Kategori: Näringsliv

Reservation på AU

Av , , 4 kommentarer 6

Häromdagen justerade jag protokollet från Äldrenämndens arbetsutskott. Dessa protokoll ligger inte ute på Umeå kommuns hemsida, men de blir en del av beslutsunderlagen till nämndens sammanträde den 22 november. Socialdemokraternas beslut om att ta bort valfrihet i hemtjänsten kommer att få konsekvenser, men när det blir klart är inte färdigt ännu. Oavsett vad du tycker i frågan så är det av största vikt att du har hela bilden klar. Nedan läser du beslutet som jag och Marianne Normark reserverade oss mot.

§ 99 Äldrenämnden godkänner uppföljningen av LOV inom hemtjänsten.

Äldrenämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämndsammanträdet i november skriva fram ett ärende där kommunfullmäktige föreslås:

          att upphöra med nuvarande valfrihetssystem med eget val i hemtjänsten enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Uppsägningstiden för tillämpning av LOV enligt gällande avtal är ett år från det att uppsägning skett efter det att beslutet i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Inga nya avtal ska tecknas med utförare under uppsägningstiden.

          att inrätta ett valfrihetssystem med eget val i hemtjänsten med utförare som upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med hur ett valfrihetssystem enligt LOU ska utformas till individ- och familjenämnden och äldrenämnden.

Reservationer

Veronica Kerr (KD) och Marianne Normark (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

          Vi reserverar oss mot beslutet att avskaffa Lagen om valfrihet inom hemtjänsten eftersom det leder till förödande konsekvenser för människors medbestämmande över deras egna liv. Att ersätta LOV med LOU innebär att valfriheten försvinner och att hävda något annat är att sakna insikt om vad beslutet verkligen innebär. Det är idag fullt möjligt att få mer styrning och kontroll över verksamheten och samtidigt öka samarbetet mellan kommun och externa aktörer genom att styra upp förfrågningsunderlaget från 2014. Vi beklagar Socialdemokraternas förslag till lösning och ser också med oro på att ett byte till LOU kommer att innebära merkostnader och långsiktigt innebära att alla möjligheter för externa aktörer att bidra till Umeås äldreomsorg försvinner.

 

Allt blir bra till slut och blir det inte bra – ja då är det inte slut än. I det här fallet är vi väldigt långt i från ett slut för Socialdemokraternas förslag till beslut är inte bra, varken för kommunen eller de enskilda. Fortsättning följer.

 

 

 

 

Om Guitars, KHM och bidrag

Av , , 1 kommentar 5

För dryga två veckor sedan deltog jag i konferensen Aktuell socialpolitik där socialchefer och politiker från både Västerbotten och Norrbotten deltog, Umeå kommun var värd. Det är en återkommande konferens, men första gången som jag deltog.

Det var intressant och spännande diskussioner även om jag inte hade möjlighet att delta alla dagarna. Första kvällen inbjöds alla deltagarna till ett besök på Guitars, ett museum som nu debatteras friskt – överallt! Själv är jag inte så intresserad av gitarrer även om jag förstås gillar musik, men museet är så mycket mer än det! Att få lyssna till bröderna Åhdéns historier och upplevelser är fantastiskt. Jag har besökt museet vid två tillfällen och det är verkligen unikt. Hur unikt är svårt att förstå, men det har placerat Umeå på kartan för många inom musikbranschen internationellt.

Debatten kring museet är inte nyanserad och jag förstår inte varför debatten är så hård. Är det för att det är på ett privat initiativ som det kom till som granskningen blir hårdare? Missförstå mig inte, jag är absolut inte emot granskningar av hur kommunen lägger pengarna. Tvärtom, fler granskningar borde göras med tanke på att kommunen nu har en låneskuld på 1,7 miljarder kronor!!! 2010 var den 0. Kvinnohistoriskt museum kostar kommunen 12 miljoner kronor /år och jag har inte sett några intäkter från verksamheten. Har turismen ökat, kommer människor från när och fjärran för att besöka detta museum?

I januari gjorde tidningen Totalt Umeå en enkät om beslutet i KSAU att ge bidrag till Guitars. Jag fick också svara på några frågor och här är de och hade jag fått dem idag hade svaren varit de samma.

Hur ser du på bidraget sedan det blev känt att museet använder det för att betala krogens och musikbutikens ytor?När kommunen ger bidrag till föreningar eller företag ska det vara tydligt vilket syfte bidraget har och vad det ska användas till. I detta fall har jag inte tagit del av ansökan.

Var beslutsunderlaget i dina ögon tillfredsställande för att politikerna skulle kunna fatta rätt beslut? – Eftersom jag själv inte sitter i KSAU, endast i kommunstyrelsen, har jag inte tagit del av alla underlag. Jag förutsätter att ledamöterna ansåg att det var tillfredsställande för att fatta beslut.

Konkurrenter till krogen och musikbutiken tycker inte att bidraget känns rättvist utifrån nuvarande förutsättningar. Anser du att Umeå kommun gynnar alla kommunens företag lika mycket? – Om det finns kritik till hur kommunen hanterar ansökningar eller om det är något företag som anser sig missgynnat är det oerhört viktigt att kritiken kommer fram. Företag som inte finns i centrumkärnan har en stor nackdel och om kommunen ska växa får vi INTE glömma kommundelarna.

 

 

Ett konkret förslag!

Av , , 7 kommentarer 8

intro jobb

 

I förra veckan var jag på ett möte om Svenskt näringsliv anordnade och där deras framtidsrapport presenterades. Det var inbjudna politiker och företagare från länet med på mötet och en av de stora frågorna som lyftes upp var ”Hur ska nyanlända med låg utbildning få jobb?” Företagare som var med på mötet sa att självklart kan vi erbjuda arbeten som inte kräver hög utbildning, men i vårt serviceyrke blir språket så mycket viktigare än rätt utbildning. Det är ett rent vansinne enligt mig att nyanlända får vänta så länge på att få börja lära sig svenska när det är det som är nyckeln till inkludering och integration.

Det är en sak att sitta i en skolbänk och traggla glosor, sjunga Gyllene Tiders Ut och fiska och läsa böcker av Selma Lagerlöf –  en helt annan att få tala svenska med någon samtidigt som du arbetar. Där glosorna inte är förutbestämda utan något som du lär dig allteftersom. ”Learning by doing”- att lära genom att göra. Så mycket bättre!

Mina erfarenheter av SFI är nästan tjugo år gamla och på den tiden fick SFI elever sjunga just Gyllene Tider, men även läsa Jonas Gardell. Studiebesök på dagis gjordes också eftersom det var många i gruppen som var i behov av dagisplats. Behövde man inte då så förväntades man så småningom behöva och ja, det hette dagis på den tiden. För ett par år sedan var jag handledare på mitt arbete för en praktikant från Iran. Det var en mycket välutbildad kvinna från Iran som (om jag minns det rätt) arbetat som kemist. Arbetsuppgifterna var i och för sig inte avancerade, men det viktigaste var att hon skulle få vara på en arbetsplats höra mer svenska och lära sig det som inte Arbetsförmedling, Lernia eller SFI hade gett. Det var en lärorik tid och jag är ytterst besviken på att inte fler arbetsgivare tar den chansen att ta emot praktikanter.

Idag presenterade Kristdemokraterna ett förslag till introduktionsjobb och jag vet att det är rätt väg att gå. Politiken som förs i denna fråga är inte lösningsinriktad utan socialdemokraterna vill lösa nya problem med gamla sätt och gärna däremellan trolla med AMS åtgärder och statistik. Vi ska se varje människas förmåga till att vara delaktig därför behövs arbeten även för lågutbildade. Ett arbete är ett sätt att komma in, utvecklas och gå vidare. Vi ska INTE låsa ute någon från arbetsmarknaden vilket långtidsarbetslöshet är. Här kan du läsa mer om Kristdemokraternas förslag!

 

 

 

Bilder från fredagen

Av , , Bli först att kommentera 8

fiskboa

I Fiskboa i Holmsund.

 

Jag lovade bilder i fredags och sent omsider kommer här bilder från fredagens verksamhetsbesök. Det var en otroligt vacker dag och Västerbotten visade sig från sin absolut bästa sida när Magnus Oscarsson, riksdagsledamot från Ödeshög Östergötland kom på besök. Magnus har tidigare varit lantbrukare och har både kunskap och självklart ett stort engagemang för böndernas situation i Sverige.

Det var dock inte bara bönder vi besökte utan även Fiskboa i Holmsund. Jag tar alltid chansen att visa upp mitt Holmsund när jag får och jag hoppas att fler har fått upp ögonen för den unika lilla fiskbutiken ute i Hillskär, mitt emot Finlandsfärjan. Rökt röding har nu blivit ett favorit alternativ till snabbmaten pizza 🙂 Magnus ansvarar inte bara för jordbruksfrågor utan sitter även som ersättare i trafikutskottet och självklart passade jag på att berätta mer om färjetrafiken mellan Umeå och Vasa och vad den betyder. Jag betonade att det är en viktig fråga inte bara för kommunen, men för hela regionen och att det är fel av regeringen att bara se det som en kommunfråga.

Eftermiddagen ägnades helt och hållet åt jordbruksfrågor och hur är det möjligt att vara bonde idag.  Det blev ett bra reportage i VK.

bonde

 

 

Lite reklam kanske, men jag vill betona att jag inte får några intäkter. För övrigt om jag skulle ställa upp i en reklamkampanj för mjölk så är det definitivt för dessa och inte för Arla som vissa personer i Västerbotten har gjort. Närproducerat ska det vara.

 

 

ko

En mjölkko och Magnus.

 

 

 

 

Fiskare och bönder

Av , , Bli först att kommentera 6

Vacker morgon med strålande sol och klar luft, jag älskar verkligen september och jag vet att det kommer att bli en mycket intressant arbetsdag.

Idag kommer jag att lägga mitt fokus på verksamhetsbesök när jag är med och välkomnar Magnus Oscarsson, från Ödeshög och riksdagsledamot för Kristdemokraterna till Umeå. Vi börjar med verksamhetsbesök inom fiskenäringen på Fiskboa i Holmsund och fortsätter senare med verksamhetsbesök i Överrödå hos 17e generationens mjölkbonde. Det är oerhört aktuella frågor som kommer att tas upp när det gäller mjölkbönders framtid vilket vi kan läsa om i media. Vill vi ha bönder kvar och vad kan regeringen göra för att underlätta?

Magnus Oscarsson initierade Mjölkens Dag i riksdagen i januari i år vilket blev mycket uppmärksammat med deltagande bönder från hela landet. När jag var liten älskade jag att besöka lagårdar och att hjälpa till med utfodring och förstås åka hölass. Jag har t o m mjölkat en ko för hand. Idag är det inte någon i släkten som arbetar inom jordbruket.

Jag återkommer med bilder under dagen.

 

Hemtjänst för unika

Av , , 2 kommentarer 8

För ett par inlägg sedan uppmanade jag Vänsterpartiet att vara ute i verkligheten och besöka de vårdföretag som är verksamma i Västerbotten och Umeå i synnerhet. Jonas Sjöstedt har sagt att det går alltid att lära sig någonting nytt, men jag menar att det är ett ansvar som politiker att ta kontakter och inte bara vänta på att själv bli kontaktad.

Idag har jag tillsammans med Birgitta Nordvall, gruppledare i landstinget besökt ett privat hemtjänst företag i Umeå. För er som har läst mina inlägg bör känna till debatten om att privata hemtjänstföretag är skyldiga till dålig luftmiljö eftersom de kör bil överallt. Det är som om människor tror att i privat hemtjänst kör de bil och i kommunal cyklar de. Alternativet att båda utförarna använder båda färdsätten kommer sällan fram. Kanske det ultimata vore att alla äldre som behöver hemtjänst bor på samma ställe så blir det enklare för personal. Jovisst, men då brukar det kallas vårdboende eller trygghetsboende och att tvinga äldre att flytta utan att lyssna till vad de vill eller önskar det är inget som hör hemma i Umeå 2015.

Det var toppen att möta människor som driver ett eget företag där de har satt de äldre – deras kunder i fokus. Ett företag där ägarna har förstått matens betydelse och kan erbjuda annat än matleveranser i plastlådor eller där sjukgymnastik kan bli en del av hemtjänsten. Det finns en anledning till att vi idag har flera utförare i hemtjänsten och svaret är enkelt. Alla äldre människor är inte likadana. De har inte exakt samma önskemål och behov och därför ska inte samma tjänster eller vård se likadan ut till alla. Det som erbjuds ska dock vara av god kvalitet och om det är vi väl alla överens! I nästa vecka kommer jag att träffa företrädare från den kommunala hemtjänsten och jag vägrar att sätta kommunal verksamhet mot privat. Båda behövs.

På tisdagar visar SVT serien Under samma tak där en grupp yngre människor ska bo tillsammans med en grupp äldre i åldern 70+. TV serien har blivit kritiserad, men jag tycker att den är fantastiskt rolig och trevlig att se på. Alla människor är unika och det gäller oavsett om du är barn, tonåring, medelålders eller pensionär eller var du kommer ifrån. Det är något speciellt när andra med fördomar också inser det.

Vänstern tar på sig offerkoftan

Av , , 4 kommentarer 19

Idag skriver Andreas Lundgren (S) om V och sanningen i ett blogginlägg  och jag förstår honom mycket väl. När verkligheten inte stämmer överens med vänsterns bild så tummar man på sanningen. Det finns många exempel. Nu är det inte bara Vänsterpartiet i Umeå som har tummat på sanningen utan deras ledare Jonas Sjöstedt fortsätter att sprida otäcka bilder och myter om vinster i välfärd, senast  i gårdagens Studio Ett i en debatt mot Håkan Tenelius, Vårdföretagarna. Han talar om hur friskolor väljer ut och tar de bästa eleverna och hur vårdföretagare ger mer vård än nödvändigt. Den enskilde eleven, individen eller patienten nämner han inte överhuvudtaget.

Håkan Tenelius måste jag säga gjorde ett mycket lugnt och tryggt intryck i debatten medan Sjöstedt blev mer intensiv och avbröt programledarna emellanåt. Det kanske inte var så mycket nytt från Sjöstedt, han har ju trots allt fastnat i en annan bild av verkligheten, men drygt 8 minuter in i intervjun händer det något.. Programledaren frågar: Har du en bild av hur det fungerar och det som Håkan Tenelius menar fungerar och är framgångsrikt? Jonas svarar: Man kan alltid lära sig mer, så är det ju här i livet.

Wow, tänker jag, en öppning till Vänsterpartiet att de är redo att öppna hjärna och hjärta för att ta in ny kunskap. Han fortsätter och säger att även om han har arbetat i hemtjänst och besökt verksamheter (både kommunala och privata) så är problemet att de oftast inte är välkomna till de privata. Felet är alltså inte hos vänstern, det är de privatas fel som inte vill visa deras verksamhet. När Tenelius sedan säger att det är helt fel. Sjöstedt är välkommen ut redan imorgon att besöka vårdföretag (idag) svarar Sjöstedt med ett tack, vad snällt. Här vill jag uppmana vårdföretag i Umeå och Västerbotten (de som finns kvar) att bjuda in Vänsterpartiet till era verksamheter. Visa vad ni har åstadkommit och vad ni betyder för era brukare eller patienter. Trots allt är Jonas Sjöstedt vald från Västerbotten och han bör se mer av andra verksamheter än Volvo och Element Six.

För att vara riktigt tydlig så hoppas jag att Vänsterpartiet får en helhetsbild av hemtjänstföretagens verksamhet i Umeå. Jag vill att Vänsterpartiet i landstinget besöker de privata vårdcentralerna (de är inte många) och frågar varför de har valt att starta egen verksamhet. Vad erbjuder de privata företagen som inte kommunen eller landstinget gör? Ta till vara på er ledares ord: Man kan alltid lära sig mer, så är det ju här i livet! Ta inte på er offerkoftan med orden att vi inte är välkomna till de privata. Ställ er istället frågan, skulle ni bjuda in de människor som ni vet har talat illa om er? De som sagt att ni är giriga profitörer och som inte är intresserade av människors vård utan att det är pengarna som driver er? De som helst av allt vill att ni lägger ner?

För att ta del av intervjun: http://t.sr.se/1G1Zvsc

Ofräscha entreprenörer

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag kan bara inte låta bli att kommentera en av helgens stora snackisar från avslutningen av kulturhuvudstadsåret. Jag talar om attacken på Umeås näringsliv som uttalades av bandet Caoticos sångare Joel Dunkels. Det är antagligen lite för starkt ord att tala om attack, VKs ordval, men självklart väcker uttalandet uppmärksamhet.

Det var på Facebook som jag läste om uttalandet ”Vi hatar entreprenörskap, det är så ofräscht. Vi hatar Umeå näringsliv.” Inlägget hade då kommenterats fler än 150 gånger. Jag var inte på avslutningen och jag lyssnar inte heller på Caotico, men blev inte förvånad för uttalandet eftersom i Umeå verkar det många gånger vara något som förväntas av artister. Att hata kulturetablissemang, men samtidigt förvänta sig stöd och lön för det de utför, i det här fallet ge en konsert. Att näringslivet är det som gör ett rikt kulturliv möjligt blir med ens alldeles sekundärt och glöms bort i hatet.

Joel Dunkels åsikter om vad som är ofräscht får stå för honom, men när han sätter likhetstecken mellan entreprenörer och ”ryggdunkeri, gubbar som sitter och skålar på Bishops och exkluderar extremt många av våra medborgare” tycker jag att diskussionen hamnar snett. Entreprenörskap är någonting helt annat. Entreprenörer är människor som drivs av en idé, en längtan att skapa något som kan leda till arbete och utveckling. Många gånger inte bara för sig själv utan för så många fler. Det är inte girighet som driver främst vilket alltför många från vänster verkar tro.

För en tid sedan satt jag på ett sammanträde där vi talade om gymnasieskolan i Umeå. En rektor talade om entreprenörskap och genast ifrågasatte den ledande vänsterpolitikern ordet entreprenörskap och dess betydelse som hen inte förstod. Det var inte ett ord som skulle användas trots att det finns i skollagen menade den politikern. Jag menar att hen missuppfattat ordet och satt in likhetstecken med kapitalism. Kanske är det så att Dunkels i Caotico också dragit samma parallell och ser entreprenörer som kapitalister som dricker öl och dunkar varandra i ryggen. Är det den bilden han har av en entreprenör håller jag med att den är ofräsch och borde uppdateras. Det finns många entreprenörer i Umeå som gärna visar en annan bild.

http://www.vk.se/plus/1345414/attack-mot-umea-naringsliv?missing-web-product=1

 

Fler pris till kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 11

”Fler kvinnor borde få pris” kan vi idag läsa på VKs hemsida. Artikeln syftar på att det var få kvinnliga pristagare på Umeågalan och det är Thomas Wennström, kulturnämndens ordförande som står bakom kritiken. Om vi ser till antalet kvinnor som fick priser så är det självklart att det var betydligt färre än män. Jag tycker dock att Wennström och de övriga missar en del i problematiken till varför det ser ut som det gör. Det handlar inte bara om att män bara ser män.

Det var en stor förmån att vara på Umeågalan och det var stunder av ren inspiration att lyssna till stora företagsledare under dagen och sedan ta del av glädjen hos pristagarna på kvällen. En del av företagen har jag besökt när vi har haft företagsbesök med Näringslivsutskottet, men en del av dem var helt nya för mig. Roland Carlsson inledde i sitt öppningsanförande att Umeågalan är en dag när vi uppmärksammar företagande och entreprenörskap som hjälper denna stad att växa. Lennart Holmlund uttryckte senare i sitt tal sin kärlek till företagare i Umeå som växer, som gör vinster och som ger skatteintäkter till kommunen. Vinster är inget problem för det ökar tillväxt och ger mer välfärd. Ingen sa emot.

Wennström säger att vi inte behöver kvotera in kvinnor som pristagare och det tror inte jag heller. Det är synen på företagande som behöver förändras. Är det finare och bättre att driva ett företag inom vetenskap och teknik än inom vård och omsorg? Räknas inte bemanningsföretag på samma sätt som ett bilföretag? Bland de kvinnliga nominerade som inte vann fanns omsorgsföretag, företagare inom hudvård, musik och bemanningsföretag. Kvinnligt företagande är stort, men i Umeå verkar de företag där fler kvinnor är verksamma inte uppmärksammas på samma sätt. Exempelvis är det kvinnliga företagandet inom hemtjänst mycket stort. Ett verksamhetsområde som både socialdemokrater och vänsterpartister vill begränsa ordentligt. Vinst ska inte vara möjligt och seriöst, vem vill starta företag i en bransch där spelplanen förändras av sossars nycker?

Kvinnor stå på er. Ni är viktiga i företagsvärlden och det är oavsett vilken bransch ni är verksamma inom. Föreläsningarna som Lina Thomsgård och Anna Borgeryd gav tidigare på Umeågalan belyste jämställdhet och rättvisa. Jag är övertygad om att könsfördelningen bland pristagarna kommer att ser annorlunda ut nästa år. Om vi vill.