Etikett: skolan

Skolans tillbakagång

Av , , 6 kommentarer 1

 Vilhelminasonen och idéhistorikern professor Sverker Sörlin har i dagens DN skrivit en mycket tankeväckande artikel om den svenska skolans färd på det sluttande planet. Skolan som ett fält för aktieklipp har inte varit någon hit ur elevsynpunkt. Friskolor med idéburna ägare har enligt Sörlin klarat sig bra. Den anorektiska nedvärderingen av lärarnas arbete som pågått i minst 40 år och accelererat efter kommunaliseringen får sig en släng av professorn. Han har härvidlag ett kortare tidsperspektiv än jag angett men han har inte heller mina erfarenheter av lärarfackligt arbete 1971 – 1995. Jag ställer inte upp på precis allt han skriver men i artikeln angriper han problemet skolan i Sverige med åtskilliga kubikmeter lärdom i ryggsäcken. Jag rekommenderar läsning!

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/den-svenska-skolans-odesvag/

Problembaserat lärande

Av , , 2 kommentarer 2

 Enligt omfattande studier är problembaserat lärande inte så effektivt som man trott och passar bäst för högpresterande elever. För svagpresterande elever är problembaserat lärande till och med skadligt. Här kanske vi har en delförklaring till de sjunkande resultaten i skolan. Men jag hävdar att en HAVERIKOMMISSION borde tillsättas som får analysera vad som gått snett och föreslå åtgärder för att lyfta den svenska skolan. Läs gärna artikeln i Dagens Nyheter om problembaserat lärande!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/modern-undervisning-far-underkant

Lärarnas löneträsk

Av , , 3 kommentarer 3

Läraryrket är nu inte mer attraktivt än att man kommer in på lärarhögskolorna med synnerligen medelmåttiga betyg, om ens det.  När de nykläckta lärarna sedan börjar jobba har de en magnifik skuld i form av studielån att betala med en lön som ungefär motsvarar vad vem som helst tjänar utan att ha satsat på tidsödande kvalificerade studier. Livslönen efter skatt och ränta-amorteringar blir därefter. D v s skandalöst låg både i nationellt och internationellt perspektiv. De intelligenta och duktiga eleverna i gymnasiet har noterat vad som gäller och satsar på andra yrken än läraryrket. Detta är rent ut sagt samhällsskadligt på sikt.

Läraryrket har åkt hissen nedåt  under 40 år och tappat uppåt 2 % årligen reallönemässigt. Den satsning på 5 % mer till lärarna under 5 år som gjordes för 10 år sedan blev ett slag i luften. Reallönetappet fortsatte i full styrka även under denna tid. Årets löneavtal där lärarna får 4,2 % gör inget åt grundproblemet att studenterna väljer bort läraryrket. SKL kommer inte att kunna fixa något återställande av vikt eftersom det skulle behövas betydligt mer åt lärarna i många år framåt. Vilken lön som får duktiga studenter att åter tävla om plats på lärarhögskolorna kan diskuteras. Jämför man med övrig arbetsmarknad borde gymnasielärare i teoretiska ämnen efter några yrkesår  ha minst 15 000 mer i månadslön än idag vilket innebär ca 42 000 kr. Då skulle vi få fler än 2 st studenter i hela Sverige som påbörjar utbildning till kemilärare!

Eftersom SKL inte fixar detta får staten ta sitt ansvar. Endera genom att ta tillbaka arbetsgivaransvaret för lärarna (bäst) eller att genom riktade insatser till kommunerna återställa läraryrkets status. Det handlar om en engångssatsning på drygt 5 miljarder och sedan att vidmakthålla ett konkurrenskraftigt löneläge. Det blir intressant att se hur länge strutsen-staten-SKL orkar hålla huvudet kvar djupt nedborrat i sanden.

http://www.dn.se/debatt/sa-kan-lararnas-loner-hojas-med-10-000-kronor

Läraryrkets popularitet sjunker

Av , , 4 kommentarer 0

Vi är nu nere i ett läge där det finns en sökande per utbildningsplats på lärarhögskolorna. Med andra ord kommer man in på minimikraven. Frågan är om samhället inte måste sänka minimikraven till bottenkrav för att få tillräckligt antal sökande framöver. Det kanske snart räcker med att kunna räkna ut hur många bananer man får för en tjuga på Konsum för att komma in på lärarhögskolan.

Läraryrkets status och läraryrkets löneläge ger en mycket tydlig signal från samhället. Skolan är inte viktig för vår välståndsutveckling. Skolan är inte viktig för vår samhällsutveckling. Skolan är inte viktig för våra barn.

Ansvaret för löneutvecklingen och arbetsvillkorsutvecklingen ligger hos kommunerna och SKL. De har bara fortsatt med den nedmontering av läraryrket som staten inledde omkring 1970  och som SKL  och kommunerna fortsatt med efter 1990 i accelererad skala. En av följderna av bristande karriärmöjligheter i yrket och en lön som många skäms för att avslöja för sin omgivning är att skolan är på väg att bli lika enkönad som vårdyrket. Det är synnerligen obra för eleverna av flera skäl som jag inte går in på här.

Från statsministern till minsta lilla obetydliga kommunalråd betygas att skolan är viktig, löneläget för lågt, resultaten för dåliga etc etc. Men vad görs i praktiken för att lösa problemet? Rätt svar: Skvatt ingenting. Noll, noll, noll, noll!  SKL fortsätter på det spår de inte kommer ur. Inlärd hjälplöshet!

Jan Björklund skulle vilja göra något åt lärarlönerna men är bakbunden till händer och fötter. Det är SKL och kommunerna som bestämmer. Och moderaterna tvår sina händer och vill inte låta staten återta ansvaret för lärarlönerna. Hos moderaterna finns inget att hämta. De blir alltmer förvaltare av det bestående inklusive att i förväg säga blankt nej till OS i Östersund innan ens ett förslag är lagt fram. Sagt som en utvikning.

Min spådom när det gäller löneutvecklingen för lärarna står fast. Det kan bara bli sämre om inget radikalt görs. Och det är staten som måste göra det.

Moderat slår slag i luften

Av , , 1 kommentar 4

Margareta Pålsson (M) föreslår att alla lärare ska ha egen dator ELLER läsplatta. Detta för att ge lärarna ett IT-lyft. I ett läge där minst 90 % av den yrkesverksamma befolkningen har egen dator hemma har fortfarande mindre än hälften av lärarna i skolan egen dator på jobbet.

Men det är inte bara på detta område som skolan är ett resursmässigt u-land. Lärarlönerna har sedan 1990 rört sig i en spiral nedåt och vi ligger i nivå med de fattigaste länderna inom EU. Livslönen är klart högre för en industriarbetare än för en gymnasielärare och så har det varit länge. Dessutom ökar gapet hela tiden.

Jan Björklund har insett att en av nycklarna till ett bättre resultat i skolan är att skolan kan attrahera begåvningarna. Nu förfogar inte staten och skolministern över löneinstrumentet utan makten över löneläget ligger hos kommunerna och Kommunförbundet. Det är mycket enkelt att förutspå att lönespiralen nedåt för lärarna kommer att fortsätta. Kommunförbundet och kommunerna skiter i vår internationella konkurrenskraft. En lärare i katedern till lägsta möjliga kostnad är deras huvudmål. Bl a därför kräver Jan Björklund att löneansvaret för lärarna återgår till staten. Men här bromsar framförallt moderaterna i alliansregeringen. Under viss vånda förhoppningsvis eftersom även moderaterna inser att kommunerna inte kommer att vilja uppvärdera läraryrket ekonomiskt. Detta är att ha bocken till trädgårdsmästare.

Men så kommer då detta moderatförslag (som ännu inte är antaget av M) från Margareta Pålsson. Läraryrket uppgraderas och görs attraktivt genom att lärarna ges samma tillgång till dator på jobbet som de vant sig hemmavid i snart 20 år.

Simsalabim. I stället för löneförhöjningar till rekryteringsfrämjande nivå som skulle kosta ett stort antal miljarder bidde det bara en datoruppgradering till den nivå som gäller på alla andra arbetsplatser. Till en försumbar engångskostnad. Luftdraget från detta imponerande slag i luften skulle sätta fart på en hel vindkraftspark.

Maskerade elever i skolan

Av , , 1 kommentar 5

Det är en smula märkligt att när strukturellt förtryck av kvinnor sker i någon religions namn tappar vårt demokratiska samhälle koncepterna och kastar överbord FN-stadgan om människans fri- och rättigheter och vår egen lagstiftning om jämlikhet mellan könen. Vi ser samma vanmakt inför de förment religiösa riter där man ger sig på nyfödda gossebarn med skarpslipad kniv (omskärelse). Ett fruktansvär övergrepp på ett värnlöst barn.  Kvinnlig omskärelse har vi dock lyckats förbjuda hur det nu gick till. Det är ju i sammanhanget en aning ologiskt. 

Någon pytteliten förståelse för doktvånget  skulle jag ha om även männen tvingades bära samma typ av anonymiserande och rörelsehindrande  och fruktansvärt opraktiska klädsel. Men nu är det inte så utan det är fråga om mannens överhöghet över kvinnan. Kvinnan är mannens ägodel.

Tänk om den nya religionen Kopismen hittar på att mannen är kvinnans ägodel och mannen ska gömmas under enorma tygskynken med endast två hål för ögonen. Ska det tillåtas i skolan? Jag väntar med spänning på Kopismens klädkoder och syn på jämlikhet mellan människor och mellan könen. Och vilka helgdagar har Kopismen? Alla dagar utom onsdag? Det är som det brukar vara. Varje ny dag emotses med spänning.

Skolan tillbaka till staten

Av , , 1 kommentar 5

Kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Effekterna har blivit försämrad status på läraryrket, lönehiss rakt ned för lärare och skolledare, oacceptabla skillnader i kvalitet och valmöjligheter mellan kommunerna och försämrade kunskapsnivåer i jämförelse med andra länder. Folkpartiet är det enda parti som på riksplanet driver frågan om ett återförstatligande av skolan.

En annan effekt av ett återförstatligande blir att samverkan om gymnasieskola och komvux mellan kommunerna underlättas. Staten skickar idag liksom förr stora pengar till skolan i kommunerna. Pengarna är inbakade i "den stora statsbidragspåsen" som kommunerna är fria att använda i sina budgetar till vad som helst. Allt lägre löner för skolpersonal i jämförelse med övriga arbetsmarknaden kan ha medfört att kommunerna kunnat satsa pengar på annat.  Eller att staten kunnat hålla statsbidraget på en allt lägre nivå. Frågan bör ställas.

Klart är att kommunerna inte klarar av att höja statusen på läraryrket eller lösa övriga problem som likvärdighet över hela landet eller att ta igen vår position i jämförelser med andra länder. Chansen att detta skulle ske utan förstatligande är = 0.