Boverket: Hälsa/välmående – ”sjukt” i Umeåförskola av trafik, mot norr med skugga. Atriumidé i solläge och natur = friskt. Bostäder får skugg-analys…

Av , , Bli först att kommentera 1

Boverket förklarar solljus, D-vitamin och solsäker miljö = hälsa och välmående. Slagskugga på för liten förskolegård i Umeå, vintertid hela tomten – och gator nära.

Hur kan förskoleplaner för nytt bostadsområde i planer 2017, utställning 2018, nytt funktionsprogram och bygglovsansökan 2021 – missa ytor, solighet och trafik?

Hälsa/välmående fås i min Atriumidé = friskt – mitten – sol, ej trafik och mer utemiljö!

Även inre miljön går emot råd på riks/lokalnivå, störande mötande = sjuk planlösning.

Dessutom riskfyllda utetrappentréer som ger olikvärdighet mellan våningar = mer sjukt.

Däremot i planering av bostäder på kv Guldskrinet – Umeås äldsta idrotts/hall-område och värt att behålla för idrotten – görs sol- och skugganalys vår/höst – över hela dagen…

Umeå först med Järnmedalj till 4:e platsen i idé för 4-00-årsfirandet?! Nu när Jonna Sundling är glad 4:a i OS.

Av , , Bli först att kommentera 0

Järnmedalj till Jonna Sundling för tapper fjärdeplats i VM? Umeå Idrottsgala instifta innovationspris!

Ovan blogg 22 februari 2019 vid VM-sprinten i Seefeld i längdskidor hade rubriken:

Järnmedalj till Jonna Sundling för tapper fjärdeplats i VM? Umeå Idrottsgala instifta innovationspris!

Och nu igen 4:a, på 3-milen i OS i Peking/Beijing.

Så nu när hon är så glad och känner det som en medalj, då lanserar jag åter järnmedaljen för fjärdeplatsen.

Järnmedalj för 4:e-platsen i idrottstävlingar är en idé jag kläckte i början på 2000-talet och sedan skrev om i tidningen Uppfinnaren/Konstruktören, se längre ner bildcollage i mitten.

Här verkar 4:e-medaljen ha funnits vid OS i Tokyo 2020/2021, men det är delad 3:a/brons…

Historiken talar för en järnmedalj då de antika spelen hyllade endast segraren och i första moderna OS:et, 1896 i Atén, fick två pris, silver och brons till 1:an och 2:an. 1904 i Paris kom guld till ettan och silver/brons till 2:an/3:an.

Drygt 100 år senare i Peking/Beijing-OS 2008 nappade Sportbladet i Aftonbladet på järnmedalj-idén och det blev 1:a-sidesreportage. Idoga försök därefter, medialt och i idrottssammanhang, har inte fått gensvar.

Så för att förvekliga innovationen beslöt vi i 50-årsjubilerande Sörmjöle TK 2021 att lansera världens första? järnmedalj, dessutom  tre järnmedaljer i pojkklassen då alla fyror hade lika många segrar. Och lämpligt att Paris-OS 2024 gör järnmedaljen internationell?!

Här ovan t v ser det ut som att Umeå kommun varit inne på järnmedalj till 4:an, Umeå. Mer Mästare. och 1, 2, 3, 4 – dock är det nog fyra banor på Campus Arena vid friidrottstävling.

Så nu har jag skrivit till kommunen om järnmedalj-idén/uppfinningen för Umeå 4-00 år!

Och en innovation följer med att pristagarna går upp i 1-2-3-4-ordning. Sedan delas medaljerna ut nerifrån och upp 4-3-2-1. Då får guldmedaljören firas först-mest, o s v.

Umeåbostäder får skugganalys – inte ny förskola = boende-miljöer viktigare än barns på förskolegården! Varför?

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdatering av gårdagens blogg 17/2 om Boverket: ”Slagskugga” – intill trafik, för ny förskola i Umeå med utegård mot NORR – utan sol/skugg-analys! Se nya bostadplaner:

Bostäder får sol/skugg-analys vår/höst – hela dagen – ny förskola på Tomtebo gård har sådan endast på sommaren (när färre barn är där) och mitt på dagen. Varför olika?

Blogg i går 17/2:

BYGGNADSNÄMNDEN I UMEÅ KOMMUN = NEJ TILL BYGGLOV FÖR NY FÖRSKOLA

PGA LITEN UTEGÅRD ENL. BOVERKET – MEN MISSAR ”SLAGSKUGGA PÅ NORRSIDAN”

UTAN ANALYS SOL/SKUGGA ÅRET OM – ATRIUM-IDÉ I NYTT, SOLIGT LÄGE GER OK!

Norrvänd ”sjuk” förskola eller ”flex-frisk” Atrium-idé i soligare läge?! Lär av Berghems förskola, Umeås 1:a/66

Av , , Bli först att kommentera 0

Tidigare bloggar, 14/2 och 15/2, visar Umeå kommuns planer för ”sjuk” förskola (min analys ur pedagogikuppsats) på Tomtebo gård nära Nydalasjön – vid trafik och utegård mot norr!

Förskoleförslaget, 6 avd i 2 plan, har än ej bygglov pga för liten utemiljö trots ny mark med skog och grönområde, vilket syns här ovan och nedan. Denna norrvända ”sjuka” förskola

kan bli ”frisk” och i soligare läge samt flexibel och växande till 8 avd i 2 plan i takt med inflyttning – genom min Atrium-idé med ”coronacertifiering” för att minska smittrisker.

Här illustreras detta i ovan bildmontage där förskolan flyttas från södra tomtdelen vid trafik till norra sidan. Atriumidén är ur min idébok i förskoledesign, 2021, förstora och läs mer…

… och lär av Umeås första daghem/förskola Berghems, från 1966 se här sol och från trafik.

PS Illustrationer över Tomtebo gård är från Strategisk Arkitektur, anlitad av Umeå kommun.

Umeå kommun: Gör om, gör rätt, för fler – från sjuk förskola i utegård mot norr – till flex-växande frisk i solläge…

Av , , Bli först att kommentera 0

Tomtebo gård, nytt stadsdelsområde i Umeå, sydväst Nydalasjön, har motto ”visionsstyrd stadsutveckling” med lokal förankring, se nedan t v av företaget Strategisk Arkitektur.

Men förskola finns inte med i texten, se sökning ”hittades inte”, och i delaktighet nämns inte förskole/skol-personal, däremot skolelever! Som invånare gav jag lägessynpunkter då.

I illustration nedan t h är en förskola inritad, men vänd mot NORR och vid trafik! Och bygglov har stoppats då planerad utegård var för liten – trots nytt funktionsprogram…

MEN markytor finns, se ovan t h vid sjön och t h med illustration av grönområde och skog.

Så en ”sjuk” uteplanering med mindre solytor och nära trafik/buller och en ”sjuk” utformning av förskolan (mitten nedan), här olika krav som inte uppfylls, störiga genomgångsrum med

mer smittrisker, bristande överblick in/ut, otillräckligt dagsljus-kpr samt risker i utetrappor!

Förbättring behövs och under solig snövinterbild syns t v förskolan i österläge med sol från söder/väster – vid ?-tecknet med solljus morgon-middag-kväll, mitten gatuläge + mot norr.

T h, Atrium-idé, ej störande genomgångar, fler in/ut + överblick = frisk förskola, 8 avd 2 v.

Planlösningen kan vara flexibel för annat, fritids, kontor, mm – t o m lägenheter tack vare atriumgårdar med fler in/ut utan störningar, även vinklingsbar med länkar och olika tomter.

Med 4 avd klaras utemiljön nu och tid ges för mer ytor i naturmark och omplanering plus senare mer barn till 8 avd = fler-flexibel växande ”frisk förskola” med innovativitet. 

Där är Umeås första campusförskola ur ett innovationsprojekt, Professorn Campus, 2016, med dito personalkooperativ, efter min campusmodell – vid Uminova Innovation och med kommunstöd. Här i soligt läge för utemiljö och balkong vid personalrum med överblick.

Och från Uminova Innovation-rådgivare positiv bedömning av innovationsidé om Atrium-modell och att höra med Umeå kommun om ett pilotprojekt – såGör om, gör rätt, för fler – från sjuk förskola vid trafik + utegård mot norr – till flex-växande frisk i soligare läge…

Stockholmsföretag bakom förskola mot NORR och intill trafik – som Byggnadsnämnden godkände – men sa nej till bygglov pga lite uteytor…

Av , , Bli först att kommentera 0

Ny förskola i Umeå, Kålmasken på Tomtebo gård, fick nej för bygglov pga för lite uteytor.

Umeå kommun anlitade Stockholmsföretaget Strategisk Arkitektur för den nya stadsdelen Tomtebo gård vid Nydalasjöns sydspets, här nedan från presentation på Väven april 2018.

På länken https://strategiskarkitektur.se/projekt/tomtebogard-umea/ redovisas uppdraget. Nedan är marken för förskolan där denna får entre/utemiljö mot NORR och intill trafik…

Detta godkände Byggnadsnämnden och flytt av förskolan till nytt läge, österut, fortsatt med uteplats mot norr och stor skuggning närmast entrén pga två plan (+ högre hus nära?)

Men den planlagda uteytan hur föreslogs den? Den var för liten enligt Boverket-råd (se Folkbladetreportage överst), så därför än ej bygglov, så mer ytor undersöks nu.

MEN naturmark nära intill har funnits hela tiden och förskolan kan placeras för mer solljus nära och samtidigt längre ifrån trafik. Varför insågs inte detta under planeringstiden?

Var det Stockholmsföretagets ansvar, tekniska kontorets eller förskoleförvaltningens? Eller har Byggnadsnämnden ansvaret att ha reda på solighet, skuggbedömning och trafikrisker?

I ny blogg visas soligare lägen och innovativ lösning för flexibel och friskare förskolemiljö.

Hälsomodell-förskola i Umeå fås i analys ur pedagogik-uppsats om politiken vill se ”idésignbok” och ge ”Smarta förskolehus” ur ny forskning

Av , , Bli först att kommentera 0

1989: Förskolan Missionären kom ur FoU-projekt med min UBBI-modell som gav 1993 pedagogik-uppsats, 60 p: ”Sjuka och friska planlösningar” i förskolemiljöer.

1995 fick jag skriva råd om lokalmiljöer i Barnomsorgslagen av Socialstyrelsen. 

 

2005 kom råden i Kunskapsöversikt om miljö i förskola. I analys med flödesschema

och ÖGATS-princip utvecklades modellen för Missionären i ett innovationsprojekt till

 campusförskola (ovan) i beslut 2011 med ”spännande” se hur den (2016) utvecklas.

Här med Atrium-idéer för ”Flex-Friskare” förskola likt kommunberöm 2003. Förmår

politiken idag att bli intresserad av min idébok i förskoledesign med fackreportage,

innovativ förskola campus och om corona-smittrisker, kan det ge en hälsomodell-idé 

för ”Smarta förskole-hus” ur ny forskning i år 2022 i Sverige ”Buildings post corona”.