Etikett: Internet

Är du avlyssnad?

Av , , Bli först att kommentera 7

Ingen undgår den senaste tidens ”avslöjanden” om hur avlyssnade vi är. Ska man döma av medierna är det  folkstorm värre än ”Ivar” ”Dracula” och vad nu stormarna heter. Opinionsundersökningar visar dock att folk i allmänhet inte bryr sig vilket triggar medierna att elda på ännu mer.

Vad handlar nu detta om?

Först bör konstateras att våra telefonsamtal inte avlyssnas av en jättearmé spioner och våra mail läses inte av en jättearmé snokare. Enkla kalkyler visar att det är en komplett omöjlighet med tanke på de hundratals miljoner poliser som skulle behövas. Spaningen efter terrorister sker genom spårning av signalord och liknande som kan härledas till terroristers språkbruk. Efter sållningar genom mänsklig medverkan återstår kanske några tusental i hela världen som man intresserar sig för på allvar. Enligt en uppgift, sann eller osann, är det fråga om några hundratal. Många terrordåd med tusentals döda har förhindrats genom signalspaning.

Sverige har som alla länder en underrättelsetjänst och i vårt fall är det FRA som sköter signalspaningen.Sverige samarbetar med andra demokratiska länder för att upptäcka hot mot vårt land och våra medborgare som reser runt i världen på yrkets vägnar eller på semester eller deltar i FN-sanktionerade insatser där folket plågas av diverse ismer. För att få information kan Sverige behöva lämna information i utbyte. Det är inte bara länder som kan utgöra hot mot sin omvärld, Nordkorea t ex. Terrorismen är en plåga för världen och andra som utnyttjar moderna kommunikationsmedel för sin brottsliga verksamhet är pedofilerna. Ska de ha frispel? Det är väl legitimt att skydda sitt lands befolkning kan man tycka.

Det finns ett stort spektrum uppfattningar från dem som vill att ingen kontroll alls ska finnas på internet till dem som vill utnyttja internet för att terrorisera sin omvärld och sin egen befolkning, t ex Nordkorea. Till ”frihetsälskarna” hör dem som tycker att precis all information på internet ska vara tillgänglig för alla, även diplomati och utrikes relationer. Ska även våra sjukjournaler i sjukvården vara tillgängliga för alla?

Jag landar i den uppfattningen att det måste finnas gränser för friheterna. Pedofiler ska inte ha fri tillgång till miljontals barn på internet! Terrorister ska inte kunna utnyttja internet för planering av terrordåd utan upptäckt! Skolskjutare ska kunna avslöjas innan de skjuter skolbarn, Diplomatiska förhandlingar ska kunna ske utan att kreti och pleti på sekunden vet allt om vad som försiggår! Blodtörstiga diktaturer som t ex Nordkorea måste det spanas på av bara tusan!

Demokratin USA, som räddat Sverige från nazismen och kommunismen, är ett speciellt kapitel. För vissa räcker det med att säga att Sverige i någon fråga samarbetar med  USA för att vederbörande ska gå i taket. För ayatollah Khomeiny var USA definitionsmässigt ”den store Satan”. Vad USA symboliseras av för vänsterinriktade mediapersoner och politiker är svårt att veta men säkert är det fråga om något hemskt med tanke på de våldsamma paroxysmer som ordet USA framkallar.

Jag sällar mig till den stora majoritet som inte tror sig vara avlyssnad och utspionerad av FRA och USA:s motsvarighet NSA så fort jag lyfter luren eller skriver ett mail. Jag sover lugnt i visshet om att jag lever i en demokratisk stat med demokratisk kontroll över underrättelsetjänsten. Jag sover lugnt i visshet om att Sverige samarbetar med andra demokratiska länder för att avslöja terrorister och pedofiler! Eller t ex avslöja den odemokratiska utveckling som sker i Ryssland.

USA-spaning på Internet

Av , , Bli först att kommentera 1

Snowdons ”avslöjande” av USA:s signalspaning på Internet känns inte som någon supernyhet. Alla länder med ambitionen att skona sin befolkning från terrorattacker bedriver signalspaning, så även Sverige. USA-myndighet säger att man förhindrat 20 terrorattacker tack vare signalspaningen och förmodligen då räddat 1000-tals civila liv. Endast ca 300 personer har blivit föremål för närmare undersökning p g a inhämtad information från Internet. Undertecknad finns säkerligen inte med i denna grupp.

Spaningen går troligen ut på att söka på internet efter vissa ord och uttryck som är vanliga hos terrorister och då sorteras en mycket liten grupp ut som kan vara intressant att gå vidare med. Läser man i media kan man få intrycket att vi alla är registrerade hos stormakternas och Sveriges underrättelsetjänster och att tjänstemän läser allt vi skriver på Internet eller pratar om i telefon.

Jag har inget problem med att demokratiska stater under sedvanlig kontroll bedriver terroristspaning. Avsaknad av sådan spaning skulle göra mig definitivt mer oroad. En bra fråga till dem som är emot all signalspaning för att hitta terroristplaner är. Vad föreslår ni i stället?

http://www.dn.se/nyheter/varlden/nsa-flera-terrorattacker-har-stoppats/

Knarkhandel på rättspsyk.

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialstyrelsen har bestämt att det hör till de oförytterliga rättigheterna för fångar på våra anstalter att inneha dator och internetuppkoppling. Det är att kränka deras integritet att kontrollera vad de har för sig på Internet. Sålunda är det nu fritt fram för våra värsta våldtäktsmän att porrsurfa på fängelset. Det senaste är att en intern på Säters rättspsyk bedriver näthandel med droger inne på avdelningen. Den brottslighet internerna dömts för fortsätter i full skala inne på fängelserna. De rättsvårdande myndigheterna kan inget göra p g a den där allestädes närvarande integriteten.

Det vore som om en dömd tjuvjägare skulle få förvara sitt jaktgevär i fängelset av integritetsskäl och beviljas möjlighet att uppsöka närmaste älgskog lite då och då för sin "rehabilitering". Även tjuvjägare måste väl få upprätthålla sina yrkeskunskaper när knarklangare och våldtäktsmän får.

Jag vet inte om jag lyckats med min lilla satir. Det är väl egentligen vårt rättssstem som är satiren.

CIA i farten igen?

Av , , 2 kommentarer 2

 

Läser i en dagstidning en något taggad artikel att CIA fått USA:s regerings uppdrag att påverka opinionen i Tyskland och Frankrike till att bli mer positiv till insatserna i Afghanistan. Inget nytt under solen säger jag. Den som inbillar sig att den information vi får via media är objektiv är i sanning blåögd. Det finns alltid en avsändare som har vissa syften. Informationen är dessutom utvald av någon redaktör någonstans och även urvalet är subjektivt. Den bild av USA som våra egna media gett oss de senaste årtiondena är enligt många USA-kännare ganska snedvriden. Jag undrar själv i vilken grad detta beror på vänsterdominansen inom journalistkåren i Sverige, vilket är ett väldokumenterat faktum.  Varje land försöker påverka opinionen i andra länder i vissa syften. Helt legitimt, anser jag, om det inte är fråga om omstörtande verksamhet i demokratier. När vi svenskar drar ut i härnadståg i opinionskriget försöker vi t ex pådyvla andra länder i Europa vår osed att stoppa tobaksprodukter under överläppen. (Är det fråga om ett halvt hekto snus har jag även sett att underläppen måste användas för att avrinningen inte ska bli för stor ner mot hakan-halsen). Vi har under nästan 70 år försökt inbilla vår omvärld att Sverige är ett neutralt land. Neutraliteten har blivit ett så fint värdeladdat ord i Sverige att det blivit en besvärjelse. I en avskyvärd våldtäktshistoria på en skola försvarar skolledningen sin brist på agerande med att man hålla sig ”neutral” mellan förövare och brottsoffer. ”Neutraliteten har tjänat oss väl” som det stod i massor av läroböcker i samhällskunskap under ett halvt sekel. Vi ska nog inte bara se upp med CIA för vi har skadlig desinformation på betydligt närmare håll.
Tidningar, radio, TV, massreklam och nu även Internet översköljer oss med information med öppna och dolda syften som det krävs mycket goda referensramar för att värdera och hantera. I synnerhet på Internet finns så mycket skräp och överdrifter att man kan hitta stöd för vilka galenskaper som helst. ”Har du sett att? Har du hört att”? Utbildning har blivit allt viktigare i informationssamhället för att vi ska kunna dra rätt slutsatser av all information vi kan ta fram med några knapptryckningar. Vem är avsändaren? Vem betalar avsändaren? Är avsändaren aktiv i något politiskt parti? Vilka nätverk är avsändaren inblandad i? Vad kan avsändaren eller bakomstående finansiärer ha för syften med informationen? Osv osv. Skolan har nog sällan varit så viktig som nu. Och i Bjästa visste inte skolledningen hur man hittade mobbning på nätet!