…….och min interpellation

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Hur går arbetet med en lokal

 

värdighetsgaranti i Umeå kommun?

 

Alliansregeringen har fattat beslut om att stödja framväxten av lokala värdighetsgarantier. 100 miljoner kronor per år avsätts till kommuner som inför lokala värdighetsgarantier. En värdighetsgaranti är en kommuns utfästelse gentemot de äldre som får olika äldreomsorgsinsatser.  Stimulansbidraget fördelas i två omgångar. Vid första ansökningstillfället betalas 100 000 kr/ kommun ut för att en plan eller förstudie ska göras för hur de lokala värdighetsgarantierna ska arbetas fram, förankras och synliggöras.

 

Grunden för värdighetsgarantin ska vara kontinuitet, trygghet, delaktighet, inflytande och social samvaro. I förstudien bör intervjuer också göras med fokusgrupper som brukare, pensionärsorganisationer och tjänstemän.

Socialnämnden beslutade 2011-05-10 om att söka stimulansbidraget och göra en plan för hur en lokal värdighetsgaranti ska arbetas fram i Umeå kommun.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

Vad har gjorts i förstudien för Umeå kommun och hur har pengarna använts avseende införandet av den lokala värdighetsgarantin?

 

När beräknas den lokala värdighetsgarantin vara klar och helt införlivad i äldreomsorgen?

 

Veronica Kerr                                        

 Kristdemokraterna

Min motion upp till beslut i morgondagens kommunfullmäktige

Av , , 2 kommentarer 5

 

Förändra och förbättra Vård- och

 

omsorgsprogrammet i Umeå kommun

 

 

Allt färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet. De kalkylerade behoven överstiger avsevärt de 180 platser som finns i Umeå idag, och då är endast cirka hälften av dessa tillsatta.

Det låga antalet sökande innebär att Umeå kommun inom några år kommer få stora problem att rekrytera kompetent personal, som kan möta de växande behoven av kvalificerad vård och omsorg bland kommunens invånare.

 

Förutsättningarna att rekrytera utbildad personal blir dessutom tuffare av de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Umeå behöver därför göra förändringar för att säkra upp det stora framtida behovet av kompetent personal inom vård och omsorgssektorn.

 

Skövde kommun har lyckats vända trenden och fått elever att strömma till vård- och omsorgsprogrammet. Detta genom ett samarbete med externa aktörer som t.ex.

polismyndigheten, kriminalvården och räddningstjänsten, som alla visat ett stort intresse för personer med omvårdnadskunskaper som bas. Det har lett till att omvårdnadsprogrammet fått fyra profiler: HEL (Hälsa – en livsstil), GUP (Globalt uppdrag), ROA (Räddning och akutsjukvård) och SOS (Skydd och säkerhet). Där samtliga leder till undersköterske- och högskolekompetens. Jämställdheten har också ökat då de nya profilerna inneburit en jämnare könsfördelning.

 

Därför föreslås att Umeå kommunfullmäktige beslutar

 

att:                införa de förändringar och förbättringar i likhet med Skövde kommun gjort för att göra Vård och omsorgsprogrammet mer attraktivt.

 

att:                alla som efter fullgjord utbildning och som uppfyller kommunens kompetenskrav garanteras anställning i kommunen

 

Veronica Kerr (KD)        

 

Äntligen säkras äldres rätt att bo tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 10

Tack vare Kristdemokraternas enträgna arbete kommer en ny lag snart till stånd som tvingar landets alla kommuner att garantera att äldre par som vill får rätt att bo och åldras tillsammans, även om den ena parten blir sjuk och behöver plats på ett äldreboende. 

%C3%84ldre%20par%20ska%20f%C3%A5%20bo%20tillsammans

Annons i dagens tidning

Av , , 1 kommentar 10

Ikväll är jag med på ett seminarium om lungcancer som lungcancerförbundet Stödet arrangerar på initiativ av Kristdemokraterna i landstinget. Ämnet kanske skrämmer en del, men det är min övertygelse om att man har allt att vinna på att lära sig mer om sjukdomar och den cancervård som erbjuds oavsett om man är drabbad eller ej.

Det är mycket som har hänt efter beslutet om en nationell cancerstrategi. Idag finns det sex regionala cancercentrum i Sverige och RCC Norr finns här i Umeå. Onkolog Mikael Johansson och lungläkare Anneli Behndig kommer att berätta om utredning och behandling av lungcancer. Stödets film om lungcancer kommer också att visas, en film där jag själv för övrigt berättar om hur det är att vara lungcanceranhörig. En och en halv timme är avsatt, men det finns tid för frågor. Hoppas att vi är många som ses där ikväll.

Varmt välkommen!

Alliansen tar ansvar för Sverige i en turbulent tid

Av , , Bli först att kommentera 9

I dag presenterar alliansregeringen vilka politikområden som står i fokus i arbetet med höstens budget. 

Dessa är:                    

• Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad.

• Förbättra välfärden.

• Förstärkt konkurrenskraft.

(Samt en stor bostadssatsning som presenterades igår).

Läs mer HÄR

Underlätta rörligheten och minska ungdomsarbetslösheten

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Andersson (KD) skriver tillsammans med allianskollegor om hur det nordiska näringslivet kan utvecklas så att fler unga sätts i arbete. Ungdomsarbetslösheten är stor i alla nordiska länder är stor, så ökat samarbete har många positiva aspekter.

Läs hela artikeln HÄR.