Orättvisande rubriker + ej platsgaranti missgynnar fristående Umeåförskolor

Av , , Bli först att kommentera 0

PRIVATA DAGIS, ALT FRISTÅENDE FÖRSKOLOR (UMEÅ KOMMUNS RUBRIK FÖR ICKE-KOMMUNALA DITO) MISSGYNNAS AV KOMMUNREGLER – ORÄTTVISANDE RUBRIKER.

Se här om platsgarantin om förskola inom fyra månader som utan motivering menar gäller bara förskolor i kommunal drift, inte i i fristående enheter, dvs inte privata dagis.

VARFÖR skillnad anges inte

 Platsgaranti – förskola inom fyra månader

Du har rätt till plats på en kommunal förskola när du har stått i kö i fyra månader om du uppfyller Umeå Kommuns regler om plats i förskola. Kan kommunen inte erbjuda en plats som du har önskat får du erbjudande om garantiplats så nära bostaden som möjligt.

Oavsett om du tackar ja eller nej till en garantiplats står du fortfarande kvar i kön till dina ursprungliga önskemål men platsgarantin upphör.

Står du endast i kö till fristående förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem så omfattas du inte av platsgarantin.

PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA OM ”Hitta förskolor” presenteras dessa på en skolwebb, vilken syns i bilden under med Förskolor, Barnomsorg i familjedaghem, Grundskolor, Gymnasieskolor och Fristående enheter.

MEN PRIVATA DAGIS/FRISTÅENDE FÖRSKOLOR DÅ?

Jo, under enheter. Men varför står det inte skolor/förskolor i stället?

Förskoleregler Umeå frist.

I SPALTEN T H ICKE-KOMMUNALA FAMILJEDAGHEM OCH FÖRSKOLOR FINNS DE ”PRIVATA/FRISTÅENDE” ENHETERNA/FÖRSKOLORNA.

MEN FÖR PROFESSORN ANGES INTE BÅDE PROFESSORN ÅLIDHEM OCH PROFESSORN CAMPUS. VARFÖR?

Detta missgynnande blir orättvisande rubriker, liksom i skowebbens rad där mest rättvisa vore en rad med de privata/fristående under raden med kommunala.

Längst ner välkomnas till den kommunala skolan… men inget om den fristående…

Mer rättvist och mindre missgynnande av alla fristående skolor och förskolor är att

”Välkommen till den kommunala skolan” utvidgas med

Välkommen till de fristående enheterna/skolorna/förskolorna – också…

Följde Umeå kommun mina dagisråd för Tomtebogård? Detaljplanen tyder på det i ändringar till förskolegård…

Av , , Bli först att kommentera 0

UR VK.SE 19/6 Jätteprojekt på Tomtebo får godkänt

Tomtebogård detaljplan

Nyligen antog kommunfullmäktige i Umeå detaljplanen för Tomtebogård. Där syns för förskolor att Umeå kommun lyssnade på mina synpunkter vid utställning i oktober 2017. Och följde mina råd hur dagis bör placeras, mer centralt och beträffande väderstreck.

Här såg rubriken på min blogg 11/4 av det jag förklarade för ansvarig tjänsteman okt-17.

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2018/04/11/umeaforskolor-far-mindre-ytor-med-reggio-emilia-pga-torgrum-skolhall-snart-modell-med-uteplats-mot-norr/

Umeåförskolor får mindre ytor med Reggio Emilia pga torgrum + skolhall. Snart modell med uteplats mot norr!?

FÖRSTA MENINGEN HAR INTE VUNNIT GEHÖR, ÄN, DÅ KOMMUNEN FORTSÄTTER MED ”TORGRUM + SKOLHALL” MED MINDRE HEMVISTYTOR SOM FÖLJD.

DÄREMOT TOG MAN TILL SIG KRITIK OM ”UTEPLATS MOT NORR”. SE NEDAN…

Tomtebogård dagis norr b

…MED EN AVLÅNG FÖRSKOLA OCH PLACERAD MOT NORR I UTKANTEN AV STADSDELEN. ”naturliga kvartersstaden” passar inte för sådana dagislägen.

MEN I ANTAGNA PLANEN NEDAN HAR EN TYDLIG FÖRÄNDRIG SKETT. NU SYNS ORDET ”FÖRSKOLEGÅRD” MER I MITTEN OCH UTEPLATSER I OLIKA VÄDERSTRECK.

Tomtebogård förskolegård

MEN SÅ HÄR STÅR DET I TEXTEN FÖR DETALJPLANEN:

Offentlig och kommersiell service

Etableringen av ca 1200 nya bostäder i området ökar belastningen på befintligt utbud av offentlig service på Tomtebo som idag är redan överbelastad. För att tillgodose bostädernas behov av service planläggs det för tre förskolor samt centrumverksamheter som koncentreras kring stora torget. En förskola öppnar upp för integrerade lösningar.

DVS INGET OM ”FÖRSKOLEGÅRD”. VARFÖR? HAR TEXTFÖRFATTARE OCH ILLUSTRATÖRER INTE KOMMUNICERAT?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I alla fall, förskolegårds-modellen lanserade jag 2008 i form av en ”förskoleby” (se ovan) och har informerat Umeå kommun då om, samt nyligen, 22/3 i år, i träff med för- och grunskolenämndens ordf Moa Brydsten (S) och v ordf Lena Riedl (M).

Och i svar från ordf Brydsten (S) har jag fått veta att ”tjänstepersoner” känner till mig. Så kanske detta då bekräftar att man följt mina dagisråd även här?!

Nu behövs dock att man i texten för den antagna detaljplanen kompletterar med mer om förskolegårds-by-idéerna för blivande Tomtebogård – så detta verkligen blir av.

(C) fick rätt. Förskoleprogram är vagt och svagt med uteéntréer, skolhallar, mindre lekytor. Inga utvärderingar i skrift sedan 1994 – Missionären bäst.

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter måndagens budgetfullmäktige i Umeå om sparande från 2020 är här hur rätt Centerpartiet hade för 10 år sedan i interpellation om nya funktionprogrammet för förskolan och ett vagt styrdokument utan tydliga ”ska” enligt C:s gruppledare Mattias Larsson.

Se här ML:s text om vagt innehåll och dåvarande ordföranden i för- och grundskolenämnden, Margareta Rönngren (S) med vagt svar om höga förhoppningar.

Funktionsprogr C och MR

Och verklighet idag 2019 ger klara besked om ”vaghet” med utetrappentréer som inte finns något om i F-programmet. Men nu är på gång och kallas av nuvarande F-o-G-ordföranden Moa Brydsten (S) för ”riskkontruktioner” som ska följas upp…

Rosendal trappentré

Funktionsprogrammet visade på ”skolhallar” där tre avdelningar delar groventré, dvs ”skolhall” jämfört med annars en per avd. Se här

Funkt progr hallar

Men dessa entréfunktioner idag har inte besvarat nedan frågeställningar om skolhallar och utetrappentréer för ovanplan finns inte ens med.

Funktionsprogram frågor

Jämförelser finns däremot, t ex med Professorn Campus i två plan med flest trappvägar samt egna entréer med Ja i frågan om ”Hallen som lekyta?” se bilden. Kommunförskolors skolhallar t h är utformade så lekyta uteblir och därmed mindre av hemvistytor.

Skolhallar vs Campus

Ytterligare bekräftelser på vagt funktionsprogram syns i det svar jag fick 2018 av skoldirektör Ann-Christine Gradin på frågor om  utvärdering. Sådan finns inte skriftlig och dokumenterad. Utan det är vaga ord om ”beredning”, ”erfarenheter” och ”återkopplingar”.

Funktionsprogra svar Gradin

Dock hävdas att utvärderingar arbetas in. Om så kanske Umeå kommuns skriftligt dokumenterade utvärdering 1994 av Umeå samtliga fleravdelnings-daghem/förskolor då, är med eller nu kan arbetas in. Jag fick uppdrag av socialkontoret, se nedan sammanfattning.

Missionären utvärd utv

Notera att förskolan Missionären från typbarnstugeprojektet kommunen ingick och blev bäst, så socialkontoret godtog då att det var min UBBI-modell (jfr nej senare).

Tilläggas kan att det finns skissförslag på förbättringar jag gjorde då tillsammans med föreståndare/förskolechefer att användas för förbättring pedagogiskt och ekonomiskt.

Så här finns de ”ska” interpellanten Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet, frågade efter. Därför finns möjlighet att gå från ord till handling i att följa upp och bedöma utetrappentréer, skolhallar samt hur pedagogiska ytor krympt!

Och den handlingen kan bli ekonomiskt lönsam om kommunledningen lär av 70- och 80-talets politiker, skapa en typmodell med standard som sparar pengar i projektering och anbudsgivande, där successiva dokumenterade utvärderingar ser till att missar likt riskfyllda utetrappentréer undviks och möjligheter i bättre utformningar fås.

SOM T EX NEDAN MED FYRA OLIKA KOMMUNVARIANTER AV KOMMANDE FÖRSKOLOR, ALLA MED SKOLHALLAR OCH MINDRE HEMVISYTA, STÖRIGA GENOMGÅNGSRUM OCH RISKFYLLDA UTETRAPPOR PÅ TRE AV FYRA…

UBBI Campus trapporjmf b

..JÄMFÖRT MED I MITTEN PROFESSORN CAMPUS (Umeå kommun får i ägo i höst) UTAN KOMMUNBRISTERNA OCH MED BÄSTA DAGIS-INNETRAPPHUSEN I UMEÅ, NÅGOT UMEPOLITIKER KAN SE VID BESÖK JAG KAN ORDNA OM EFTER SOMMAREN…

Irrationellt näringsbemötande i Umeå kommun – företagare – medborgare – erkänd UBBI-modell – nej tidigare…

Av , , Bli först att kommentera 0

2003 POSITIVT KOMMUNBEMÖTANDE AV MIN INFORMATION SOM FÖRETAGARE DÅ UMEÅ KOMMUN VERKAR VILJA ANVÄNDA MIN ANALYS AV ÖVERYTOR PÅ DAGIS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OCH SÅ SKEDDE OCH VISATS I TIDIGARE BLOGGAR I ÄRENDET – MEN ERSÄTTNING?  NEJ! FÖR 2004 HADE JAG ”FÖRVANDLATS” TILL ”MEDBORGARE” – DOCK DÄREFTER

UB medb reklam

ÄR JAG ”PÅ NYTT” FÖRETAGARE MED ERBJUDAN ATT LÄMNAS OFFERT – MEN FLER SKRIVELSER BLIR REKLAM/MARKNADSFÖRING” OCH KOMMER ”INTE ATT BESVARAS”!

UBBI brev Gradin

ÄNDÅ, ETT DRYGT DECENNIUM SENARE, 2018, TAS NYA SKRIVELSER ”ETT ANTAL BREV” EMOT, BESVARAS OCH  T O M ATT ÅTERKOMMA – DOCK EJ DÅ, MARS 2018

UBBI bevis kom-tingsr

FAST I RUBRIKEN HAR MITT FÖRETAGANDE MED ”UBBI-MODELL” FÖR FÖRSKOLOR BLIVIT? ERKÄND – SOM HELT UNDERKÄNDES (OVAN) AV KOMMUNEN 2013!!

Trappentré Teleskop nöd

SÅ, KANSKE, ÄR IRRATIONELLT NÄRINGSBEMÖTANDE ÖVER OCH RATIONELLT TAR VID – OCH NU PRÖVAS I ATT ”RISKKONSTRUKTIONER” FÖR TRAPPENTRÉER FÖLJS UPP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÄN HAR INGET HÄNT – INGA NYA BESKED – DOCK OM ATT ”TJÄNSTEPERSONER” KÄNNER TILL MIG – SÅ HOPP FINNS ATT DESSA SER UTE-TRAPPENTRÉERNA

UBBI Campus trappor jmf

I KOMMUNRITNINGAR HÄR OCH (MITTEN) JÄMFÖR MED MIN CAMPUSDAGISMODELL FÖR TYPFÖRSKOLA I UMEÅ – OCH SÅ ATT IRRATIONELLT BEMÖTANDE UPPHÖR?!

Irrationellt näringsbemötande i Umeå kommun – företagare – medborgare – erkänd UBBI-modell – nej tidigare…

Av , , Bli först att kommentera 0

2003 POSITIVT KOMMUNBEMÖTANDE AV MIN INFORMATION SOM FÖRETAGARE DÅ UMEÅ KOMMUN VERKAR VILJA ANVÄNDA MIN ANALYS AV ÖVERYTOR PÅ DAGIS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OCH SÅ SKEDDE OCH VISATS I TIDIGARE BLOGGAR I ÄRENDET – MEN ERSÄTTNING?  NEJ! FÖR 2004 HADE JAG ”FÖRVANDLATS” TILL ”MEDBORGARE” – DOCK DÄREFTER

UB medb reklam

ÄR JAG ”PÅ NYTT” FÖRETAGARE MED ERBJUDAN ATT LÄMNAS OFFERT – MEN FLER SKRIVELSER BLIR REKLAM/MARKNADSFÖRING” OCH KOMMER ”INTE ATT BESVARAS”!

UBBI brev Gradin

ÄNDÅ, ETT DRYGT DECENNIUM SENARE, 2018, TAS NYA SKRIVELSER ”ETT ANTAL BREV” EMOT, BESVARAS OCH  T O M ATT ÅTERKOMMA – DOCK EJ DÅ, MARS 2018

UBBI bevis kom-tingsr

FAST I RUBRIKEN HAR MITT FÖRETAGANDE MED ”UBBI-MODELL” FÖR FÖRSKOLOR BLIVIT? ERKÄND – SOM HELT UNDERKÄNDES (OVAN) AV KOMMUNEN 2013!!

Trappentré Teleskop nöd

SÅ, KANSKE, ÄR IRRATIONELLT NÄRINGSBEMÖTANDE ÖVER OCH RATIONELLT TAR VID – OCH NU PRÖVAS I ATT ”RISKKONSTRUKTIONER” FÖR TRAPPENTRÉER FÖLJS UPP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÄN HAR INGET HÄNT – INGA NYA BESKED – DOCK OM ATT ”TJÄNSTEPERSONER” KÄNNER TILL MIG – SÅ HOPP FINNS ATT DESSA SER UTE-TRAPPENTRÉERNA

UBBI Campus trappor jmf

I KOMMUNRITNINGAR HÄR OCH (MITTEN) JÄMFÖR MED MIN CAMPUSDAGISMODELL FÖR TYPFÖRSKOLA I UMEÅ – OCH SÅ ATT IRRATIONELLT BEMÖTANDE UPPHÖR?!

Stora besparingar med typförskolor (ej olika som nu) – ger även bättre dagismiljöer – med klok umepolitik! Campusförskola i Umeå – på export?

Av , , Bli först att kommentera 0

UMEÅ SATSAR PÅ SKOLBYGGANDE + SEDAN BESPARINGAR = KAN KOMBINERAS

Professorn Campus övertar

I TYPFÖRSKOLA CAMPUS (mitten) SOM ERSÄTTER OLIKA UMEÅFÖRSKOLOR (ex nedan)

UBBI Campus trappor jmf

SATSA PÅ FLEXIBILITET OCH SAMORDNING FÖR LÅG TOTALKOSTNAD – UBBI-MODELL

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I KOMMUNBESLUT 1989 OM FÖRSKOLAN MISSIONÄREN 1990 SOM TYPBARNSTUGA

UBBI bevis fönster typprojekt b

FÖRSKOLA-FACK BEDÖMDE = BÄTTRE DAGISMILJÖER + FRÄMST I UTVÄRDERING-94

UBBI Mission utv 1994

UMEÅIDÉER SPRIDITS ÖVER HELA SVERIGE – BILLIGARE OCH BÄTTRE FÖRSKOLOR

UBBI-dagis TT

I UMEÅMÄSSA OMSORG-90 + USA-MÄSSA 1993 = EXPORT FÖR CAMPUSFÖRSKOLA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ÄR KLOK UMEÅPOLITIK FÖR TYPMODELL = BÄTTRE MILJÖ + AV LOKAL KUNSKAP!

Utmaningsrätt i Umeå kommun ger företagare förslagsrätt + rätt till ersättning – Se P4/SR 2004: ”Konsult eller medborgare avgör priset”

Av , , Bli först att kommentera 1

Kommunfullmäktigeledamöter idag, dagis-historia och företagshistorik som intresserar?

HÄR BÖRJADE MINA AVSLÖJANDEN SOM ANSTÄLLD FÖRSKOLLÄRARE, 31 ÅR, (EFTER CIVILEKONOM), HUR UMEÅ KOMMUN (1976) BYGGDE DAGHEM MED ÖVERYTOR.Dagis överytor bidrag sno

DÄREFTER SOM EGENFÖRETAGARE, 58 ÅR, KNAPPT TRE DECENNIER SENARE (2003) GJORDE JAG SAMMALUNDA (SE NEDAN UR REPORTAGE I P4 VÄSTERBOTTEN).

OCH 2019, 74 ÅR, PÅVISA ”RISKKONSTRUKTIONER” I UTETRAPPENTRÉER, MINDRE HEMVIST/LEK-YTOR + RÖRIGARE MILJÖER I NYA FÖRSKOLOR (SE FÖREG BLOGGAR).

2004-11-30

Konsult eller medborgare avgör priset

När Umeå kommun byggde förskola på Tomtebo sparade man över en miljon på att följa ett förslag. Urban Bengtsson som lämnade förslaget är konsult, och vill ha betalt. Nu har frågan bollats från tjänstemanna- till politisk nivå. Ordföranden i nämnden anser att kommunen inte ska betala förslaget, för att det lämnades av Bengtsson som privatperson.

Nu anlitar Urban Bengtsson advokat för att få igång ett samtal med för och grundskolenämndens ledning om rimlig ersättning. Hans krav på ersättning stöds av flera politiker. Stefan Nordström är vice ordförande i för- och grundskolenämnden säger att egentligen är detta inget som han som politiker ska handlägga.

– Men jag kan säga vad jag tycker, och jag tycker att man ska ta upp ett resonemang med Urban om en ersättning som kan stå i rimlig proportion till den nyttighet som kommunen tillgodogjort sig, säger Stefan Nordström.

Han är vice ordförande i för- och grundskolenämnden ville inte skriva under ett brev som ordföranden i nämnden, Margareta Rönngren, sedan skickade i eget namn till UBBI-konsult, Urban Bengtssons konsultföretag, där hon skriver i Umeå kommuns namn att han inte är berättigad till ersättning för att han uppfattats som medborgare och inget avtal skrivits.

Egentligen är en sådan här fråga ett ansvar för för- och grundskolechefen Elisabeth Zachrisson men hon har skjutit ifrån sig ärendet till sin politiske uppdragsgivare Margareta Rönngren. Ingen av dem vill ens möta Bengtsson för att diskutera frågan. Ingen av dem svarar heller på frågor från Sveriges Radio.

Enligt Urban Bengtsson har man muntligt varit överens om att skulle Umeås skolförvaltning använda sig av hans förslag så skulle han återkomma, och Margareta Rönngren själv har bjudit in Bengtsson till möte inför byggandet av förskolan i stadsdelen Tomtebo i Umeå. Hans förslag ledde till en besparing på över en miljon.

– Hon känner till mig sedan långt tidigare. Hon var väldigt glad när vi träffades och hon kastade sig över mina ritningar, säger Urban Bengtsson. Sedan när jag lade fram min offert på vad jag ville göra och hur jag skulle vilja ha betalt så tog hon den omedelbart och gav till skoldirektören.

©Copyright Sveriges Radio 2004 ,        Ansvarig utgivare: Eva-Britt Lennelöv

PS Offerten gällde erbjudande av tjänster ur mitt barnomsorgsföretagande, allmänt och specifikt. När jag tog del av ritningar från förvaltningen för ny förskola analyserade jag dessa, jämförde med tidigare byggnationer och fann ”överytor”. Bad då att få träffa både ordförande och vice dito i För- och grundskolenämnden, fick det 4/3 2003. Här svar av MR:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Min uppfattning är att vi alla tre var införstådda med att ifall f-o-g-nämnden använder mitt ”frilans”-konsultarbete och minskar ytorna i syfte att spara pengar, är jag berättigad till ersättning. Juridiskt kallas detta ”konkludent” som betyder, enligt Wikipedia:

KONKLUDENT HANDLANDE

Konkludent handlande är en term inom juridikens avtalsrättsliga område och avser ett av flera sätt på vilket ett avtal kan slutas. Avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar.

Båda politikerna, Rönngren och Nordström, agerade också så, SN först med svar att politiker avgör inte ersättningen utan förvaltning. Sedan hänvisade MR mig att ta upp detta med skodirektören. Där blev det nej som står i reportaget ovan, varför jag senare gick vidare ända till stadsdirektören, vilken inte heller godtog politikernas ”konkludenta handlande”.

I sparade pengar blir det stora summor fram tills nu då politikerna menade att fördyringen i drift för 4 avd var 200 000 kr/år (blogg 13/6). Om det byggts 20 nya förskolor sedan dess kan det bli 20 – 30 mkr, eller mer beroende på om byggkostnaden inte ingick här.

Senare kom också ett informellt politiskt medgivande på högsta nivå – men som ignorerades på högsta tjänstemannanivå. Då var det bara ett ”ge upp” och bida tiden tills ny möjlighet kom för att väcka ersättningsfrågan igen.

RISKKONSTRUKTIONER OCH MINDRE LEKYTOR

Det kom i år när jag vid möte 22/3 på stadshuset för dagens f-o-g-ordförande och vice dito, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) avslöjade en för dem okänd förändring i förskolor i två plan, utanpåliggande trappentré, ej inbyggd som alltid dessförinnan i Umeå kommun.

Rosendal trappentré

Och samtidigt på kommunritningar påvisa hur gemensamma entréer för fler avdelningar med dito kapprum likt skolhallar tar utrymme som minskar hemvist/lek-ytor jämfört tidigare förskolor. Se nedan där kapprum/hall i ritning längst t v ger hemvistyta för avd medan gemensamma kapprum=skolhallar inte ger det. Och dessutom lugnare miljö.

Längst t h ritningar på skolhallar i nya Umeåförskolor som tar minskar hemvistytor där bilden är från Professorn Campus med egen hall och som synes ger hemvistyta att nyttja för barn/personal samt bättre föräldrakontakt. Plus mindre av röriga genomgångsrum.

UBBI ytor hemvist skolhall

MB medgav i svar om ”riskkonstruktioner” som ska följas upp. Vilken uppföljningen kan bli har inte meddelats mig eller om det ens blir någon. Ej heller vad göra åt mindre lekytor.

Kanske vill Umeå kommun inte hamna i en ny ersättningsdiskussion om både ordförande och vice dito förordar inbyggt trapphus som annars ju gäller för förskolor i två plan i Umeå och om/hur man tar itu med min analys hur skolhallar minskar hemvist/lekytor?

I alla fall, nu 15 år senare godtas jag som företagare – inte varit enbart medborgare…

OCH KANSKE FINNS EN POLITISK LÖSNING IDAG, DEN OM UMEÅ KOMMUN INFÖR ”UTMANINGSRÄTT” FÖR FÖRETAG GENTEMOT KOMMUNEN, DVS

MAN ERBBJUDER T EX NÅGOT NYTT SOM KOMMUNEN ”KÖPER”

* AV DET SOM FINNS PÅ ”KOMMUNMARKNADEN”

* SOM FÖRETAGARE UPPTÄCKER OCH RAPPORTERAR

SAMT SEDAN NYTTJAS…. FÖR ATT DÄREFTER BETALAS FÖR.

”Konsult eller medborgare avgör priset” – från P4 Västerbotten 2004 – ”konkludent handlande” ger rätt – om Umeå kommun har utmaningsrätt…

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunfullmäktigeledamöter idag, dagis-historia och företagshistorik som intresserar?

HÄR BÖRJADE MINA AVSLÖJANDEN SOM ANSTÄLLD FÖRSKOLLÄRARE, 31 ÅR, (EFTER CIVILEKONOM), HUR UMEÅ KOMMUN (1976) BYGGDE DAGHEM MED ÖVERYTOR.

Dagis överytor bidrag sno

DÄREFTER SOM EGENFÖRETAGARE, 58 ÅR, KNAPPT TRE DECENNIER SENARE (2003) GJORDE JAG SAMMALUNDA (SE NEDAN UR REPORTAGE I P4 VÄSTERBOTTEN).

OCH 2019, 74 ÅR, PÅVISA ”RISKKONSTRUKTIONER” I UTETRAPPENTRÉER, MINDRE HEMVIST/LEK-YTOR + RÖRIGARE MILJÖER I NYA FÖRSKOLOR (SE FÖREG BLOGGAR).

2004-11-30

Konsult eller medborgare avgör priset

När Umeå kommun byggde förskola på Tomtebo sparade man över en miljon på att följa ett förslag. Urban Bengtsson som lämnade förslaget är konsult, och vill ha betalt. Nu har frågan bollats från tjänstemanna- till politisk nivå. Ordföranden i nämnden anser att kommunen inte ska betala förslaget, för att det lämnades av Bengtsson som privatperson.

Nu anlitar Urban Bengtsson advokat för att få igång ett samtal med för och grundskolenämndens ledning om rimlig ersättning. Hans krav på ersättning stöds av flera politiker. Stefan Nordström är vice ordförande i för- och grundskolenämnden säger att egentligen är detta inget som han som politiker ska handlägga.

– Men jag kan säga vad jag tycker, och jag tycker att man ska ta upp ett resonemang med Urban om en ersättning som kan stå i rimlig proportion till den nyttighet som kommunen tillgodogjort sig, säger Stefan Nordström.

Han är vice ordförande i för- och grundskolenämnden ville inte skriva under ett brev som ordföranden i nämnden, Margareta Rönngren, sedan skickade i eget namn till UBBI-konsult, Urban Bengtssons konsultföretag, där hon skriver i Umeå kommuns namn att han inte är berättigad till ersättning för att han uppfattats som medborgare och inget avtal skrivits.

Egentligen är en sådan här fråga ett ansvar för för- och grundskolechefen Elisabeth Zachrisson men hon har skjutit ifrån sig ärendet till sin politiske uppdragsgivare Margareta Rönngren. Ingen av dem vill ens möta Bengtsson för att diskutera frågan. Ingen av dem svarar heller på frågor från Sveriges Radio.

Enligt Urban Bengtsson har man muntligt varit överens om att skulle Umeås skolförvaltning använda sig av hans förslag så skulle han återkomma, och Margareta Rönngren själv har bjudit in Bengtsson till möte inför byggandet av förskolan i stadsdelen Tomtebo i Umeå. Hans förslag ledde till en besparing på över en miljon.

– Hon känner till mig sedan långt tidigare. Hon var väldigt glad när vi träffades och hon kastade sig över mina ritningar, säger Urban Bengtsson. Sedan när jag lade fram min offert på vad jag ville göra och hur jag skulle vilja ha betalt så tog hon den omedelbart och gav till skoldirektören.

©Copyright Sveriges Radio 2004 ,        Ansvarig utgivare: Eva-Britt Lennelöv

PS Offerten gällde erbjudande av tjänster ur mitt barnomsorgsföretagande, allmänt och specifikt. När jag tog del av ritningar från förvaltningen för ny förskola analyserade jag dessa, jämförde med tidigare byggnationer och fann ”överytor”. Bad då att få träffa både ordförande och vice dito i För- och grundskolenämnden, fick det 4/3 2003. Här svar av MR:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Min uppfattning är att vi alla tre var införstådda med att ifall f-o-g-nämnden använder mitt ”frilans”-konsultarbete och minskar ytorna i syfte att spara pengar, är jag berättigad till ersättning. Juridiskt kallas detta ”konkludent” som betyder, enligt Wikipedia:

KONKLUDENT HANDLANDE

Konkludent handlande är en term inom juridikens avtalsrättsliga område och avser ett av flera sätt på vilket ett avtal kan slutas. Avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar.

Båda politikerna, Rönngren och Nordström, agerade också så, SN först med svar att politiker avgör inte ersättningen utan förvaltning. Sedan hänvisade MR mig att ta upp detta med skodirektören. Där blev det nej som står i reportaget ovan, varför jag senare gick vidare ända till stadsdirektören, vilken inte heller godtog politikernas ”konkludenta handlande”.

I sparade pengar blir det stora summor fram tills nu då politikerna menade att fördyringen i drift för 4 avd var 200 000 kr/år (blogg 13/6). Om det byggts 20 nya förskolor sedan dess kan det bli 20 – 30 mkr, eller mer beroende på om byggkostnaden inte ingick här.

Senare kom också ett informellt politiskt medgivande på högsta nivå – men som ignorerades på högsta tjänstemannanivå. Då var det bara ett ”ge upp” och bida tiden tills ny möjlighet kom för att väcka ersättningsfrågan igen.

RISKKONSTRUKTIONER OCH MINDRE LEKYTOR

Det kom i år när jag vid möte 22/3 på stadshuset för dagens f-o-g-ordförande och vice dito, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) avslöjade en för dem okänd förändring i förskolor i två plan, utanpåliggande trappentré, ej inbyggd som alltid dessförinnan i Umeå kommun.

Rosendal trappentré

Och samtidigt på kommunritningar påvisa hur gemensamma entréer för fler avdelningar med dito kapprum likt skolhallar tar utrymme som minskar hemvist/lek-ytor jämfört tidigare förskolor. Se nedan där kapprum/hall i ritning längst t v ger hemvistyta för avd medan gemensamma kapprum=skolhallar inte ger det. Och dessutom lugnare miljö.

Längst t h ritningar på skolhallar i nya Umeåförskolor som tar minskar hemvistytor där bilden är från Professorn Campus med egen hall och som synes ger hemvistyta att nyttja för barn/personal samt bättre föräldrakontakt. Plus mindre av röriga genomgångsrum.

UBBI ytor hemvist skolhall

MB medgav i svar om ”riskkonstruktioner” som ska följas upp. Vilken uppföljningen kan bli har inte meddelats mig eller om det ens blir någon. Ej heller vad göra åt mindre lekytor.

Kanske vill Umeå kommun inte hamna i en ny ersättningsdiskussion om både ordförande och vice dito förordar inbyggt trapphus som annars ju gäller för förskolor i två plan i Umeå och om/hur man tar itu med min analys hur skolhallar minskar hemvist/lekytor?

I alla fall, nu 15 år senare godtas jag som företagare – inte varit enbart medborgare…

OCH KANSKE FINNS EN POLITISK LÖSNING IDAG, DEN OM UMEÅ KOMMUN INFÖR ”UTMANINGSRÄTT” FÖR FÖRETAG GENTEMOT KOMMUNEN, DVS

MAN ERBBJUDER T EX NÅGOT NYTT SOM KOMMUNEN ”KÖPER”

* AV DET SOM FINNS PÅ ”KOMMUNMARKNADEN”

* SOM FÖRETAGARE UPPTÄCKER OCH RAPPORTERAR

SAMT SEDAN NYTTJAS…. FÖR ATT DÄREFTER BETALAS FÖR.

Kommunala näringspåhopp: ingen nytänkarmottagning, vägra svara, kreditupplysning utan vetskap, ej företagare – ändå dagisdröm sann!

Av , , Bli först att kommentera 2

MÅN 17/6 HAR UMEÅ KOMMUN BUDGETFULLMÄKTIGE OLIKA POLITISKA FÖRSLAG.

T ex har moderaterna ett eget förslag som M:s gruppledare Anders Ågren skrev om på sin blogg den 12/6. Där har jag tagit ut följande:

Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer också fler att kunna förverkliga sina drömmar.

Tänk, skoj och allvar, att i ”Urban” miljö.. ”förverkliga sina livsprojekt” t o m ”i en kreativ och fördomsfri miljö”.med att våga ”gå sin egen väg” och ”förverkliga sina drömmar”.

Just det sista om att göra verklighet av sina drömmar och livsprojekt, det lyckades jag med i april 2016, nämligen min ”dagisdröm” campusförskolan ”Professorn Campus” med personalkooperativet Professorn, och här i hemstaden Umeå.

Och som skapats ur två förskoleprojekt jag initierat och Umeå kommun ingått i, 1988-89 typbarnstugeprojekt med förskolan Missionären (1990) och Uminova Innovations-projekt med innovativ förskola, modell campus, med Professorn.

UBBI Missionären Campus

Samtidigt har avvisanden skett från kommunen (se tidigare bloggar) och här hur jag blivit bemött i motstånd åren 2002 – 2008, ingen nytänkarmottagning, vägra att svara (se även tidigare bloggar) kreditupplysning utan min vetskap, ej företagare, m fl. Förstora se mera…

Politiska trakasserier ny

NOG HAR UMEPOLITIKER SKÄL ATT BELYSA NÄRINGSLIVSKLIMATET I KOMMUNEN UNDER KF-DEBATTEN PÅ MÅNDAG. PÅHOPP OCH AVVISANDEN FINNS ATT VISA PÅ – SÄRSKILT FÖR M-KOMMUNALRÅDET ÅGREN M A A UMEÅ-STORSTADEN I NORR!