I Umeå kommun råder tystandet. Umeå. Protestera Mer. = Utveckling

Av , , Bli först att kommentera 4

DEBATTEN I UMEÅ IDAG I ALLMÄNHET OCH KOMMUNEN I SYNNERHET OM ATT FOLK SKRÄMS TILL TYSTNAD OCH UNDVIKER ATT KRITISERA OFFENTLIGT, ÄR INTE NY HÄR I DEN EUROPEISKA KULTURHUVUDSTADEN AV ÅR 2014. SE HÄR:

2007 (för 11 år sedan!) skrev jag nedan inlägg för VK. Togs ej in? Men passar idag.. 

I Umeå råder tystandet och bullrandet

Protestera mera utvecklar till det bättre

I Umeå råder tystandet och bullrandet, samtidigt! Makthavarna bullrar så att kritiska röster tystnar. S-kommunalrådet Lennart Holmlund och m-dito Anders Ågren bullrar mot länsstyrelsens arkitekt Bo Berge för dennes synpunkter på bullret godståg ger på en Botniabana vid bostadsområdet Öbacka. Landshövding Lorenz Andersson ”mullrar” om att Berge ”bara” är privatperson.

Alltså, privatpersoners ståndpunkt är inget värt för politiker som väljs av, privatpersoner. Jag vet hur det är att förvandlas till privatperson och därmed intet värd. För tre år sedan skickade Umeå kommun ett brev där jag förvandlats från företagare till privatperson. Jag hade i mina kontakter med skolförvaltningen enbart varit medborgare ansåg ordföranden i för- och grundskolenämnden Margareta Rönngren (s). Och adresserade brevet till mitt företag, UBBI-konsult!

Detta kommuntystande av mig (som vice ordföranden, moderaten, Stefan Nordström inte skrev under på) har nu lett till en tystnad från för- och grundskoleförvaltningen i att svara på e-post. Frågor om vilka riktlinjer, forskning eller annan bakgrund ett projekt ”Funktionsprogram förskola” har, bemöts med tystnad.

Senaste tystnaden från Umeås politiker är noll reaktion på ett presentationsmaterial om sociala uppfinningar alla åtta politiska partier och några cheftjänstemän fått av mig. Inte ett ljud på två veckor, inte ens ett artigt tack för materialet. Och det trots att Umeå kommun finansierat det.

En annan debattfråga, den största i Umeå de senaste åren, badplaneringen, tystades effektivt genom en hastig politisk gruppledaröverenskommelse om att badet med äventyrsdelar och 50-metersbassäng, ska ligga på kvartertet Nanna, Mimerskolans grusplan.

Man bestämde det läge i kommunen, som i olika undersökningar på nätet, i media och av politiska partier och näringslivsföreträdare, hade minst förespråkare tillsammans med kajförslag. Odemokratiskt så det förslår således.

Beslutet togs snabbt och överraskande och för att slippa protester från simfolk hotade politikerna Holmlund och Ågren i medierna med att blir det inte Nanna så blir det inget nytt bad, bara renovering av nuvarande simhall på Gammlia. Tystandet fick effekt, inga protester från simhåll.

Ändå, mitt i tystandet, är något på väg att hända i Umeå, det mullrar i leden. I VK:s ledare nästan bullrar det kritik mot ett tystare Umeå (ledare 17/3). Den politiska chefredaktören Ola Nordebo ser som ung, 30-årsåldern, och ny i Umeå de tystande strukturerna och bloggar om det. En annan VK-bloggare och ny umebo, Göran Bergqvist, sjunger också ut om bland annat firma HolmlundÅgren.

Länsarkitekten kan mullra tack vare att det finns fri debatt i Umeå. Maria Berg med erfarenhet från godstågsbuller i Helsingborg, ”mullrade” också till i debattreplik den 17/3 med klart budskap till politikerna att tänka ett varv till för bostäderna på Öbacka.

Även badfrågan bör får ett varv, eller en time-out, då så få umebor vill ha badet mitt i stan. Ett bad/en simhall är en marknadsaktivitet, det vill säga det är kunder som söker sig dit. Om kunderna i så stor utsträckning inte gillar läget i stan, blir badet mindre besökt än på ett ställe man föredrar. Det blir också ett sätt att protestera mot makten.

Och våga protestera mera är avgörande för utveckling, särskilt mot förtryck. Protester är också en viktig grund tillsammans med nya idéer för att utveckla till det bättre. Ordet protest i sin ursprungliga betydelse stöder detta. Protest betyder försäkran, protestering innebär offentligt betygande. Protestera står för pro = för och testari = vittna (jämför med dagens attest och testamente).

Umeås utveckling ska inte gå ”som på räls” så att det är ett enda spår som gäller. Då finns risk för urspårningar. I stället behövs flera spår för Umeå i framtiden och där det gäller att protestera mera = vittna för mera, så att tusen blommor blomma. Inte som nu trampas på och tystas för varje yttring mot maktens planering och beslut.

Kom ihåg, det var några som protesterade emot påståendet att jorden var platt. De fick rätt men trycktes ner. Det fanns några som insåg att vi människor kan sätta ihop möblerna själva och denna ”protest” gav och ger framgång i Sverige och resten av världen.

Kanske kan detta sista, som ju handlar om Ikea, göra att ordet protest i modern tappning då förklaras med pro=proffs/yrkesskicklighet och test=att våga pröva. Att protestera blir då att pröva mera, med kunskap, erfarenhet och mod. Då ses lättare att protestera mera utvecklar Umeå och tystandet kan tystna.

Urban Bengtson

Anm. Ser idag 11 år senare (20/7 2018) att uttrycken ”ett enda spår” och ”Då finns risk för urspårningar.” behöver förtydligas. Det handlar om att med ett spår och urspårning, blir det stopp och svårare med utvecklingen än mer flera spår för Umeås framtid.