Etikett: Sverker Sörlin

Hur styra universiteten?

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har dragit tillbaka förslaget att överföra makten över universiteten till stiftelser. En som kritiserar förslaget är professor Sverker Sörlin. Han problematiserar förslaget om stiftelser och det är tänkvärt. Tanken bakom regeringens förslag var att minska risken för statlig detaljstyrning och därmed göra universiteten mer autonoma. Regeringen har säkert riktat blickarna mot planetens bästa universitet som råkar finnas i USA. Ett mått är antalet Nobelpris och andra mått är ranking utifrån publicerade avhandlingar etc i vetenskapliga tidskrifter. Hur man än mäter så är USA bara bäst. Vad beror det på? Enighet torde råda om att de viktigaste orsakerna är att universiteten i USA är självägda och självstyrda. Staten lägger sig inte i. Sverker Sörlin tycker att det går bra i USA som är så ofantligt mycket större än Sverige. Varför då inte i Sverige? Litenheten?  Blir universiteten i Sverige i så fall beroende av storföretagens pengar och forskningen därmed snävare?

Jag tyckte själv att förslaget om stiftelser var jättebra men kanske det var en smula förhastat. Blir universiteten till stor del styrda av staten och statens pengar  finns risken att forskningsprojekten och inriktningen måste vara ”politiskt korrekt” och därmed flyger ju friheten sin kos. Och därmed stannar vi i B-laget jämfört med USA. Universiteten i storföretagens ledband är heller inte bra. Jag tror inte att regeringens tanke med förslaget om stiftelser var något nyliberalt stickspår som en del vill få det till utan det var ett seriöst försök att ”efterlikna” förhållandena i USA. Jag tror inte på idén att universitet och forskning ska styras av regeringen, ”facket” och storföretagen. Men dilemmat kvarstår att friheten kan inskränkas av dem som betalar. Hur kan ett omändrat förslag från regeringen se ut? Kommer det något nytt förslag överhuvudtaget?

Under alla omständigheter bör vi ”benchmarka” oss med de bästa universiteten och de finns i USA. Då kanske vi också får rucka på en och annan socialistisk tankegång till fördel för liberalt tänkande. Historien lär oss att sådant har varit nyttigt, ja till och med oerhört nyttigt.

Skolans tillbakagång

Av , , 6 kommentarer 1

 Vilhelminasonen och idéhistorikern professor Sverker Sörlin har i dagens DN skrivit en mycket tankeväckande artikel om den svenska skolans färd på det sluttande planet. Skolan som ett fält för aktieklipp har inte varit någon hit ur elevsynpunkt. Friskolor med idéburna ägare har enligt Sörlin klarat sig bra. Den anorektiska nedvärderingen av lärarnas arbete som pågått i minst 40 år och accelererat efter kommunaliseringen får sig en släng av professorn. Han har härvidlag ett kortare tidsperspektiv än jag angett men han har inte heller mina erfarenheter av lärarfackligt arbete 1971 – 1995. Jag ställer inte upp på precis allt han skriver men i artikeln angriper han problemet skolan i Sverige med åtskilliga kubikmeter lärdom i ryggsäcken. Jag rekommenderar läsning!

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/den-svenska-skolans-odesvag/

Löfven intressant.

Av , , 4 kommentarer 0

Löfven kan vara ett bra val för S. Han har varit facklig ledare  för anställda i konkurrensutsatta industrier, inte minst då utsatta för internationell konkurrens. Det finns annars en tendens att politiska ledare i partierna till vänster har en offentlig bakgrund i stället för erfarenheter i multinationella företag eller annan privat företagsamhet.

Löfven har på grund av erfarenheterna från konkurrensutsatt industri  insett att vi måste vara med i EU där viktiga beslut fattas som påverkar svenska företag och därmed anställda i dessa företag. Han har också av precis samma anledning varit positiv till svenskt medlemsskap i EMU. Motståndarna till EU och EMU har funnits och finns främst bland offentliganställda och offentligförsörjda. Som om pengarna till vårt välstånd kommer upp ur fosterjorden under kommunalhus och riksdagshus som en kallkällbäck.

En gåva till vårt tänkande kommer från en professor i idéhistoria Sverker Sörlin som är uppvuxen i södra Lapplands glesbygder. Han har skrivit en lysande artikel i dagens Expressen. Han bevisar därmed att man inte behöver vara emot allt utanför kommungränsen bara för att man är född i glesbygd. Läs gärna den, mycket mer behöver inte sägas i EU-frågan.

http://www.expressen.se/debatt/1.2690404/vi-maste-forhindra-europas-sonderfall

Sverker Sörlins artikel får mig att tänka på  argumenten för och emot EU som handlar om hur många miljarder vi "förlorar". Jag gick för länge sedan med i en hembygdsförening. Jag kom inte på tanken att kalkylera vad jag fick för medlemsavgiften 100 kr i materiella förmåner i form av kaffe med dopp. Skulle jag ha tänkt så här?  Medlemsavgiften är 100 kr och jag får kaffe med dopp till ett värde av 85 kr, alltså går jag inte med i föreningen.