Vattenfalls ”miljardförlust”

Efter sjabblet med kärnkraftverk som står stilla när elbehovet är som störst behöver kanske Vattenfall lite medömkan från oss elkonsumenter. Nu påstår sålunda Vattenfall att en reaktor som stått stilla ett halvår p g a kvarglömd dammsugare kostar kärnkraftverket (som ägs av Vattenfall) 1,8 miljarder kronor.

Men hur är det nu med det?? Det bortfall av flera reaktorer p g a underhållsarbeten mm under den tid när förbrukningen är som störst medför höga elpriser eftersom de styrs av tillgång och efterfrågan på elbörsen. Om elpriset ökar p g a elbrist med t ex 20 % kan gissningsvis Vattenfalls intäkter öka med 10 miljarder. Eftersom mycket el produceras i övriga elproduceraande anläggningar som vattenkraft, oljekraft, kolkraft och vindkraft ger det Vattenfall enorma intäktsökningar.  10 – 1,8 = + 8,2 miljarder. Med andra ord, den som glömde dammsugaren i reaktorinslutningen  borde nog ges en bonus som är flerdubbelt högre än Nordeadirektörens och ges en rejäl pension i hundramiljonklassen.

Jag tycker inte att det massmedia nu förmedlar till oss konsumenter om Vattenfalls knägång p g a 1,8 förlorade miljarder ger oss hela sanningen. Är det skickligt utförd desinformation? Någon oberoende expert på elmarknaden borde ge sin syn på den påstådda "förlusten" satt i sitt sammanhang.

Etiketter: , , , ,

17 kommentarer

 1. Håkan Rombe

  Svar till Conny Forsström (2011-11-13 19:25)
  Det var en bit från ämnet, men OK. Jag vet inte hur stor Caremas vinst är. Den intessanta uppgiften är här vilken vinstprocent man har och då bör man också nagelfara bokslutet. T ex så kan företag genom låne- och räntetransaktioner redovisa en liten vinst i Sverige och en stor vinst i ett företag i något skatteparadis. Så har tydigen Carema också gjort. Det är djupt stötande när det gäller vård och omsorg och skattefinansierat. Det finns en girighetskultur i växande som i framtiden kan hota den politiska stabiliteten. Tänker på demonstrationerna i USA. När man privatiserar typiska kommunala tjänster som vård och omsorg måste kontroll och tillsyn få tillräckliga resurser. Har en känsla av att många kommuner skyfflat iväg vård och omsorg och sedan sparat bort den tjänstemannaorganisation som skulle kunna utöva kontroll och tillsyn. Obegåvat men tyvärr vanligt. Jag kan fortfarande tänka mig drift av boenden som intraprenad. Och privata alternativ bör också kunna existera i någon form. Men inte på det sätt Carema ägs och agerar. I USA och i viss mån Canada är det vanligt att rika personer bygger toppmoderna vård- och omsorgsinrättningar som monument över dem själva. Om Ingvar Kamprad t ex låter bygga några boenden ”Kampradro” av hög kvalitet i Sverige och med rejält tilltagen personal skulle jag kunna tänka mig att kommunerna bidrar till boendet med den normala kostnaden för kommunernas övriga boenden. En ”omsorgspeng” som följer med individen-brukaren.

 2. Mr Cool

  Jag noterar att Conny försöker flytta fokus från sossarna som avreglerade elmarknaden (med borgarnas hjälp)och nu skjuta in sig på den delvis privatiserade åldringsvården. Trist att du måste fara fram med osanning för att stärka din retorik för när man säger ”miljardvinster” så menar man fler än en. Enligt tillgängliga siffror så gjorde Carema Cares moderbolag en vinst på 624 miljoner kronor förra året vilket var ”all time high”. Visst är det omoraliskt och oriktigt när våra gamla inte får erforderlig vård men jag vill erinra om att liknande skandaler har duggat tätt över tiden långt innan Carema och andra privata aktörer inträdde på arenan. MEN det bästa med en privat aktör är att man avbryta leveransen om avtal inte följs. Vill minnas en gång då jag klagade på Televerket när jag fick följande besked ”jaså, du är missnöjd med Televerket men försök då att anlita ett annat Televerk om du kan”. Privatisering har tveklöst sina fördelar…vem minns inte ”Taxi var god dröj” i timtal.

 3. Peter Åberg

  Ja Mr Cool kan du ge ett enda exempel på kommunägd taxirörelse som sedan privatiserats.
  Jag vill påpeka att det är skillnad mellan privatisering och avreglering.
  När det gäller taxi så var det ju taxientreprenörerna själva som inte ville släppa in ”konkurrenter” i branschen. Samma sak har det varit inom åkerinäringen med lastbilscentraler som inte släppte in vem som helst och därmed gjorde det väldigt svårt att starta upp ett åkeri. Alltså var det här de redan etablerade näringsidkarna som ville begränsa näringsfriheten och den fria konkurrensen. Det tycker jag är värre då det i detta fall är ren girighet som är drivkraften. Att man vill att vissa områden som handlar omvårdnaden av utlämnade människor skall skötas av det offentliga är något helt annat och handlar i grunden om att man vill försäkra sig om att alla skall få en likvärdig vård av hög kvalitet och med kontrollfunktioner för att upptäcka kvalitetsbrister. Det som framför allt verkar saknas i de privata alternativen är just dessa kontrollfunktioner. Utan dessa finns risken att verksamhetens inriktning urartar och vinstmaximering på bekostnad av vårdkvalitet blir det överordnade målet.

 4. Aroon

  Ja så mycket kan jag säga: Skulle jag få 1,8 miljarder i förluster då skulle jag knappast palla…och jag skulle omedelbart sakna min dammsugare om den var borta. Men det är kanske en aning skillnad för nogrannheten på individnivå eller för enskilda hushåll. Vem ska jag skylla på när jag tappar prylar hemma? I det här fallet sas det vara den mänskliga faktorn som uttalades av en chef. Jag tolkar det som att högt uppsatta chefer har inget ansvar. Inte hos Vattenfall i alla fall.

 5. Håkan Rombe

  Svar till Aroon (2011-11-14 10:46)
  Vad jag ville visa med min blogg är att minskad tillgång på el, t ex reaktorstopp pga glömd dammsugare, i slutändan inte behöver vara en förlust för ett företag som Vattenfall eftersom priset på el stiger när tillgången minskar. I vissa lägen kan Vattenfall faktiskt göra en vinst på att någon ”glömmer” en dammsugare.
  Något skumt är det med konkurrensen inom elproduktion när aktiebörsens aktieindex för elproduktion flerfaldigt överstiger index för övriga branscher. Någon ny uppfinning är ju inte el, egentligen en simpel bulkvara som inte borde toppa börsen decennium efter decennium.

 6. John

  Ja , så sant så . Kan inte beskrivas bättre. Dom borde väl ha lyft bort Dammsugaren , eller sov PAJSASEN på sin post?

 7. Håkan Rombe

  Svar till John (2011-11-15 01:09)
  Vi konsumenter är till för att luras. När t ex kaffeskörden blir för stor bränner man upp stora mängder kaffe för att inte kaffepriset ska sjunka. Vattenfall styr i praktiken elpriset i Sverige. Förra vintern när kärnreaktorerna stod stilla innebar det höga elpriser och jättevinster för Vattenfall. Regeringen borde utöva mer av förmyndarskap över allas vårt Vattenfall.

 8. Mr Cool

  Peter Åberg, jag förstår inte riktigt vad du far efter eftersom taxi inte fungerat på det sättet. Under 1980-talet och fram till 1 juli 1990 hade Sverige en reglerad taxinäring där endast ett bolag i varje kommun tilläts bedriva beställningscentral och kommunens samtliga taxifordon var tvingade att teckna transportöravtal med beställningscentralen. Taxifordonen var registrerade i ett trafikområde, som ofta var detsamma som kommunen.

  Det jag försökte säga är att privata alternativ gynnar konsumenten kvalitetsmässigt såväl som prismässigt. När jag skaffade min första mobiltelefon med systemet MTD 1981 så kostade det 4 kr minuten att ringa och idag är det ju betydligt billigare.

  Men för att återgå till kärnämnet åldrinsvården så har jag ännu inte sett någon som helst kritik av de som sköter UPPHANDLINGEN och de som har det egentliga ansvaret. När man gör en upphandling av detta slag så skall verksamheten kunna redovisas och mätas i detalj för att avtalet skall gälla. Just denna verksamhet torde vara relativt lätt att mäta. Men då jag under mitt yrkesliv varit inblandad i ett flertal upphandlingar av material såväl som tjänster så vet jag att offentliga upphandlare har massor med pengar och makt men oftast är helt inkompetenta inom det område de är satta att förhandla om.

 9. Mr Cool

  F.ö så har Håkan helt rätt i sin enkla analys av Vattefalls miljardförlust. Att sälja en vara eller tjänst utgår från ett behov och finns det inget behov så försöker man skapa ett. Men i fråga om elenergi så behövs inte det eftersom vi alla behöver varan i varierande omfattning. Möjligheten att byta leverantör är bara kosmetika och innebär egentligen inga stora prisskillnader men valfriheten upplevs som positiv. Den största bluffen är vindkraften som är den i särklass dyraste energikällan men marknadsförs som den billigaste. Danmark har Europas dyraste energi och är det land som satsat mest på vindkraft.

 10. Håkan Rombe

  Svar till Mr Cool (2011-11-15 12:08)
  Vindkraften är inte billig om man bortser från växthuseffekter och kärnkraftshaverier. Vindkraften stöds politiskt eftersom vi måste satsa på ”rena” och förnyelsebara kraftkällor om våra miljardhövdade vänner runt jordklotet ska ha en framtid.

 11. Per

  Hej,

  Läste din intressanta blogg men tycker dock att debatten saknar en viktig ingrediens vilket jag vill bidra med. Vattenfall säkrar sin elproduktion med minst 2 års framförhållning för att minimera en del av sin affärsrisk, dvs prisvariationer på kort sikt. Ungefär då den försiktige binder sitt huslån på två år. Man vill veta vad man får för pris. Skulle bli på tok för stora affärsrisker om energibolagen hade hela sin portfölj i rörligt elpris. En sådan risk vill inte vattenfall ta, och tror knappast att Eon eller Fortum tar dem heller. Hanteringen framgår väldigt tydligt i vattenfalls Årsredovisningen. Hanteringen sköts genom bolagets tradingverksamhet. Det innebär att kortsiktiga svängningar i elpriset inte biter på Vattenfalls resultat. Exempelvis ”tjänade” inte vattenfall så mycket på de senaste vintrarnas pristoppar men förlorade å andra sidan inte så mycket i höstas då spotpriset var väldigt lågt. Dvs redan prissäkrad produktion. De som köpt produktionen av vattenfall och sedan sålt den vidare har dock tjänat grova pengar med det är en annan femma. Det är spekulationsföretag och det förekommer i alla branscher. Med det i åtanke kan man säga att det är hål i huvudet av vattenfall om man enligt Herr Rombe avsiktligt skulle stänga av en/flera reaktorer för att minska sin produktion som redan är prissäkrad!! Det skulle bara innebära mindre intäkter? Ett kärnkraftverk kostar lika mycket avställt som påställt varför det synes extra dumt då kostnadsmassan är konstant. Sverige har även nettoimporterat el de två sista åren vilket även bör tilläggas som förklaring till pristopparna… Vindkraften tror jag endast är ett sätt för energiföretagen att blidka den okunnige. Alla insatta ser att den inte är en långsiktig lösning. Vattenfall producerade cirka 173 TW totalt förra året. Cirka 90 TW var vatten och kärnkraft i Sverige. 2TW var vindkraft trots alla miljarderinvesteringar? När elcertifikatssystemet försvinner + ingen kärnkraft med elpris på 2 kr/kwh hur gör vi då

 12. Håkan Rombe

  Svar till Per (2011-11-16 23:31)
  Bra med information om hur det verkligen ligger till. Jag är nog lite miljöskadad eftersom min adrenalinhalt stiger kraftigt när jag ser hur offentliga monopol och oligopol skinnar folk via elräkningen. Våra höga skatter borde räcka för statsfinanserna. Elbranschen är väl mer åt oligopolhållet och övriga elproducenter simmar i kölvattnet på stora Vattenfall. Vattenfalls jättevinster sticker i ögonen på oss konsumenter som betalar elproducenternas övervinster.

 13. per

  Man borde dock i betydande omfattning verkligen börja diskutera/debattera elpriset mer i detalj för att belysa för allmänheten vad vi de facto betalar för. Studerar man elpriset exkluderat från alla skattemässiga påslag ser man tyvärr att elpriset är ganska konstant under sista tio åren. Hur kan det vara så när elpriset har rusat i höjden de senaste 10 åren???? Nämligen i spotpriset, dvs det som marknadsförs på nordpool ingår numer extremt förhöjda taxeringsvärden på både vatten och kärnkraft vilket innebär miljardtals dyrare produktion. Skatt på termisk effekt (kärnkraft) höjs även med cirka en miljard per år. Termisk skatt uppgår i år till hisnande 4-5 miljarder kronor för samtliga kärnkraftverk oavsett om det tillverkas noll kilowatt eller full produktion vilket även är helt sjukt!!! Vidare har utsläppsrättskostnad tillkommit vilket påverkar produktionspriset. Sedan på spotpriset sätts en elcertifikatskostnad på cirka 5-7 öre/kwh vilket avser att betala de idiotiska vindkraftsprojekten då de ej bär sig själva och sedan utgår idag hisnande 28,2 öre/kwh i elskatt. Sedan när man tror att allt äntligen är över utgår 25% moms på alltihopa, dvs skatt på skatt på skatt!!! Om man tittar på dagens elpris på 100 öre/kwh skulle jag uppskatta med hyfsad precision att cirka 20-30 öre är kostnaden inkl vinst exkl all skatt, dvs elen är nästan värre beskattad än bensinen? Kom ihåg att i det priset gör vattenfall miljarvinster samt delar ut omkring 6-7 miljarder till staten vilket även kan ses som en typ av skatt? Varför diskuteras inte detta när man diskuterar elpriset? dvs nästan hela den ofattbara prisökningen beror ju på politiker och inte energibolagen? Själva prissättningen med sista kwh-produktionen som styr är orimlig men grundkomponenterna i vad ett elpris består av bör verkligen belysas för allmänheten….

  Då elpriset måste ha inneburit att statskassan fyllts på i oerhörda mängder, vad har de pengarna använts till?? Inte verkar det vara basen, skola, vård och omsorg?

 14. per

  Mitt bidrag till lösningen av svensk energipolitik vore följande: Stäng ned alla kärnkraftverk i samband med att vindkraften skrotas samt i takt med att vattenkraften effektiviseras och byggs ut. ALLA nya vattenkraftverk som byggs SKAll uteslutande ägas av den kommun där den är belägen. Service och underhåll får förslagsvis Vattenfall sköta enligt lag i det fall kommunen så begär. På så sätt löser vi energibehovet ur ett klimathänseende samt de inlandskommuner som beslutar att bygga ut vattenkraftverken kommer bli oerhört rika när de säljer elen varför de kommer att kunna erbjuda en väldigt god bas i vård, omsorg skola vilket i sin tur innebär att de kommunerna kommer att få ett otroligt uppsving. Med internets möjligheter behöver inte alla finnas i Sthlm för att vara effektiva varför näringslivet borde ha stora möjligheter att blomstra i inlandskommunerna då det skapas stor möjligheter till att få välutbildade personer till kommunnerna. Kan inte tänka mig att folk i storstan vill pendla 2 h om dagen för ett bra jobb som man likväl kan få på annat ställe med annan livskvalite. Det blir lättare att få igenom dessa utbyggnadsplaner gentemot lokalbefolkningen då de vet att vinsterna stannar i kommunen.

  Tycker detta skulle vara en fantastisk lösning, jag skulle direkt flytta hem till Storuman och bedriva min företagsverksamhet där.

 15. Håkan Rombe

  Svar till per (2011-11-17 23:04)
  Tackar för alla intressanta kommentarer. Mer komplicerat än jag trodde. Vattenfall med sina vattenkraftsverk är rena sedelpressen för staten. Redan avskrivna kraftverk levererar mångmiljardbelopp till statsfinanserna. Nu har regeringen visst sänkt avkastningskravet på Vattenfall. Varför, kan man fråga. Aktieindex för elproduktion är flerfaldigt högre än för andra branscher vilket visar att det är lönsamt för övriga elproducenter att bekvämt simma i kölvattnet på Vattenfall. Sådana höga aktieindex brukar finnas för produkter där ingen konkurrens råder, alltså en monopolsituation. Flaskhalsarna i kraftnätet bidrar nu till svindyr el i Skåne. Brister i elnäten och stillastående kärnkraftverk ger oss konsumenter höga elpriser. Här tycker jag att det verkar finnas ett klockrent samband.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.