”Navet en fara för folkhälsan” enl. Umeå Föreningsråd – ”äventyrsbad för vuxna” – ”nytt badhus för barn och ungdomar”. Umepolitiken och medier gör samma, syna utemiljön!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Föreningsråd, en sammanslutning och organ för Umeå kommuns ideella föreningar där idrottsklubbarna är en stor del, har genom styrelsen gjort en inventering av utemiljön kring nya bad- och simanläggningen på kv Nanna i centrum i Umeå. Och idag 31/5 redovisat i debattinlägg i VK och på vk.se, http://www.vk.se/1735325/navet-en-fara-for-folkhalsan och nedan texten.

I slutet av 1980-talet var Umeå Föreningsråd aktivt i fråga om rivning av gamla Sporthallen och efter politisk uppvaktning och medial uppmärksamhet påverkade man dåvarande VPK att ställa sig på de borgerliga partiernas sida i Fritidsnämnden så att med en röst, 7-6, räddades den och som sedan renoverades och just nu heter Umeå Energi Arena vatten.

Så Umeås politiker och partier har stor anledning att ta dagens VK-inägg på högsta allvar då UF representerar många föreningar med barn och ungdomar. Umepolitiken rekommenderas också göra samma ”omvärldsorientering” på plats, dvs syna utemiljön ”utan och innan”. Samt givetvis också medierna i Umeå.

Navet en fara för folkhälsan

Publicerad igår kl 22.15

DEBATTARTIKLAR (2016-05-31) Nya badhuset Navet i Umeå marknadsförs som en badupplevelse i centrum. Den inre miljön är inte ännu öppen för allmänheten. Men i den yttre miljön utanför Navet har finns en rad brister – som var och en för sig, gör området kring Navet till en otrygg och osäker miljö för barn och ungdomar. Det handlar om alkohol, trafik och insyn.
Det skriver Lars Lindgren, ordförande i Umeå föreningsråd.

Styrelsen för Umeå föreningsråd har inventerat utemiljön vid det nya badhuset. (Under bild i VK)

Navet marknadsförs som en badupplevelse i centrum. I upplevelsebadet kommer klättervägg, vattenrutschbana, pluppbassäng, vågmaskin och strömkanal locka många barn och ungdomar. Dessutom erbjuds en 50-meters, Multi och hopp och djupbassäng. Barn som har fyllt 12 år och är simkunniga kommer att ges möjlighet att bada utan medföljande vuxens sällskap. Skolan kommer att ha sin simundervisning för elever i årskurs 3.

Den inre miljön är inte ännu öppen för allmänheten och kan därför inte inventeras annat än på ritning. Föreningsrådet har valt att utgå ifrån den information som finns på Navets hemsida. Att personal alltid ska finnas nära till hands, att ett kamerabaserat drunkningslarm, gör att vi bedömer att den inre miljön ser ut att vara säker för barn och ungdomar.

I den yttre miljön utanför Navet har Umeå föreningsråd identifierat en rad brister – som var och en för sig, gör området kring Navet till en otrygg och osäker miljö för barn och ungdomar. Inventering har främst skett utifrån tre områden: alkohol, trafik och insyn.

I nära anslutning till Navet finns flera restauranger och pubar med alkoholservering. Ett hotell har en utgång från sin restaurang som ligger ett tjugotal meter från en av entréerna i Navet. Att det på Wasaplan intas alkohol, och ibland i stora mängder, är ett bekymmer i nykterhetshänseende. Vid vårt besök fann vi en urdrucken spritflaska i Navets parkeringsgarage.

I sammanträdesprotokoll från Fritidsnämnden (2015-02-18) står följande beslut att läsa: ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet”.

Om SM i simning anordnas på Navet kommer det att krävas uppvärmningsytor. Att för det ändamålet använda sig av parkeringsplatsen utanför Guitars uteservering som samtidigt innehar serveringstillstånd för alkohol, finner vi högst olämpligt. Vi anser också att det går stick i stäv med det av Fritidsnämnden tidigare fattade beslutet.

Vi är inte i första hand oroliga över att barn och ungdomar kan komma över alkohol, utan för att de ska komma i kontakt med berusade personer som kanske tappat sitt omdöme. Vi har ett ansvar att se till att barn och ungdomar inte ska behöva riskera att utsättas för fara i kontakt med dem som är berusade.

Umeå föreningsråd har ställt frågor till Gator och Parker i Umeå kommun om hur föräldrar ska kunna lämna/hämta sina simbesökande barn vid Navet eftersom alla inte kan åka kollektivt.

Svaret vi fått är att det inte finns någon särskild plats för lämning och hämtning varken utanför Navet eller i Navets parkeringshus och att föräldrar, precis som alla andra, får betala parkeringsavgift till Upab.

Hur och var färdtjänst för barn med funktionshinder ska stanna för att lämna och hämta kvarstår också att få svar på. Nolia, IKSU, Umeå Energi Arenas tre anläggningar och nuvarande simhall har säkra på- och avstigningsplatser. Varför har inte Navet det?

Det råder fotograferingsförbud invändigt. Däremot finns inget fotograferingsförbud från bussar, bilar och trottoarer vid Navet. Man ser rakt in till simbassängen då man åker buss. Det finns inte heller något fotograferingsförbud från det näraliggande hotellet.

I Umeå föreningsråd arbetar vi med frågor som har fokus på barn- och ungdomar inom trafik- och miljöfrågor. Vår förhoppning är att våra synpunkter tas på allvar och att Umeå kommun gör allt vad de kan för att säkra barn och ungdomars besök till och från Navet.

Vi känner stor tveksamhet till placeringen av Navet, mitt i stans krogliv och Vasaplan som är ett känt problemområde. Navet lämpar sig bra som ett ”äventyrsbad” för vuxna och Umeå föreningsråd föreslår att det byggs ett nytt badhus för barn och ungdomar, i en lugn och trygg stadsdel där nämnda riskfaktorer inte finns. En sådan bad och idrottsanläggning skulle kunna locka till fler större publika arrangemang. Vilket skulle verka positivt på näringslivet i hela Umeåregionen.

Lars Lindgren

Fönstertittarpolitik & ”trottoarläktare” sänker Umeås idrottsstatus! Vad säger umepolitikerna? Svara i KF.

Av , , Bli först att kommentera 2

Trottoarläktare för att se SM-simtävlingar genom bad-fönster lanseras från Umeå kommun i försök att klara Svenska simförbundets publikkrav och få SM på långbana, 50 m, och öka chansen för SM-vecka sommar 2018 i Umeå.

Nedan bildcollage visar trottoarläktarfrågan mer visuellt. Överst längst t v är en läktare från brännbollsturneringen (som kan bli aktuell?) och under trottoaren mellan Skolgatan t v och bad/sim-fönsterna t h. I mitten från Elite Hotell Mimers restaurang med ”bordplatsläktare” bekvämt inomhus och kunna se ett sim-SM genom två fönsterpartier.

Nanna trottoar 3

Nere t h i undre bilden insyn/åskådning av bassängen. Övre bilden buss men svårt att hinna se något, däremot tydligt med buss alldeles bakom trottoarläktare olycksrisker och avgasmiljö för publiken. Det är oklok miljöpolitik av en kommun som vill bli Europas miljöhuvudstad. Huvudlöst känns snarare riktigare över denna ”trottoarläktarpolitik”.

Därför behövs att Umeås politiker och partier snarast ger sin åsikt om sådana trottoarläktare och i Kommunfullmäktige i juni genom enkel fråga eller interpellation från politiker/parti. Men redan idag kan KF-ledamöter i pauser diskutera läktarförslaget vid badbygget och avstyra i politiskt uttalande medialt, t ex i blogginlägg. Och kan det tänkas att medier ställer frågor?

Fönstertittarpolitik och 181 ”övervakningskameror”!

Sammantaget fås en ”fönstertittarpolitik” då Kulturnämnden ju med konstverk i 50:a-bassängrummet vill att folk ska se detta via badfönsterna, och utan hinder också kunna fota och filma annat invändigt. Samma vill Fritidsnämnden för simpubliken. Så att de nu 81 övervakningskamerorna som ska finnas inne, utökas med ”utekameror” och vid många ”konstfotare” och stor idrottspublik kanske ger 100 till och då 181 ”övervakningskameror”

Om inte stopp snart, riskerar fönstertittarpolitik och trottoarläktare sänka Umeå kommuns trovärdighet i allmänhet för seriös och kunnig planering av sportanläggningar och i synnerhet sänka Umeås idrottstatus. Då det sistnämnda blir allt viktigare för Umeås näringsliv i att tävlingar/idrottsarrangemang (inkl. SM-veckan) lockar besökare/kunder får hoppet stå till att företag och näringsorganisationer i Umeå reagerar och agerar.

Stoppa smyg-simstart i ofärdigtestat badbygge och säkerheten oklar! Vem tar ansvar för ”bad-byggolyckor”?

Av , , Bli först att kommentera 1

Så här säger fastighetschef i Umeå, Dan Vähä, med anledning av takraset i Umeå simhall och frågan om var simträning och simskolor ska få vara tills Umelagun öppnar, från Västerbottensnytt igår 27/5.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunen-vi-har-inte-brustit-i-underhallet

Flyttar simträningar

Den som har gymkort kan fortfarande träna på simhallen, men de planerade simträningarna får flyttas.

– Man kan vara i Holmsund till exempel, eller om man får komma in i Navet tidigare och träna. Det får Umeå Fritid titta på, men den möjligheten tror jag finns, säger Dan Vähä.

”Jobbigt att åka till annan simhall”

Nu kan det alltså bli så att Umeå simsällskap får komma in tidigare i det nya badhuset och träna

–De har tävlingar kvar och det blir för jobbigt för dom att åka till någon annan simhall. Vi tittar på hur vi kan lösa det.

Även vissa skolelever som har skolsim kan få komma in tidigare i Navet. 

– Det kan bli så att vi passar på att testa anläggningen. Systemen är inte testade, det handlar bland annat om ventilationssystemet och vattenreningen.

Men notera vad fastighetschefen säger ”passar på att testa” och ventilation och rening inte testade. SKA SIMMARUNGDOMAR OCH SKOLELEVER PLÖTSLIGT BLI TESTOBJEKT? DAGS FÖR POLITIKER ATT GRIPA IN!

Dessutom, se utanför hela badbygget, DET ÄR EN BYGGARBETSPLATS MED STÄNGSEL PÅ EN DEL HÅLL, BYGGMATERIAL, OFÄRDIGA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK..

Vem tar ansvar för bad-byggolyckor invändigt och utanför, till/från?

Nanna byggarb.plats

Det är väl självklart att ett fastighetskontor inte kan tillåta en regelbunden verksamhet under upp till tre veckor och dra in hit oskyddade barn, ungdomar och skolelever!

Dan Vähä är erfaren inom simning, själv f d simmare, simtränare, badmästare och mångårig simledare i Hörnefors och bör veta vad det innebär med barn/ungdomar i, till och från badhus/simhallar. Gäller nu att få Umeå Fritid och Skolförvaltningen att inse att säkerhet och trygghet ska sättas först, att en ny anläggning ska vara tiptop före start och testad på olika sätt, MEN INTE AV ”OSKYLDIGA” UNGA som nu oförskyllt hamnat i ”takrasdilemma”.

Bussat till Holmsund var jag med om som simledare i Umeå Simsällskap en höst en tid 1976 och senare har detta gjorts också. Det gick bra, det blev en fin sammanhållning, flera grupper fick simma samma tider (inte efter varandra) och säker busstransport med hämtning/lämning vid simhallen och på några ställen efter Holmsundsvägen. (IKSU:s simhall passar också, men har stängt 25:an för drifts- och underhållsservice 6 – 26 juni.)

Stoppa ”smyg-simstart” i ofärdigtestat badbygge!

Stoppa genast planer på ”smyg-simstart” i ofärdigtestat badbygge och säkerheten oklar! Är vettigare att i lugn och ro syna Umeå simhalls innertak, raset lär ju ha skett på samma ställe som förut, och det är inte där simträningen är. Låt simledare vara med i bedömning. Någon gång måste bad- och simplaner i Umeå göras ordentligt och inte fortsätta hastverken!

Takras pga eftersatt underhåll i Umeå simhall? Läktare på trottoar och simmare på krogtomt pga missar i planerings-”underhåll”. Be om ursäkt!

Av , , Bli först att kommentera 2

(Uppdatering 18.20 då kommunen informerat i media om alternativ pga stängning, där simträning kan fås i Holmsunds 25:a. Eller eventuellt i badbygget på stan men där är byggarbetsplats runt om och säkerheten oklar. Då takraset är på samma ställe som förut, bör man kunna kolla av noga och bedöma om att få vara kvar i simhallen och med simledning avgöra om stopp där. Gäller att inte hasta fram beslut, igen.)

Takraset igår i Umeå simhall är förfärligt, tänk så många gånger jag rört mig där, själv, med barn och barnbarn. Men VARFÖR är viktigt att Umeå kommun nu reder ut och med öppenhet till allmänheten om svar.

Tänk om det är som badpersonal sagt angående brister i simhallen genom åren. Det var att när badutredandet kom igång för 15-20 år sedan, slutades att underhålla Umeå simhall.

Och tänk om planering av ny bad- och simanläggning i Umeå hade gjorts ordentligt i lägesfrågan, låtit allmänheten yttra sig och Kommunfullmäktige rösta om bästa-alternativen partier hade. Då hade Nolla vunnit 2006 när utredandet avslutats, det visade utredningen självt, enkät VK gjorde liksom First Camp som driver campingen på Nydala lät göra.

Men partierna S, V, M, FP/L, C och KD – ej Rättvisepartiet, nu Arbetarpartiet, som inte bjöds in på informellt möte och ej Miljöpartiet som sa nej – enades januari 2007 om kv Nanna, läge inget parti förordat (och inte Badutredningen heller) se:

P1020231 - version 2

Nu syns vådorna av planering som inte skött sitt ”underhåll”, det finns inte läktarutrymme för 50:a-SM utan man vill placera läktare på Skolgatans trottoar och åskådare ska se tävlingar genom fönsterna!! Och bussar alldeles bakom! Se nedan, man hade kunna bygga längre ut, och kunnat ha publik och simmare på rätt sida fönster.

Kanske sådant kan kallas för effekt av en kompro-MISS?

Nanna läktare trottoar

Men detta är ändå inte viktigaste kravet som nu blir mest ödesdigra missen för ett långbane-SM, resursytorna som ska finnas dikt an tävingsarenan (simning är en sport tävlande ofta deltar flera grenar i). Men de finns inte vid badbygget som ett SM-arrangemang behöver. Därför försöker kommunen lansera en ”krogtomt” sommartid, grusplanen vid fd Vasaskolan, nu Guitars och 100 m från 50:an inomhus med små möjligheter att nås ljudmässigt i trafiken och passerande in/ut-fart till P-huset Nanna.

Nanna krock SB 3

Alla dessa missar grundas på missar i planeringen, dvs eftersatt underhåll i förväg kan man säga. Något nu för medier att börja bry sig om vad mer av missar som väntar i takt med en planerad invigning i samband med skolstart i höst. Det finns kanske något under ytan som blir ”droppen som får bägaren att rinna över”….

Be om ursäkt badledning!

PS Läser nu på vk.se om föräldern vars barn var nära att drabbas av takraset, följande:

Det känns även konstigt att den första och enda reaktionen från badpersonalen var att de sade åt oss att inte ta bilder. Det känns som att det finns bättre saker att säga vid ett sådant kritiskt läge.

Be om ursäkt badledning i Umeå kommun! Betala de som fotade! Dessa bilder kan också vara användbara vid den utredning som Fastighet nu måste göra.

Sim-SM-skämt? Läktare på trottoar – klubbtält på krogtomt/uteservering! Utveckla i stället SM-50:a på Nydala och förnya Umelagun = Idrottsfest! År 2020 och med stora friidrotts-SM då..

Av , , Bli först att kommentera 1

För 1 1/2 år sedan sa SM-veckans ansvariga, Riksidrottsförbundet och Svenska Simförbundet, nej till Umeå kommuns ansökan om en SM-vecka sommar 2017 (gick till Borås). Orsaken var förväntad, 50:an på kv Nanna klarade inte ens hälften av läktarkravet om 2 000 platser och utemiljö för simklubbar, etc, tillgodosågs ej heller.

Nanna ingen SM-v

Trots tydligt avslag har kommunen återkommit med ny ansökan, nu för 2018, ev. 2019, och med tron att denna gång ska, i första hand Simförbundet som avgör sim-SM bevekas och i andra hand att RF ska kunna trycka på. Förra gången hade man hittat på att klara publiken mha att TV-publiktält på f d Vasaskolans (nu nöjes- och matstället Guitars + gitarrmuseum) tomt och därmed byggt in trafikriskproblem för simmare till/från, som illustreras nedan.

Nanna krock SB - 3

Inför RF- och SSF-besök påstods SM-läktare på Skolgatans trottoar utanför!!!.

Det trodde jag var ett skämt, men ett dåligt sådant. MEN DET ÄR TYDLIGEN ALLVARLIGT MENAT, av döma av reportage på sportsidorna i VK och Folkbladet, http://www.vk.se/plus/1731233/forsiktig-optimism-om-sm-vecka. Och se genom badfönsterna – som kan var frostade för insynsskydd, se förra bloggen……)

SJÄLVKLART ÄR DETTA OHÅLLBART med OKSKYDDADE åskådare över trottoaren och vid bullrig/avgasig trafik, inte miljöklokt för en kommun som vill bli miljöhuvudstad!

Har Polisen tillfrågats om dessa planer och antytt OK, är Tekniska nämndens politiker överens med Fritidsnämnden? Har Fritidsnämnden sanktionerat dessa SM-sim-planer? Eller drivs SM-veckan för 2018 (om bara två år och ska ordnas funktionärer, utbildning, mm, inte bara simtävlingar utan och 40-50 andra sporter) mer av näringsskäl? I min långa erfarenhet av just simning och bekant med andra idrotter, behövs lång tid för stora idrotter.

OCH då konkurrerar man inte med 40-50 andra!!! Dessutom när semestertider dragit igång, i början på juli! Har Umeå kommun avsatt budget för att klara allt detta? MÅNGA FRÅGOR BEHÖVER SOM SVAR. Till RF, SVT och SSF och inom bara några veckor?

GRUNDFELET ÄR CENTRUM FÖR UNGA OCH MÅNGA!

Grundfelet är centrum som idrottsmiljö för barn/ungdomar, endast detta räcker för SM-nej av riksidrottsorganisationer, särskilt simning med SM/JSM har många unga.

LÄKTARE PÅ SKOLGATAN – ÅSKÅDARE ÖVER TROTTOAREN?   Nanna läktare krog

………………………………………………………GUITARSTOMT FÖR KLUBBTÄLT, ETC?

I sportreportaget idag saknas resursytorna för klubbar, sponsorer, försäljning, etc som lär föreslås hamna på Guitarsmarken. Då får restaurangen ekonomiskt avbräck och risk för stopp för serverings-tillstånd med kompensationskrav och/eller få ersättningsytor.

Även det orimligt för Riksidrottsförbundet och Simförbundet och policy om idrott/alkohol. Samtidigt kvarstår farligheterna i passage till/från 50:an, se ovan ill. med krockrisker.

ALTERNATIV FINNS! PÅ NYDALA MED SM-50:A UTE, 2020 MED STORA FRIIDROTTS-SM.

Alternativ då? Ja, dra tillbaka 2018-ansökan för SM-vecka sommar och sikta på 2020, då nuvarande lag-SM i friidrott kan ha ersatts av stora SM, individuella, som är det som lockar stort och Umeå hade på campus friidrottsarena med framgång 2014.

Nanna 50-a Nydala

Och utveckla Nydala med ute-50:a vid Umelagun och kombinationsbyggnad av läktare och omklädning, mm, för nyttjande vintertid av skidåkare. Det blir en värdefull idrottsinvestering och med förnyat Umelagun ett turistlyft där olika privata aktörer ingår, t ex campingägaren First Camp, idrottsklubbar… Ovan illustration är ett alternativ. Nya kommer i senare bloggar.

DETTA GER EN IDROTTSFEST I STOR, ÖPPEN OCH SÄKER MILJÖ + TURISTLOCKANDE!

PS Känns det då osäkert utomhus, vädermässigt, finns idag säkert tillfälliga ballongtält/publikskydd att hyra och kostar mindre än alla extrakostnader i centrum,

Facebook genomskådar ”De stora glasväggarna gör även att förbi-passerande ute på Skolgatan kan se konstverket.”! När gör medier det?

Av , , Bli först att kommentera 0

På vk.se i fredags, 20/5, informerades om nytt gym i Umeå, på Haga vid ÖK, där man vill hindra störande insyn utifrån, vilket ger anledning för medier att ”genomskåda” hur insynen i badbygget blir, särskilt av umepolitikens beslut att här ska det kunna betittas. Och som följd risk att fotograferas och filmas utifrån och in genom fönsterna utan att hindras. Se ill.

Nanna fönsterföreställnig

På badbyggets facebooksida har genomskådandet ”genomskådats”. Men först när det provats i verkligheten kan det bli ändring, säger ansvariga, se här, namnen är raderade.

A till B Tycker inte det känns kul med så stora fönster som inte är frostade. Det är ju full insyn från gatan med alla bussar som kör förbi. Jättekul när man går runt halvnaken. Har hört många kommentera att det känns obehagligt. Har en del tjekompisar som säger att de inte tänker bada där på grund av detta. Hur f-n tänkte man där. Hoppas något görs åt saken.

Navet. Hej A Vi kommer att öppna Navet och prova utan insynsskydd till att börja med. Efter en prövotiid utvärderar vi och kan sedan åtgärda det som behöver förändras.

 C. Tycker ni kan fixa insynsskydd på en gång. Alla kvinnor jag pratat med tycker det ska finnas. Jag kommer inte bada där innan det finns.

Vad som kan påminnas om, är att när webbkameror fanns i badbygget och visade på hemsidan om byggandet, blev medier alerta så facket uppmärksammades och fick bort fotandet/filmandet. Men då gällde det ju karlar i jobb, nu kan det mer bli kvinnor som berörs i arbete och som besökare. Och då blundar makt och medier…?????

Nedan är hemsidan där Umeå kommun informerar om att genomskådas via badfönster.

http://www.navet.umea.se/specialsidor/omnavet/konstenpanavet.4.6f3de84115364d8ee05393c6.html

Konsten på Navet

På väggen som löper längs med Navets 50-metersbassäng har konstnären Sonja Larsson skapat ett konstverk som anspelar på både vattnets och luftens rörelse.

Konstverket är ett grafiskt mönster som målats för hand direkt på kakelplattor som satts upp på väggen. Plattorna är både blanka och matta och skapar i sig ett skimrande mönster. Helheten blir ett konstverk som vid första anblick ser enkelt ut men som vid en närmare titt har mer djup. De stora glasväggarna gör även att förbipasserande ute på Skolgatan kan se konstverket.

Nanna konst insyn

Här är Kulturnämndens i Umeå kommun beslut ang. konstverket i 50-m-bassängrummet.

Konstnärlig gestaltning i det nya badhuset Navet

Konstverket kommer att pryda den klinkerklädda väggytan som löper längs den femtiometer långa bassängen i den stora simhallen. Det kommer att vara tillgängligt både för de som vistas i lokalen och för förbipasserande på gatan utanför genom badhusets fönster.

DÄRMED FÅR UMEÅ EN BAD/SIM-ANLÄGGNING (FÖRSTA I SVERIGE?) DÄR POLITIKEN BESLUTAT – OCH UPPMUNTRAR TILL – ATT MÄNNISKOR INOMHUS SKA KUNNA SYNAS OCH BETITTAS SAMT RISKERA FOTAS OCH FILMAS FRÅN ”GATOR OCH TORG”!

Eller insynsskydd som ger så här (mittbilden är ej i Umeå). Men då ses inte konsten!?

Nanna fönstemörker 3

Något för medier I Umeå att skåda in i fönsterna och genom de politiska besluten?

PS Radio Västerbotten och Folkbladet har informerat och fått svar om insynsskydd, kanske. Men inget i VK, Västerbottensnytt, Totalt Umeå och Umeå Tidning. Än.

 

Barnperspektivet i Umeå – var är det? Badbygge med barnhinder = trafiken.. Kajen utan barnhinder = älven

Av , , Bli först att kommentera 1

Här är debattinlägg om avsaknat barnperspektiv i Umeå där 2014-året gav bibliotek vid Umeälven och utan barnhinder samt badbygge på kv Nanna där trafiken blir farligt barnhinder liksom nu växande krogar nära och insyn i badfönster.

Nanna barnfarligt

Var är barnperspektivet i Umeå?

 

DEBATTARTIKLAR (2016-05-24) I olika planer i Umeå framhålls ett starkt fokus på barnperspektiv och barnmiljöer. Så har det varit i några år. Men verkligheten lever inte upp till de tjusiga formuleringarna. Kanske vore det en idé att umepolitiken ordnar stadsvandringar i barns anda för att studera hur vardagen faktiskt ser ut. Umeå ska ju vara en trygg stad för alla, även för barnen!

I över 40 år har jag varit barnyrkesverksam och än längre ideellt engagerad för barns bästa. Mycket har blivit bättre i Umeå för barn, som barnomsorg, fritidsverksamhet, kultursatsningar och idrottsutveckling.

Bra nu är om Umeå kommuns nya strategiska plan för framtiden med bland annat ”goda kommunikationer med starkt fokus på barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv” just fokuserar på barnmiljöerna.

Och då syna hur kulturhuvudstaden i Europa år 2014 gav två nya – och stora – farliga ”barnlekplatser” i centrum, en vid biblioteket i Vävenhuset på kajen intill Umeälven och en med badbygget på kvarteret Nanna i stans mest riskfyllda trafikmiljö och nära växande krogomgivning!

Så här stod i första kulturhuvustadsansökan:

Badpalats med centrumskapande nya mötesplatser

Ett nytt badhus med 50-metersbassäng, äventyrsbad, spa och möteslokaler samt till exempel hotell och restauranger kommer att uppföras i centrum.

Nytt stadsbibliotek på kajen hör också ihop med 2014-året. Det kom ur Staden mellan broarna-projektet om ett Kulturens hus vid Umeälven. Så här skrev VF/Folkbladet 22/12 2010: ”Nu har det projektet tagit fart på allvar – med sikte på 2014 när Umeå ska vara kulturhuvudstad i EU”.

Dessa hus, bibliotek och badhus/simhall, har barn som stor och viktig målgrupp. Ändå finns inga barnkonsekvensanalyser för hur läget påverkar för barn att vistas vid och ta sig till/från, inga politiska nämnder har tagit beslut för minskade barnrisker här.

Tvärtom beslöt 25/4 en majoritet i kommunfullmäktige att avslå en V-motion om hinder för barn på kajen. Och det utan utredning och analys, snarare mer tyckande av politiker som är emot kajhinder, vilket känns mer som prestige än seriöst övervägt.

Detta stämmer, tyvärr, med ett europeiskt stadsmiljömöte i Umeå 2013 om bland annat barnkonskvensanalyser som inte redovisat något om barns risker i centrum. Och i fråga om Umeå i tävlingen om bästa stadskärna i Sverige 2016, finns barnperspektivet där?

Kanske vore det en idé att umepolitiken ordnar stadsvandringar i barns anda när man ser bildkollaget ovan och får illustrera en ”bildpromenad” i stan mellan kajen och Nannakvarteret för att studera barnfarligheterna.

I övre raden från vänster, skolbarn i buss via Vasaplan, farligt i passage till och från nya badet och Umeälven dag- och kvällstid utan hinder mot vattnet. I undre raden från vänster, cykelfaror vid P-hus in- och utfart, barnrisker i parkeringshus samt älven vintertid med osäker is och otrygghet.

Och nu barn- och ungdomsoro för kommunplaner på restaurang i gamla Gymnastikenhuset (VK 16/5), som med uteservering ger alkoholutbud där unga passerar till och från entréerna. Hur rimmar det med riktlinjer för barn- och idrottsmiljöer och vad säger de som beslutar om SM-vecka med simtävlingar i ”badpalatset”?

Så, politiker i Umeå kommun, gör sedan stadsvandringen, kajen – badbygget, i verkligheten. Bjud in allmänhet och medier (kanske livesändning) så fås direktdemokrati på ett nytt sätt.

Fortsätt sedan upp till Berghems barnstuga, som firar 50-årsjubileum i år och har Umeås bästa dagisutemiljö tillsammans med nya förskolan Professorn Campus som nyligen startat. Jämför dessa barnvänligheter med ”2014-barnhus-lägena” på stan.

Umeås bästa med barnperspektiv enligt strategiplanen bör då ge omtänkande för kajen och hinder för älvsriskerna samt omgörning för barns och ungdomars bad/simning med flytt från centrum till säkra idrott- och fritidsmiljöer.

Umeå ska vara en trygg stad för alla, även barnen!

Urban Bengtson
Umeå

Krogar nära barn/ungdomar i bad-sim-gym-bygget i Umeå! Skapa nytt för unga + omgör till vuxenbad, mm.

Av , , Bli först att kommentera 1

Krogar med serveringstillstånd för alkohol blir nära barn och ungdomar i/vid bad- och simbygget i Umeå. Också i gym där för barn från 11 år (+ föräldrar). Nära restaurang i nya hotellet mot Skolgatan, i Nanna-P-hus-kvarteret + uteservering liksom krog i f d Vasaskolan. Nu även restaurangplaner i g:a Gymnastikenhuset. Med uteservering I ”badentré-miljön”?

Nannaa SM krogar

Därmed är beslut i Umeå kommunfullmäktige i maj 2015 (citat från vk.se då) aktuella nu.

Förslag till förändrade regler för beviljande av serveringstillstånd tas upp. Moderaterna och Folkpartiet vill ta bort meningen: ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet”. Oro finns att tillstånd som finns i dag inte kan beviljas med de ökade kraven.

Oron gäller här bl a Umeås största (sim)skola, fritids(äventyrsbad)gård eller annan (idrotts)ungdomsverksamhet, dvs ”Nannabad-sim-gym-bygget”, där näringsställen nära, då inte beviljas tillstånd för alkoholutbud. För nära är och blir det. Se nedan där RF, SVT och Simförbundet måste syna denna problematik för en SM-vecka med simning i cityläge.

Nanna SM-vecka ny VK b

M-L-begäran avslogs med stor majoritet i KF och där ordföranden i Individ- och familjenämnden Andreas Lundgren (S) bloggade 25 maj med bl a (hela bloggen på http://blogg.vk.se/lundgren/2015/05/25/viktig-framgang/).

Viktig framgång! 

Idag har kommunfullmäktige ställt sig bakom skärpta riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort ett bra arbete med det nya förslaget som tillgodosett en stärkt socialpolitisk framtoning. För Individ- och familjenämnden är detta en tung och viktig framgång och bör applåderas av alla som vill att barn och unga ska få växa upp utan alkoholens negativa verkningar.

Och vidare:

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet.

Även högsta kommunalråden yttrade sig i KF:

Anders Ågren, M: – V gillar förmynderi och vi anser att Umeå bör ha ungefär samma regler om andra städer. Vi vill inte ha fler tillstånd utan ser problem att riktlinjerna slår negativt.

Hans Lindberg, S: – Vi har diskuterat öppettider och vi vill inte öka från 02.00 till 03.00. Jag ser inga problem i de övriga formuleringarna.

Men lösning finns där alla partier kan enas.  Skapa nytt för barn/ungdomars bad/simning i bättre, säkrare och ”nyktrare” läge. På kv Nanna omgörs till vuxenbad-sim-gym i ”hälsogalleria” + bostäder ovanpå som näringsaktörer får bjuda på.

Droppen som kan få ”bägaren att rinna över” för ungas bästa syns i regeringsrättsdom:

Nedan är från regeringsrättutslag i Tranås där ansökan om serveringstillstånd i bowlinghall stoppades av socialnämnden och avståndet till simhall var/är 100 meter. Umeås nya riktlinjer från maj 2015 säger bör ej ges i omedelbar närhet av barn- och ungdomsmiljöer och inte alls i idrottsdito. Med uteserveringar hamnar dessa där barn/ungdomar kommer att vistas, ”hänger”, utanför entréerna och måste då räknas in i ”anläggningen”. Eller hur?

Nanna regeringsrätten

Krogar nära barn/ungdomar i bad-sim-gym-bygget i Umeå! Skapa nytt för unga + omgör till vuxenbad, mm.

Av , , Bli först att kommentera 0

Krogar med serveringstillstånd för alkohol blir nära barn och ungdomar i/vid bad- och simbygget i Umeå. Också i gym där för barn från 11 år (+ föräldrar). Nära restaurang i nya hotellet mot Skolgatan, i Nanna-P-hus-kvarteret + uteservering liksom krog i f d Vasaskolan. Nu även restaurangplaner i g:a Gymnastikenhuset. Med uteservering I ”badentré-miljön”?

Nannaa SM krogar

Därmed är beslut i Umeå kommunfullmäktige i maj 2015 (citat från vk.se då) aktuella nu.

Förslag till förändrade regler för beviljande av serveringstillstånd tas upp. Moderaterna och Folkpartiet vill ta bort meningen: ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet”. Oro finns att tillstånd som finns i dag inte kan beviljas med de ökade kraven.

Oron gäller här bl a Umeås största (sim)skola, fritids(äventyrsbad)gård eller annan (idrotts)ungdomsverksamhet, dvs ”Nannabad-sim-gym-bygget”, där näringsställen nära, då inte beviljas tillstånd för alkoholutbud. För nära är och blir det. Se nedan där RF, SVT och Simförbundet måste syna denna problematik för en SM-vecka med simning i cityläge.

Nanna SM-vecka ny VK b

M-L-begäran avslogs med stor majoritet i KF och där ordföranden i Individ- och familjenämnden Andreas Lundgren (S) bloggade 25 maj med bl a (hela bloggen på http://blogg.vk.se/lundgren/2015/05/25/viktig-framgang/).

Viktig framgång! 

Idag har kommunfullmäktige ställt sig bakom skärpta riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort ett bra arbete med det nya förslaget som tillgodosett en stärkt socialpolitisk framtoning. För Individ- och familjenämnden är detta en tung och viktig framgång och bör applåderas av alla som vill att barn och unga ska få växa upp utan alkoholens negativa verkningar.

Och vidare:

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet.

Även högsta kommunalråden yttrade sig i KF:

Anders Ågren, M: – V gillar förmynderi och vi anser att Umeå bör ha ungefär samma regler om andra städer. Vi vill inte ha fler tillstånd utan ser problem att riktlinjerna slår negativt.

Hans Lindberg, S: – Vi har diskuterat öppettider och vi vill inte öka från 02.00 till 03.00. Jag ser inga problem i de övriga formuleringarna.

Men lösning finns där alla partier kan enas.  Skapa nytt för barn/ungdomars bad/simning i bättre, säkrare och ”nyktrare” läge. På kv Nanna omgörs till vuxenbad-sim-gym i ”hälsogalleria” + bostäder ovanpå som näringsaktörer får bjuda på.

Droppen som kan få ”bägaren att rinna över” för ungas bästa syns i regeringsrättsdom:

Nedan är från regeringsrättutslag i Tranås där ansökan om serveringstillstånd i bowlinghall stoppades av socialnämnden och avståndet till simhall var/är 100 meter. Umeås nya riktlinjer från maj 2015 säger bör ej ges i omedelbar närhet av barn- och ungdomsmiljöer och inte alls i idrottsdito. Med uteserveringar hamnar dessa där barn/ungdomar kommer att vistas, ”hänger”, utanför entréerna och måste då räknas in i ”anläggningen”. Eller hur?

Nanna regeringsrätten

Trångt i P-ortgången för P-Navet – hälften mot Nanna och Parketten!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det verkar vara trögt i portgången för nya P-huset Navet i Umeå med in- och utfart Östra Kyrkogatan. Vid olika tillfällen har det bara 10-tal platser upptagits av möjliga 215, här 11 = 5 %. Däremot fylls mesta av Parkettens 374 på Storgatan och Nannas 525 på Nygatan/V:a Kyrkogatan stor del av dagen. Här fre 20/5, 12-tiden, 304 = 82 % resp 348 = 66 %.

Trångt i portgången även bokstavligt. Nanna t v och Parketten t h har två breda och olika in- och utfarter medan Navet i mitten har en ihop in/ut och bara halva bredden, nästan!Nanna P trångt b

Här syns hur trångt, delat av en vit linje, bara drygt 2 m bred var. Inget för bredare bilar och osäkert pga rampens lutning ut i ÖK-trafiken. Och med både hr- och vr-svängar svårare att köra in- och ut på ÖK medan rymligare/enklare för Nanna och Parketten. Det låga nyttjandet hittills kan kvarstå ju fler som blir medvetna om detta trångt-i-P-ortgången-hus.

Nanna P trångt ute

Således mycket trångt Nanna-kvarter som gav för lite publikutrymme för en SM-50:a-tävling med stopp för SM-veckan sommar samt trångt i mindre äventyrsbad jämfört med i Sundsvall och Övik och liten relax (i källaren). Och nu trångt för bilar till/från P-hus Navet, kanske symboliskt då det i ett cykel-NAV blir trängre ju närmare centrum man kommer!