Etikett: Baltutlämningen

Den stora grannen i öster och Balternas öde.

Av , , Bli först att kommentera 7

Bröderna Nicholas och Erik har gjort en dokumentär om sin mamma Mare som treårig hamnade bakom järnridån i Estland när hennes pappa och mamma hamnade i Sverige som flyktingar utan att veta vart Mare tagit vägen. Vi tar det från början! Baltstaterna blev efter 1:a världskriget självständiga stater med demokrati och frihet. Det är alltid problematiskt för diktaturer att gränsa till fria demokratiska stater och Ryssland-Sovjetunionen har alltid, med obetydligt undantag för något årtionde i början på 1900-talet, varit diktaturer där tsaren-staten, partiordföranden formligen ägt sina undersåtar som hundar i en hundkennel. Kommunistpartiet var en sekt vars tjänstemän hade stora förmåner, handlade i speciella butiker och hade genom Tjekan-KGB etc kontroll över varenda individ. Precis som STASI i Östtyskland. Stalin eliminerade alla konkurrenter om makten genom nackskott efter riggade ”rättegångar”. Molotov var en bra suparkompis så han fick leva.

Baltstaterna, halva Polen och Finland prisgavs till Stalin i det hemliga avtalet mellan Hitler och Stalin sommaren 1939. Tyskland fick fria händer att ockupera östra halvan av Polen i samma avtal. De två gangstrarna Stalin och Hitler satte genast igång med att dela bytet. Stalin införlivade snabbt Baltstaterna som delrepubliker och ockuperade halva Polen och Hitler överföll Polen och förvandlade huvudstaden Warszawa till en grushög. Stalin beordrade Katynmassakern med nackskott på över 20 000 polska intellektuella. Stalin anföll 30 nov 1939 Finland med avsikt att erövra Finland och tillsätta en vasall, kommunisten Kuusinen, på Finlands ”tron”. Finlands hjältemodiga kamp grusade Stalins planer men Finland måste avstå bl a delar av Karelen till Stalin. När Hitler överföll Sovjetunionen 1941 hamnade Finland oförskyllt på samma sida som Nazityskland. Baltstaterna blev erövrade av Tyskland och många balter såg föga förvånande Tyskland som befriare från de Sovjetiska mördarna och förtryckarna. I det sammanhanget föddes lilla Mare. När sovjetstyrkorna 1944 fördrev tyskarna från Baltstaterna startade en terror som fick många balter att fly landvägen eller över Östersjön till framförallt Sverige. I tumultet kom lilla Mare att skiljas från sina föräldrar och blev kvar i Estland och föräldrarna hamnade i Sverige via Danmark.
Efter idogt arbete lyckades föräldrarna lokalisera sin dotter i Estland och efter 14 år få utresetillstånd via någon högt uppsatt Sovjetisk potentat, en kvinna, kunde familjen återfå sin nu år 1957 14-åriga dotter. Det är denna dotters söner som har gjort dokumentären som förstås är en berörande film.

I detta sammanhang kan vi svenskar också tänka på den monumentala undfallenhet mot Sovjetunionen som den svenska regeringen visade 1945-46 vid ”Baltutlämningen”. Sverige har anledning känna skam över detta och undfallenheten när det gäller Raoul Wallenberg. Var det rädsla eller kände man en kongenialitet visavi kommunismen. Röd som röd?

Kriget vi glömde

Av , , Bli först att kommentera 1

Glömskan är vår bästa vän när det gäller Andra Världskriget. Världskriget startade INTE med överfallet på Danmark, Norge och övriga Västeuropa som man kan få för sig  när SVT celebrerar 70-årsdagen av krigsslutet i Europa. Det Tyska och Sovjetiska överfallet på Polen i september 1939 anses som starten på kriget följt av det Sovjetiska överfallet på Finland i november samma år. Baltstaterna hade enligt den Sovjetisk-Tyska pakten tillfallit Sovjetunionen som startade övergreppen på och erövringen av Estland, Lettland och Litauen i oktober 1939. Finland kämpade ned flera Sovjetiska elitdivisioner vilket räddade Finland från att bli Sovjetisk lydstat bakom järnridån. En historisk försvarsbedrift av finnarna. Vi kan tacka finnarna för att järnridån inte kom att gå längs Torne älv!

I övrigt är de TV-program jag sett mycket intressanta och vi får ta del av enskilda människoöden som belyser de stora skeendena. Sveriges roll i kriget är svår att sätta sig till doms över men någon s k moralisk stormakt var vi nog varken då eller senare. Vår avsaknad av ett försvar (samma läge idag som då!) värt namnet betydde mycket för hur kaxig vår regering kunde vara visavi Tyskland och Sovjetunionen. Att Tyskland disponerade 40 % av vår järnvägskapacitet för tyska trupp- och materieltransporter under kriget har det talats tyst om i svenska skolböcker. Vi fullbordade krypandet i stoftet genom Baltutlämningen till Sovjetunionen 1946 och hanteringen av Raoul Wallenbergs öde i ryskt fängelse..

Tack vare de västallierade segrade parlamentarisk demokrati i Västeuropa medan Östeuropa inklusive östra delen av Tyskland förslavades av Sovjetunionen efter krigsslutet. Polen ”såldes” till Sovjetunionen av västmakterna i kohandel mellan Roosevelt, Stalin och Churchill. Roosevelt hade en ganska naiv syn på karaktären på Sovjetväldet troligtvis tack vare en hoper kommunistsympatiserande professorer på amerikanska universitet som var specialiserade på Sovjetunionen. Stalin var nog betydligt slugare i förhandlingarna än den amerikanske presidenten.

En annan effekt av kriget blev bildandet av försvarsalliansen NATO. Danmark och Norge anslöt sig genast. Sverige däremot beslöt att agera lindansare mellan öst och väst vilket gett den svenska kultureliten stöd för att likställa diktaturen Sovjetunionen med demokratin USA. Så föddes idén om den svenska moraliska stormakten med flaggskeppet den s k svenska neutraliteten. Svenska elever har i över ett halvsekel matats med det storartade med neutraliteten och resultatet kan vi se idag.

Sovjetunionen firar naturligtvis segern i andra världskriget på vanligt sätt genom enorma parader i Moskva med kärnvapenmissiler, stridsvagnar, kanoner, bombplan mm och förstås veteraner och ättlingar till veteraner. Med Putin som envåldshärskare och behov av att inge skräck i omvärlden är paraderna inte längre fråga om självförsvar utan om propaganda för nya erövringskrig. En president som har behov av att omge sig med kampsportare och mc-gäng. En president som visar upp sig ridande häst barbröstad eller jagande björn. Ja vilken tomte! Västvärldens presidenter visar gärna upp sin breda bildning vilket åtminstone på mig inger större förtroende än serietidningsfiguren i Kreml!

Författaren Michail Sjisjkin har i en artikel i DN beskrivit tillståndet i Ryssland idag. Egentligen fasaväckande läsning!

http://www.dn.se/dnbok/pappa-vi-forlorade-det-stora-kriget/

 

Fullskaliga snuskriget

Av , , Bli först att kommentera 3

Droghandelsminister Ewa Björling måste tydligen starta sitt utlovade  fullskaliga krig mot övriga Europa eftersom Europa enligt uppgifter i dag vägrar låta Sverige invadera med drogen snus. När frihet och demokrati hotades i Finland kring 1940 och de flesta demokratierna i Europa slogs för sin existens 1938 – 1945 valde Sverige att inta attityden "att det där angår inte oss". Baltutlämningen till Sovjetunionen vid årsskiftet 1945/46 var egentligen en krigsförklaring MOT demokrati och anständighet.

Enligt Björling är det nu dags för Sverige att starta ett "fullskaligt krig" för att bättra på vårt skamfilade rykte efter Andra Världskriget?  Inte kamp för frihet och demokrati utan för rätten att introducera den beroendeframkallande drogen snus i tidigare förskonade länder. Heroiskt så det förslår.

Eller en försynt fråga. Varför ska den svenska staten, alltså vi, ha aktiemajoritet i drogmånglande företag som får svenska ministrar att så kapitalt skämma ut sig och landet som nu skett?