Umeåförskolor utan dagsljus: e-brev till umepolitiker i Byggnadsnämnden

Av , , Bli först att kommentera 0

HÄR UR E-BREV 22/6 TILL UMEPOLITIKER OM UTAN DAGSLJUS I NYA FÖRSKOLOR.

Någon reaktion har, än, inte kommit. Men då Bahnhof nu beviljats ett års bygglov för att reda ut problemen, finns anledning att utåt uppmärksamma liknande brister med dagsljus i nya förskolor i Umeå kommun (och även finns sedan tidigare i dagishus i Umeå).

Byggnadsnämnden: Mikael Berglund (S), Mattias Sehlstedt (V) och Nils Larsen (MP).

Hej!

Läste insändare av er tre i Byggnadsnämnden angående bygglov gällande företaget Banhof och frågan om dagsljus som viktigt för att bevilja byggnadslov.

Detta är något jag uppmärksammat i Umeå kommun och annorstädes gällande ”dag(i)sljus” i förskolor. Och det i över 30 år sedan jag började mitt barnomsorgsföretagande med specialitet i barnstuge/förskole-miljöer.

Det handlar alltså om verksamhetsrum utan fönster och indirekt dagsljus via angränsande fönster. Jag kallar fönsterlöst för ”sjuka planlösningar” och finns med i examensarbete i pedagogik vid Umeå universitet, 1993.

Genom åren har Umeå kommun godkänt bygglov och byggt förskolor med detta: Och även efter ”Funktionsprogram i förskolan” som kom i slutet av 00-tale med ritningsexempel av fönsterlöst. Detta trots nedan skrivning i F-programmet:

Ljus

Rum där barn vistas stadigvarande ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan ska vara minst 10% av golvytan. Fönsterbröstning bör anpassas så att barnen ges möjlighet att titta ut. Minst ett fönster i varje rum ska vara öppningsbart.

I rum med många olika funktioner (ex allrum) ska belysningsstyrning finnas. 

Och här utdrag från er insändare

Reglerna kräver att utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till dagsljus. Anledningen är att det finns forskning som tydligt visar på de negativa effekter på hälsan som uppstår om människor inte har tillgång till dagsljus.

Umeå kommun har som en av sina uppgifter att se till att lagstadgade krav och regler följs, dels för att det kan finnas negativa hälsoeffekter och för att upprätthålla en rättvis konkurrens.
 
—-
 
Nedan är i mitten min ”UBBI-modell Campus”, underlag för förskolan Professorn Campus, våren 2016, och nu Glaciären i kommunregi från hösten 2019.
Där ska alla verksamhetsrum ha dagsljusfönster eller klart indirekt dagsljus.
 
Notera däremot kommunens senaste fyra 2-plansförskolor med torg-galleri-rum centralt och utan dagsljusfönster i tre av fyra samt inget tydligt indirekt.