Etikett: FRA

Terrorism och integritet

Av , , 2 kommentarer 4

Fredagens hemska terroristdåd var inte oväntat men sänder ändå chockvågor när det händer.Vilka skarpa lagar vi än har går det inte att effektivt förhindra att ett nytt dåd i framtiden inträffar men en del kan och måste göras snarast för att minska risken. Nu kommer det krav på att lära av Norge när det gäller hantering av terrorister som kommer tillbaka från IS-områden. Om det har det hittills pratats en hel del men inget har hänt.

1. Hemvändande terrorister måste buras in och lagföras och lagarna måste bli ändamålsenliga. Polis och åklagare ska inte behöva bevisa vad var och en har gjort i detalj utan det ska räcka att ha varit med i en terrororganisation för att få långvariga fängelsestraff och i förekommande fall utvisning. Lagskärpningarna måste ske igår!!

2. FRA, Säpo, åklagare m fl måste få tillgång till information från internet och teletrafik och den informationen måste naturligtvis lagras långvarigt för brottsbekämpningsändamål. Integritetsapostlarna får faktiskt finna sig i det. Vi är ju faktiskt inte Ryssland där regimen avskaffat demokratin och korruptionen är en del av staten.

3. Restriktionerna för kameraövervakning måste bli mindre. Den vanlige medborgaren störs inte alls utan känner större trygghet där det finns kameror. Storbritannien kan vara ett bra exempel.

4. De människor som fått utvisningsbeslut måste faktiskt utvisas. Nu räcker inte polisresurserna till även i dessa ärenden. Känns det igen? Enligt Leif GW är Sverige Europas polisglesaste  land och i det avseendet i särklass!  Liberalernas krav på ytterligare 5 000 poliser räcker väl inte ens till att komma upp till Europagenomsnitt!

Den största integritetsförlusten i Sverige är att bli bestulen, rånad, överfallen och bedragen och att behöva vara rädd i trafiken för laglösheten på vägarna.

 

Signalspaning och integritet. Boliden calling!

Av , , Bli först att kommentera 9

Debatten om FRA-lagen är väl bara något år gammal. Då agerade riddarna av integriteten med våldsamt patos och det lät som om vi alla var övervakade in i minsta detalj, att våra telefonsamtal, epost och SMS skulle granskas kontinuerligt av horder av tjänstemän i staten. Enbart lite huvudräkning gav vid handen att hundratusentals tjänstemän skulle behöva anställas för att kontinuerligt avlyssna dig och mig. 99,9999999% av allt du och jag skriver som epost, säger i telefon eller SMS:ar är fullständigt harmlöst ur säkerhetssynpunkt. Nu anställdes inte några hundratusental tjänstemän heller av den orsaken att signalspaning går ut på att fiska i informationsflödet och genom sökprogram fånga saker som kan vara intressanta för vidare granskning. Jag skulle kunna tänka mig att ord som ”sprängmedel” och ”paradiset” i förening  skulle fångas upp av sökprogrammen. Vi som är ” i tiden” vet vilka partier som var de våldsammaste motståndarna till FRA-lagen. De flesta är ganska tysta nu efter IS, Paris, Boliden mm, med vissa undantag som nog inte går att väcka upp.

Vi är dessutom betydligt mer övervakade än vad FRA och SÄPO någonsin kan åstadkomma. Så fort vi köper, tankar bilen, tar ut pengar på automat registreras vi. Handeln har reda på precis hur många liter mjölk jag handlar per år och var jag handlat. Min telefon lämnar spår efter sig i telefonmasterna. Övervakningskameror filmar oss på vissa platser. Turister m fl tar kort och videofilmar så jag lär finnas filmad t o m av kineser på besök i Sverige. Och jag och de flesta andra bryr sig inte ett dugg om detta eftersom vi inte har något vi vill dölja. Och dessutom finns inget intresse alls hos myndigheterna att snoka i allt detta. Hur skulle de ha tid med det?

Nu först reagerar politiska företrädare och börjar ställa krav på bättre övervakning. Ett annat krav är bättre gränskontroll.Testuggande islamister är här ett betydligt större problem än migranter som struntar i 3-månadersregeln. Skärpning behövs. Regler ska efterlevas. Ställda inför utsikten att hundratals män, kvinnor och barn skulle mördas i ett terrordåd i Sverige känns bättre övervakningsmöjligheter för SÄPO och FRA som en extremt överkomlig ”uppoffring”.

Det är extremt svårt att lagföra terroristinriktade människor med de beviskrav domstolarna har. Polisen måste därför få större möjligheter att anhålla misstänkta terrorister och om nödvändigt förpassa dem till sina hemländer. Frankrike är på gång att skärpa lagarna med fråntagande av medborgarskap mm. Nya svenska lagar kan vara på plats tidigast i april nästa år enligt regeringen och det blir intressant att se om Frankrike är lika senfärdigt. Är Sverige i krig med terroristsekterna måste vi vara snabbare med att reagera. Annars blir det 1930-40-talen i repris då det mesta kom alldeles för sent. Inklusive upprustningen.

 

 

 

 

.

FRA löser arbetslösheten

Av , , 1 kommentar 5

Enligt MP öppnar FRA-lagen för massavlyssning av svenskar. Min slutsats: Om detta ska bli möjligt måste FRA anställa uppåt 100 000 nya medarbetare för att klara av alla telefonsamtal och mail. Bara för att avlyssna svenskar i Sverige!  Kanske dessa avlyssnare kan utlokaliseras till glesbygden? Här är det tyst och stilla så lyssnandet kan ske i lugn och ro utan störningar. Full sysselsättning i alla byar och avkrokar! Skämt å sido. Hur kan man sprida sådan desinformation och smörja som är substanslös skrämselpropaganda? Går det inte att hålla sig till sans och måtta även om nästa år är ett valår.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/det-oppnar-for-massavlyssning-av-svenskar/

Är du avlyssnad?

Av , , Bli först att kommentera 7

Ingen undgår den senaste tidens ”avslöjanden” om hur avlyssnade vi är. Ska man döma av medierna är det  folkstorm värre än ”Ivar” ”Dracula” och vad nu stormarna heter. Opinionsundersökningar visar dock att folk i allmänhet inte bryr sig vilket triggar medierna att elda på ännu mer.

Vad handlar nu detta om?

Först bör konstateras att våra telefonsamtal inte avlyssnas av en jättearmé spioner och våra mail läses inte av en jättearmé snokare. Enkla kalkyler visar att det är en komplett omöjlighet med tanke på de hundratals miljoner poliser som skulle behövas. Spaningen efter terrorister sker genom spårning av signalord och liknande som kan härledas till terroristers språkbruk. Efter sållningar genom mänsklig medverkan återstår kanske några tusental i hela världen som man intresserar sig för på allvar. Enligt en uppgift, sann eller osann, är det fråga om några hundratal. Många terrordåd med tusentals döda har förhindrats genom signalspaning.

Sverige har som alla länder en underrättelsetjänst och i vårt fall är det FRA som sköter signalspaningen.Sverige samarbetar med andra demokratiska länder för att upptäcka hot mot vårt land och våra medborgare som reser runt i världen på yrkets vägnar eller på semester eller deltar i FN-sanktionerade insatser där folket plågas av diverse ismer. För att få information kan Sverige behöva lämna information i utbyte. Det är inte bara länder som kan utgöra hot mot sin omvärld, Nordkorea t ex. Terrorismen är en plåga för världen och andra som utnyttjar moderna kommunikationsmedel för sin brottsliga verksamhet är pedofilerna. Ska de ha frispel? Det är väl legitimt att skydda sitt lands befolkning kan man tycka.

Det finns ett stort spektrum uppfattningar från dem som vill att ingen kontroll alls ska finnas på internet till dem som vill utnyttja internet för att terrorisera sin omvärld och sin egen befolkning, t ex Nordkorea. Till ”frihetsälskarna” hör dem som tycker att precis all information på internet ska vara tillgänglig för alla, även diplomati och utrikes relationer. Ska även våra sjukjournaler i sjukvården vara tillgängliga för alla?

Jag landar i den uppfattningen att det måste finnas gränser för friheterna. Pedofiler ska inte ha fri tillgång till miljontals barn på internet! Terrorister ska inte kunna utnyttja internet för planering av terrordåd utan upptäckt! Skolskjutare ska kunna avslöjas innan de skjuter skolbarn, Diplomatiska förhandlingar ska kunna ske utan att kreti och pleti på sekunden vet allt om vad som försiggår! Blodtörstiga diktaturer som t ex Nordkorea måste det spanas på av bara tusan!

Demokratin USA, som räddat Sverige från nazismen och kommunismen, är ett speciellt kapitel. För vissa räcker det med att säga att Sverige i någon fråga samarbetar med  USA för att vederbörande ska gå i taket. För ayatollah Khomeiny var USA definitionsmässigt ”den store Satan”. Vad USA symboliseras av för vänsterinriktade mediapersoner och politiker är svårt att veta men säkert är det fråga om något hemskt med tanke på de våldsamma paroxysmer som ordet USA framkallar.

Jag sällar mig till den stora majoritet som inte tror sig vara avlyssnad och utspionerad av FRA och USA:s motsvarighet NSA så fort jag lyfter luren eller skriver ett mail. Jag sover lugnt i visshet om att jag lever i en demokratisk stat med demokratisk kontroll över underrättelsetjänsten. Jag sover lugnt i visshet om att Sverige samarbetar med andra demokratiska länder för att avslöja terrorister och pedofiler! Eller t ex avslöja den odemokratiska utveckling som sker i Ryssland.

Kampen mot terrorismen

Av , , Bli först att kommentera 0

Kampen pågår hela tiden, 24 timmar per dygn. Ibland görs ett misstag, kampen förloras och terrorister mördar 10-tals, 100-tals eller 1000-tals oskyldiga vanliga människor. Då påminns vi om att terrorister finns mitt ibland oss och i princip i alla länder i världen. När bomben exploderade i Stockholm blev det på riktigt även för oss svenskar. Kampen mot terrorismen är inte bara en fråga för USA utan för oss och för hela världen. Det behövs så litet för att ett land ska bli måltavla. Någon som ritat en bild på någon sedan årtusenden död religiös person. Någon som deltar i en av FN sanktionerad insats i något muslimskt dominerat land. Eller bara för att ett land definieras som "Väst".

Allt fler avslöjade terrorister är uppvuxna och boende i demokratiska länder, enligt pressuppgifter över 80 %. De gör som alla andra, använder Internet, mobiltelefoner etc. SÄPO och FRA spanar på nätet och spanar på radio- och teletrafik. Att våra säkerhetsorgan lyckas är din och min chans att klara sig från de potentiella mördarna. Statens väktarorgan är verksamma 24 timmar per dygn. Måtte de lyckas i sitt arbete, en "dålig dag på jobbet" kan innebära katastrof för oss.  Att vi hittills klarat oss från alla terroristattacker utom en är kanske mer tur än skicklighet och ändamålsenliga lagar?

Våra säkerhetsorgan jobbar med slöa verktyg eftersom integriteten fått väga tungt vid utformningen av lagarna som reglerar SÄPO:s och FRA:s verksamhet. De högljudda internetpiraterna har t ex lyckats bra när det gäller att underlätta terroristernas utnyttjande av Internet.

 

Terrorn och integriteten

Av , , 7 kommentarer 3

Efter den senaste terrorkomplotten, med säkerhet inte den sista, mot det demokratiska samhället och det fria ordet är det lite av lågsäsong för dem som är emot avlyssning av misstänkta, spaning på internet, samarbete mellan demokratiernas underrättelsetjänster o s v. Det går nog upp för allt fler i lilla Sverige att vi är en del av en värld som blir allt farligare.

Vi är i ett läge då ett misstag av Säpo och FRA kan kosta hundratals svenskar livet. Man kan ju tänka tanken att terrorplaner kan missas av att Säpo, FRA m fl saknar rättigheter att spana på ett effektivt sätt tack vare att integriteten sätts över vanliga människors liv och säkerhet.

Extrem religiositet verkar bli mer och mer av ett problemområde för mänskligheten. När nazismen och kommunismen förpassats till historiens skräpkammare dyker nygamla plågoris upp. Vi behöver samarbeta intimt med alla demokratiers säkerhetstjänster inklusive USA för att förhindra massakrer i vårt eget land. Till många USA-hatares förtret. Vi måste börja ta testuggeriet på allvar.