”Dyra och sjuka förskolor” bedöms ej om bättre/sämre med ”skolhallar”. Därför Umeås politiker ut-värdera…

Av , , Bli först att kommentera 2

HÄR OM ”DYRA OCH SJUKA FÖRSKOLOR” I UMEÅ I VK:S PAPPERSTIDNING, OCH DÄRUNDER FUNKTIONSPROGRAM MED Miljön ska vara både funktionell och säker.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Funktionsprogram för förskolan

Umeå kommun står inför stora utmaningar gällande förskoleutbyggnad. Utbyggnaden genomförs både som ny- och ombyggnationer. Vad som avses med ändamålsenliga lokaler och utemiljö beskrivs i Funktionsprogram för förskolan. Funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument och ett underlag vid utformandet av förskolan.

Miljön ska vara både funktionell och säker. Hur en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker och genomförs. Miljön har inflytande på alla som dagligen vistas där, barn, föräldrar och personal. Miljön påverkar människors sätt att vara, lära, mötas, kommunicera, röra sig, leka med mera. Förskolans miljö kan öppna oändliga möjligheter.

HÄR OM UTFORMNING MED T V EGNA HALLAR OCH T H DELADE – ”SKOLHALLAR” 

Funkt progr hallar

Entrén

Ett tydligt och välkomnande möte med förskolan för barn, föräldrar och besökare, är något att sträva efter i planeringen av en förskola. Det ska vara lätt att hitta rätt även för den som inte tidigare varit här.

Organisationen av förskolan i avdelningar har fått till följd att förskolorna i Sverige ofta har era likvärdiga entréer som gör det svårare att orientera sig. Då krävs en tydlig skyltning. Fördelarna med en entré per avdelning kan vara en lugnare miljö då ett mindre antal barn och föräldrar passerar genom entrén. Nackdelar kan vara möjligheter till samarbete mellan avdelningar.

HÄR OM EGEN HALL = KOMMUNIKATION FÖR ALLA – ALT. ENDAST BARN/FÖRÄLDRAR

Mötesplatsen

I dag finns det två varianter på var det första mötet sker mellan barn, föräldrar och pedagoger:
• Att möta upp barn och föräldrar i entrén har varit en av förskolans hörnpelare under många decennier. Entrén är då en plats för kommunikation mellan barn, föräldrar och pedagoger. Här kan föräldrar ta del av verksamheten i form av pedagogiska dokumentationer och meddelanden på anslagstavlan om aktuella händelser. Kommunikationen sker både i muntlig och i skriftlig form.

• Nyare exempel på hur förskolor arbetar är med utgångspunkt att entrén är den del av förskolan som är till för föräldrar och barn. Mötet med pedagogerna sker först inne i verksamheten. Entrén kan ses som en transfer mellan att vara hemma och komma in till förskolans miljö.  

MEN I F-PROGRAMMET FINNS INGET OM BEDÖMNING BÄTTRE ELLER SÄMRE….

Frågeställningar

  • Var möts personal, barn och föräldrar vid lämning/ hämtning?
  • Hur många avdelningar/enheter/barn delar entré?
  • Hur sker övergången mellan ute och inne?
  • Hur sker övergången mellan hall och övrig verksamhet?
  • Information och kommunikation?
  • Inbjudande och välkomnande intryck?
  • Hallen som lekyta?
  • Hur undviker man blöta fötter och att smuts och slask dras in?

DÄRFÖR NU VIKTIGT ATT UMEÅS POLITIKER UT-VÄRDERAR ”SKOLHALLARNA”, MM

”Dyra förskolor i Umeå – och därtill med sjuk planlösning” – i VK-debatt

Av , , Bli först att kommentera 1

I 30 ÅR HAR JAG VERKAT SOM IDÉKONSULT KRING BARNOMSORGSMILJÖER OCH MED PLANLÖSNINGAR/UTFORMNINGAR – DÄRAV DEBATTINLÄGG IDAG OM UMEÅS OLIKA MODELLER, DESS BRISTER PLUS FÖRBÄTTRINGAR FÖR UTVECKLING.

Julnattmåne som halofenomen och här också som pupill i ett ”månöga”

Av , , Bli först att kommentera 1

Så här skriver SMHI på sin hemsida om halofenomen:

De flesta halofenomen bildas då solen lyser på iskristaller, men ibland kan även månen vara en tillräcklig ljuskälla.Måne halo 2 18

Detta ”ibland” blev verkligt på julaftonsförmiddagen, fotat bland träd i Sörmjöle. Och här redigerat med månen som en pupill i ett ”månöga”.