Fler funktionsnedsatta i offentlig sektor

Av , , 2 kommentarer 4

En grundläggande utgångspunkt är att så många som möjligt ska kunna delta i arbetslivet. Självklart också personer med funktionsnedsättning.

Trots att det på många områden har gått framåt med en ökad tillgänglighet och en ökad sysselsättning, tar en allt lägre andel personer med funktionsnedsättning plats på arbetsmarknaden.

Detta måste ändras.

Många arbetsgivare måste lägga fördomar åt sidan och staten själv måste som arbetsgivare vara ett föredöme. Landets myndigheter behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning.

Ny översiktsplan och slopande av 150 kvm regel

Av , , 1 kommentar 3

Idag beslutar kommunfullmäktige om den nya översiktsplanen för Umeå och en fördjupning för de centrala stadsdelarna. Det är tretton år sedan nuvarande översiktsplan skrevs och fyra år sedan det beslutades att arbetet med en ny skulle påbörjas. Nu är den klar!

Det är stort och planen är omfattande och för många kanske svår att läsa, men jag ser den som en vision för vår kommun där vi lever och verkar. Det kommer att bli ett starkt instrument för Umeås framtida utveckling.

En förändring i översiktsplanen är att den gamla 150 kvm regeln slopas vilket innebar att byggrätten för fritidshusområden var begränsad till 150 kvm. Det var en regel för att styra var permanentboende skulle finnas, men som idag har tjänat ut sitt syfte. Det är ett kristdemokratiskt förslag som vunnit gehör från övriga partier och som nu leder till mer frihet. Regler som spelat ut sin roll ska bort.

Jag känner mig glad och stolt över att bo i Umeå och jag ser fram emot planens förverkligande där vår stad förtätas. Umeå arbetar mot att bli 200 000 invånare senast år 2050. Med ett större befolkningsunderlag kan närservicen utvecklas och tillväxten öka, det tror jag vi alla kan tjäna på.

 

Sänkt skatt för pensionärer viktigare än lägre krogmoms

Av , , Bli först att kommentera 6

Göran Hägglund om budgeten:

Kristdemokraterna ser en sänkning av skatten för pensionärer som viktigare än lägre krogmoms. Vi ser också som självklart att regeringen genomför de förändringar i sjukförsäkringen som redan har aviserats, liksom att bostadsbidragen för barnfamiljer stärks.

Prioritet ett är ekonomiskt ansvarstagande, men finns det utrymme för skattesänkningar så sätter vi sänkt skatt för pensionärer före halverad restaurangmoms.

 

 

Kristdemokraterna kan bättre..

Av , , Bli först att kommentera 5

Ibland blir det fel. Jag började skriva ett inlägg igår kväll, men hade för avsikt att komplettera den på morgonen. Sparade den som utkast trodde jag, men såg nyss att den blivit publicerad. Nåväl, sånt händer. Här kommer inlägget igen, men betydligt längre denna gång.

Den korta och enkla insändaren som fanns med i både VK och VF i förra veckan har väckt en del reaktioner vilket jag tycker är bra. Man måste reagera och våga diskutera saker som man inte förstår eller tycker om. På det viset tar man första steget till att förändra. För övrigt en stark anledning till varför jag började med politik.

En av reaktionerna som jag har fått är att jag företräder ett kristet parti och att jag glömmer kristna värderingar. Det är sant att många kristdemokrater är bekännande kristna, men inte alla. Man måste inte vara kristen eller religös för att vara kristdemokrat samtidigt som det inte finns något tvång på att man ska vara vara ateist för att rösta på ett annat parti. Det låter självklart, men jag upphör aldrig att förvånas över de fördomar som människor har visat att de har om kristdemokrater. Riksdagsledamoten Caroline Szyber skriver intressant debattartikel.

Efter valet förra hösten tillsattes en framtidsgrupp som sammanställde rapporten "Kristdemokraterna kan bättre". En fråga som lyftes var att partiet måste få en samlad politik för HBTQ frågor och det arbetet har nu påbörjats inom partiet. Grundprincipen för kristdemokrati i korthet är den gyllene regeln – Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Tyvärr anser jag att det finns personer inom mitt eget parti som glömmer bort denna regel emellanåt. Jag är dock övertygad om att det numera finns ett stort utrymme för att diskutera HBTQ frågor och att vi har ett förnyelsearbete som kommer att stärka partiet och inte avskräcka väljare.

 Rapporten "Kristdemokraterna kan bättre" hittar du här:

Insändare om förnyelse..

Av , , Bli först att kommentera 4

Denna insändare fanns med i både VK och VF i förra veckan. Den var kort och enkel där jag uppmärksammade att tre kristdemokrater tilldelats regnbågspriset under Prideveckan. Nedan kan ni läsa vad jag skrev:

Förnyelsen fortsätter inom KD – kristdemokrater tilldelades regnbågspriset på Pride
Under Prideveckan delar RFSL årligen ut regnbågspriset, till någon som verkat positivt för hbtq-personers rättigheter. I år gick priset till de tre KD-politikerna Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber. Eriks Slottners är en av de första öppet homosexuella ungdomsförbundsordförandena, Magnus Kolsjös var initiativtagare till seminarier på Pride och Caroline Szybers i egenskap av distriktsordförande i Stockholms stad.
Så förnyelsen fortsätter i Kristdemokraterna – vilket jag tycker känns mycket bra och lovande inför framtiden.
Veronica Kerr
Gruppledare
Kristdemokraterna i Umeå
 
 
"I love argument, I love debate. I don’t expect anyone just to sit there and agree with me, that’s not their job." – Margaret Thatcher

Låt föräldrarna bestämma

Av , , Bli först att kommentera 6

Frågan om förändringar i föräldraförsäkringen har under den senaste veckan än en gång aktualiserats bla genom utspel från Centerpartiets partiledarkandidater. Kristdemokraterna var tydliga i valrörelsen och vi fortsätter att vara tydliga: Låt familjerna själva bestämma hur de vill fördela föräldradagarna mellan sig. Föräldraförsäkringen är individualiserad, dvs det är försäkringen som följer barnet och föräldrarna ges en möjlighet att stanna hemma med sitt barn.

Politiska ambitioner att styra människor lurar ständigt runt hörnet. När det gäller föräldraförsäkringen föreslås allt från bröstpumpar till andra tvingande insatser mot alla landets småbarnsföräldrar. Livet är fullt av svåra val och jobbiga prioriteringar. Mellan yrkesliv och familjeliv och mellan vad det många gånger kokar ner till – tid eller pengar? Vi Kristdemokrater utgår från att människor i allmänhet är bättre på att välja inriktning i sina liv än vad staten och enskilda politiker är på att välja inriktning åt dem. Visst kan vi ha synpunkter och teorier om vad som i stora drag är bra för människor, ibland är de dessutom väldigt välgrundade. Men det ger oss inte befogenhet att styra över enskilda människors livsval.

Jämställdhet kommer inte av sig själv men den går inte heller att tvinga fram. I synnerhet kan vi inte lösa problem som skapats av snedrekrytering i utbildningen och en dåligt fungerande arbetsmarknad genom att sätta strypsnara på familjepolitiken.

Föräldraförsäkringen behöver färre regleringar, inte fler. Familjerna behöver mer frihet, inte mindre. Politiker ska hållas borta från köksborden.

Premiär

Av , , Bli först att kommentera 6

"If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing. ", Margaret Thatcher.

Det här blir mitt första inlägg på min nya blogg som politiker. Här kommer jag att skriva om kristdemokratisk politik och ideologi, men även delge mina synpunkter på aktuella frågor både i kommunen och på riksnivå. Jag ser fram emot att skriva och jag hoppas att ni kommer att finna bloggen intressant att följa.