privata fastighetsägare skulle bara vara intresserade av att göra stora vinster och därmed ”suga ut” stackars hyresgäster. Vinster för byggherrar är vedervärdigt, men samtidigt ropar de efter att regeringen ska införa bostadssubventioner för att byggandet ska öka. Här är det definitivt osäkert var bostadssubventioner hamnar, blir inte risken än större att en vinst kan tas ut? Sanningen är att ja, bostadsbyggandet är för lågt, men det har varit alldeles för lågt under flera decennier. Bostadsbyggandet är och har varit betydligt lägre i Sverige jämfört med våra nordiska grannar trots att vi har haft subventioner och de andra länderna har klarat sig förutan.

Svensk bostadspolitik är under renovering och snart ser vi resultat. Vi är många som är förväntansfulla och en del är mycket otåliga, men vi får inte glömma att det är inte staten som ska bygga utan det är kommunen som har plan monopolet. Att vara otålig är ingen bra anledning till att ropa efter gamla icke fungerande lösningar.

 

Politiken bubblar

Av , , 2 kommentarer 8

Det blev en bra helg och jag är så glad för att jag fick vara en del av kulturhuvudstadsinvigningen i lördags. Stort och fantastiskt även om det här med ”kläder efter väder” inte alltid fungerar. Det är sällan jag står stilla i närmare två timmar ute i kyla..

I förra veckan skrev jag om konst som provocerar och när man läser dagens tidningar ser man att det inte bara är konst utan hela begreppet kultur och kulturdriven tillväxt som väckt känslor. För vem och varför? Har Umeå blivit en hemsk stad att vara i som en kulturdemonstrant sa i lördags?

På onsdag kväll deltar jag i en paneldebatt med alla politiska partier om just detta med kulturdriven tillväxt och en fråga som ställs är vad som kommer att hända i Umeå efter 2014?

Debatten har varit inplanerad sedan i november därför kan jag bara tycka att det är olyckligt att VK planerat in en debatt, samma kväll och samma tid, mellan Anders Ågren och Hans Lindberg på Allstar. Kanske inte samma publik, men det är tydligt att Umeå inte bara kokar av kultur, supervalåret gör sig påmint och politiken bubblar också.

Bild på konstverk från gallerivandring i Umeå stad.

20140203-124718.jpg