Spågubbigt och cityfixerat i VK – dags för vilja, stadsdelar och girlpower!

Av , , 4 kommentarer 1

Tidigare Umeårevyförfattaren, mm, numera mesta krönikören om Umeå, Benny Karlsson, spår idag 31/12 för 2016 om staden som ”Vill.Mer.” i dagens VK och på vk.se (http://www.vk.se/plus/1606844/karlssons-spadomar-infor-2016). Och spår som en ”spågubbe” om 13 MÄN och 2 KVINNOR i Umeå! Inte särskilt representativt för ett Umeå som ju har en hel del girlpower=damkraft.

Varför inget om Ikeachefen i Umeå, Mari Gustavsson, som ansvarar för en stor omvälvning i Umeå utanför citykärnan? Eller om ordföranden i IKSU Maria Walllin-Wållberg och Vd:n Margareta Eriksson-Lif med spännande Umeåsatsningar av utbyggnad och kanske sporthotell? Eller om nya dagis med kvinnliga chefer, Språkförskolan och Professorn Campus, som invigs kommande år – det sistnämnda stadens största (8 avd) och landets första campusförskola i egendrift.

På näringslivssidan i kommunen och på den privata marknaden finns många kvinnor i toppositioner som kan påverka Umeås framtid. Och inte genom tro och spådomar utan med vilja och kraft. 

Tegstjusigt b

Annat som kan förändras här i stan och i hela staden Umeå är om VK vidgar ”citydesk”-krönikörandet med vyerna utanför citynavet till stadsdelarna och kommundito. Varför inte STADSDELSSPANING PÅ CYKEL (idéhjälp av min fru) och börja med Umeås äldsta(?) stadsdel Teg som i ovan bilder kan upplevas som tjusigare än citykärnans (och ses vid nyårsfirandet på kajen i natt).

Sedan när universitetet går i gång med full styrka spaningscykla kring blivande Universitetsstaden med IKSU-utveckling, nya fristående förskolor, nybyggt Minervagymnasium och privata studentbostäder. Därpå en runda på Nydala och samtal med First Camps platschef, en kvinna.

Då släpper VK sin cityfixering och med varannan ”damernas” och herrarnas” i lördagskrönikan förbättras även jämställdheten i tidningen. Och i slutet på 2016 blir det en dubbelkrönika om 2017 med mer om vilja, stadsdelar och ”damkraft” + gärna om drömmar att förverkliga.

Stopp för alkohol i Mimerhotell? Nya risker med Nannabad efter P-problem, miljömål och simskolehot.

Av , , 2 kommentarer 0

Efter P-problem för Nannabadbygget där tillströmningen av ”badbilar” hindrar andra centrumbesök eller tvärtom, luften förvärras och miljömål riskeras samt simskolor hotas pga höjda hyror i multibassäng, kan det bli stopp för alkohol nära denna största barn- och ungdomsanläggning i Umeå.

Nanna-Mimer-hotell

Närheten till blivande resturang i Mimerhotellet på andra sidan Skolgatan försvårar att få serveringstillstånd för alkoholdrycker då Umeå kommunfullmäktige i våras antog tydligare riktlinjer för avslag vid omedelbar närhet till barn- och ungdomsmiljöer (som verkligen är meningen med ett Nannabad).

Det finns all anledning till att Umeåpolitiker och centrumnäring går på djupet för detta badbygge och synar de följder som kan bli med detta allt mer olämpliga bad- och simläge för unga och funderar på omtänkande och omgörning 2016.

 

P-hus-FULLT stoppar Nannabadande – och/eller minskar centrumhandel!

Av , , 1 kommentar 0

I förrgår, måndag 20/12, var jag som många andra och centrumhandlande inför julen. Vid 14-tiden sjönk Nanna-P-platser på ett par minuter till FULLT enligt skylten vid G:a Folkets Hus. Så tomt lär det bli även nästa jul i båda P-husen, nytt tillkommer (200 platser) i badbyggnaden men också mer bilar, bl a pga ”Ikea-trafiken” som vill in i Umeås city.

Nanna P-hus fullt b

OCH var ska då bad- och simbesökare med bil parkera? Borta i nytt P-hus vid järnvägen, två kvarter bort (om det finns P där)? Nej, snarare stopp för badbesök då. 

MEN dagar före jul är ju extra mycket bilar i centrum? Javisst, men en vanligt vardag 2/12 kl 13.00 var det nästan fullt – bara 11 av 500 – som framgår av nedan bild. P-problemen drabbar dessutom centrumhandeln om Nannabadbesökare kommer tidigare och tar parkeringar som andra centrumbesökande vill ha. Så båda ”parter” förlorar pga fel badläge!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nästa badproblem: Skolbadbussar à 10 mkr/år – gratis med kommunala?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nyss avslöjades Nannabadproblem som drabbar simsporter med simskolehyra på 1000 kr/tim i en multibassäng mot 1/10 i nu i Umeå simhalls undervisningsbassäng. Nedläggning av simskolan riskeras enligt sportchefen i Umeå SS i VK-intervju.. Fritidsnämndens ordföranden Ari Leinonen (S) visste tydligen inte att förskolebarn behöver varmare vatten, 30 grader, än stora bassängens 27-grader som passar skolbarnen..

Nästa badproblem för Skolkontoret och Fritidskontoret är transporterna för grundskolans obligatoriska simundervisning. Till Umeå simhall är det nu hyrda skolbadbussar som hämtar vid skolan, lämnar vid simhallen och sedan åter på samma sätt. Till Nannabad har det politiska budskapet varit gratis med ordinarie kommunala bussar, dvs från skolan till närmaste busshållplats och Vasaplanavstigning för 100-200 m till entrén och sedan tillbaka.

MEN i Badutredningen 2005 menade Skolkontoret ”abonnerade bussar”! Se härunder.

Nanna skolkontoret bussar

Till mig har Leinonen förklarat att kan inte skolklasserna åka med kommunala bussar kostar hyrda 10 mkr. Således tvärtemot skolkontoret mening och För- och grundskolenämnden med Margareta Rönngren (S) då som ordförande (idag kommunalråd). Skolorna i Umeå behöver få veta färden till/från skolsimundervisningen för ekonomi och planering. Allmänheten lär också vilja veta om Nannabad blir 10 mkr dyrare per år eller inte.

 

Siffermissar i Nannabadbygget: 36 % större inte inräknat – 70-talsbesök ej jfr.bart – alt.intäktskostnad saknas!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har Fritidsnämnden presenterat ekonomin för ett Nannabadbygge. Mediers rappportering visar på klara ”siffermissar” som kan stå umeborna dyrt. Här tre exempel

1. 36 % större yta när kommunalt badbolag tog över.

25 miljoner kr i driftskostnad sa de privata aktörerna Lerstenen med badhusytor på c:a 8300 kvm. Kommunala badbolaget har ökat ytorna till 11300 kvm enl. deras tabeller. 25 mkr nu är då förvånande, 36 % större måste ge högre kommunkostnader. Vad saknas i Fritidsnämndens beräkningar?

2. 70-talsbesök på Umeå simhall är inte jämförbart med idag.

Umeå simhalls 290 000 besök i ”glansdagar” på 70-talet hade inte IKSU:s simhall (kom 1998), inte Umelagun sommartid och ej Holmsunds Aquarena. Ersbodabadet fanns inte liksom ej heller IKSU Spa. Paradisbadet, senare Paradiset i Övik och Himlabadet i Sundsvall kom senare.

Dessutom lockar, tyvärr, motionssimning mindre nu då andra sporter och nya får fler samtidigt som gymmen växt som svampar. Jämförelsesiffror vore att visa simhallens betalande besökande idag.

3. Alternativintäktskostnaden saknas.

25 miljoner kr i driftskostnad ska täckas enl. uttalanden från fritidsnämndspolitiker. Men med större ytor (se 1. ovan) och dyr citytomt måste synas i ekonomiredovisningen. Hur beräknas alternativintäkten (om man sålt tomten och jämfört med billigare läge, t ex fritidsmiljö) som ska ses som kostnad när kommunen äger, bygger  och driver?

Sedan finns en annan siffermiss som bör rättas till. Djupbassängen är inte 10×11 m utan 11×12 m.

Badförbud eller SimmaITiden i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag på VK-debatt och på http://www.vk.se/1593390/badhuset-begransningarforbud-fel-vag visar jag på begränsningar och förbud i pågående badbygge på kv Nanna i Umeå och hur öppenhet och tillåtande är bättre, passande i en ”simmagalleria”. Nedan t v syns begränsningarna utanför med traifk  och byggnader samt instängdhet i utformning och t h öppen planlösning med överblick och utveckling med placering i fritidsmiljö.

Nanna badförbud simmagalleria b

Badhuset: Begränsningar/förbud fel väg

DEBATTARTIKLAR (2015-12-14) Det i pågående badbygget på Nannakvarteret mitt i Umeås centrum fortskrider – men det krävs omtänkande. Nu väntar sluten utformning, krånglig logistik, instängdhet och sämre överblick – som i sig minskar säkerheten och påverkar arbetsmiljön negativt. Vid andra badhus/badprojekt i landet tänker man tvärtom. Det skriver Urban Bengtson.

Umeås badhusbygge på kvarteret Nanna mitt i city fortskrider men olösta frågor syns alltmer ”över ytan” – som enligt Folkbladet (3/12) rör ekonomin och fördyringar, äventyrsbadet och storleken, skolbadbussar eller inte och var, trafikrisker, SM-tävlingar och insynen utifrån på gator och trottoarer.

Det sistnämnda, insynen via stora fönster och konstverk inne i 50-metersbassängrummet ger nya frågetecken med skärmförbudet (mobiler-läsplattor) och undvikande av fotograferande.

Hur hindra fotande då man är på allmän mark och uppmuntras av kulturnämnden att bese konsten genom fönstren? Gardiner för och i praktiken ett mörklagt Nannabad?

På andra håll tänker man tvärtom. Gustavsviksbadet i Örebro, ett av Sveriges största, ser problem med skärmförbud (enligt TT-artikel) om personal då måste kolla besökare i stället för att bevaka säkerheten. Man menar också att det blir svårt att efterleva ett förbud när det är så accepterat med just skärmar.

Ekonomin enligt Folkbladetreportaget gäller både vad kostnaden blir för skattebetalarna och för besöken. 100 – 140 kr per gång har nämnts av badhusansvariga.

I praktiken än dyrare med annat nytaget förbud, en tidsgräns på 90 minuter och därefter en tilläggskostnad. Även här finns det andra villkor i Sverige. Paradiset i Övik säger på sin hemsida: ”Hos oss badar du utan tidskrav, njut av ett bad i en varm och naturlik miljö utan stress”.

Är Umeå en välkomnande stad – det har VK tagit upp för debatt nyligen. Inte känns nyss beskrivna ”badförbud” och begränsningar som direkt välkomnande. Bättre vore att verka för det amerikanska uttrycket ”easy in och easy out” och se badhus/simhallar som simarenor med mötesplatser för alla.

Där finns utrymmen för enskilt IT-användande och tillsammans med andra, även inne i bassängrummen. Där finns inte heller tidsbegränsningar i förväg och när omklädningsmöjligheterna är slut får man helt enkelt komma dit en annan gång. Vederhäftig information ges via sociala medier.

Detta kan kallas för ett ”Simma ITiden”-koncept och motiverar fler att betala och byta om även om man inte tänkt vara i vattnet. Sammantaget ger det fler bad- och simgäster, både enskilt och i grupp. Mer kunder kan vara livsavgörande genom fler ögon och öron för att tidigt meddela eller rycka in när olyckan är framme i bassängerna.

Hur omsätts en sådan easy-in-easy-out i serviceanda till en simarena? Jo, den behöver lätt tillgänglighet samt överskådlighet, det sistnämnda viktigt för trygghet, säkerhet och arbetsmiljö. I vad vi kan kalla en ”simmagalleria”.

Här finns 50:a och små multibassänger, även simkanal med strömmande vatten för siminlärning, motionssim, träning och tävling samt rehab, vattenlöpning, leksim i flyttyg med mera – som attraherar just för vattenströmmandet. Det blir nära avstånd, öppenhet och enkelt att nå fram.

Tvärtom är det i pågående badbygget på Nannakvarteret mitt i Umeås centrum, mer sluten utformning, krånglig logistik med äventyrsbadet mitt emellan småbassänger och 50:an samt vattenrutscharna ute i ett hörn av byggnaden. Det ger mer instängdhet och sämre överblick som minskar säkerheten och påverkar arbetsmiljön negativt.

Instängt är det även utanför med trafik, gator och byggnader, också det motsatt hur badhus/simhallar läggs i dag. Här missas utveckling med utbyggnad jämfört med placering av en ”simmagalleria” i fritidsmiljö som kan byggas ut med upplevelsebadinnehåll.

Extra vinster i denna öppna planlösning är att simkanalen kan övertäckas och en vägg mot utemiljön är öppningsbar. Detta möjliggör tillfälliga läktare så att SM på långbana (50 meter) klaras och SM-veckan kan godkännas (det Umeå fick nej till nyligen). Och gör Umeå välkomnande för 40-50 andra sporter, med SM här.

Urban Bengtson

 

Badfarligt badande för barn i Umeå – säkrare i privata aktörers förslag

Av , , Bli först att kommentera 0

Hösten 2011 upphörde de privata aktörerna Lerstenen AB, m fl:s avtal med Umeå kommun om Nannabadbygge. Ett år senare hade ett kommunalt badbolag tagit över. Med ny ritning blev 50:an större, fick 10 banor med 50×25 m (mot åtta banor tidigare), en förbättring.

MEN äventyrsdelen (nedan t h) blev mindre, från 1 250 kvm till knappt 1 000. Försämring är också riskfylldare upplevelsebassäng med större avstånd i poolen, längre mellan gångytor jämfört med de privata aktörernas förslag (nedan t v). Det ger längre ifrån landytor och sämre kontakt med vuxna ifall barn hamnar illa till. Det kan ge badfaror som inte noterats i ritningsgranskning innan bygglovsbeslut. Privatförslaget var säkrare. Men har dessa badfaror uppmärksammats av Nannabadansvariga? Om inte så för barnens skull, dags nu!

Nanna äventyrsbad jmf Lerst b

Opinionen tog (jul)musten av Umeåbeslut – men badopinion veknar inte kommunen för, än..?

Av , , Bli först att kommentera 0

Insändare lönar sig, ibland. Så för skoleleverna i Umeå kommun där opinionen mot julmustförbudet inför jullovet växte i medierna med reportage. Och så kom omsvängningen, det blir som förut, julmust erbjuds till jullunchen på skolorna. En politiker, Liberalernas gruppledare Peder Westerberg, hann hänga på och blogga för mustförbudstopp.

Debatt, kommentarer och bloggar mot Nannabadbygget med det trafikfarliga och dyra läget mitt i nöjes- och krogomgivning, det veknar inte kommunen och umepolitiken för, än…

Nanna VF frågor

För Folkbladets stora reportage 3/12 http://www.folkbladet.nu/plus/1540789/flera-fragetecken-om-nya-badhuset om kritik (som jag intervjuades om) sammanfattat i tidningen i fem frågetecken som i texten blir än fler, behöver rätas ut för en badstart. Huvudfrågan då blir: Går det? Om inte, vad händer då?

T ex insynsproblemet med gatuomgivning och betittning, uppmuntrad av Kulturnämnden för konstverket där inne. Risken är stor för instängdhet och mörkläggning som syns i nedan bilder (från kommunens hemsidor utom den i mitten som är från annan bassäng i Sverige).

Nanna fönstemörker -2

Vill Umeås styrande ha en badbyggnad utan ”insikt och utsikt” vid trafiknavet ÖK-Vasaplan i 40-50… år framåt? Känns inte som välkomnande arkitektur då.

Umeå förlorare i äventyrsbad mot Övik, Sundsvall och i Badutredningen

Av , , Bli först att kommentera 0

Folkbladets reportage (4/12) om Umeåsbadhusbygge hade illustration nedan av äventyrsbadet (uppe t v). Där syns hur utsträckt det är, från barnbassäng t v till vattenrutschar t h, en sträcka på 80 m. Att jämföra med 50 m i t h Umeås badhusutrednings förslag för 10 år sedan, nere t v Öviks Paradiset och t h Himlabadet i Sundsvall.

UMEÅ                                                                BADUTREDNINGEN

Nanna äventyrsbad jmf

ÖVIK                                                                   SUNDSVALL

Umeåutformningen ger sämre överblick med längre avstånd samt riskfylldare. Riskfyllt för barn är stora vattendelen med sluttning utan hinder, längre mellan gångytor jämfört övriga med passager som ger närmare kontakt från land till de som badar/simmar.

Umeåytan, knappt 1 000 kvm är halva Badutredningens och Himlabadets på 2 000 kvm, liksom Paradiset är än större. För framtiden blir Umeås än mindre då övriga kan utvecklas men ej Nannabadbygget utan uteytor mitt i city omgivet av fyra gator. Umeå förlorar inte bara mot Övik, Sundsvall utan även mot sin egen badutredning!

 

Fylligt badreportage i Folkbladet ger än fler frågor för Nannabadbygget.

Av , , Bli först att kommentera 1

Flera frågetecken om nya badhuset

Umeå. Nu i december ska politikerna fatta beslut om budget och priser för Umeås nya badhus Navet. – Det kan bli dyrt för skattebetalarna, säger Urban Bengtson, Umeås största badhuskritiker.

Idag har Folkbladet ett fylligt reportage om Nannabadbygget med ovan rubrik/ingress och nedan länkar

http://www.folkbladet.nu/plus/1540789/flera-fragetecken-om-nya-badhuset

http://www.folkbladet.nu/plus/1540792/sa-manga-gaster-raknar-badhuschefen-med

http://www.folkbladet.nu/plus/1540796/sa-blir-nya-badhuset

http://www.folkbladet.nu/plus/1540795/hans-forsman-kommer-%C2%ADnavet-att-snurra-eller%C2%AD-blir-det-%C2%ADfnurra

Svar som ges från bad- och skolansvariga ger än fler frågor att belysa och få svar på. T ex om äventyrsbadets klass i förhållande till de större Paradiset i Övik liksom Himlabadet i Sundsvall samt även Umelagun på Nydala (se nedan), om varför Skolkontoret först till våren behandlar frågor kring skolbaden, bussar kommunalt eller förhyrt, trafikriskerna och om frostat glas för att hindra insyn från gatan men inte hindrar från blivande hotellet.

UMEÅ                                                             SUNDSVALL

Nanna Umelagun Övik-SUndsvall b

NYDALA-UMELAGUN                                   ÖVIK